Site İçi Arama

dinfelsefe

Antakyalı Seneca’dan Leningradlı Putin’e Nasihatler

MS 65 yılında vefat eden   "Seneca" Putin’e 2000 yıllık önemli mesajlar gönderiyor

*Ey Hayat, Senin Bu Kadar Önemli Tutulman Ölüm Sayesindedir. *

Tüm dünyanın pandemi ve savaş virüsü ile hayatın değerini anladığı şu günlerde bir nasihate ihtiyaç olduğu açıktır. STRASAM yazarlarından Eşref Özdemir Rusya ve Putin’in kültürel kodlarını ele aldığı yazısında Ünlü Rus şair ve devlet adamı Fyodor Tyutçev’in “Rusya akılla anlaşılmaz ve arşınla ölçülmez, o kendine has bir şekilde yalnız ve özgürdür, ona sadece iman edilir” şeklindeki dizelerini, Rusların ülkelerini nasıl gördüğünü anlatmak için kullanmıştır. Madem öyle hem aklına hem de gönlüne hitap edeceğim:

Unutma: *GençIiğinde biIgi ağacını dikmeyen, yaşIıIığında rahatIayacağı bir göIge buIamaz.* Tanrı seni sınıyor. Unutma: *İnsanIarı tanımak için onIarı sınamaktan korkmayın; çünkü kaybediImesi gerekenIer, en önce kaybediImeIidirIer.*

Para ile Sadakat

Duydum ki Dest-i Kıpçak’ı işgal ediyormuşsun. Özel operasyonuna Çeçen Milisleri dahil etmişsin. Unutma ki, Dünya da bulunan tüm Kafkas-Karadeniz-Balkan halkları bu işgalin karşısındadır.

Unutma: *Para iIe satın aIınan sadakat, daha fazIa para iIe de satıIır. *

Dünyanın en çok silah satan iki ülkesi: ABD ve Rusya

Tümgeneral Jonathan Shaw diyor ki, “Bu savaş Ukrayna'da bitmeyecek: Putin'in egemenlik iştahı çok büyük. Baltık ülkelerini de almak istiyorsa Putin, NATO yeniden silahlanma şansı bulmadan ve ABD, Çin'le meşgulken şimdi saldırmanın en iyisi olduğunu fark edebilir.” Rusya Dünya’ya en çok silah satan ikinci ülke. Birincisi ABD. Zaferin Pirus kadar bile olmaz.

Unutma: *BaşIayan her şey biter.*

Büyük Coğrafya Büyük Dert, Daha Büyük Coğrafya daha Büyük Dert

SSCB zamanında 22,4 milyon km kareden 17 milyon km kare ye düştük diye dert edermişsin. Dest-i Kıpçak, Kafkasya, Balkanlar ve Orta Asya da Türk yurtlarını ülkene katmak istermişsin. Cengiz Han orduları Müslümanlara zulmetti, ama içinde eridi, gitti. Tarih sana ışık tutsun.  Sahi, elinde tuttuğun doğalgaz kaynakları, Sibirya’yı bile ısıtamaz. 2021 itibarıyla Avrupa ülkeleri arasında en çok Müslüman nüfusa sahip ülkesin.

Unutma: *Büyük bir servet, büyük bir köIeliktir.*

1856 Kırım Savaşı ve Komedyen Başkan Zelinskiy

Kırım Savaşı Osmanlı Devleti’ni borç ile dışa bağımlı kılarken Rusya Balkanlar'daki hâkimiyetini yitirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla gündem değişti. “Herkes Putin'in yeni hamlelerini ve savaşın diğer cephesinde yer alan Zelenskiy’i odağa alıyor.  Komedyenlikten devlet liderliğine uzanan kariyeriyle Zelenskiy, Putin'den de dünya siyasetindeki pek çok liderden de farklı bir profil çiziyor.” 1856 Kırım Savaşını ve arkadaki aktörleri asla hatırdan çıkarmamak gerekir.

Unutma: *Hayatı komedi sananlar, son espriyi iyi düşünsünler! *

Umut Zenginin de Fakirin de Ekmeği

Sözde Putin bir söz söylemiş, kaç yıldır paylaşılıyor: "Bana bir tane Amerikan uşağı olmayan İslam ülkesi lideri gösterin Müslüman olacağım" demiş. Demiş dememiş bilmem. İnançlar herkesin kendisine. Ama insan hakları herkese… Her gün Türk ve Rus halkının en iyi kaynaştığı Ukrayna’da kadınlar ve çocuklar ölüyor.  Heyetleriniz buluşuyormuş. Barış için umut var: 

Unutma: *Yaşıyorsak, hâIâ umut var demektir. *

Keskin Sirke Küpüne Zarar

Bizim oralarda medeniyet yeşermiştir. Biliriz ki keskin sirke küpüne zarardır. Öfke ile kalkan zararla oturur. Akdeniz’in güneyine inmek istiyorsun. Dimyata (Kahire) pirince giderken eldeki bulgurdan olmakta var. Senin elindeki zaten az değil.

Unutma: *Aza sahip oIan değiI, çok isteyen fakirdir.*

En Yaygın Virüs Savaştır

Bu sözlerin ikisi de Rusya’da bilinir: “Rus’u kazısan altından Tatar çıkar”. “Çağrılmadık konuk Tatar’dan kötüdür.” Bizim sıcak iklimde de “iki eksi bir artı etmez” derler.  Kimse sizi Ukrayna Bozkırına çağırmadı.

Unutma: *Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır, yaşamın anIamını kaybetmek.*

Karadeniz’in Kuzeyi

Diyorsun ki “18. Yüzyılda Ukrayna şehirlerini, Karadeniz (Kuzey) kıyısını Türklerden biz koruduk”. Ve diyorsun ki “Ukrayna’yı Nazilerden arındırıyoruz”. Slav köle demektir. Bizim güneyimiz de de “Kölemenler” devleti vardı.  Benden bin yıl sonra 1000 yıl yönettiler.  Şimdi Suriye, Mısır hattı Türklerindir mi denecek? Kaldı ki, Karadeniz’in kuzey kıyıları, Trak, İskit, Kimmer, Uz, Hazar, Bolkar, Alan, Peçenek, Kıpçak, Tatar-Moğol, Timur yurduydu. “Ukraynalıyı kazısan altından Türk çıkar” diye mi korkuyorsun? Biz unutmuştuk, hatırlattın.

Unutma: *Unutmazsan senin, affetmezsen onun canı acıyacaktır. Unutma, affetmek ve unutmak sadece iyi insanIarın intikamıdır. *

Ve yine unutma: *Unutma ki, birIikte oIduğun insanın geçmişini kurcaIamak, onunIa kurmayı düşündüğün geIeceği yok etmekten başka bir şeye yaramaz.*

Ölüm Her Şeyi Eşit Kılar

Unutma: *Yeryüzünde gün ışığına Iayık oImayan nice insanIar vardır ama, Güneş her gün yeniden doğar.*

Bugün Ukrayna, dün Suriye, Irak, Önceki gün Bosna, Kosova, hep Afganistan….

Unutma *Hafif acıIar konuşabiIir ama, derin acılar dilsizdir.*

Hoş Bir Sada Zamanı

Diyorsun ki “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ndeki (SSCB) Siyasi Baskı Kurbanlarını Anma Günü’nde ‘Keder Duvarı’ isimli anıtın açılışını yaparken, Josef Stalin dönemindeki baskıların hiçbir şekilde mazur görülemez”. Doğru söyledin. Stalin yolu çıkmaz bir sokak. Hoş bir sada bırakmak için barış yolunu tutmalısın.

Aksi takdir de ne mi olur?

Unutma: *ÖIüm, bazen ceza, bazen bir armağan, çoğu zaman da bir lütuftur. *

Ölümün mazlumlara bir lütuf haline gelmesin. Ben şahsen ölümünün bu coğrafya da göz yaşı ile karşılanmasını isterim.  Ama bu asla sevinç göz yaşı olmamalı. 

Doç. Dr. Selahattin ATEŞ
Doç. Dr. Selahattin ATEŞ
Tüm Makaleler

  • 03.03.2022
  • Süre : 4 dk
  • 2226 kez okundu

Google Ads