Site İçi Arama

savunma

Yapay Zekâ Hava Savunma Silah ve Sistemlerinde Nasıl Kullanılıyor?

Politika yapıcılar, uzmanlar ve bir bütün olarak toplum için, otonom silahlarda yapay zekânın etik, yasal ve güvenlik üzerindeki etkilerini ele almak için bilinçli tartışmalara katılmak ve kapsamlı çerçeveler oluşturmak çok önemlidir. Amaç, AI'nın askeri uygulamalarda herhangi bir kullanımının uluslararası hukuk, etik standartlar ve insani ilkelerle uyumlu olmasını sağlamak olmalıdır.

AI (Yapay Zekâ), hava savunma sistemlerinde giderek daha önemli bir rol oynuyor. Karmaşık tehditleri gerçek zamanlı olarak analiz etmek, yorumlamak ve bunlara yanıt vermek için gelişmiş yetenekler sunar. AI'nın hava savunmasında kullanıldığı bazı yollar şunlardır:

1. Tehdit Tespiti ve Sınıflandırması: 

AI algoritmaları, potansiyel tehditleri tespit etmek ve sınıflandırmak için radar, sonar ve diğer gözetim sistemlerinden gelen büyük hacimli sensör verilerini işleyebilir. Dost ve düşman uçakları ayırt edebilir, davranış kalıplarını belirleyebilir ve olağandışı veya şüpheli faaliyetleri tanıyabilirler.

2. Erken Uyarı Sistemleri: 

AI, potansiyel tehditler için zamanında uyarılar sağlayan erken uyarı sistemleri oluşturmaya yardımcı olabilir ve hava savunma operatörlerine durumu değerlendirmek ve buna göre yanıt vermek için daha fazla zaman tanır. AI, uydu görüntüleri, istihbarat raporları ve sensör ağları dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarını analiz ederek potansiyel tehditleri belirleyebilir ve otomatik bildirimler oluşturabilir.

3. Karar Desteği: 

AI, verileri gerçek zamanlı olarak analiz edip yorumlayarak hava savunma operatörlerine karar desteği sağlayabilir. Tehdit değerlendirmelerine, mevcut kaynaklara ve önceden tanımlanmış angajman kurallarına dayalı olarak en iyi eylem yolunun belirlenmesine yardımcı olabilir. AI algoritmaları, anlık kararlar vermeye, yanıt stratejilerini optimize etmeye ve insan hatasını en aza indirmeye yardımcı olabilir.

4. Otonom Sistemler:

AI, bağımsız kararlar alabilen ve önceden tanımlanmış eylemleri gerçekleştirebilen otonom hava savunma sistemlerinin geliştirilmesini sağlar. Bu sistemler, yanıtı optimize etmek için diğer savunma varlıklarıyla koordineli olarak, düşman hedefleri otomatik olarak takip edebilir ve angaje olabilir. Tehditlerin gözetlenmesi, durdurulması ve etkisiz hale getirilmesi için otonom hareket edebilen dronlar ve insansız hava araçları (İHA'lar) kullanılabilir.

5. Siber Güvenlik:

Hava savunma sistemleri birbirine daha bağlı hale geldikçe ve ağa bağlı altyapıya bağımlı hale geldikçe, yapay zekâ siber tehditleri tespit etme ve azaltmada çok önemlidir. Yapay zekâ algoritmaları, kritik hava savunma sistemlerini ve verilerini koruyarak ağ trafiğini analiz edebilir, anormal kalıpları belirleyebilir ve potansiyel siber saldırılara gerçek zamanlı olarak yanıt verebilir.

6. Tahmine Dayalı Analitik:

AI, hava savunma sistemlerindeki potansiyel tehditleri ve güvenlik açıklarını tahmin etmek için geçmiş verileri ve tahmine dayalı analitiği kullanabilir. AI, kalıpları ve eğilimleri belirleyerek, genel savunma hazırlığını geliştirmek için kaynak tahsisini, bakım programlarını ve sistem yükseltmelerini optimize etmeye yardımcı olabilir.

Yapay zekânın hava savunmasına çok sayıda avantaj getirmesine rağmen, bu teknolojilerin sorumlu ve etik kullanımını sağlamak için insan gözetimi ve karar vermenin gerekli olmaya devam ettiğini not etmek önemlidir.

Ölümcül otonom silah sistemleri (LAWS) olarak da bilinen otonom silahlar, insan müdahalesi olmaksızın hedefleri tespit edebilen ve hedeflerle çatışabilen silahları ifade eder. 

Otonom Silahlarda Yapay Zekânın Kullanımı

Otonom silahlarda yapay zekânın (AI) kullanılması, çeşitli etik, yasal ve güvenlik kaygılarını gündeme getirir. Dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Otonom silahlar, insansız hava araçları ve robotlardan füzelere ve araçlara kadar, önceden tanımlanmış parametrelere ve algoritmalara dayalı olarak hedefleri bağımsız olarak seçip saldırabilen çok çeşitli sistemleri kapsar.

1. Artan Verimlilik:

Taraftarlar, AI özellikli otonom silahların hassasiyeti, tepki süresini ve etkinliği artırarak askeri operasyonları iyileştirebileceğini ve potansiyel olarak insan askerlere yönelik riskleri azaltabileceğini savunuyorlar. 

2. Etik Endişeler:

Otonom silahların geliştirilmesi ve konuşlandırılması, önemli etik soruları gündeme getirmektedir. Başlıca kaygılardan biri, makinelerin insan hesap verebilirliği veya ahlaki yargılama olmadan ölüm kalım kararları verme potansiyelidir. Bu insan gözetimi eksikliği, istenmeyen zararlara, uluslararası insani hukuk ihlallerine veya yapay zekânın kötü niyetli aktörler tarafından silah haline getirilmesine yol açabilir. 

3. Yasal Çerçeve:

Belirli Konvansiyonel Silahlara İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CCW) gibi uluslararası forumlarda otonom silahları düzenlemek veya yasaklamak için yasal çerçeveler oluşturmaya yönelik tartışmalar devam etmektedir. Bu tartışmalar, bu tür silahların etik ve insani yönleriyle ilgili endişeleri ele almayı amaçlamaktadır. 

4. İnsan Denetimi:

Eleştirmenler, otonom silahlar konuşlandırılsa bile insanların güç kullanımı üzerinde anlamlı bir kontrole sahip olması gerektiğini savunuyor. Bu "döngü içi" veya "döngü içi" insan kontrolü kavramı, hedef seçimi ve angajman ile ilgili nihai kararların insan operatörlere verilmesi gerektiğini öne sürüyor. 

5. İstenmeyen Sonuçlar:

Otonom silahlar, tırmanma potansiyeli, yayılma ve kazara çatışmalar gibi istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Çatışmaların karmaşık doğası ve birden fazla aktörün dahil olması, otonom sistemlerin savaşanlarla savaşmayanları doğru bir şekilde ayırt etmesini veya dinamik bağlamı değerlendirmesini zorlaştırır. 

6. Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk:

AI'nın otonom silahlarda kullanılması, hesap verebilirlik ve sorumluluk hakkında soruları gündeme getiriyor. Otonom sistemler tarafından gerçekleştirilen eylemlerden kim sorumludur? Hatalar, zararlar veya sivil kayıplar söz konusu olduğunda, sorumluluğun belirlenmesi, doğrudan insan karar verme sürecinin söz konusu olmadığı durumlarda zorlayıcı olabilir. 

7. Halkın Algısı:

Halkın otonom silahlarla ilgili algısı karışıktır. Bazı insanlar potansiyel faydaları vurgularken, diğerleri kötüye kullanma potansiyeli ve insan onurunun erozyona uğraması da dahil olmak üzere ölümcül karar alma yetkisini makinelere devretmenin riskleri hakkında endişelerini dile getiriyor.

Politika yapıcılar, uzmanlar ve bir bütün olarak toplum için, otonom silahlarda yapay zekânın etik, yasal ve güvenlik üzerindeki etkilerini ele almak için bilinçli tartışmalara katılmak ve kapsamlı çerçeveler oluşturmak çok önemlidir. Amaç, AI'nın askeri uygulamalarda herhangi bir kullanımının uluslararası hukuk, etik standartlar ve insani ilkelerle uyumlu olmasını sağlamak olmalıdır.

Yapay Zekânın İnsansız Sistemlerde Kullanılmasının Yarattığı Zorluklar ve Endişeler:

1. Etik hususlar: 

Yapay Zekanın savaşta kullanılması, otonom silahların insan müdahalesi olmadan ölüm kalım kararları verme potansiyeli, AI'nın eylemlerinin hesap verebilirliği ve istenmeyen sonuçların riski dahil olmak üzere etik kaygıları artırmaktadır. 

2. Önyargı ve ayrımcılık:

AI sistemleri, önyargı içerebilecek geçmiş veriler üzerinde eğitilir. AI, hedef belirleme veya karar verme süreçlerinde kullanılırsa, bu önyargılar sürdürülerek haksız veya ayrımcı sonuçlara yol açabilir.

3. Siber güvenlik riskleri:

Yapay zekânın askeri sistemlere entegrasyonu, yeni güvenlik açıkları ve siber güvenlik riskleri getirir. Düşmanca saldırılar yapay zekâ algoritmalarını manipüle edebilir veya güvenlik açıklarından yararlanarak kritik askeri operasyonları kesintiye uğratabilir.

4. İnsan muhakemesi eksikliği:

AI sistemlerine aşırı güvenme, insanların karar verme süreçlerinde muhakeme yapma ve karmaşık ahlaki ve etik faktörleri dikkate alma yeteneğini azaltabilir.

5. Silahlanma yarışı ve yayılma:

AI'nın savaşta geliştirilmesi ve konuşlandırılması, ülkeler teknolojik bir avantaj elde etmeye çalışırken bir silahlanma yarışını tetikleyebilir. Bu, AI destekli silahların çoğalması ve bunların devlet dışı aktörler tarafından potansiyel kullanımı hakkında endişeleri artırmaktadır.

6. Bu zorlukların üstesinden gelmek, yasal çerçeveler, etik yönergeler, uluslararası işbirliği ve AI teknolojilerinin savaş bağlamında sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve konuşlandırılmasının bir kombinasyonunu gerektirir.

Sonuç:

Yapay zekâ günümüzde havacılık, savunma, tarım, sağlık, meteorolojik olayların ve depremlerin tespiti ve uzay gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Gelecek dönemde ihtiyaç duyulan hukuk, eğitim ve diğer birçok alanda da yaygın olarak kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Bu konuda yapılabilecek en önemli çalışmalardan biri de tüm bu çalışmaların insanlığa ve doğaya karşı güvenli bir zemin oluşturarak araştırma, gelişmelere ve uygulamalara devam edilmesinin sağlanması olacaktır.

Kaynakça

ChatGPT

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3008399

https://teknoloji.org/yapay-zeka-destekli-araclar-robot-ciftciliginde-kullaniliyor/

https://www.smartmind.com.tr/dronlar-otonom-silahlar-ve-katil-robotlar-nedir-y-06-i-941

Autonomous farm work - enter the robots, https://www.youtube.com/watch?v=RBLnAhzPpTQ

Araştırmacı Yazar Müjdat  YUMAK
Araştırmacı Yazar Müjdat YUMAK
Tüm Makaleler

  • 12.08.2023
  • Süre : 5 dk
  • 1353 kez okundu

Google Ads