Site İçi Arama

dinfelsefe

Sıradan İnsanın Felsefeyle İlişkisi Nedir? Felsefe Ne İşe Yarar?

Kişi felsefeyi bir sorun çözme aracı olarak kullanabileceği gibi, hayatının her safhasını anlamlandırmak için de kullanabilir. Bu yönüyle felsefi düşünce, sadece akademik çevrelerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda günlük hayatın bir parçası olarak var olabilir.

Sıradan bir insanın felsefeyle ilişkisi oldukça çeşitli olabilir ve genellikle kişisel tercihler, eğitim düzeyin, kültürel birikim ve konumu gibi birçok faktöre bağlıdır. Felsefe, genellikle üniversite düzeyinde öğretilen bir disiplindir, bu nedenle daha yüksek eğitim alan kişiler genellikle felsefeyle daha fazla temas ederler. Ben de kendimi sıradan bir insan olarak tanımlıyorum. Ancak benim gibi sıradan bir insan da ilgi alanlarına bağlı olarak da felsefi bir bakışa sahip olabilir. Bu yazımızda sıradan bir insanın felsefeyle ilişkisinin bazı yönlerini tartışacağız.  

Sıradan insanlar, genellikle, günlük hayatlarında bilinçli bir şekilde felsefi kavramları düşünmezler. Sadece hayatlarının belirli dönemlerinde, zorlayıcı sorunlarla karşılaştıklarında veya büyük kararlar almak zorunda kaldıklarında felsefi düşünceye yönelir ve felsefi bir arayış içerisine girerler. Felsefe ve günlük hayat arasındaki ilişki bu yönüyle karmaşık bir konudur. Ancak kişi felsefeyi bir sorun çözme aracı olarak kullanabileceği gibi, hayatının her safhasını anlamlandırmak için de kullanabilir. Bu yönüyle felsefi düşünce, sadece akademik çevrelerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda günlük hayatın bir parçası olarak var olabilir. 

Felsefe, bireylerin değerleri, ahlaki inançları ve etik normları anlamalarına yardımcı olabilir. Bazen büyük olsun, küçük olsun günlük hayatta karşılaşılan sorunlar, felsefi düşünceyi devreye sokabilir ve bireyleri ahlaki sorunlar hakkında düşünmeye yönlendirebilir. İnsan çoğu zaman hayatında ahlaki bir boyut yaratmak çabasındadır. Din bu boyutu yaratmak için çok uygun bir zemindir. Bu yüzden birçok insan, felsefe ile din arasında da bir ilişki bulabilir. Din, birçok kişi için hayatlarını anlamlandırmada ve etik değerleri belirlemede önemli bir rol oynar. Çünkü daha kolaydır. Ancak bazıları, din yerine felsefi düşünceyi kullanarak ahlaki sorunları ve değerleri daha geniş bir perspektiften değerlendirebilir. Unutmayalım önce ahlak vardı sonra din geldi. 

Felsefi düşünce, bireylerin karar alma süreçlerini etkileyebilir. Felsefi yöntemlerle düşünmek, seçenekleri değerlendirmek ve sonuçları düşünmek için daha sistemli bir yaklaşım benimsemeye yardımcı olabilir. Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar ve deneyimler, insanların yaşamın anlamı üzerine düşünmelerine ve sorular sormalarına neden olabilir demiştik. Felsefe, bu tür sorulara daha derinlemesine ve sistemli bir şekilde yaklaşma imkanı sunabilir. Bazıları sorunlarından dolayı felsefeye yönelirken bazı insanlar da doğuştan gelen bir merakla felsefeye ilgi duyarlar, sorular sormaktan, düşünmekten ve anlam aramaktan keyif alabilirler. Bu kişiler, kendi hayat görüşlerini oluşturmak ve dünya hakkında daha derinlemesine düşünmek için felsefi kavramları kullanabilirler. 

Felsefe, dilin doğasını, anlamını ve kullanımını anlamak için kullanılır. Bu, günlük iletişimde daha açık ve etkili bir dil kullanma becerisi kazanmada yardımcı olabilir. Karmaşık metinleri okumak, okurken anlamaya çalışmak ister istemez dil ve ifade yeteneğinizin de gelişmesine yardımcı olur. Diğer taraftan felsefi düşünce, duygusal zeka ve empati geliştirmeye katkıda bulunabilir. Başkalarının bakış açılarını anlamak, günlük hayatta iletişim ve ilişkilerde daha etkili olmayı sağlayabilir. Felsefe, sanat, edebiyat ve kültürle de iç içe geçmiş bir alandır. Sıradan insanlar, güzel sanatlar veya edebiyat aracılığıyla felsefi konularla dolu eserlerle karşılaşabilirler. Bu tür eserler, felsefi düşüncenin bir parçasıyla temas kurmalarına neden olabilir.

Felsefi düşünce, eleştirel düşünme becerilerini geliştirme açısından önemlidir. Bireyler, günlük hayatta karşılaştıkları bilgileri sorgulama ve analiz etme yeteneği kazanabilirler. Felsefi düşünce, insanın sadece insanın kendisini anlamasına yardımcı olmaz aynı zamanda insanların birbirleriyle ve toplumlarıyla olan ilişkilerini anlamalarına da yardımcı olabilir. Felsefi bakış; adalet, özgürlük, eşitlik gibi kavramlar ile günlük hayatta karşılaşılan sosyal konuları ele alırken önemli olabilir. Sıradan insanların toplumsal ve politik görüşleri, felsefi düşüncenin etkisi altında olabilir. Birçok kişi, toplumsal sorunlar, haklar ve özgürlükler gibi konular üzerine düşünerek felsefi perspektif kazanabilir. 

İnsan ve felsefe ilişkisi kişiden kişiye farklılık gösterir. Felsefenin insanlar üzerindeki etkisi, bireysel farklılıklara ve yaşam koşullarına bağlı olarak değişebilir. Herkes felsefi metinleri okumaz, bazen sistematiğinden dolayı okusa da anlamaz veya felsefi kavramlarla doğrudan ilgilenmez, ancak felsefi düşünce, birçok insanın hayatında dolaylı veya doğrudan pozitif bir rol oynayabilir. Ne dersiniz? Bu açıklamalardan sonra hayatımızda felsefeye ufak bir şans verelim mi?

Dr. Eşref ÖZDEMİR
Dr. Eşref ÖZDEMİR
Tüm Makaleler

  • 20.11.2023
  • Süre : 2 dk
  • 1112 kez okundu

Google Ads