logo

Makalelerinizi bugün paylaşmaya başlamanız için yeni nesil blog sitesi, strasam.org

STRASAM.ORG

Sitemizde yazar olmaya ne dersiniz ?

STRASAM.ORG, strateji, siyaset, savunma, ekonomi, tarih, hukuk, uluslararası ilişkiler, NATO, çevre ülkeleri vb. alanlara yönelik yapılan araştırma ve analizleri yayımlamak maksadıyla oluşturulmuş bir platformdur.

Başvuru Yap

Türkiye

Büyükesat Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi, No 87/4, 06900 Çankaya/ANKARA

Ara: +90 531 278 24 12

[email protected]

Çocuğun Gelişimini Bilmek Öğretmen İçin Neden Önemlidir?

Gelişim ve Öğrenme Nedir, Neleri Kapsar? Doğum öncesinden başlayarak yaşamın son anına kadar devam eden gelişim, bir bütün olarak kendini göstermekte ve yaşamın farklı dönemlerinde farklı ...

ICAO Havacılık/Uçak Bakım Alanında SHELL Modeli

SHELL Model tam olarak bir sistem mühendisliği yaklaşımıdır, fakat hazırlığında psikoloji ve sosyoloji bilimlerinden de yoğun bir biçimde istifade edilmiştir. Aslında sadece uçak bakımında ...

Gabon Cumhuriyeti

Evet, Afrika'da okyanus kıyısında bir devletmiş. Nüfusu 2018 tahmini ile 2 milyon 120 bin civarında. Yüzölçümü 267.667 km². Türkiye'nin üçte biri gibi. Eski bir Fransız sömürgesi. ...

Bir İnsan Ne Zaman Çalışma Hayatına Başlamalıdır?

Mesela 18 yaş artık kanunen çocukluktan çıkış yaşı. Normalde 18 yaş sonrasında birçokları çalışmaya başlıyorlar. Sizce 18 çalışmaya başlamak için uygun bir yaş mı? Yoksa daha erken bir ...

Bir nefes felsefe 9: Tanrı Evreni Nasıl Ve Niçin Yarattı?

“Bir Nefes Felsefe”ye dair önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere, Tanrı ve evren arasında birleşme, özdeşlik ve birbirine bürünme (ittihat ve hulul) durumu yoktur. Peygamberler, ...

Modern Devlet Anlayışına Geçişin Temel Taşları Nelerdir? Bölüm-3

Mutlak monarşiler Avrupa’da Ortaçağın sonlarında, Yeniçağın başlarında feodalitenin çözülmesi ve kilisenin gücünün kırılması sonucu ortaya çıkmıştı. Mutlak monarşiler, on altı ve on yedinci yüzyıllarda feodal düzenin siyasal birimlerini ortadan kaldırdığına göre; artık tarihi görevini tamamlamış demekti. Aydınlanma döneminin laik ve akılcı doktrini ile yetişen düşünürleri de temel hak ve özgürlükleri, serbest piyasa ekonomisini, kuvvetler ayrılığını, devletin sınırlandırılmasını, parlamenter demokrasiyi, anayasacılığı, egemenliğin kaynağının halk-ulus olduğunu, savunarak yeni bir siyaset kuramı oluşturdular. Bu düşünürlerden ilki John Locke’dur.

Havacılığın Kilit Mesleği ve Sektörü; UÇAK BAKIM, Bölüm: 3

Uçak mühendisliği özellikle iniş takımları, hidrolik, pnömatik ve yakıt sistemlerinin ve destek komponentlerinin tasarımı ve idamesinde “Makine Mühendisliği”nden yoğun olarak etkilenmiştir. Uçak mühendisliği makine mühendisliğinden türeme bir bilim dalı olduğu için uçak ve uçak destek komponentlerinde bu entegrasyon kolaylıkla sağlanmıştır.

Bugün 24 Kasım, Öğretmenler Günü: Kutlu Olsun

Evet, 24 Kasım 1928 büyük önderimiz Atatürk'ün başöğretmen olarak yasa ile kabul edilmesinin yıl dönümüdür. Ama bugünün öğretmenler günü olarak kutlanılması 26 Şubat 1981 günü resmî gazetede yayımlanan yönetmelik ile Kenan Evren tarafından gündeme getirilmiştir.

Modern Devlet Anlayışına Geçişin Temel Taşları Nelerdir? Bölüm-2

Bodin, egemenlik kavramına hukuksal açıdan bakmaktadır. Ona göre egemenlik; devlet varlığının esas şartı, devletin asli cevheridir. Egemenlik, modern devlete ait bir kavramdır. Zira adına modern devlet dediğimiz en yetkin siyasal örgütlenme biçimi, hukuksal açıdan varlığını egemen olmasına borçludur. Modern devleti kendinden önceki siyasal yapılanmalardan farklı kılan ana etmen egemenliğidir.

Biz Türkler Ticarette Niçin İyi Değiliz?

Ticaret Arapça bir sözcük, pazar Farsça, kervan ve saray da Farsça. Bir tek eskilerden kalma deve sözcüğümüz var. Bir de alışveriş birleşik sözcüğünü türetmişiz. Para sözcüğü bile Farsça! Para birimlerimizden bir tek akçe Türkçe. Ona da gümüş olduğu için AKÇE demişler. Akça pakça olduğu için.

Havacılığın Kilit Mesleği ve Sektörü; UÇAK BAKIM, Bölüm: 2

Uçak bakımcı olmak ve uçak bakımda kariyer geliştirmek için gerekli eğitim ve öğretim unvan sahibi olmak için alınmaz, uçak sistemlerinin etkinliği ve emniyeti bunu gerektirdiği için alınır. Üstelik sadece eğitimi almış olmakla kalmaz, aldığınız eğitimi uçak sistemlerine uygulayabilecekmisiniz amaçlı sörtifiyeye de tabi tutulur ve ilgili yetki sertifikanızı alırsınız. Uçak bakım mesleğinde iştigal edebilmek için sadece diploma yetmez, aynı zamanda yetki sertifikasına da sahip olmanız gerekir.

hukuk
Unutulma Hakkı Nedir?

Unutulma hakkı, geçmişinden kurtulmak isteyen bireye bu olanağı sağlayan bir haktır. Kişi bu hak sayesinde geçmişinden kurtularak kendisini gerçekleştirme olanağı bulur. Bireyin geçmişinde yaşadığı olumsuz etkilerden kurtularak geleceğini şekillendirebilmesi toplumun kalitesini ve gelişmişlik seviyesini de arttırmaktadır.

kultur-sanat-ve-egitim
Sevabına Bir Şey Yapmak

Hatta kimileri dengede olsun diye günah işlemekten de çekinmezler bazı konularda. Sevap kazanacak bir şeyler yaparlar ardından, olur biter böyleleri için. Ne kadar yanlış bir bakış açısı aslında değil mi?

stratejisiyaset
Modern Devlet Anlayışına Geçişin Temel Taşları Nelerdir? Bölüm-1

Modern devlet teorisi, ilk olarak Niccolo Machiavelli’nin tanrısallıktan arınmış, laik dünyevi bir siyasal iktidar devlet kurgusuyla başlamıştır. Ardından Bodin egemenlik kavramını ortaya atmış ve onun niteliklerini ortaya koymuştur. Hobbes ise toplum sözleşmesi kuramını geliştirerek modern devlet düşüncesini teorik bir temele kavuşturmuştur. John Locke devlet iktidarının sınırlandırılmasını, Jean Jacques Rousseau halk egemenliği teorisini, Emmanuel Sieyes de ulus egemenliği teorisini savunmuştur.

savunma
Havacılığın Kilit Mesleği ve Sektör UÇAK BAKIM - Bölüm: 1

Havacılığın ana aktörü uçaktır, uçak sivil sektörde insan ve malzeme, askeri sektörde mühimmat, insan ve malzeme taşıyan, düşman uçaklarını önleyen, düşman hedefleri imha eden çok gerekli ve faydalı uçan bir platformdur. Uçaklar görevleri ve üç boyutta hareket ettikleri için yüksek teknolojili karmaşık sistemlere sahiptirler. Bu sistemlerin hem ekonomik hem etkin hem de emniyetli yöntemlerle bakımlarının yapılması, arızalarının faal edilmesi ve revizyonlarının yapılması sistem ve uçuş emniyeti açısından elzemdir. Bu sistem emniyetini sağlamak ise; havacılığın kilit disiplini Uçak bakım Mesleğine aittir.

savunma
Uçaklar Uçuşa Nasıl Hazırlanır?

Sizler herhangi bir uçuş için hava alanına gelirken uçak; planlandığı uçuş görevine, planlandığı uçuş saatinde, teknik ekip, yer hizmetleri, yer destek ve havaalanları ekipleriyle beraber, hummalı bir şekilde çalışılarak yeni görevine hazırlanır.

stratejisiyaset
Su Yönetimi Yeniden Yapılanmalı

Su kaynaklarımızı değişen koşullarda sürdürülebilir olarak geliştirmek ve su hizmetlerini kamusal hizmet olarak yönetmek için yenilikçi bir stratejik plana ve ihtiyaç vardır. Bu planı uygulamaya geçirecek olan kurumlarda yüksek teknik kapasitenin yanı sıra uzun yılları kapsayan kurumsal hafıza da önemli bir işlev üstlenecektir.

Google Ads
kultur-sanat-ve-egitim
Kelimeler Duygularımızı Ne Kadar Doğrulukta Anlatabilir?

Evrene, dünyaya ve insanoğluna dair onca gerçekliği kelimelerin dar alanlarına sığdırmaya çalışmak gerçekten zordur. Bir kelimenin farklı kişilerde aynı çağrışımları yaratabilmesi daha da zordur, çünkü insanlar; etiketlerin, birikimlerin, imgelerin ve anıların etkisinden kurtulup, sadece olanı algılayamaz ve ifade edemezler.

savunma
Pençe Kılıç Hava Harekâtı

Bakana göre PeKaKa’dan istihbarat eğitimi alan Suriyeli terörist Ahlam Alsharif (Ehlam eş Şerif) Afrin-İdlib hattından Türkiye’ye sızmış, talimatlar Aynularap (Kobani)’daki ‘Suriye PeKaKası’ndan gelmiştir. Çıbanın başı Munbic’tir, Tel Rıfat’tır, Aynularap (Kobani)tır, Ayn İsa’dır. Ama her şeyden önemlisi terörün yönetildiği merkez: “Ayn El Arap”tır.

dinfelsefe
Maddeden Ruha Geçiş

Sevgi ile vücudumuzda kim bilir ne gibi hormonlar devreye girer, hemen yüzümüze bir gülümseme gelir mesela, mutluluk bambaşkadır, endorfin diyorlardı galiba adına salgılanan hormona. Korku ise çok daha değişik kimyasal ve fiziksel tepkimelere sebep olur. Adrenalin ve noradrenalin sanırım salgılanan hormonlar.

ekonomi
Uzayda Güneş Çiftlikleri Kurmak Artık Mümkün Hale Geliyor

Enerji güvenliği sorunlarına çözüm geliştirebilmek ancak gelişen ve rekabet üstünlüğü artan yeni teknolojilerin desteğiyle mümkündür. Bu bağlamda enerji üretiminde yenilenebilir kaynakları tercih etmek, enerjinin üretim ve tüketim süreçlerinde verimlilik potansiyellerini sonuna kadar kullanma, modern ve temiz enerji teknolojilerine yönelmek, enerji dönüşümünün mihenk taşları olarak tanımlanabilir. Bu yaklaşım Birleşmiş Milletler’in (BM) 2015 yılında kabul ettiği ve 15 yıllık eylem planını açıkladığı “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nin de merkezindedir