Site İçi Arama

yazar-resim

Doç.Dr. Fikret BİRDİŞLİ

Yazar | STRASAM.ORG

Biyografi

Yüksek Lisans ve Doktorasını İnönü Üniversitesinde, Siyaset Bilimi alanında Güvenlik Çalışmaları üzerine yaptı. Doktora Sonrası için İngiltere Coventry Üniversitesi Center for Peace and Conflict Resolution’a davet edildi. Ayrıca Belçika ve Çek Cumhuriyetindeki üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak kısa süreli dersler verdi. 2017 yılında ÜAK’ın yazılı ve sözlü sınavlarını geçerek Güvenlik Bilimi alanında Doçent oldu.
Araştırmaları Uluslararası Güvenlik Çalışmaları ve Uluslararası Politika alanlarına odaklanmaktadır. Bu alanda yayınlanmış beş kitabı ve birçok kitap bölümü bulunmaktadır. Uluslararası Politika ve Güvenlik Çalışmaları üzerine birçok uluslararası konferans, çalıştay ve panele katıldı.
Doç.Dr. Birdişli, Uluslararası hakemli International Journal of Politics and Security'nin (IJPS) baş editörü ve Association of International Politics and Security Studies(INTPOLSEC) isimli derneğin kurucusu ve başkanıdır.
Doç.Dr. Birdişli, akademik yaşamı boyunca bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı ve üniversite Erasmus koordinatörlüğü gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Halen İnönü Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (INUSAM) müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir.

Yazmış olduğu tüm makaleler