logo

Makalelerinizi bugün paylaşmaya başlamanız için yeni nesil blog sitesi, strasam.org

STRASAM.ORG

Sitemizde yazar olmaya ne dersiniz ?

STRASAM.ORG, strateji, siyaset, savunma, ekonomi, tarih, hukuk, uluslararası ilişkiler, NATO, çevre ülkeleri vb. alanlara yönelik yapılan araştırma ve analizleri yayımlamak maksadıyla oluşturulmuş bir platformdur.

Başvuru Yap

Türkiye

Büyükesat Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi, No 87/4, 06900 Çankaya/ANKARA

Ara: +90 531 278 24 12

info@strasam.org
AB Ülkelerindeki İçme Suyu Kalitesi ve Yönetimi

AB Ülkelerindeki İçme Suyu Kalitesi ve Yönetimi

AB’de su hizmetleri yönetimi, AB’nin Yeşil Kalkınma ve BM ‘nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmek için temel teşkil eden hizmetler şeklinde ele alınmaktadır. Ancak birçok kişinin bu ilişki ve bu öngörülen hedeflerden haberdar olmadığı da bazı raporlarda belirtilmektedir.

Ulusal Su Verimliliği Seferberliğinin Yol Haritası Nasıl Olmalı?

Ulusal Su Verimliliği Seferberliğinin Yol Haritası Nasıl Olmalı?

“Su Kültürü”, suyun verimli kullanılması, korunması ile birlikte suyun hidrolojik çevrim bozulmadan bize ulaştırılabilmesi gibi ekolojik dengenin korunmasına yönelik diğer bazı unsurları da kapsayacak bir temel kültürel altyapı olacaktır.

Kosova’da Neden Durulmuyor? Kosova Krizini Nasıl Anlamak Gerekir?

Kosova’da Neden Durulmuyor? Kosova Krizini Nasıl Anlamak Gerekir?

Balkanlarda Slav ırkını bir araya getirmeyi amaçlayan düşünceler, orta çağdan beri varlığını sürdürmekte idi. 21. yüzyılda da Balkanlarda devam eden etnik çatışmaların kaynağını oluşturan eski Yugoslavya devleti, aslında Birinci Dünya Savaşı sonrası Faşist Mussolini İtalya’sı ve Nazi Almanya’sının yarattığı tehdide karşı, kendi topraklarını koruyamayacağını değerlendiren Sırbistan, Slovenya ve Hırvatistan’ın birleşerek bir güç yaratma amacıyla oluşturulan ortak monarşik bir krallık idi.

Büyük Kentlerin Su Yönetiminde önemli düzenlemeler gerekiyor.

Büyük Kentlerin Su Yönetiminde önemli düzenlemeler gerekiyor.

2014'ten sonra ise büyükşehir belediyelerinin sorumluluk alanı il sınırlarına genişletilmiş ve belde belediyelerinin kapatılmasıyla yalnızca ildeki tüm ilçe belediyelerini kapsar hâle gelmiştir. Sorumluluk alanları 2014’ten itibaren çok genişleyene büyükşehirlerin su ve kanalizasyon idarelerinin (SU Kİ) üzerindeki sorumluluklar ile birlikte yapısal ve ekonomik sorunlardan oluşan baskılar da artmaktadır.

Türkiye'de Su Yönetiminin Eksik Yanları ve Yeniden Yapılanma İhtiyacı

Türkiye'de Su Yönetiminin Eksik Yanları ve Yeniden Yapılanma İhtiyacı

Türkiye su fakiri değil ama suyunu akılcı, planlı ve koordinasyon içinde verimli bir şekilde kullanmaya zorunlu olan bir ülkedir. Türkiye uzun yıllar sonra bir ULUSAL SU PLANI 2019-2023 hazırlamış ancak uygulamaya geçirememiştir. SU YASASI taslağı ise yaklaşık 10 yıldır hazırlanmakta olup bir türlü yasa haline gelememiştir.

Şehirleri Seller Basıyor. Yağmur Sularından Kim Sorumlu?

Şehirleri Seller Basıyor. Yağmur Sularından Kim Sorumlu?

Özellikle iklim değişikliği Türkiye özelinde birçok kentin yağış rejiminde düzensizlikleri de beraberinde getirmiştir. Buna bağlı olarak da bir kentin belirli bir dönemde alması gereken yağışın çok kısa sürede ve ani bir şekilde düşmesi neticesinde altyapı tesisleri bu yoğunluğu kaldıramayacak duruma gelmiştir.

Modern Metro Sistemleri ve İstasyonları

Modern Metro Sistemleri ve İstasyonları

Moskova'da metro çok kullanılan bir toplu taşım aracıdır. Özellikle pik saatlerde istasyonlar dolar taşar. Doğru dürüst yürüyemezsin bile kalabalıktan.

İklim değişikliği Kuzey Kutbu'nu dönüştürüyor

İklim değişikliği Kuzey Kutbu'nu dönüştürüyor

Ekim 2021'den Eylül 2022'ye kadar Arktikteki yıllık ortalama sıcaklık, 1900'den bugüne en sıcak altıncı dönemi işaret ediyor. Kuzey Kutbunda ölçülen hava sıcaklıkları bu bölgenin küresel ortalamadan daha hızlı ısınma eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. Kuzey Kutbu'nun 1900'den beri en sıcak yedi yılının son yedi yıl olduğu kayıtlara geçmiş durumda.

Yapay Zeka ve Yaşamımıza Etkileri

Yapay Zeka ve Yaşamımıza Etkileri

Yapay zekâ, içine tanımlanmış olan yazılımın birçok değişkenin anlık değerlerine göre muhtemel olasılıklarını belirler aslında. Tıpkı bir satranç oyununda insan ile karşılaşan bilgisayar sistemleri gibi. O anki şartlara ve oynanan taşların durumuna göre milyonlarca hamleyi gözden geçirir ve hedefine doğru en uygun hamleyi yapar.

Türkiye-Suriye ve Rusya Olası Üçlü Zirvesinden Ne Bekleniyor?

Türkiye-Suriye ve Rusya Olası Üçlü Zirvesinden Ne Bekleniyor?

Suriye Rejim Lideri Esad başta kendi halkı üzerine kimyasal silah kullanımı olmak üzere BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesindeki “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” (Crimes Against Humanity)’ı işlemiş olduğu teyit edilmiş bilgiler arasındadır.

Üçüncü Dünya Savaşı Kapıda, Almanya ve Japonya Silahlanıyor, Türkiye Ne Yapıyor?

Üçüncü Dünya Savaşı Kapıda, Almanya ve Japonya Silahlanıyor, Türkiye Ne Yapıyor?

Japonya dahil Batı dünyası, özellikle ABD ve Almanya, eş zamanlı olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmedik bir şekilde silahlanmaya, askeri bütçelerini artırmaya odaklandılar. İngiltere ve Fransa da aynı yolda, arkadan geliyorlar. Rusya ise Ukrayna bahanesiyle 1,5 milyonluk dev bir orduyu silah altına almak için mega seferberlik başlatacağını duyurdu. Çin Halk Cumhuriyeti, tek Çin politikasını gerçekleştirme takıntısı doğrultusunda, milliyetçi Çin’e rağmen savaş hazırlıklarına devam ediyor. Görünen o ki dünyanın önde gelen ülkeleri büyük bir savaşa hazırlanıyor. Özellikle Almanya ve Japonya’nın jeoekonomi söylemlerini bir kenara bırakmaları dikkatleri çekiyor. Bu iki ülke, jeopolitik çıkarları uğruna ABD’nin trenine binmeye istekli bir tutum değişikliğine gidiyorlar.

Karadağ’ın İç Siyasetinde Artan Sırp Etkisi Siyasi İstikrarı Bozuyor

Karadağ’ın İç Siyasetinde Artan Sırp Etkisi Siyasi İstikrarı Bozuyor

Karadağ, 20 Ağustos 2022 tarihinde hükümetin düşmesi sonrasında yaşananların kaçınılmaz bir sonucu olarak kendisini siyasi krizin içerisinde buldu. Her ne kadar 2006 yılında tarafların yolları ayrılmış olsa da Sırbistan, Karadağ içerisindeki yerini ve hareket alanını koruma çabasını sürdürmektedir. “Büyük Sırbistan Projesi” halen Sırp milliyetçilerinin gizli ajandasının ilk maddesidir. Sırplar Karadağlıları ayrı bir millet olarak görmüyorlar, onları Sırp olarak kabul ediyorlar.

Putin'in Ukrayna ile Askerî ve Batı Dünyası ile Finans Savaşı Ne Zaman Bitecek?

Putin'in Ukrayna ile Askerî ve Batı Dünyası ile Finans Savaşı Ne Zaman Bitecek?

Finans alanındaki faaliyetler de harp alanı kadar önemlidir. Gerektiğinde bir harp karargahındaymış gibi, finans bürokrasisi tarafından devletin mali çıkarları korunur. Devletler, ticaretin likit varlıklarla finanse edildiği dönemlerden bugüne ekonomi alanında çıkarlarını maksimize etmek için rekabet içerisinde olmuşlardır. Tıpkı orduların sahip olduğu silahlar ve bu silahların, harp araç ve gereçlerinin özellikleri, menzilleri, insanlı ve insansız versiyonları olduğu gibi, günümüzde de finansal araçların durmaksızın bir devinim içinde olduğunu söyleyebiliriz.

İran'ın Kadınlarına ve Gençlerine İnanıyorum: Sokak Galip Gelecek

İran'ın Kadınlarına ve Gençlerine İnanıyorum: Sokak Galip Gelecek

Amini’nin ölümü, özellikle kadınları sınırlayan ahlak yasalarına ve molla rejimine karşı simgesel manada "başörtüsü isyanı" olarak sokaklara yansıdı. Gösteriler, İranlı kadınları ve erkekleri birleştirdi. İran’daki Farslar ile azınlıkların çoğu yan yana sokakları paylaşmayı gerekli gördü. Protestolara ekonomik açıdan büyük öneme sahip petrol endüstrisindeki işçiler bile katıldı.

Trump’dan Biden’a Değişen Ne?

Trump’dan Biden’a Değişen Ne?

2022 Ekim tarihli 48 sayfalık bu belge, Ukrayna savaşı sonrası ABD’nin yeni doktrinini anlamamız açısından çok özel ve önemli bir döküman. Dosya ismi ise ilginç bir şekilde, “Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022” olarak yazılmış. Yani, Kamala hanımın bu belgenin hazırlanmasındaki etkisinin hissedilmesi istenmiş sanki.

Savaş Yayılırsa Ne Olur?

Savaş Yayılırsa Ne Olur?

Benim asıl bahsedeceğim şey bir süredir korktuğum bir konunun bugün artık gerçekleşmiş olması. Rusya eğer savaşın daha geniş bir bölgeye yayılmasına karar verirse ne olur? Polonya'ya fırlatılan füzeler, evet, bu gelişmeye kim nasıl bir tepki verecek bakalım.

Biden-Xi Görüşmesinden Çıkan Sonuç Nedir?

Biden-Xi Görüşmesinden Çıkan Sonuç Nedir?

Bu merakla beklenen görüşme üç saat kadar sürdü. Biden görüşmeyi "birbirlerine karşı çok açık sözlü" nitelerken; Xi ise "derinlemesine, samimi ve yapıcı" bir toplantı olarak değerlendirdi. Biden ve Xi açılış konuşmalarında aralarındaki anlaşmazlıklara rağmen bir arada yaşamanın yollarını aradıklarını söylediler.

Ruslar Herson’dan Çekiliyor, Ukrayna’da Asıl Savaş Şimdi mi Başlıyor?

Ruslar Herson’dan Çekiliyor, Ukrayna’da Asıl Savaş Şimdi mi Başlıyor?

4 Ekim’den itibaren Ukrayna ordusu, Rus işgali altındaki Herson kentinin kuzeydoğusunda Dinyeper Nehri çevresindeki Rus mevzilerini aşmaya başladı. Zamanla kentin batı bölgesindeki tank üstünlüğünü ele geçiren, Antonivsky dahil bazı köprüleri yıkan Ukrayna Birlikleri, şehrin batısında bulunan 25.000 kadar olduğu tahmin edilen Rus askerlerini zor durumda bırakmaya başlamıştı.

Nasıl üç boyutlu görüyoruz?

Nasıl üç boyutlu görüyoruz?

İki göz arasındaki mesafe, yani gözlerimizin iç tarafı arasındaki mesafe (Intercanthal mesafe) kişiden kişiye değişse de 30-35 mm gibi. Bu çok kısa mesafeden kaynaklanan bakış açısı farkıyla, beynimiz her şeyi üç boyuta çevirebiliyor.

Seçimin Galibi Netanyahu, Düzelen İsrail-Türkiye İlişkisine Nasıl Bakıyor?

Seçimin Galibi Netanyahu, Düzelen İsrail-Türkiye İlişkisine Nasıl Bakıyor?

6,7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İsrail'de 1 Kasım 2022 tarihinde yapılan seçimlere katılım oranı %71,3 olarak gerçekleşti. Eski Başbakan Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'yle birlikte sağ blok, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 64 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti. Likud Partisi 32 milletvekili çıkardı. Netanyahu'nun rakibi mevcut Başbakan Yair Lapid'in lideri olduğu "Gelecek Var" partisi ise 24 sandalyeyle ana muhalefet partisi oldu.

Su’yun kamu hizmeti olarak verilmesi zorlaşıyor. Tehlikenin farkında mıyız?

Su’yun kamu hizmeti olarak verilmesi zorlaşıyor. Tehlikenin farkında mıyız?

Son dönemde içme ve kullanma suyu bedeli, gerek seçimlerin öncesinde verilen indirim vaatlerinde gerekse daha sonra su bedelinin arttırılması ihtiyacı ortaya çıktığında popülist politikaların ve günlük siyasi polemiklerin konusu haline geldi.

TOGG’un Sanayimize Sağlayacağı Kuantum Çekim Döngüsü Ne Demektir?

TOGG’un Sanayimize Sağlayacağı Kuantum Çekim Döngüsü Ne Demektir?

Her ne kadar TOGG genel müdürünün tanıtım konuşmasında, yazılım haricinde teknik bir detay yakalayamadıysam ve web sitelerinde de göremediysem de tasarımı beğendiğimi ifade etmeliyim. Test ve değerlendirme safhasının başarılı yürüdüğünü bilmek de beni ayrıca memnun etti. Uçaklardaki mantık otomobillerde de geçerlidir, test ve değerlendirme safhası başarılı olursa, seri üretim ve idame safhaları da başarılı yürüyecektir.

Hava ile Çalışan Otomobil Üretmek Mümkün mü?

Hava ile Çalışan Otomobil Üretmek Mümkün mü?

Günümüzde fosil yakıtlardan kaynaklanan hava kirliliği ve karbon salınımının yarattığı küresel ısınma sorunu yüzünden, biraz da petrol bağımlılığından kurtulmak amacıyla, çeşitli çevreci çözümler aranmakta. Şu günlerde en gözde çözümlerden birisi elektrik motorlu araçlar. Çevreci öncelikle, ya da şimdilik öyle olduğunu düşünüyoruz.

Twitter’ın Yeni Sahibi Elon Musk Dünyayı Avucunun İçine Alabilecek mi?

Twitter’ın Yeni Sahibi Elon Musk Dünyayı Avucunun İçine Alabilecek mi?

“Chief Twit” olarak kendisini Twitter karargahının başı ilan etti. Takipçi sayısı hızla artan Elon Musk’ın, bu yazının yazıldığı sıradaki takipçi sayısı, Türkiye nüfusunun çok üstünde, 112.172.001 kişiydi. Bu muazzam sayı, bir o kadar da etki kapasitesinin artması, geniş bir toplulukla iletişim kurabilmesi anlamına geliyor.

Çin’i Tehdit Gören Pentagon, Üçüncü Dünya Savaşına Hazırlanıyor

Çin’i Tehdit Gören Pentagon, Üçüncü Dünya Savaşına Hazırlanıyor

Pentagon, 27 Ekim 2022 tarihinde, Amerika’nın önümüzdeki on yıllık döneme bakan savunma stratejisini ortaya koyan “Ulusal Savunma Stratejisi-2022” versiyonunu açıkladı. Stratejide aynı zamanda Nükleer ve Füze Savunma Değerlendirmelerine de yer verildi.

Başkan Xi'nin Üçüncü Döneminde Çin Kendini Bir Savaşın İçinde Bulabilir mi?

Başkan Xi'nin Üçüncü Döneminde Çin Kendini Bir Savaşın İçinde Bulabilir mi?

Azalan ekonomik büyüme ve artan uluslararası düşmanlığın yarattığı rüzgarlarla karşı karşıya kalan Xi, üçüncü döneminin ilk ikisinden çok daha zorlu geçeceğinin herhalde farkında ki Kongre’de yaptığı konuşmasının temelini Çin’in güvenliği teması üzerine kurguladı.

İçme ve kullanma sularımız hangi kaynaklardan çekiliyor?

İçme ve kullanma sularımız hangi kaynaklardan çekiliyor?

Genel olarak bakıldığında içme ve kullanma suyu, Türkiye’nin batısında daha çok kuyu suyundan çekilerek, doğusunda ise daha çok pınar-kaynak suyundan çekilerek temin edilmektedir. 2000’li yıllardan sonra kentlere olan yığılma barajlardan yapılan içme ve kullanma suyu çekimini de arttırmıştır.

Batı Karadeniz Maden Felaketi  (Bartın Amasra Grizu Patlaması)

Batı Karadeniz Maden Felaketi (Bartın Amasra Grizu Patlaması)

Bartın Amasra Maden Ocağındaki Grizu patlaması sonucu maden emekçilerinin hayatını kaybetmesi Batı Karadeniz insanı başta olmak üzere tüm Türkiye’yi hüzne boğdu. Son yıllarda Batı Karadeniz madenlerinde 552 maden emekçisi hayatını kaybetti.

Putin Türkiye’yi Neden Enerji Merkezi Yapmak İstiyor?

Putin Türkiye’yi Neden Enerji Merkezi Yapmak İstiyor?

ABD Türkleri hiç sevmez. Büyük Tarihçi merhum Prof.Dr. Halil İnalcık’ın aşağıda önemle belirttiği gibi şu nedenle sevmez: “Yanılmayalım, stratejik bakımdan dünyanın en nazik bölgesinde bulunan Türkiye, dünya milletleri arasında yalnız bir ülkedir, tarihten gelen dinmez bir husumetin hedefi olmuştur, olmaktadır. Bu tarihin bize bıraktığı alın yazısıdır.”

Su Politikaları ve Kamu Hizmeti

Su Politikaları ve Kamu Hizmeti

Halen içme-kullanma, tarımsal sulama, endüstri suyu hizmetleri büyük ölçüde devletin önemli görevleri içinde yer almakta ve bu hizmetler kamu hizmeti olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde su hizmetlerinin Asya ülkelerinde % 99 ‘u, Afrika’da % 97’si, Orta ve Doğu Avrupa ile Güney Amerika’da % 96 ‘sı, Kuzey Amerika’da % 95’i, Batı Avrupa ülkelerinde % 80’i çeşitli yönetim modelleri ile kamu kurumları tarafından yürütülmektedir.

ABD, İngiltere ve AB’nin Uyguladığı Yaptırımlar, Bir İşe Yarıyor mu?

ABD, İngiltere ve AB’nin Uyguladığı Yaptırımlar, Bir İşe Yarıyor mu?

Silahlı güç kullanmadıkça, yaptırım uygulayarak herhangi bir ülkede ne rejim değiştirilebilmekte ne de yaptırım uygulayanların istediği davranış değişikliği sağlanabilmektedir. Çünkü, yaptırımlarla karşı karşıya kalan ülkelerdeki yönetimler, ipleri iyice sıkarak halk üzerindeki kontrolünü daha da artırmaktadır. Bu sebeple, halkın isyan ederek yönetimi değiştirmesi mümkün olmamaktadır.

Kuantum Dünyası Dediğimiz Aslında Bir Olasılıklar Dünyası Mıdır?

Kuantum Dünyası Dediğimiz Aslında Bir Olasılıklar Dünyası Mıdır?

Kuantum dünyası da böyledir. Parçacıkları direk gözlemleyemediğimiz için bulunmaları olası olan yerler için olasılık denklemleri yazıp, birtakım hesapları bu olasılık denklemleri ile yaparız. Yani aslında kedi hem ölü hem canlı değil, ölü olma olasılığı %50, canlı olma olasılığı da %50. Yani aslında kedi ya canlı ya ölüdür, her ikisi birden değildir, ama bu bir ifade biçimi olduğu için henüz kutuyu açıp bakmadan kedi hem ölü olabilir hem de canlı olabilir anlamında o anki durumu her ikisi de diye söylüyoruz.

İngiltere Başbakanı Liz Truss Kısa Kesti, Marul Kadar Ömrü Olamadı

İngiltere Başbakanı Liz Truss Kısa Kesti, Marul Kadar Ömrü Olamadı

10 numarada her ne olduysa, ilk önce David Cameron istifa ederek yerini Theresa May'e bırakmıştı. Sonrasında May de Boris Johnson’a bıraktı. Johnson ise biraz isteksizce emaneti Liz Truss'a teslim etti. Her birinin 10 numarada ikamet etme süresi bir öncekinden daha kısa süren bir yarışa dönüştü. Truss başbakanlıktan istifa ederken, aynı zamanda bir rekora da imza attı. En kısa süre Başbakanlık yapan kişi olarak İngiliz tarihindeki yerini aldı.

Kamusal Bir Sorun Olan Sağlıkta Şiddet Çözülebilir mi?

Kamusal Bir Sorun Olan Sağlıkta Şiddet Çözülebilir mi?

Peki toplum sağlığı neden önemlidir? Bu sorunun cevabını pandemi döneminde bütün dünya tekrar tekrar yaşayarak görmüştür. Sağlığı güvende olmayan toplumlarda ekonominin etkin bir şekilde işlemesi düşünülemez. Gerek bireysel işgücü kayıpları gerekse kapanmalar neticesinde bütün ülkelerin ekonomileri durma noktasına gelmiştir. Ülkeler bununla başa çıkmak için topluma para dağıtmışlardır.

Ruble Rezerv Döviz Olabilir mi?

Ruble Rezerv Döviz Olabilir mi?

Öncelikle tüm dünyada neyin fiyatına bakarsanız bakın karşılığını dolar olarak bilmek mümkün. Konu Amerika değil, herhangi bir ülke elindeki ya da ürettiği bir malı eğer dolar karşılığı satarsa elde ettiği dolarla ihtiyacı olan herhangi bir başka şeyi temin etmek için bu kazandığı doları dünyanın her yerinde kullanabileceğini bilir.

Diyetle Kaçamak İletişimi

Diyetle Kaçamak İletişimi

Olumsuz alışkanlıklar, peşi sıra menfi neticeleri de beraberinde sürükler. Bazıları uzun zaman sonra, bir kısmı ise saniyeler ya da dakikalar içerisinde bedeni ve beyni etki altına alır hemen ardından algısını silikleştirip bir et yığınına çeviriverir.

Afetler ve Kentler Üzerine Düşünceler

Afetler ve Kentler Üzerine Düşünceler

Ünlü Fransız sosyolog ve filozof Henri Lefebvre, "kapitalizmin yirminci yüzyılın sonunu görebilmesini kent mekanını keşfetmesine borçlu olduğunu" söyler. Gerçekten de kentler sanayi üretiminin artışının mekansal ifadesidir. Bunun yanında kitlesel tüketimin de mekânı olmuştur.

Putin Ukrayna’dan İtibarlı Bir Çıkış İçin Pası Erdoğan’a Verdi

Putin Ukrayna’dan İtibarlı Bir Çıkış İçin Pası Erdoğan’a Verdi

Rus çarlığının özünü, günümüze uyarlanmış haliyle, “Otokrasi, Ortodoksluk Mezhebi ve Rus/Slav Milliyetçiliği (Narodrizm)" üçlemesi oluşturmaktadır. Çarlık döneminden kalma bu miras günümüzde Putin’in liderliğinde Kremlin’de tekrar hayat bulmuş, bu üçleme ve Putin’in çarpık tarih okumaları Rusya’nın bugününü ve geleceğini şekillendirir olmuştur.

Bartın Kömür İşletmesi

Bartın Kömür İşletmesi

İlk on içerisinde kömür madeni çalışanları diye bir ayrım yok, ama genel madencilikte yeraltında çalışan ağır ekipman operatörleri 100 binde 21.6 ile dokuzuncu sıradalar. Göçükler bu konuda demek ki gerçekten her türlü madencilikte büyük sorun.

Montrö Perspektifinde Karadeniz'de Amerikan ve Rus Nüfuz Politikaları

Montrö Perspektifinde Karadeniz'de Amerikan ve Rus Nüfuz Politikaları

Rusya ve Ukrayna ile yakın ilişkilerini sürdürmeyi arzu eden Türkiye, ibrenin iki ülkeden birine kaymaması ve/veya bu anlama gelecek bir görüntü vermemek için dikkatli bir dış siyasa ve diplomasi yürütmüştür. Aynı zamanda NATO üyesi olması nedeniyle, ABD liderliğindeki Batı kampıyla ters düşmeyecek şekilde Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımları, “pasif” bir tutumla desteklemeyi gerekli görmüştür. Tüm bunları aşacak şekilde, bir yandan Ukrayna’ya silahlı insansız hava araçları ve hassas güdümlü mühimmatını satmaktan geri kalmayan Türkiye, Rus savaş gemilerinin Türk Boğazları üzerinden Karadeniz'e girmesini engelleme pahasına Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddelerini uygulamaktan çekinmemiş, sözleşmenin kendisine verdiği yetkileri kullanma dirayetini göstermiştir.

Türkiye Sanayide Neden Malzeme Teknolojisine Odaklanmalı? (Bölüm-2)

Türkiye Sanayide Neden Malzeme Teknolojisine Odaklanmalı? (Bölüm-2)

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan malzeme ve metalürji sektörlerinin ismi birçok ülkede MALZEME BİLİMİ ve MÜHENDİSLİĞİ olarak değiştirilmiştir. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; temelde aşağıdaki bilim ve mühendislik dallarından destek alır ve aynı zamanda onları da malzeme yönüyle destekler bu yapısı ile adeta bir katalizör görevi görür.

Türkiye Sanayide Neden Malzeme Teknolojisine Odaklanmalı? (Bölüm-1)

Türkiye Sanayide Neden Malzeme Teknolojisine Odaklanmalı? (Bölüm-1)

Uçak, otomobil, tren, füze, gemi, tank, top, tüfek, köprü yapmak istiyorsan; kritik Sektör Malzeme Bilimi, Mühendisliği ve Sanayisi’dir.

Doğu’daki Hindistan Batı’ya mı Entegre Oluyor?

Doğu’daki Hindistan Batı’ya mı Entegre Oluyor?

Özellikle 2020 yılındaki çatışma sonrasında, Hindistan tarafı; Çin’in yükselen gücünü ve kendisine göre hızla büyüyen Çin savunma sanayi ürünlerini gördükçe, Çin kuvvetlerinin bir gün çok büyük bir saldırı ile Hindistan topraklarına girebileceğinden endişe etmeye başladı. Çin’den ziyade Hindistan tarafında yaşanan bu güven kırılması ve huzursuzluğun, iki ülke arasındaki daha geniş kapsamlı ilişkiler üzerinde uzun vadeli etkilerinin olmasının kaçınılmaz olacağı söylenebilir.

Hidroenerji Barajlarımızı Kim İşletmeli?

Hidroenerji Barajlarımızı Kim İşletmeli?

Yerli ve yenilenebilir hidroenerji potansiyelimizin %40’ı halen geliştirilmeyi bekliyor. Son dönemde Dünyada enerji ve gıda krizi gündemi belirliyor. ABD Dünya enerji denklemini yeniden oluşturuyor. Ülkelerin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme ihtiyaçları daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Kuzey Akım Hatlarındaki Sızıntılar Ne Kadar Önemli?

Kuzey Akım Hatlarındaki Sızıntılar Ne Kadar Önemli?

Enerji kaynaklarının dünya coğrafyasına asimetrik dağılmış olması başlıca sorunların erişim çerçevesinde yaşanmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte bir takım faktörler zaten erişebilir noktasında sorunların yaşandığı stratejik enerji kaynaklarının teminini daha da zor hale getirmektedir. Enerji kaynaklarının uluslararası siyasette yaptırım aracı olarak kullanılması gibi diplomatik silaha dönüştürülmesini bu kapsamda ele almak mümkündür.

Putin taktik nükleer silaha başvurabilir mi?

Putin taktik nükleer silaha başvurabilir mi?

Gerçekten de, Rus nükleer silah kullanımına bize inandıracak, bunu bir tehdit olarak algılamamızı sağlayacak çok sayıda neden vardır. Öncelikle nükleer silah kullanımına yönelik Batı dünyasının bilmesi gereken husus şudur: Rusya, Batı’daki anlayışın aksine “nükleer silahı ilk biz kullanmayacağız” benzeri bir anlayışa veya doktrine sahip değildir.

Jet Savaş Uçağı Yaptılar ama Neden Dünya Çapında Otomobil Markası Yaratamadılar

Jet Savaş Uçağı Yaptılar ama Neden Dünya Çapında Otomobil Markası Yaratamadılar

Özgün jet savaş uçağı ve jet motor tasarımları ve üretimleri olan ülkeler ise; sadece ABD, Rusya ve Fransa’dır. Çin jet savaş uçakları ve özellikle jet motorları Rus sistemleri baz alınarak geliştirilmişlerdir. Özgün tasarımları çok azdır.

Amerika Bize Ne Öğretti?

Amerika Bize Ne Öğretti?

Amerika tarihine girmeyeceğim, tarihte öyle Ruslar gibi ciddi ilişkilerimiz yok Amerika'yla. Sonuçta arada çok uzak mesafe var ve biz daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi öyle deniz aşırı topraklara çok hevesli bir millet değiliz. Bırakın deniz aşırı mesafeleri, üç tarafımız denizlerle kaplı olmasına rağmen bunca yıldır denizci bir millet bile olamamışız. Denizi çok sevmiyoruz nedense, kim bilir belki de deniz tutuyordur bizi. Sonuçta Amerika okyanus ötesi bir memleket. Uzak!

Bir Kuzey Akım Hikayesi

Bir Kuzey Akım Hikayesi

Doğal gaz kaynaklı enerji güvenliği sorunları 2000’li yılların başından itibaren uluslararası siyasetin başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda sorunların çözümüne yönelik küresel ölçeğe uzanan boyutlarda eylemlerin hayata geçirildiğine yıllardır tanıklık edilmektedir. Buna karşın etkin bir çözümden şu an için bahsetmek tam anlamıyla mümkün değildir. Öyle ki 2006 yılında Rusya’nın Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği üyelerinin de aralarında bulunduğu birçok kıta ülkesine giden doğal gazı kesmesiyle geçtiğimiz günlerdeki Kuzey Akım 1’i durdurmasıyla yaşanan kriz ortamı arasında zaman dilimi dışında büyük bir farklılık görülmemektedir.

Rusya'nın 'Kısmi Seferberliği' Ne Anlama Geliyor?

Rusya'nın 'Kısmi Seferberliği' Ne Anlama Geliyor?

Ukrayna'nın Bağımsızlığına karşı yürütülen 200 günü aşkın "özel askeri operasyonun" ardından askeri seferberlik ilan edildi. Vladimir Putin daha birkaç ay önce kullanmamaya yemin ettiği karta uzanıyor. Birkaç ay önce yaptığı açıklamalarda Devlet Başkanı Putin, "Şu anda savaşta olan askerlerimizin ve subaylarımızın annelerine, eşlerine, kız kardeşlerine ve nişanlılarına ve kız arkadaşlarına seslenmek istiyorum, vurgulamama izin verin; zorunlu askerlik hizmeti yapan askerler katılmıyor ve katılmayacak. İlave yedek asker çağrısı da yapılmayacaktır.

Yunanistan ve GKRY, Askeri Tatbikatlarla Türkiye'ye Karşı Bir Savaşa mı Hazırlanıyor?

Yunanistan ve GKRY, Askeri Tatbikatlarla Türkiye'ye Karşı Bir Savaşa mı Hazırlanıyor?

Tatbikat, Arapçadan dilimize geçen bu terim, “askerî birlikleri savaşa hazırlamak üzere gerçekleştirilen denemeler” anlamına gelmektedir. Askerî tatbikatlar “gerçek tehdidi” karşılayacak şekilde planlanır, bir olay akış senaryosu içerisinde gerçeğe yakın bir biçimde uygulanır. Askerî tatbikatlar esnasında öğretilerin, doktrinlerin uygulanması sınanır, kontrol edilir; komuta, manevra, silah sistemleri gibi yeteneklerin gerçek savaşın koşullarını karşılama durumları irdelenerek gerekli düzenlemeler yapılır.

Türkiye Tarafını Seçmek Üzere: Atlantikçilik mi? Avrasyacılık mı?

Türkiye Tarafını Seçmek Üzere: Atlantikçilik mi? Avrasyacılık mı?

Türkiye, geleneksel olarak denge politikasını güden bir ülke olarak, özellikle 1964 yılında, Haziran ayında Kıbrıs’a müdahalenin arifesinde ABD Başkanı Johnson’un gönderdiği mektupla sarsılmıştı. Türkiye, ordusunun elindeki Amerikan malı silahları izinsiz “kullanamayacağını” acı bir şekilde öğrenmişti. Böylece, 1952 yılında katıldığı NATO’ya ve onun lideri ABD’ye kayıtsız-şartsız bağlılık temelinde kurgulanmış Türk siyasi ve askeri bakış açısı, yerini çok yönlü ve çok taraflı dış ilişkilere bırakmaya başladı.

Maddenin Yaşam Mücadelesi

Maddenin Yaşam Mücadelesi

Birbirini tüketerek, yani birbirine dönüşerek, bir araya gelerek çeşitleşen madde doğada çeşitli elementler olarak karşımıza çıkıyor. Demirinden bakırına, hidrojeninden azotuna, oksijenine, karbonuna madde bu aşamada da durmuyor, kimyasal reaksiyonlarla elementlerden moleküller oluşturuyor. Su oluyor, taş oluyor, cam oluyor, tahta oluyor. Yiyip içtiğimiz, soluduğumuz havaya kadar etrafımızda gördüğümüz her şey moleküler yapıya sahip. Yani moleküllerden oluşuyor.

Hava Kuvvetlerinin Savaş Pilotu İhtiyacı Karşılanırken Neler Oldu/Oluyor?

Hava Kuvvetlerinin Savaş Pilotu İhtiyacı Karşılanırken Neler Oldu/Oluyor?

Tüm ülkeler için yetişmiş pilot kaynağı olarak ordudan ayrılan/emekli olan tüm askeri pilotlar (Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü pilotları da dahil) sivil havacılıkta hava yollarında, iş jetlerinde, uçuş okullarında vb. yerlerde sivil pilot olarak hizmet vermeye devam ederler. Bu her ülkenin milli ekonomisi açısından da yetişmiş kaynaktan yararlanma imkânı veren en optimum çözümdür.

Siber Uzay Dost Mu Düşman mı?

Siber Uzay Dost Mu Düşman mı?

Siber uzay doğası gereği var olan siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler argümanlarına meydan okumaktadır. Teorik tartışmalardan ve normlardan çok daha hızlı bir şekilde gelişmekte ve günlük hayatın pratiklerini kapsamaktadır. Siber uzaydaki devlet aktörü de diğer aktörler gibi bu yeni oluşumu tanımlamaya, dinamiklerini anlamaya çalışmaktadır.

Mülteciler Değil, Sığınmacılar Cenneti Türkiye

Mülteciler Değil, Sığınmacılar Cenneti Türkiye

Turkey is no longer a "buffer zone", a "luggage country", a "warehouse country" and a "transit country" for them, nor is it a "waiting room" or an "interim period" for those waiting to be resettled in a third country. In fact, neither Turkey nor the UN Refugee Agency (UNHCR) has requested resettlement to a third country.

Simetri Ve Kütlenin Kaynağı Nedir?

Simetri Ve Kütlenin Kaynağı Nedir?

Doğada da simetri görmek mümkün. Mesela bir kelebeğin iki kanadı birbirinin aynıdır. Kuşların kanatları simetriktir. Çiçeklerin de çoğu simetriktir. Hatta ağaç yapraklarına da dikkat ederseniz simetriyi görürsünüz.

Türkiye’mizde Doğal Göllerimiz Kuruyor. Havza Bazında Acil Su Yönetimi Gerekiyor

Türkiye’mizde Doğal Göllerimiz Kuruyor. Havza Bazında Acil Su Yönetimi Gerekiyor

Doğal Göllerimiz ve Sulak alanlarımız, iklim değişikliği, popülist politikalar, plansızlık, hatalı su yönetimi anlayışımız ve yetersiz kalan kurumsal yapı nedenleri ile hızla yok oluyor. Göllerimiz kuruyor, balık türleri yok oluyor, kuşlar artık uğramıyor, ekolojik denge altüst oluyor.

Batı Karadeniz Sel Felaketinin Birinci Yılı

Batı Karadeniz Sel Felaketinin Birinci Yılı

2022 Batı Karadeniz Sel Felaketi yaşandı. Duranlar duruyor. Öte yandan ölenler de ölüyor. Sessiz kalmak cürmü karşıya yüklemiyor. Zira felaketler durmuyor. Ateş düştüğü yeri ve hassas kalpleri yakmaya devam ediyor. Bu konuda en esaslı analiz yapan ve önerilerde bulunan BAKFED ortak rapor hazırlama teklifine yanıt bulamadı.

Orman Yangınları Su Kaynaklarını Nasıl Etkiliyor?

Orman Yangınları Su Kaynaklarını Nasıl Etkiliyor?

Orman bitki örtüsünün yangınla ortadan kalkması, yağışın toprağa düşme hızı ve şiddetinin azaltılmasını önler ve evapotranspirasyon yoluyla ormanlardaki buharlaşmayı da azaltır.

Amerikalı Emekli Amiral Stavridis’in Karadeniz’de Gıda Koridoru Önerisi

Amerikalı Emekli Amiral Stavridis’in Karadeniz’de Gıda Koridoru Önerisi

Halihazırda Ukrayna’nın Karadeniz ve Azak Denizi (savaşla birlikte tamamen Rus iç denizi haline geldi) limanlarında 22 milyon ton gıda ürününün ihraç edilmek üzere beklediği bilgisi mevcut. Türk bandıralı 22 ticari geminin de Ukrayna’da mahsur kaldığını biliyoruz.

Ulusal Performans Yönetimi (Birleşik Krallık Deneyimi)

Ulusal Performans Yönetimi (Birleşik Krallık Deneyimi)

Birleşik Krallık akla dayalı yönetim modellerini iyi uygulayan bir yönetim yapısına sahiptir. Anglo Sakson Dünyasının kamu yönetimi ve özel sektör yönetimi ayrımını reddetmesinin sırrı akla dayalı yönetim anlayışıdır. Çünkü bu anlayış kamu-özel ayrımını sadece bir ölçek sorunu olarak ele alır. Bu nedenle yazımın başlığı Birleşik Krallık Ulusal Kamu Performans Yönetimi değil, sadece Ulusal Performans Yönetimi olarak adlandırılmıştır.

Eviniz Depreme Ne Derece Dayanıklı?

Eviniz Depreme Ne Derece Dayanıklı?

Ne zaman büyük bir deprem faciası olsa hemen ekranlarda işin uzmanları çeşitli yorumlar yapmaya başlar. Toplumun bilinçlenmesi için bu yayınların faydası da var, hiçbir itirazım yok. Ama bu konu genellikle o aşamada kalıyor, bir süre hepimiz üzülüyoruz ve sonra unutuyoruz.

Türkiye ve NATO'nun Baltık Jeopolitiği

Türkiye ve NATO'nun Baltık Jeopolitiği

Rusya, Baltık Denizi Bölgesi'nin en gelişmiş ulusötesi bölgelerden biri olması nedeniyle askerî açıdan İsveç'e odaklanmıştır. Rusya, Almanya ve Polonya'nın kıyı bölgelerini ve İsveç, Danimarka, Finlandiya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın tüm bölgelerindeki gelişmelere karşı uyanık bir duruş sergilemektedir.

Karadeniz'de Moskova'nın Egemenliği: Türk Jeopolitiği Bağlamında Rusya ve İsrail İlişkisi

Karadeniz'de Moskova'nın Egemenliği: Türk Jeopolitiği Bağlamında Rusya ve İsrail İlişkisi

Rusya'nın Golan Tepelerinin güvenliği konularındaki duyarsızlığı, bir anlamda Karadeniz'deki en önemli savaş gemisini kaybetmesine neden olmuş ve Ortadoğu Jeopolitiği için İsrail Devleti ile güvenlik ve istihbarat alanlarında iş birliğine giden Türkiye'nin başat güç olabilmesinin önü açılmıştır.

Suriyeli Kaçkınlar ve Bozulan Demografik Yapımız

Suriyeli Kaçkınlar ve Bozulan Demografik Yapımız

1988 yılında Irak’tan yaklaşık 51.500 kişi, 1989 yılında Bulgaristan’dan yaklaşık 345.000 kişi Türk topraklarına toplu göç şeklinde akın etmiştir. Yine 1991 yılında Birinci Körfez Savaşı sonrasında Irak’tan yaklaşık 467.500 kişi, 1992-1999 yılları arasında Bosna-Hersek’ten Sırp zulmünden kaçan yaklaşık 20.000 kişi, aynı şekilde Sırp baskısından etkilenen Kosova’dan yaklaşık 17.750 kişi ve 2001 yılında Makedonya’dan 10.500 kişi Türkiye’ye göç etmiştir.

Çöp Sorunu

Çöp Sorunu

Aslında sanayileşmeyle birlikte başladı doğada kendiliğinden yok olmayan çöplerimiz, siz hiç 16. yüzyıldan kalma bir çöp gördünüz mü? Müzelerimizde sergilenen o çeşitli kap kacağı çöp diye nitelendirmeyeceksek sanırım çöp olarak adlandırabileceğimiz bir şey kalmamış, hepsi doğada erimiş gitmiş. Bazen sanayileşmeseymiydik acaba diye düşünmeden edemiyorum.

Biden’ın Soykırım Şifresi

Biden’ın Soykırım Şifresi

Türk kamuoyu olarak, 23 Nisan’ımızı kutlar, neşe dolardık ve hemen arkasından 24 Nisan’da gerilir, ABD başkanının soykırım ifadesini kullanıp kullanmayacağı kabusunu yaşar ve bu kelimenin söylenmemesiyle rahatlardık.

Rusya-Ukrayna Savaşı: Dünya Adasının Hearthland'ında Türklerin Jeopolitik Uyanışı

Rusya-Ukrayna Savaşı: Dünya Adasının Hearthland'ında Türklerin Jeopolitik Uyanışı

Dünya adasındaki en önemli noktalardan birisinin de Doğu Avrupa olduğunu savunan Mackinder, Kara Hakimiyet teorisinin dayanak noktası olarak Doğu Avrupa’ya hakimiyeti şart koşmuştur. Bu nedenle, küresel üstünlük arayan herhangi bir gücün, Avrupa Kıtasının doğu yarısından çıkacağı savını öne sürmüştür.

Doğu Akdeniz Boru Hattının Öneminin Azalması ve Yeni Hesaplar

Doğu Akdeniz Boru Hattının Öneminin Azalması ve Yeni Hesaplar

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB)'nin Rus gazına olan bağımlılığını sadece bir yılda üçte iki oranında azaltmak için tasarlanmış yeni bir enerji yol haritası belirledi. Plan, tüm Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığın 2030 yılından “çok önce” sona erdirilmesini öngörüyor. AB ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları, biyogaz ve hidrojen kullanımında büyük bir artış öneriyor.

Böyle Köprüye Yol Dayanmaz, İlk Taşkında Çöker

Böyle Köprüye Yol Dayanmaz, İlk Taşkında Çöker

Eksikliklerin görülebilmesi için mutlaka bir taşkının ve hasarın oluşmasına ihtiyaç yoktur. Bu tedbirler su mühendisliğinin en basit kuralları uygulanarak kolayca alınabilir. Aslında görülmesi gereken en önemli husus yaşadığımız taşkınlardan yeterince ders çıkaramamış olduğumuzdur.

Moskova’dan Ekonomi Haberlerinden Küresel Hesaplamalara

Moskova’dan Ekonomi Haberlerinden Küresel Hesaplamalara

Çin tahıl topluyormuş pandemi zamanından beri. Çin bunu hep yapıyor, bir süre önce inşaat demiri, alüminyum topluyordu. Uzun zamandır çimento topluyor. O yüzden dünya çapında bu malzemelerin fiyatları fırlamıştı. Şimdi de tahıl topluyor. Bu kadar büyük bir ekonomi bir şeye yönelince dünya çapında etkiliyor piyasayı.

Suriyeliler Ülkelerine Dönecekler mi?

Suriyeliler Ülkelerine Dönecekler mi?

Metropoll Araştırma Merkezinin sığınmacılarla ilgili 2021 yılında yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre Türk toplumunun yüzde 80’den fazla oranı parti, siyasal görüş ya da etnik köken ayrımı yapılmaksızın Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesini istiyor.

Rusya-Ukrayna Savaşının Kısa Sürmeyeceği Anlaşılıyor

Rusya-Ukrayna Savaşının Kısa Sürmeyeceği Anlaşılıyor

Ukrayna’da olanların nedeni, ülkenin NATO'ya katılma arzusu ve NATO'nun, kendi güvenliğini başka ülkelerin güvenliği pahasına güçlendirmek istemesidir.

Rusya-Ukrayna Savaşını Kim Başlattı?

Rusya-Ukrayna Savaşını Kim Başlattı?

Putin tarafından, “Donbass bölgesine yönelik özel operasyon başlattıkları” şeklinde duyuruldu. Putin açıklamasında, “Ukraynalı askerler silahlarını bırakmalı. Dış müdahale olması durumunda derhal yanıt vereceğiz. Dökülen her kandan Ukrayna sorumlu.” dedi.

Türk Piyadesinin Öncelikle İhtiyaç Duyduğu Silah Ailesi Nedir?

Türk Piyadesinin Öncelikle İhtiyaç Duyduğu Silah Ailesi Nedir?

Günümüz savaşları derinlemesine incelenirse, güdümsüz mühimmatların ezici bir çoğunluğunun hedeflerini vuramadığı, ıskaladığı görülecektir.

Rusya-Ukrayna Savaşı Nasıl Başladı?

Rusya-Ukrayna Savaşı Nasıl Başladı?

19 Şubat günü de İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın iki aşamalı olası Ukrayna'yı işgal planını yayımladı. Yapılan açıklamada, Rusya’nın uyarıda bulunmadan bir işgal gerçekleştirebileceği belirtildi.

Rusya-Ukrayna Krizi Nasıl Savaşa Dönüştü?

Rusya-Ukrayna Krizi Nasıl Savaşa Dönüştü?

Bu sıkışmışlıktan kurtulmak için Rusya’nın Kırım’ı işgal etmekten başka alternatifi yoktur. Kırım Rusya’nın eline geçerse, sadece askeri değil ekonomik çıkarlar açısından da Rusya Karadeniz’de yeniden hâkim güç haline gelecektir.

Rusya-Ukrayna Savaşı Nasıl Gidiyor (1)

Rusya-Ukrayna Savaşı Nasıl Gidiyor (1)

Ukrayna, bağımsızlığını kazandı. Ukrayna, 1991'den beri bağımsız bir devlet olmasına rağmen, bağımsızlığını kazanan diğer Sovyet Cumhuriyetleri gibi Rusya tarafından etki alanının bir parçası olarak algılandı.

Rus Hava Kuvvetlerine Ne Oldu Böyle?

Rus Hava Kuvvetlerine Ne Oldu Böyle?

Ruslar, düşmanın elindeki tek hava aracının bile çok şey yapabileceğini göz ardı etmişlerdir. Nitekim, Ukrayna’ya ait iki taarruz helikopteri, Ukrayna sınırına göre 30 kilometre mesafede bulunan Rus şehri Belgorod’taki yakıt depolarını, ikmal merkezini 1 Nisan 2022 tarihinde vurabilmiştir. ‘Nisan 1’ şakası gibi bir durum yaşanmıştır!

Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi adil mi?

Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi adil mi?

Bergen’in hayat hikâyesini konu alan filmin sonunda Bergen eşi tarafından kurşunlanarak öldürülüyor. Bergen’in önce yüzüne kezzap atılarak bir gözünün kör olması daha sonra kurşunlanarak öldürülmesi kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinden sadece bir tanesidir.

İngiliz Ulusal Kamu Performans Yönetimi Modeli Uygulamasına İlişkin Bulgular

İngiliz Ulusal Kamu Performans Yönetimi Modeli Uygulamasına İlişkin Bulgular

Genellikle Anglo-Sakson ülkelerde benimsenen Yeni Kamu Yönetimi (YKY) anlayışı, gelişmiş ülkelerde içsel nedenlerle, gelişmekte olan ülkelerde de içsel ve dışsal nedenlerle kamuda performans yönetimi gibi modelleri daha çok ve sıklıkla kullanmaya başlamıştır.

Artık Tankların Bir Önemi Kalmadı mı?

Artık Tankların Bir Önemi Kalmadı mı?

Ukrayna’da devam eden muharebelerde de açıkça görülen zırhlı birliklerin bu hali; “Acaba zırhlı birliklerin sonu mu geliyor?” sorusunu akla getirmektedir.

Gen Haritası Nedir? İnsanlığın Gen Haritası Nasıl Çıkarılıyor?

Gen Haritası Nedir? İnsanlığın Gen Haritası Nasıl Çıkarılıyor?

Her insanda trilyonlarca hücre var olduğunu hepimiz biliyoruz. Hücre çekirdeğinde ise insanın fiziksel ve durumunu belirleyen kromozomlar, kromozomlarda da DNA’lar vardır. Buna bilimde “Genetik Şifre” deniyor.

Rusya'nın Şişirilmiş Özgüveninin Ukrayna'ya Yansımaları

Rusya'nın Şişirilmiş Özgüveninin Ukrayna'ya Yansımaları

Bir şeyin ters gitme ihtimali varsa, o muhakkak ters gidecektir. Tanrıyı güldürmek isteyen, plan yapsın. Bu ve bunun benzeri sayısız harp tarihine ait özlü söz vardır. Bu sözler tüm orduların neredeyse ortak askeri kültürünün bir parçası haline gelmiştir.

15 Haziran 1826 Ve 15 Temmuz 2016 Kalkışmalarını Mukayeseli Okumak

15 Haziran 1826 Ve 15 Temmuz 2016 Kalkışmalarını Mukayeseli Okumak

Hem Doğu-Batı, hem de Kuzey-Güney geçişlerinde köprü konumunda olan Türkiye’nin içinde bulunduğu alt sistem ve bölgeler (Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğunun kesişim alanı olan bir Türkiye) eskisine göre daha oynak ve belirsiz ve o derece önemli bir hale gelmiştir

Gıda Krizi Kapıda, GAP’ı Neden Unuttuk?

Gıda Krizi Kapıda, GAP’ı Neden Unuttuk?

GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) GAP’ın da içerisinde yer aldığı coğrafya, ilk uygarlıkların doğup geliştiği verimli Yukarı Mezopotamya topraklarıdır.

Olası Bir Savaş Kapımızda mı? (1)

Olası Bir Savaş Kapımızda mı? (1)

Son çeyrek yüzyıl içerisinde; vekalet savaşları, gayri nizami harp, terör, asimetrik savaşlar, iç savaşlar vb. birçok askeri tanımı bolca işittik. Hatta bunlara karşı bir afinite bile geliştirdiğimiz söylenebilir.

S-400 Krizi Bitti mi?

S-400 Krizi Bitti mi?

1 Mart tezkere krizi nedeniyle, iki ülkenin ilişkisi bir türlü istenen seviyeye getirilememiştir. 15 Temmuz sonrasında Obama yönetiminin Türkiye’deki FETÖ davalarına yönelik işbirliğine Türkiye’nin beklediği ölçüde yanaşmaması ve aynı zamanda Zarab ve Halk Bankası davalarının devreye sokulması, Türk-Amerikan ilişkilerini tıkamıştır.

Türk-İsrail İlişkisini Erdoğan Politikaları mı Kesintiye Uğrattı?

Türk-İsrail İlişkisini Erdoğan Politikaları mı Kesintiye Uğrattı?

Arap Baharıyla ilgili gelişmelere bakıldığında, bütün bu olayların arkasında ABD ve Batı’nın olduğuna dair bir çıkarım yapmak elbette mümkündür. Batı’nın Ortadoğu’yu kendilerine yakın veya müzahir (destekçi) rejimlerle yeniden şekillendirmek istemesi anlaşılır bir durumdur.

FETÖ ve Yehova Şahitleri Arasındaki Benzerlikler

FETÖ ve Yehova Şahitleri Arasındaki Benzerlikler

Fethullah Gülen isimli bir vaizin Türkiye’nin başına açtığı belaları sanırım bilmeyen yoktur. Ama çoğu insan bu adamın hayatını ve liderlik ettiği organizasyonun ortaya çıkış sürecini bilmez. Halbuki bir insanın kim olduğunu belirleyen en önemli husus nerede yaşadığı, nasıl yaşadığı ve neler yaşadığıdır.

Türkiye’nin İnsan Hakları Yapılarının Değişmeyen Etkinlik Sorunu

Türkiye’nin İnsan Hakları Yapılarının Değişmeyen Etkinlik Sorunu

Daha küçük bir çocukken içinde zayıf zenci çocukların olduğu bir İngilizce dergi elime geçerdi. UN tarafından çıkarılan yayının adı sanırım “Refugees and Asylum Seekers” idi. Bu mülteci ve sığınmacılarla ilgili yayın ve o siyah fakir çocuklara kalbimde uyanan merhameti bir yana bırakırsak, insan hakları ile yapısal ilgim profesyonel yaşamımla yakından ilgilidir.

Hedef Olarak Neden Özdemir Sabancı Seçilmiştir?

Hedef Olarak Neden Özdemir Sabancı Seçilmiştir?

Neden Özdemir Sabancı seçildi katledilmek için? Neden başka bir otomotiv üreticisi kuruluşun yöneticisi değil de o? Veya neden başka bir iş kolundan değil de otomotiv sektöründen birisi seçildi?

İngiliz Ulusal Siber Stratejisi ve Türkiye

İngiliz Ulusal Siber Stratejisi ve Türkiye

2008 yılında askeri ataşe olarak Londra’ya tayin oldum. Bilmeyenler için söyleyeyim, askeri ataşeler ülkelerini sadece askeri alanda temsil etmez. Ataşeler aynı zamanda lojistik faaliyetlerin koordinasyonu, ev sahibi ülke ile kendi ülkesi arasında askeri iş birliği faaliyetlerinin koordinasyonu ve kendi ülkesinden gelen asker kişiler ve savunma bakanlığı personelinin faaliyetlerine nezaret gibi görevleri de yerine getirirler.

Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Bakanlığı Ambulans Helikopter Operasyonu

Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Bakanlığı Ambulans Helikopter Operasyonu

2019 yılı sonunda Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan, Mart 2020 ise Türkiye’ye sıçramış olan Covid 19 pandemisi   tüm sektörleri olumsuz yönde etkilemiştir.

Mavi Vatanı Navarin'den Görmek

Mavi Vatanı Navarin'den Görmek

194 yıl önce bugün, 20 Ekim 1827 tarihinde Osmanlı Devleti’nin en büyük savaş mağlubiyetlerinden olan Navarin Deniz Savaşı yaşanmıştı.

Seller ve köprüler; köprüleri aç-kapa yapmak mümkün mü?

Seller ve köprüler; köprüleri aç-kapa yapmak mümkün mü?

Ülkemiz, Temmuz ayı sonlarında başlayan orman yangınlarından sonra bu kez de Karadeniz ve doğu illerinde yaşanan, artık neredeyse geleneksel hale gelen, sel felaketleri ile sarsıldı.

İnsanlı Savaş Uçağı Dönemi Bitti mi?

İnsanlı Savaş Uçağı Dönemi Bitti mi?

Kokpiti boş yani "pilotsuz" F-16 savaş uçağı, geçtiğimiz yıllarda ABD tarafından test maksatlı uçurulmuştur. Gerçekte pilot; yerden, kontrol istasyonundan F-16 yı uçurmuştur.

Çin'in Yakın Hedefi: Tayvan'ı Topraklarına Katmak Olabilir

Çin'in Yakın Hedefi: Tayvan'ı Topraklarına Katmak Olabilir

1949 öncesindeki Çin başkanı Çiang Kay-şek, Çin’i güçlü yapabilmek için Batı uygarlığını incelemenin gerekliliğine inanmış bir politikacıydı.

PKK Terör örgütünün kısa tarihi

PKK Terör örgütünün kısa tarihi

PKK Terör Örgütü’nün temelleri, 1980 öncesindeki iki kutuplu dünya düzeni içerisinde atıldı.

Şam'ın Şekeri

Şam'ın Şekeri

“Ne Şam’ın şekeri ne Arabın yüzü” sözünü sanırım duymayan yoktur. Baştan söyleyeyim, konumuzun bu sözle hiçbir alakası yok. Konu Suriye sınırı ile ilgili.

PKK Terör örgütü ile mücadelede son durum ve alınması gereken tedbirler

PKK Terör örgütü ile mücadelede son durum ve alınması gereken tedbirler

PKK Terör Örgütü, ilk saldırılarını gerçekleştirdiği 1984 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli sorunlarından biri olmuştur.

İhvan Harekete Nedir?

İhvan Harekete Nedir?

Osmanlı Devleti 1. Dünya Harbi sonunda dağılmış ve Devletin iki temel Müslüman unsuru olan Türkler ve Araplar ayrılmışlardır.

PKK'ya kimler katılıyor?

PKK'ya kimler katılıyor?

PKK Terör Örgütü, 1984 yılındaki ilk silahlı saldırılarından bugüne kadar, yapılan askeri operasyonlarda çok sayıda militanını kaybetmiş olmasına rağmen hala varlığını devam ettirebilmektedir.

Rafale uçakları Ege'de dengeyi Yunanistan lehine çevirebilir mi?

Rafale uçakları Ege'de dengeyi Yunanistan lehine çevirebilir mi?

Dassault (Fransa) yapımı Rafale savaş uçağı Ege'de dengeyi Yunanistan lehine çevirebilir mi? Cevabımız elbette hayır.

Terör örgütleri ile mücadele nasıl yapılmalıdır?

Terör örgütleri ile mücadele nasıl yapılmalıdır?

Terörle mücadele, kendine has özellikleri sebebiyle klasik harp de dahil bütün silahlı mücadelelerden farklıdır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Harp Okulu’nda Gördüğü Derslerin Analizi

Mustafa Kemal Atatürk’ün Harp Okulu’nda Gördüğü Derslerin Analizi

Harp Okulu, Osmanlı ordusunun modernleştirilmesi kapsamında 1835 yılında kurulmuştur.

Suriye'de Fransızların askeri durumu ile ilgili Türk Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesinin hazırladığı rapor (1920-1924) üzerine bir inceleme

Suriye'de Fransızların askeri durumu ile ilgili Türk Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesinin hazırladığı rapor (1920-1924) üzerine bir inceleme

Suriye’de Fransız işgalinin veya Fransız mandasının ilk yıllarındaki bölgenin son siyasi yapısı ve Fransızların askeri durumunu Türk Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi’nin 1924’te hazırladığı ve Ocak 1925 tarihinde yayınladığı “Irak ve Suriye Ordusu I” isimli rapora göre ortaya koymaya çalışacağız.