Ekonomik İstikrarın Temel Kuralı Nedir?

Ekonomik İstikrarın Temel Kuralı Nedir?

Türkiye’de resmin bütününe bakıldığı zaman bu kriz birçok yönden geleceğini hepimize hissettirmişti. Göstergeler bu krizin sinyallerini bizlere çok önceden veriyordu. ...

Türkiye Maaşlı Çalışanlarını Üretim Girişimcisi Yapmalıdır. Üretim Şart

Türkiye Maaşlı Çalışanlarını Üretim Girişimcisi Yapmalıdır. Üretim Şart

Sermaye Kıt ise; üretim de az olur. Türkiye Yeteri Kadar Üretmiyor Ülkemizin ithalatı bizim neslin yaşamı boyunca hep ihracatından fazlaydı, bu durum bizden önceki ve onlardan önceki nesilde de böyleydi. Bir başka deyişle mevcut ...

Denizyolu Taşımacılığına Neden Önem Vermeliyiz?

Denizyolu Taşımacılığına Neden Önem Vermeliyiz?

Bugünkü ve geçmişteki hemen her hükümetin tercihi karayolu ulaşımı olmuş. Bu amaçla dağlık bir yapıya sahip ülke üzerine oldukça çok büyük yatırım masrafı gerektiren bir sürü yollar yapmışız. Ya denizyolu ...

Türkiye’de Uygulanmakta Olan Ekonomi Politikasının Farklı Boyutları Nedir?

Türkiye’de Uygulanmakta Olan Ekonomi Politikasının Farklı Boyutları Nedir?

Kamuda birçok alanda TL ile işlem yapılırken, üstlenicilere olan borçlar faizli döviz borcu olarak muhafaza edilmiş, aynı üstlenicilerin devlete olan borçları TL olarak yeniden düzenlenmiş ve kamu zararı yaratılmıştır. ...

Yeni Bir Fikir Üretmek Kolay mı?

Yeni Bir Fikir Üretmek Kolay mı?

Yeni bir fikir üretebilmek için ne lazım? Yeni fikirleri bizde İlham abi düşünür! Hep onun aklına gelir böyle şeyler! Tamam da bu işler bir tek oturup düşünmekle olmaz herhalde. Biraz da emek harcamak gerekmiyor mu? Ne bileyim, en ...

Gebze, “Entegre Endüstriyel Yeşil Şehir” Olabilir mi?

Gebze, “Entegre Endüstriyel Yeşil Şehir” Olabilir mi?

Entegre sanayi şehirleri tüm dünyada, oluşmakta ve gelişmektedir. Sadece çalışanlara barınma sağlamak için değil, aynı zamanda bütünsel bir yaşam tarzını sağlamak için endüstriyel yanı sıra, endüstriyel ...

Yol Yapımında Önceliğimiz Demiryolu mu Olmalı Yoksa Karayolu mu?

Yol Yapımında Önceliğimiz Demiryolu mu Olmalı Yoksa Karayolu mu?

Buharı kullanmaya başlayan insanlık buharlı trenleri kullanmaya başlar başlamaz demiryolları döşemeye başlamış! Demiryolu medeniyetin göstergesi Trenlerle artık çok ağır yükler çok uzak mesafelere taşınabilir ...

Kim Bu Çin'e Yol Verdi Kardeşim?

Kim Bu Çin'e Yol Verdi Kardeşim?

İşçilere de bizden çok daha düşük ücret ödüyorlar zaten. Evet, Çin’de işçilik maliyetleri çok düşük olduğu için rekabet açısından dünyanın bir çok ülkesinden çok daha ucuzdu Çin. Şimdi ücretler eskisi kadar düşük ...

Ay Taşı 14321

Ay Taşı 14321

Geçen internette bir videoya denk geldim, aydan dünyanın doğuşunu çekmişler. Masmavi dünya doğuyordu ayın ufkundan. Ayın yüzeyi de gri renktedir ya, hiçbir renk yoktur adeta nedense. Bir sürü taş getirmişlerdi galiba aydan diye ...

Cumhuriyet İdeolojisinin Ekonomiye Bakış Açısı

Cumhuriyet İdeolojisinin Ekonomiye Bakış Açısı

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Ama bu bahsi geçen egemenlik, yönetim kadrolarına kimin geçeceğinin seçilmesi ile sınırlı değil tabii ki. Öyle olmamalı. Ülkenin üretebildiği her anlamda katma değerin ortak olarak pay ...

Harari'ye Göre Bizi Gelecekte Nasıl Bir Dünya Bekliyor?

Harari'ye Göre Bizi Gelecekte Nasıl Bir Dünya Bekliyor?

Önümüzdeki birkaç yıl ya da birkaç on yıl hâlâ bir seçeneğimiz var. Eğer çabalarsak, gerçekten ‘insan’ rak kim olduğumuzu hâlâ araştırabiliriz. Ama bu fırsatı değerlendirmek istiyorsak, en doğrusu hemen işe koyulmak ...

Deniz Dalgalarından Elektrik Üretimi Mümkün mü?

Deniz Dalgalarından Elektrik Üretimi Mümkün mü?

Aslında denizden elektrik üretimi konusunda ilk örnekler gel-git dalgalarından yararlanarak gerçekleştirilmiş ve bu konudaki çalışmalar halen devam ediyor. Deniz dalgalarından elektrik üreten sistemler ise İngilizcede “Wave Energy ...

Sulamaya açılan alanların üçte birinden fazlası sulan(a)mıyor

Sulamaya açılan alanların üçte birinden fazlası sulan(a)mıyor

Türkiye’de sulama altyapısı götürülerek işletmeye açılan sulama alanlarının %66’sı DSİ Genel Müdürlüğü (4,36 milyon ha), %19’u mülga Toprak-Su ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (1,29 milyon ha) tarafından ...

Milli ve Yerli Nedir?

Milli ve Yerli Nedir?

Hep dilimizdedir, bir şey yapıyorsan yaptığın şey milli ve yerli olmalı deriz. Ya da hep tartışma konusudur, biz milli ve yerliyiz, siz değilsiniz. Hayır, biz milli ve yerliyiz, asıl siz değilsiniz! Bir şey yatıştırmak gibi, ...

Türkiye'nin Kalkınmasında Batı Karadeniz Bir Lokomotif Olabilir

Türkiye'nin Kalkınmasında Batı Karadeniz Bir Lokomotif Olabilir

Mağrur devletler, -gururlarının en yüksekte olduğu zaman diliminde dahi - Batı Karadeniz bölgesi ile ilgili hıyanet planına hayallerinde bile yer vermeye cesaret ...

Modelleme Nedir? Neden Modelleme Yapılır?

Modelleme Nedir? Neden Modelleme Yapılır?

Burada modelleme derken yapının şematik modelinin çıkarılmasından bahsediyorum. Modelini yapmaktan bahsetmiyorum. Bir şeyin modelini yapmak başka mühendislik disiplinlerinde, ya da mimarlıkta da yapılıyor, ama modelleme yapmak çok ...

Hayal Dünyamız

Hayal Dünyamız

Gelecekte her bir aracın bir yapay zekâ sahibi olacağı kesin. Bu açıdan bakarsak gelecekte insan eliyle yapılmış araçların bir bilinç sahibi olmaları mümkün mü acaba? Biz insanlar üstünlüğü ele geçirmek için savaşlar ...

Ekonomik Krizden Çıkış İçin Bir Öneri

Ekonomik Krizden Çıkış İçin Bir Öneri

Böylece Türkiye, düşük kur/faiz politikasıyla sürdürmekte olduğu ekonomik düzenin sonuna geldi. Artık düşük faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyon ortamında yüksek büyüme politikası olası gözükmüyor. Üstelik eski ...

Haydi Geleceğimizi Planlayalım: Bölüm-7 (Son)

Haydi Geleceğimizi Planlayalım: Bölüm-7 (Son)

Eğitim seviyesinin kademeli olarak yükseltilmesi ve olması gerektiği gibi yeniden düzenlenmesi uzun vadeli bir konu olduğu için paralel olarak yürütülmeli. Teknolojik gelişmeleri yakalayacak kadroları bir an önce yetiştirmeliyiz. ...

Haydi Geleceğimizi Planlayalım: Bölüm-6

Haydi Geleceğimizi Planlayalım: Bölüm-6

Bir de ülke geleceği konusunda düşünceler üreten kurumlara ihtiyaç var. Birlikte düşünürsek daha başka fikirler de çıkacaktır. Bizim de Amerika'da ya da diğer ülkelerde olduğu gibi "think tank" düşünce kuruluşlarına ...

Haydi Geleceğimizi Planlayalım: Bölüm-5

Haydi Geleceğimizi Planlayalım: Bölüm-5

Ülke de aslında yaşayan bir organizma gibi. Toplum içinde herkesin bir görevi olmalı ve herkes görevini tam ve eksiksiz şekilde yerine getirmeli. Görevini yerine getirmeyen olduğunda tüm ülkenin birlikte sıkıntıya düşeceği kesin. ...

Haydi Geleceğimizi Planlayalım: Bölüm-4

Haydi Geleceğimizi Planlayalım: Bölüm-4

Şu anda da epey iyi olduğumuz yedek parça sanayisi üzerinde markalaşmak mesela. Şu anda her türlü yedek parçayı üretiyoruz, ama Bosch gibi bir markamız yok maalesef. ...

Haydi Geleceğimizi Planlayalım: Bölüm-3

Haydi Geleceğimizi Planlayalım: Bölüm-3

Yani sözün özü tek başına olmuyor. Demek ki birlik derken sadece kendi başımıza Türk birliği olamayacak, bir yandan da en azından Atatürk zamanında olduğu gibi çevre ülkelerle ekonomik iş birlikleri yapmalıyız. Buna Avrupa ...

Kalkınma, Büyüme ve Gelir Dağılımı

Kalkınma, Büyüme ve Gelir Dağılımı

Politik söylem, uygulanan politikaların amacına, kamuoyunun bilgilendirilmesine ya da kamu yararına katkı/fayda sağlamayabilir. Bu nedenle de, dünyanın neresinde olursa olsun siyasi iktidarlar tarafından kullanılan politik söylem, ...

Haydi Geleceğimizi Planlayalım: Bölüm-2

Haydi Geleceğimizi Planlayalım: Bölüm-2

Koyun çobanlığından başlayıp M.Ö.312 yılında ilk devletimizi kurmuşuz, Büyük Hun Devleti, sonra da M.Ö.209 yılında Hun İmparatorluğu kuruluyor. Bu bilgilerin kaynağı Çin kaynakları. Bu kaynaklar M.Ö.3000 yıllarına kadar ...

Haydi Geleceğimizi Planlayalım: Bölüm-1

Haydi Geleceğimizi Planlayalım: Bölüm-1

Görünüşe göre gelecekte teknoloji epey ilerleyecek. Şimdiden şladı, sanırım her şey yapay zekâ ile çalışacak. Bu durumun insanlık üzerine ne gibi etkileri olur belki onu da irdeleriz bir gün, ama biz biraz daha yakın geleceğe ...

Enerjinin Kontrolü (1)

Enerjinin Kontrolü (1)

Bulunduğu yerde yanındaki ateş yaktığına dair alıntılar ve yakındaki mağarada bulunmuş hayvan fosillerinden dolayı "Pekin insanı"nın ateşi ontrollü bir şekilde ullandığı, bulunmuş en eski fosil olduğu anlaşılmış. Dünya ...

Atatürk Barajı ve GAP

Atatürk Barajı ve GAP

GAP deyince bir tek hidroelektrik enerji değil tabii konu, tarımdan balıkçılığa, meyve sebzeden hayvancılığa, koskoca bir projedir ...

Dış Güçlerin Ekonomiye Etkisi

Dış Güçlerin Ekonomiye Etkisi

İktidarı eleştirmek, asla devleti eleştirmek demek değildir.  Elmayla armut, sapla saman neyse, iktidarla devlet de ...

Zafer Havalimanı ve Hava Taşımacılığı

Zafer Havalimanı ve Hava Taşımacılığı

Hava ulaşımı günümüzde artık çağın ihtiyaçlarından sayılıyor. En azından konfor ve zaman tasarrufu anlamında faydalı. Bu yüzden bütün devletler bu konuya önem veriyor, biz de veriyoruz. Buraya kadar bir sorun ...

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Duyun-u Umumiye

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Duyun-u Umumiye

Portföy yatırımları dışındaki doğrudan yabancı sermaye yatırımları, yabancı ülke merkezli uluslararası bir yatırımcının veya firmanın, başka bir ülkenin bir veya birkaç firmasıyla ortaklık kurarak o ülkede ...

Güney Kore Nasıl Başardı? (3)

Güney Kore Nasıl Başardı? (3)

Güney Kore’nin kalkınmasının mimarı sayılan, askeri bir darbeyle iktidarı ele geçiren ve sonrasında otoriter bir yönetimle ülkesinin kalkınma ‘savaşına’ liderlik eden Park, ülkesini yaklaşık 20 yıl idare ettikten sonra, bir ...

Güney Kore Nasıl Başardı? (1)

Güney Kore Nasıl Başardı? (1)

Koreliler, uzun yıllar Kore Yarımadasında bağımsız bir krallık olarak varlığını dürmüş bir millet olarak bilinmektedirler. Renkli bir tarihi geçmişe sahip olan Koreliler, Kore yarımadasında onlarca asırdır varlıklarını ...

Çin’in Küreselleşme Serüveni: Politik Ekonomik Bakış

Çin’in Küreselleşme Serüveni: Politik Ekonomik Bakış

Çin ekonomisi 1980-2020 arasında ortalama büyüme oranı %9,3’tür.  1980 yılı Çin milli geliri 1 birim kabul edilirse 2020 yılı sonunda milli gelir 37 birimdir. Diğer bir şekilde ifade edecek olursak: Çin’in reel milli gelir ...

Çin İşi Japon İşi Dedikleri Nedir?

Çin İşi Japon İşi Dedikleri Nedir?

Çocukluğumda bu tekerlemeye epeyi gülünürdü, en çok da bıyık altından. Kuşkusuz farklı anlamlar yüklenirdi de ondan. Oysaki durum tamamen kapitalizmin, vahşi kapitalizmin görünür yüzü ve de müteşebbis uyanıklığı ...

İnsan Kaynakları ve Ekonomi

İnsan Kaynakları ve Ekonomi

Huzur ve refah sağlayan demokratik toplum her halkın temel arzusudur. ...

Sanayi Devriminden Enerjide Sürdürülebilir&Yenilenebilir Devrime

Sanayi Devriminden Enerjide Sürdürülebilir&Yenilenebilir Devrime

Game Management (Av Hayvanı Yönetimi) adlı kitabında, Leopold, ekonomik zenginliği için insanoğlunun toprağı fakirleştirdiğini dile getirmiştir. ...

Kalkınma ve Sanayileşmede Teknoloji Kazanımını Sağlayan Unsurlar

Kalkınma ve Sanayileşmede Teknoloji Kazanımını Sağlayan Unsurlar

Devletler genel manada, teknolojik gelişmeyi gerçekleştirebilmek maksadına hizmet edecek şekilde, eğitime ayırdıkları kaynak miktarını artırır, diğer ülkelerle iş birliğine girer, teknoloji transferi içeren doğrudan yabancı ...

Kalkınma Teorileri (2)

Kalkınma Teorileri (2)

Azgelişmiş ve gelişmiş ülkelerin kalkınma serüvenleri aynı değildir. Farklı düşünceler olmakla beraber, geleneksel yaklaşım, azgelişmiş ülkelerin de gelişmiş ülkelerin geçtikleri aşamalardan geçerek kalkınmalarını ...

Kalkınma Kavramı (1)

Kalkınma Kavramı (1)

Sanayi devrimiyle birlikte hızla gelişerek sanayileşmelerini tamamlayan ülkelere kıyasla daha az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler nitelemesi ortaya ...