logo

Makalelerinizi bugün paylaşmaya başlamanız için yeni nesil blog sitesi, strasam.org

STRASAM.ORG

Sitemizde yazar olmaya ne dersiniz ?

STRASAM.ORG, strateji, siyaset, savunma, ekonomi, tarih, hukuk, uluslararası ilişkiler, NATO, çevre ülkeleri vb. alanlara yönelik yapılan araştırma ve analizleri yayımlamak maksadıyla oluşturulmuş bir platformdur.

Başvuru Yap

Türkiye

Büyükesat Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi, No 87/4, 06900 Çankaya/ANKARA

Ara: +90 531 278 24 12

[email protected]

Rusya'nın 'Kısmi Seferberliği' Ne Anlama Geliyor?

Ukrayna'nın Bağımsızlığına şı yürütülen 200 günü aşkın "özel askeri operasyonun" ardından askeri seferberlik ilan edildi. Vladimir Putin daha birkaç ay önce kullanmamaya yemin ettiği ...

Küresel Resesyon Geliyor, Türkiye Resesyonda Ne Yapabilir?

Türkiye’nin ana pazarı olan AB’deki resesyon beklentisinin, Türkiye’de yatırım, üretim ve istihdamı olumsuz etkileyeceği anlaşılıyor. Yurtiçi piyasasında artan enflasyonist baskı ve düşen ...

Gerisi Hikâye

...

Değişim Hayatın Gerçeği

...

İtalya’da Aşırı Sağ Meloni Hükümeti Türkiye’ye Nasıl Bakıyor?

%26 oy alan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (Fratelli d'Italia) lideri Giorgia Meloni'nin başbakan olarak ülkesini yönetmesi neredeyse kesinleşti. Benito Mussolini'den bu yana ülkenin ...

Türkiye’de Eğitimin Ekonomik Kalkınmaya Etkisi

Türkiye’de eğitim sisteminin yapısı ve içeriği Millî Eğitim Sistemini düzenleyen etkenlere göre şekillenmektedir. Bu etkenler; Atatürk’ün eğitim ile ilgili düşünce ve görüşleri, Anayasa, Millî Eğitim Temel Kanunu, kalkınma planları ve hükümet programlarıdır.

Kısa Kolon Etkisi Nedir?

İnşaatta yapılarda da bu kural vardır aslında. Yanal yüklerin en etkilisi deprem yüküdür. Özellikle bina tipi yapılarda ise döşeme plağı bu yatay yükün tüm kolon ve perde sistemlerinde aynı yatay yer değişimi yapılmasını sağlar. Bir anlamda birleşik kaplarda olduğu gibi yatay yer değişiminin tüm dikey yapı elemanlarında aynı olmasının sebebi döşeme plağı ile tümünün birbirine bağlı olmasıdır.

Göyce-Zengezur Türk Cumhuriyeti

Bu yapay Cumhuriyet yüzyılların tüm dünya Türklerinin ruhunu diri tutan ve manevi birlikteliğini oluşturan yegâne hedefimiz olan Türk birliğine düşmanca bir girişimdir. Bu yapay Cumhuriyetin varlığı demek, Zengezur Türk koridorunun unutulması demektir.

ua-iliskiler
Aday Ülkeler Mülteciler Konusunda Geri Kabul Anlaşması İmzalamak Zorunda Değil

UNHCR tarafından kitap olarak basılan “Türkiye ve Mülteciler” adlı Raporumda yer verdiğim konuya ilişkin muhteşem bir veri yakalamıştım: Türkiye Geri Kabul Anlaşması imzalamak zorunda değildi.

analiz-ve-raporlar
Yunanistan ve GKRY, Askeri Tatbikatlarla Türkiye'ye Karşı Bir Savaşa mı Hazırlanıyor?

Tatbikat, Arapçadan dilimize geçen bu terim, “askerî birlikleri savaşa hazırlamak üzere gerçekleştirilen denemeler” anlamına gelmektedir. Askerî tatbikatlar “gerçek tehdidi” karşılayacak şekilde planlanır, bir olay akış senaryosu içerisinde gerçeğe yakın bir biçimde uygulanır. Askerî tatbikatlar esnasında öğretilerin, doktrinlerin uygulanması sınanır, kontrol edilir; komuta, manevra, silah sistemleri gibi yeteneklerin gerçek savaşın koşullarını karşılama durumları irdelenerek gerekli düzenlemeler yapılır.

dinfelsefe
Korkunun Ecele Faydası Yok

İnsan hayatında bu hislerden en baskın olanı ise korku. Gerçi canlılar aleminde de korku baskın bir duygu. Evet, korku yaşamın devamı için bilinçaltımızda geliştirdiğimiz bir duygu. Tarih boyunca sürekli bir şeylerden korkmuşuz ve bu duygu genlerimize kadar kazınmış.

kultur-sanat-ve-egitim
Ölümsüz Bestekâr Hacı Arif Bey

Abdülhamid ile pek geçinemeyen Arif Bey, kaprisli davranışları nedeniyle zor günler yaşar. Padişah ile arasında geçen olumsuz bir diyalog sonucunda, Mızıka-ı Hümayun’daki odasında 50 gün süren hapis cezası alır. Bu cezaya tahammül edemeyen Arif Bey, Nihavent şarkısını besteleyerek hem kendisini affettirir hem de yine padişah tarafından miralay rütbesine yükseltilir.

kultur-sanat-ve-egitim
Asırlık Hayat

Stratejik Araştırma açısından düşünüldüğünde bir ömrün henüz yüz yaşına ermeden “asırlık” olması nesiller arasındaki bağları, bağlantıları, sorumluluk ve yükümlülükleri yansıtmaktadır. Asır sadece iç politikadan, diplomasiden, ekonomiden, kültürden mürekkep değildir.

Google Ads
ekonomi
Ben Ekonomistim

Sistem oturmaya başlamıştı. Kenardan seyrederken kendimle gurur duymaya başlamıştım, ama duruma bakılırsa baba paraları yavaş yavaş hanımda birikiyordu. Buna bir çare düşünmem gerektiği geçti aklımdan.

stratejisiyaset
İran'da Dini Rejim Çatırdıyor mu?

İran’daki protestolar, 13 Eylül 2022 tarihinde “ahlak polisi” tarafından başörtüsü ve kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltındayken, iddialara göre din polisinden yediği dayak nedeniyle sağlığı bozuldu. Üç gün sonra da Tahran’da bir hastanede hayatını kaybetti.

tarih
Rusya Bize Ne Öğretti?

Kuzeyin agresif ırkı aslında bir devlet olmadan önce uzun yıllar (yaklaşık 5 asır) Tatar boyunduruğunda, "Altın Ordu Devleti" hükümdarlığında yaşamış. O yüzden Rus dilinde çok fazla Türkçe kökenli sözcük vardır. Ruslar bile bilmezler kullandıkları gündelik bazı sözcüklerin aslında Türkçe kökenli olduklarını.

ekonomi
Vergi Tercihleri ve Seçim Sonrası İçin Beklentiler

Devlet kendisinden beklenen görevleri yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu kaynağı çok büyük oranda vatandaşlardan topladığı vergilerden karşılar. Devletin gelirlerine bakıldığında; cebri ve iradi olmak üzere iki tür gelir kaleminden söz edebiliriz. Bizim burada konu alacağımız gelirler, cebri gelirler olarak adlandırılan; vergi, resim, harç, cezalar ve diğerleridir. Günümüzde devlet bütçelerinin yaklaşık yüzde 90 kadarı vergi gelirlerinden oluşur