Site İçi Arama

analiz-ve-raporlar

Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Bakanlığı Ambulans Helikopter Operasyonu

2019 yılı sonunda Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan, Mart 2020 ise Türkiye’ye sıçramış olan Covid 19 pandemisi   tüm sektörleri olumsuz yönde etkilemiştir.

Covid, 2019 yılı sonunda Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılmıştır. Mart 2020'de ise Türkiye’ye sıçramış olan Covid 19 pandemisi tüm sektörleri olumsuz yönde etkilemiştir.

COVID-19’un bilim dünyası tarafından tanımlanmasının ardından dünya düzeninde değişiklikler baş göstermiştir. Ekonomik dar boğazlar yaşanmaya başlanmış ve birçok sektör, daha önce hiç görülmemiş sorunlar ile karşı karşıya kalmıştır. Bununla birlikte, insanların yaşam, örgütlerin ise işleyiş biçimlerinde büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Bu kapsamda, havacılık sektörü de COVID-19’dan en çok etkilenen sektörlerin başında yerini almıştır.

Havacılık sektörü, operasyonel alanda, lojistik alanda ve sektörü destekleyen alt yüklenici şirketler bazında COVID 19 pandemisinin etkileriyle sarsılmıştır. Sektötün yapısı gereği çok sayıda insanın hava limanlarında bir arada bulunması ve aynı kabinde seyahat etmesi pandemiyi artıcı yönde bir rol aynamıştır. Bu nedenle dünyada gelişen seyahat kısıtlaması tedbirleri kapsamına hava yolu taşımacılığı da girmiştir.

Alınan tedbirler kapsamında ülkelerin sınırlarını dış dünyaya kapatması sonucunda, uluslararası havacılık faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. Bütün bu gelişmelerin sonucunda tüm dünyada havacılık sektörü finansal olarak derin bir yara almış, birçok kişi işini kaybetmiştir. Bazı firmalar faaliyetlerine zorunlu olarak son vermiştir. 

Havacılık sektörünün maruz kaldığı bu negatif etki, ülkelerin ve havacılık firmalarının aldıkları çeşitli tedbirlerle en aza indirilmeye çalışılmıştır.

Bu çerçevede Türk Hava Kurumu da sahip olduğu helikopter filosu ile Covid 19 salgınının Türkiye'de yaratacağı hasarı en aza indirmek için gayret göstermiştir. Böylece pandemikle mücadelesinin etkin ve sistematik olarak sürdürülmesi amacıyla, Türk Hava Kurumu Teknik A.Ş tarafından T.C Sağlık Bakanlığına sağlanmakta olan Ambulans helihopter hizmeti, kriz yönetimine dayalı operasonel bir çalışma ile halen etkin bir şekilde sürdürülmektedir. 

THK Teknik A.Ş. bünyesinde yürütülen bakım ve lojistik operasyonu kapsamında, pandemi sürecinde ambulans operasyonunu tam kapasite ile yürütmek amacıyla, kriz yönetimi kapsamında bir dizi tedbirler geliştirilmiştir. Bu amaca yönelik olarak Sağlık Bakanlığı Hava Ambulans helikopterleri bakım yetkisi Isparta’dan THK Etimesgut yerleşkesine taşınmış ve merkezi lojistik yönetim usülleri devreye sokulmuştur.

Alınan tedbirler ile helikopter uçuş saatleri, pandeminin başlamasıyla birlikte %14,45 artırılmış ve 1 Mart 2020- 1 Mart 2021 tarihleri arasında 1 yılda toplam 3.341 uçuş saatine ulaşılmıştır. 

Havacılık sektörü, sahip olduğu yüksek teknolojik seviye ve sektörel çok girdili özelliği nedeniyle kırılgan ve hassas yapıda olup yönetim, idame ve işletmesinde nitelikli planlamalar, etkin koordinasyon ve titizlikle takibe ihtiyaç duymaktadır.

Tüm dünyada yayılarak insan sağlığı için hayati tehlike arz eden Covid 19 virüsünün ülkemizde de bulaş belirtileri görülmesiyle birlikte, son üç yıldır sürdürdüğümüz Ambulans helikopter operasyonuna olan ihtiyaç daha da büyümüştür. Operasyonun etkin olarak sürdürülmesi amacıyla bir dizi değerlendirmeler sonucunda, bir kriz yönetimine ihtiyaç olduğuna karar verilmiştir. Bu kapsamda Isparta yerleşkemizden sürdürdüğümüz helikopter operasyonunu Ankara /Etimesgut yerleşkemize taşıyarak krizin bertaraf edilmesinde önemli bir pozisyon elde edilmiştir. Bu işlemlerin yerine getirilmesinde izlenen bilimsel metot ile bu çerçevede uygulanan stratejik planın aşamaları şunlardır:

Stratejik Planlama Süreçleri:

Lojistik ihtiyaç merkezlerinin tespiti ve tedarik merkezlerinin durumu
Muhtemel tedarik merkezlerinin tespiti
Tedarik merkezlerinin seçimi ve küresel tedarik sistemine nüfuz edilmesi
Tedarikte hedef noktaların ve uygulanacak stratejinin tespiti
Tedarikte hedef alternatiflerin belirlenmesi
Hedef tedarik kanallarının belirlenmesi
Stratejik planın oluşturulmasıdır.

1.1 Stratejik Planın Oluşturulması

Havacılık sektöründe bir stratejik lojistik planı geliştirilmeden önce, planı geliştirmekten sorumlu kişiler veya ekip, maliyet-hizmet takaslarını optimize etmek için kurumsal stratejiler ve destekleyici pazarlama planı ile ilgili yeterli ve güvenilir bilgiye sahip olmalıdır. (Zachary S. Rogers, Dale Rogers, Rudolf Leuschner, July 2018)

Ayrıca ekibin taşıma, depolama, lojistik hizmet sağlayıcılar gibi süreçlerin farklı alternatiflerinin maliyeti ve karlılığı hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Stratejik planın geliştirilmesiyle, bu stratejiyi desteklemek için somut bir lojistik planın geliştirilmesi gerekmektedir. Hazırlanan bu lojistik plan, lojistik fonksiyonunun amaçlarına ulaşmak için üstleneceği belirli faaliyetleri içerir.

Stratejik Düzey: Bu düzeyde, şirket yalnızca iş hedeflerine ve müşteri hizmetleri gereksinimlerine ilişkin konuları dikkate alır.

Operasyonel Düzey: Bu düzeyde şirket, hızlandırma politikaları, araç rotalama ve zamanlama gibi günlük kararları dikkate alır. Bu kararlar genellikle doğası gereği yinelenmelidir. 

Taktik Düzey: Bu düzeyde şirket, dağıtım merkezlerinin sayısı, büyüklüğü ve yeri hakkında kararlar alır; tercih edilen ulaşım modları; ve envanter kontrol sisteminin türü planlamada esas unsurları teşkil eder. (Zachary S. Rogers, Dale Rogers, Rudolf Leuschner, July 2018)

1.2 Kriz Yönetimi kapsamında uygulamaya konulan Operasyonel Lojistik faaliyetleri.

2019 yılında Çin ‘de başlayıp adeta yıldırım hızıyla tüm dünyaya yayılan Covid 19 virisünün çıkışıyla birlikte tüm dünyanın en küçük kara parçasına kadar hızla yayılmıştır.  Hiç bir bilimsel otorite bu yayılma hızını henüz açıklayabilmiş değildir.

Ülkemiz, tüm dünyayı adeta teslim alan viriüs ile 2020 yılı mart ayında tanışmış ve bugüne kadar başta sağlık teşkillerimiz ve sağlık ordumuz başta olmak üzere tüm devlet ve özel sektör organları mücadelede seferber olmuştur.

Türk Hava Kurumu tarafından Isparta yerleşkemizden sürdürdüğümüz Sağlık Bakanlığı Ambulans hizmetlerini onyedi (17) helikopter ile ülkemizin onyedi ilinden sürdürülmektedir. Bu kapsamda yapılan harekât analizi ve öngörüler sonucunda, helikoter operasyonunun aşağıda belirtilen gerekçelerle, Türk Hava Kurumu Teknik A.Ş'nin Ankara'daki yerleşkesine taşınmasına karar verilmiştir.

Helikopter operasyonunun THK Teknik A.Ş Ankara yerleşkesine taşınma nedenleri:

Ankaranın coğrafi pozisyonu nedeniyle ülkenin her noktasına ulaşılabilmede durumsal üstünlüğü.
Karar makenizmalarına yakınlığı nedeniyle taşıdığı harekât üstünlüğü
Ankara'nın sanayi kapasitesi nedeniyle lojistik desteklenebilirlik kapasitesinin yüksek olması.
Yurt dışı malzeme tedarik ve sevk faaliyetlerinde kolaylık.
Teknik personel tedarik ve tahsis etmede sahip olunan kapasite hacminin yüksekliği.

Ambulans helikopterlerin Ankara'ya taşınması ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bakım yetkisinin onaylanması ile birlikte, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren  operasyon Ankara'dan yönetilmeye başlanmıştır. Aynı tarihte Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü açıklanmıştır.

1.3 Operasyonel Lojistik Yönetim sisteminin kurulması

Operasyonel Lojistik yönetimi birçok disiplinin bir arada yürütüldüğü dinamik bir süreç olup ana unsurları şunlardır:

Bakım sisteminin oluşturulması,
Tedarik zincirinin kurulması,
Depolama ve dağıtım sistemlerinin dinamik bir ortamda tüm ihtiyaçlara cevap verecek biçimde tanzim edilmesi gerektirir. (Zachary S. Rogers, Dale Rogers, Rudolf Leuschner, July 2018)

Ambulans Helikopterlerin 7 gün 24 saat esasına göre sürekli harekâtta tutulmasını sağlayacak sistematiğin geliştirilmesi amacıyla, son derece dinamik bir ortamda kurgulanmış operasonel lojistik sistemi uygulamaya konulmuştur.

Helikoterlerin tüm ülkeye hizmet verecek biçimde 17 adet helikopter için 17 İleri Harekat Merkezi (İHAM’lar) oluşturulmuştur. İHAM’ların yerleşim noktaları yazının sonundaki resimde verilmiştir.

2.    AMBULANS HELİKOPTERLERİN BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ  

Operasyonel lojistik sistemin etkin olarak desteklenmesi amacıyla Bakım sistemi iki temel esas üzerine oturtulmuştur:

2.1 Hat seviyesi bakım sistemi

Hat seviyesi bakım sistemi 5-7 kişilik "line (hat)" bakım ekipleri ve tam donanımlı  hat bakım mobil araçları ile İHAM‘larda yerine getirilmektedir. İHAM noktalarına yerleştirilmiş bulunan helikopterlerin hat seviyesi planlı ve plansız bakım onarım faaliyetleri, zamana bağlı olarak değişimi gereken malzemelerin değişim işlemleri ve belirli bir çalışma ömrüne bağlı olarak değişimi ve test ihtiyaçları line bakım ekipleri tarafından 7 gün 24 saat esasına göre yerine getrilmektedir. Bu kapsamda hizmet veren teknisyenlerimiz, ülkemizin en seçkin Teknik personelleri olup, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün onay ve sertifikasyonu altında hizmet vermektedirler. Aynı şekilde ihtiyaç duyulan malzeme ve yedek parçalar, THK Teknik A.Ş’nin Ankara Yerleşkesinde kurulu bulunan lojistik birimi tarafından karşılanmaktadır.

2.2 Üs Seviyesi Bakım ve Onarım Faaliyetleri

Ülkemizde lojistik olarak avantajlı konumda olan Ankara’da üs bakım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.  Operasyonun daha yoğun olduğu ve hava şartlarının uçuşu kısıtlamadığı dönemlerde daha sık olmakla birlikte, İHAM bölgelerinde veya İHAM bölgesi kısıtı olmaksızın Türkiye’nin her noktasında hat bakım faaliyetleri veya arıza giderme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Üs sevieysinde yapılan bakım onarım faaliyetleri helikopterlerin teknik dökümanında belirtilen bakım fasılalarında yerine getririlen detaylı bakım , onarım ve yenileştirme işlemlerini kapsamaktadır. Yapılan bakım onarım faaliyetleri sahip olunan  bakım bilgi sisteminden elde edilen verilerin işlenmesi analiz edilmesi ve alınan sonuçlar sonucunda helikoper bakım işlemlerinin performansa olan etkisi sürekli değerlendirilerek gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu kapsamda sistemden elde edilen arıza kayıtlarından gerekli veriler elde edilerek, aylık ve yıllık analizler yapılmakta ve analizler sonucunda gerekli tedbirler alınarak helicopter performanslarının en üst seviyede tutulması sağlanmaktadır. Bu analizler sonucunda elde edilen veriler aşağıda kapsanmıştır.

2.3 Helikopter sistemleri arıza analizi

Arızaların giderilmesinde düzenli yapılan analizlerle, arızanın hangi sistemde yoğunlaştığı hava aracı bazında incelenmektedir. Yapılan incelemelerde, gövde arızaları standart sapması 1,311, motor arızaları standart sapması 1,621, avyonik arızaları standart sapması ise 0,778'dir. Tüm arızaların standart sapması 1,323 olup motor arızalarının helicopter bazında daha çok özelleştiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Motor değişim saati yaklaşan hava araçlarında motor arızaları daha çok görülürken, gövde uçuş saati ve yaşı daha büyük olan hava araçlarında gövde arızaları daha yoğun olarak gözlenmektedir.

Yapılan arıza analizlerinde bazı helikopterlerin tüm hava araçlarından daha fazla arıza kaydına sahip olduğu belirlenmiştr. Bunun nedeni motor değişim saaatinin yaklaşmasının yanı sıra faaliyet gösterdiği arazinin diğer hava araçlarına göre daha zor koşullarda (Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Bayburt, Tunceli, Bingöl) görev yapmasından kaynaklanmaktadır. (EC-135 Maintanance handbook 2002) Motor arızaları genellikle ömürlü malzeme filtre değişimi yapılarak giderilmiştir. Gövde arızaları ise arazi şartlarının güçlüğü nedeniyle meydana gelmiş çeşitli arızalardır. (Örneğin ön pilot camı çatladığı için yenisiyle değiştirilmiştir.) (EC-135 Maintanance Manual 2002)

Bazı helikopterlerin diğer hava araçlarından daha fazla motor arıza kaydının olmasının nedeni, motor değişim saatinin yaklaşmış olmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Motor değişim saatinin yaklaşması ise belirli bir çalışma saatinin dolması nedeniyle, yağ kaçağı, enjektör ve marş motoru arızaları gibi çeşitli sorunlara neden olmuş, filtre ve enjektör değiştirilerek hava aracı faaliyeti sağlanmıştır. (EC-135 Maintanance Manual 2002)

Helikopter bazında arıza analizinin yapılması, ileride oluşabilecek arızalara önceden planlama ve bir çok arızayı önceden öngörüp gerekli tedbirleri alma imkanı sağlamaktadır. Alınan tedbirler kapsamında;

-- Motor değişim saati yaklaşan hava araçları için, arıza durumunda kullanılacak malzemelerden en hızlı şekilde tedarik etme,
-- Gövde saati ve yaşına bakılarak, yıpranma olan kısımlar için yurt içi ve yurt dışından süratle sarf ve kimyasal malzeme temini,
-- Yapılan analizler sonucu gereğinden fazla depolama yapmayarak maliyeti düşürme, vb. yöntemler kullanılmaktadır.

2.    TEDARİK FAALİYETLERİ

Lojistik yönetimde son yıllarda pazarların büyümesi ve gelişmesiyle tedarikte karmaşık süreçler yeniden tanımlanmıştır. Tedarik faaliyetleri yeniden tanımlanarak “tedarik zinciri” deyimi kullanılmaya başlanmıştır. Bu tanımlama ile tedarik zinciri lojistiğin rönesansı olarak ortaya çıkmıştır. Bu değişim ticari faaliyetlerin performansına ilişkin beklenti ve uygulamada iki büyük değişimi tetiklemiştir: Tedarik zinciri ve Lojistik yönetim. Bunlar birbiriyle oldukça ilişkilidir, ancak çağdaş stratejik düşüncenin önemli ölçüde farklı yönleridir. (Nguyen Hoang Tien, January 2020)

Tedarik zinciri (bazen değer zinciri veya talep zinciri olarak da adlandırılır), stratejik konumlandırmadan yararlanmak ve genel işletme verimliliğini artırmak için işbirliği yapan firmalardan oluşur. İlgili her firma için tedarik zinciri ilişkisi stratejik seçimi yansıtır. Tedarik zinciri stratejisi, kabul edilen bağımlılık ve ilişki yönetimine dayalı bir tür kanal düzenlemesidir. Tedarik zinciri operasyonları, bireysel firmalar içindeki fonksiyonel alanlara yayılan ve ticari ortakları ve müşterileri organizasyonel sınırlar boyunca birbirine bağlayan yönetimsel süreçleri gerektirir. (Nguyen Hoang Tien, January 2020)

Yeni dönemin paradigması olarak ortaya çıkan tedarik zinciri faaliyetleri sahip olunan küresel tedarik bağlantıları yoluyla dünyadaki tüm üretici ve satıcı merkezler ile tam entegrasyon içerisinde yürütülmektedir.

Bu kapsamda yapılan organizasyonel yapılanma sonucu pilot ve helikopter sağlık personeli İHAM’larda yerleşik durumdadır. Her ilde 1 adet Helikopter ile birlikte uçuşu sağlayacak Pilot ve yardımcı Teknik personel ile birlikte Doktor sağlık personeli 7 gün ve 24 saat esasına göre faaliyet göstermektedir. Lojistik yetenekler konsept doğrultusunda, Üs ve line bakım olarak ikiye ayrılmış olup, bunlar;

-- THK Teknik Helikopter Ankara Bakım merkezi
-- Hat seviyesi bakım Mobil Bakım ekipleri, olarak teşkilatlandırılmıştır.

2.1 Tedarik zincirinin kurulması ve Optimum Dağıtım sisteminin uygulanması

Tedarik zincirinde önemli bir süreç olan satın alma faaliyetleri küresel düzeyde internet üzerinden yapılan üyeliklerle aynı anda binin üzerinde üretici veya satıcı firmaya ulaşılmakta ve tedarik faaliyeti en uygun fiyat ve en uygun zamanda tedarik gerçekleştirilmektedir. (Nguyen Hoang Tien, January 2020). Helikoterlerin malzeme ve yedek parça tedariki büyük oranda yurtdışına bağımlı olması nedeniyle,

Yurtdışı tedarik sistemi oluşturulmuştur. Başta üretici firma olamak üzere diğer satıcı firmalara en seri biçimde ulaşılabilecek ve en uygun fiyatla malzeme tedrik ve sevk sisteminin oluşturulması amacıyla uluslarası tedarik portföyüne internet üzerinden direkt ulaşılabilirlik üyeliği tahsis edimiştir.
Gümrükleme işlemlerinde hızlılığın sağlanması ve standart gümrükleme işlemlerinin en seri biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla profesyonel bir gümrükleme şirketi ile özel anlaşma yapılarak standart hareket usülleri geliştirilmiştir.

3. Depolama ve Dağıtım

Tedarik zinciri yönetimi bağlamında, en düşük toplam maliyetle istenen zaman, yer ve satınalma faydalarını elde etmek için envanteri taşımak ve konumlandırmak için lojistik faaliyetler yürütülür. Envanter, mülkiyet devrini veya katma değer yaratmayı desteklemek için doğru zamanda ve doğru yerde konumlandırılana kadar sınırlı bir değere sahiptir.

Bir firma, zaman ve yer gereksinimlerini tutarlı bir şekilde karşılayamıyorsa, satacak hiçbir şeyi ve sunacak hiçbir değeri yoktur. Bir tedarik zincirinin, lojistiğin maksimum stratejik faydasını gerçekleştirmesi için, tüm işlevsel çalışma yelpazesi entegre edilmelidir. Bir işlevsel alandaki kararlar, diğerlerinin maliyetini etkileyecektir. Entegre lojistik yönetimin başarılı bir şekilde uygulanmasına meydan okuyan işlevlerin bu karşılıklı ilişkisidir. Aşağıdaki sıralanan beş lojistik alanını doğası birbiriyle ilişkilidir:

Sipariş
Envanter
Ulaşım
Depolama
Tesis ağı

Depolama, tedarik zinciri operasyonlarının birçok farklı yönünü içerir. Etkileşim nedeniyle depolama, sipariş yönetimi, envanter veya nakliye faaliyetleriyle direk etkileşim içerisindedir çağdaş tedarik zinciri sistemlerinde, depo işlevselliği, depolamanın organizasyonun tedarik zincirine katkıda bulunduğu değerli bir faaliyettir.  Etkili lojistik sistemleri, envanteri uzun süre tutmak için tasarlanmamakla birlikte, envanter depolamanın maliyet ve hizmet temelinde gerekçelendirildiği durumlar da bulunmaktadır. (Nguyen Hoang Tien, January 2020)

Bu şartlar altında helikopter operasyonunun kesintisiz olarak sürdürülmesi amacıyla tedarik depolama ve dağıtım usülleri kesin çizgilerle ayrılmış ve tedarik edilen mallar üç ana depoda toplanarak buradan on yedi harekat noktasına dağıtım sistemi kurulmuştur.

Ana Bakım merkezinin Ankara’da bulunması nedeniyle malzemeler ağırlıklı olarak Ankara depomuzda depolanır. Ancak İHAM noktalarında yapılan hat seviyesi bakımlar için ihtiyaç duyulan sarf malzemeler, İHAM noktalarının bulunduğu merkezler veya Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere havacılık faaliyetlerinin yoğunlaştığı illerden sağlanmaktadır.

Resimlerde yer aldığı üzere; Ankara, İstanbul ve İzmir’den İHAM noktalarına yapılan lojistik dağıtım sistemi görülmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı tedarik kaynaklarından tedarik edilerek Ankara İstanbul ve İzmir Gümrük noktalarında teslim alınan malzemeler Lineer Programlama esaslı ulaştırma yöntemi olan “En Az maliyetli Gözeler” yöntemine göre dağıtımı yapılarak en az maliyet ile en yüksek fayda elde edilen lojistik dağıtım operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Ankara depo merkezi için toplam maliyet 123.322,00, İstanbul depo merkezi için 15.106,00, İzmir depo merkezi için 8.657,00 dir. En çok malzeme Ankara’dan taşındığı için en çok maliyetli yer Ankara’dır. Taşıma birim maliyeti daha az olduğu için en çok tercih edilen lokasyon olmuştur.

4. Sonuç

Ülkemizde Covid 19 virüsünün görüldüğü 1 Mart 2020 yılından bugüne kadar yapılan Helikopter operasyonu kriz ortamında sistemin en optimum düzeyde desteklenmesine yönelik olarak uygulanan operasyonel lojistik sistemi sonucu oldukça başarılı bir şekilde işletilmektedir. Krizin başlangıcından itibaren yapılan Risk değerlendirme (Risk assessment) sonucunda Filo Ispartadan Ankara/Etimesgut yerleşkesine taşınmıştır.  Ankara Lojistik bakım merkezi teşkil edilerek tedarik, Depolama ve Dağıtım sistemi harekât lojistiğini destekleyecek biçimde gerekli bilimsel analizler yapılarak sistem başarıyla sürdürülmüştür.

Sitem analizinde mevcut bakım bilgi sistemi verileri kullanılmış ve bakım etkinliği, tedarik süreçlerinin kısaltılmasına yönelik tedarik zinciri prensipleri etkin olarak uygulanmıştır. Bu amaçla tedarik zincirinde önemli bir süreç olan satın alma faaliyetleri küresel düzeyde internet üzerinden yapılan üyeliklerle aynı anda binin üzerinde üretici veya satıcı firmaya ulaşılmakta ve tedarik faaliyeti en uygun fiyat ve en uygun zamanda tedarik gerçekleştirilmektedir. Tedarik zincirinde stok kontrolünün en etkin biçimde yürütülmesine yönelik olarak, depolama ve dağıtımda lineer programlama metodlarından yararlanılmış ve ulaştırma yöntemlerinden “en az maliyetli gözeler” yöntemi kullanılmıştır.

Bu sonuca göre 1 yılda toplam 3.341 uçuş saatine ulaşılmıştır. Uygulanan internet tabanlı yapılan müşteri satıcı buluşması sonucu uygulanan küresel tedarik yöntemi ile tedarikte bir önceki yıla oranla %43 tasarruf elde edilmiştir. Depolama ve dağıtım sisteminde kullanılan ulaştırma yöntemlerinden “en az maliyetli gözeler” lineer programlama yöntemi ile dağıtım sistemi ülke coğrafyasının en etkin düzeyde kullanılarak malzemelerin depolanması ve en az maliyet ile en uzak noktaya malzemenin ulaştırılması sağlanmıştır. Bu yöntem ile daha önceden tek nokta İstanbul merkezli sistem Ankara ve İzmirden sevkiyatı mümkün kılmış ve bir önceki yıla nazaran %38 tasarruf elde edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ambulans Helikopter operasyonunun Covid 19 krizi ortamında opersyonel lojistik yöntemleri ile başarıyla yürütülmesi sağlanan mali tasarrufuın yanında, ülkemizin Covid 19 problemini bertaraf etmede önemli bir destek unsuru olduğunu belirtmeliyiz.

Kaynaklar:

EC-135 Maintanance handbook.2002, S.24,27,41,48.

Zachary S. Rogers, Dale Rogers, Rudolf Leuschner, The Logistics Managers’July 2018, Index.s.7,8.

Nguyen Hoang Tien, Global Supply Chain and Logistics Management, January 202, S 14. 

Şule Özkan, Yöneylem Araştırması, Nicel Karar teknikleri, 200, S 122

Dr. Cemal Balıkçı
Dr. Cemal Balıkçı
Tüm Makaleler

  • 03.11.2021
  • Süre : 5 dk
  • 1115 kez okundu

Google Ads