Deprem Sonrasında Hatay'a Neden Daha Fazla Dikkat Etmeliyiz?

Deprem Sonrasında Hatay'a Neden Daha Fazla Dikkat Etmeliyiz?

İhtilaf devletlerinin Ankara Antlaşması’na uymayarak İskenderun’u Suriye’ye devretmesi üzerine Atatürk bu yöreye en az 10 bin yıllık Türk vatanı olduğundan “HATAY” adını vermiş ve Hatay konusunu Milletler Cemiyeti’ne ...

Depremin İkinci Gününde, Sefalet ve Acı İçindeki Hatay’a İlişkin Gözlemlerim

Depremin İkinci Gününde, Sefalet ve Acı İçindeki Hatay’a İlişkin Gözlemlerim

Gözlemlerime göre, Hatay merkezde binaların yaklaşık % 30’u tamamen yıkılmış vaziyetteydi. Yaklaşık %50’si ise hasar görmüş ve içine girilemeyecek durumdaydı. Dışarıdan sağlam olarak görülen binalar ise hiç güven ...

İklim değişikliği Kuzey Kutbu'nu dönüştürüyor

İklim değişikliği Kuzey Kutbu'nu dönüştürüyor

Ekim 2021'den Eylül 2022'ye kadar Arktikteki yıllık ortalama sıcaklık, 1900'den bugüne en sıcak altıncı dönemi işaret ediyor. Kuzey Kutbunda ölçülen hava sıcaklıkları bu bölgenin küresel ortalamadan daha hızlı ısınma ...

Türkiye’mizde Doğal Göllerimiz Kuruyor. Havza Bazında Acil Su Yönetimi Gerekiyor

Türkiye’mizde Doğal Göllerimiz Kuruyor. Havza Bazında Acil Su Yönetimi Gerekiyor

Doğal Göllerimiz ve Sulak alanlarımız, iklim değişikliği, popülist politikalar, plansızlık, hatalı su yönetimi anlayışımız ve yetersiz kalan kurumsal yapı nedenleri ile hızla yok or. Göllerimiz kuruyor, balık türleri yok ...

Ulusal Performans Yönetimi (Birleşik Krallık Deneyimi)

Ulusal Performans Yönetimi (Birleşik Krallık Deneyimi)

Birleşik Krallık akla dayalı yönetim modellerini iyi uygulayan bir yönetim yapısına sahiptir. Anglo Sakson Dünyasının kamu yönetimi ve özel sektör yönetimi ayrımını reddetmesinin sırrı akla dayalı yönetim anlayışıdır. ...

STRASAM Gündem 0001

STRASAM Gündem 0001

...

Rus Hava Kuvvetlerine Ne Oldu Böyle?

Rus Hava Kuvvetlerine Ne Oldu Böyle?

Ruslar, düşmanın elindeki tek hava aracının bile çok şey yapabileceğini göz ardı etmişlerdir. Nitekim, Ukrayna’ya ait iki taarruz helikopteri, Ukrayna sınırına göre 30 kilometre mesafede bulunan Rus şehri Belgorod’taki yakıt ...

Terör örgütleri ile mücadele nasıl yapılmalıdır?

Terör örgütleri ile mücadele nasıl yapılmalıdır?

Terörle mücadele, kendine has özellikleri sebebiyle klasik harp de dahil bütün silahlı mücadelelerden ...