Site İçi Arama

Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Asker Siyaset İlişkileri ve Silahlı Kuvvetlerin Etkinliğine Yansımaları

Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Asker Siyaset İlişkileri ve Silahlı Kuvvetlerin Etkinliğine Yansımaları

Çok partili sisteme geçildikten sonra gerçekleşen darbeler ve son olarak 15 Temmuz 2016 darbe girişimi askerlerin siyasete müdahalesi olarak tarihteki yerini almıştır. Her müdahaleden sonra askerlerin siyasi ve toplumsal hayatta, kurumsal ...

Uçuşta Vertigo - Spatial Disorientation (SD)

Uçuşta Vertigo - Spatial Disorientation (SD)

Uçuşta vertigo olmak, Disoryantasyon (Spatial Disorientation-SD) uçuş için gerekli görsel referansların olmadığı bulut içinde, çok puslu havalarda veya gece şartlarında pilotun iç kulaktaki vestibüler denge sisteminin zafiyeti sonucu ...

Büyükşehirlerin Su Yönetimleri Artan Risklere Hazırlıklı mı?

Büyükşehirlerin Su Yönetimleri Artan Risklere Hazırlıklı mı?

2014'ten sonra ise büyükşehir belediyelerinin sorumluluk alanı il sınırlarına genişletilmiş ve belde belediyelerinin kapatılmasıyla yalnızca ildeki tüm ilçe belediyelerini kapsar hâle gelmiştir. Sorumluluk alanları 2014’ten ...

Fenerbahçe stadının halen Şükrü Saraçoğlu olan ismi değişmeli ve stada en yakışacak "FENERBAHÇE ATATÜRK STADI" ismi verilmelidir

Fenerbahçe stadının halen Şükrü Saraçoğlu olan ismi değişmeli ve stada en yakışacak "FENERBAHÇE ATATÜRK STADI" ismi verilmelidir

Fenerbahçe stadının Şükrü Saraçoğlu olan isminin "Fenerbahçe Atatürk Stadı" olarak değiştirilmesi kararını alan Fenerbahçe yönetimini candan kutluyoruz. İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı ismi varken, İstanbul’daki ikinci ...

Her Nehrimizin Suyu İçilebilir mi?

Her Nehrimizin Suyu İçilebilir mi?

Ülkemizde sanayileşme, çarpık kentleşme, hızlı nüfus artışı aşırı kimyasal gübre kullanımı ve zirai mücadele ilaçları (Pestisit) su kirliliğini oluşturan temel unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır. Sanayi kuruluşlarının ...

ABD’de Yayınlanan Dicle ve Fırat Raporuna Göre Bölge Suyu 10-15 Yıl İçinde Yönetilemez Duruma Gelebilir

ABD’de Yayınlanan Dicle ve Fırat Raporuna Göre Bölge Suyu 10-15 Yıl İçinde Yönetilemez Duruma Gelebilir

Dr. Erickson ve Albay Lorenz, 2013 yılında Orta Doğu'daki su kıtlığının askeri planlama için önemini vurgulayan “Stratejik Su” raporunun ilk baskısını yayınlandı. Bu raporun genişletilmiş ikinci baskısı da Quantico, Virginia: ...

Tarım Sektöründeki Yapısal Sorunlar Nelerdir? Destek Mekanizmaları Nasıl İşliyor?

Tarım Sektöründeki Yapısal Sorunlar Nelerdir? Destek Mekanizmaları Nasıl İşliyor?

Türkiye’de tarım sektöründe göze çarpan eğilimler, küçük meta üretiminin yaygın olması, toprak dağılımının çok parçalı olması ve verim düşüklüğüdür. Tarım kesiminde nüfus artış hızı ülke ortalamasının ...

Çölleşme Kapıda, Ulusal ve Bölgesel Güvenlik Riskleri Artıyor

Çölleşme Kapıda, Ulusal ve Bölgesel Güvenlik Riskleri Artıyor

Dünya’da tarım arazilerinin yıllık ortalama 24 milyar tonu toprak erozyonu sebebi ile yok olurken, erozyon sebebiyle 110 ülke çölleşme tehlikesi ile karşı karşıya. Çölleşmeye etki eden faktörler, yağış yetersizliği, ...

Deprem Sonrasında Hatay'a Neden Daha Fazla Dikkat Etmeliyiz?

Deprem Sonrasında Hatay'a Neden Daha Fazla Dikkat Etmeliyiz?

İhtilaf devletlerinin Ankara Antlaşması’na uymayarak İskenderun’u Suriye’ye devretmesi üzerine Atatürk bu yöreye en az 10 bin yıllık Türk vatanı olduğundan “HATAY” adını vermiş ve Hatay konusunu Milletler Cemiyeti’ne ...

Depremin İkinci Gününde, Sefalet ve Acı İçindeki Hatay’a İlişkin Gözlemlerim

Depremin İkinci Gününde, Sefalet ve Acı İçindeki Hatay’a İlişkin Gözlemlerim

Gözlemlerime göre, Hatay merkezde binaların yaklaşık % 30’u tamamen yıkılmış vaziyetteydi. Yaklaşık %50’si ise hasar görmüş ve içine girilemeyecek durumdaydı. Dışarıdan sağlam olarak görülen binalar ise hiç güven ...

İklim değişikliği Kuzey Kutbu'nu dönüştürüyor

İklim değişikliği Kuzey Kutbu'nu dönüştürüyor

Ekim 2021'den Eylül 2022'ye kadar Arktikteki yıllık ortalama sıcaklık, 1900'den bugüne en sıcak altıncı dönemi işaret ediyor. Kuzey Kutbunda ölçülen hava sıcaklıkları bu bölgenin küresel ortalamadan daha hızlı ısınma ...

Türkiye’mizde Doğal Göllerimiz Kuruyor. Havza Bazında Acil Su Yönetimi Gerekiyor

Türkiye’mizde Doğal Göllerimiz Kuruyor. Havza Bazında Acil Su Yönetimi Gerekiyor

Doğal Göllerimiz ve Sulak alanlarımız, iklim değişikliği, popülist politikalar, plansızlık, hatalı su yönetimi anlayışımız ve yetersiz kalan kurumsal yapı nedenleri ile hızla yok or. Göllerimiz kuruyor, balık türleri yok ...

Ulusal Performans Yönetimi (Birleşik Krallık Deneyimi)

Ulusal Performans Yönetimi (Birleşik Krallık Deneyimi)

Birleşik Krallık akla dayalı yönetim modellerini iyi uygulayan bir yönetim yapısına sahiptir. Anglo Sakson Dünyasının kamu yönetimi ve özel sektör yönetimi ayrımını reddetmesinin sırrı akla dayalı yönetim anlayışıdır. ...

STRASAM Gündem 0001

STRASAM Gündem 0001

...

Rus Hava Kuvvetlerine Ne Oldu Böyle?

Rus Hava Kuvvetlerine Ne Oldu Böyle?

Ruslar, düşmanın elindeki tek hava aracının bile çok şey yapabileceğini göz ardı etmişlerdir. Nitekim, Ukrayna’ya ait iki taarruz helikopteri, Ukrayna sınırına göre 30 kilometre mesafede bulunan Rus şehri Belgorod’taki yakıt ...

Terör örgütleri ile mücadele nasıl yapılmalıdır?

Terör örgütleri ile mücadele nasıl yapılmalıdır?

Terörle mücadele, kendine has özellikleri sebebiyle klasik harp de dahil bütün silahlı mücadelelerden ...