ekonomi

Almanya’nın ekonomik seviyesine nasıl ulaşabiliriz?

Ülkemizin refah seviyesini gelişmiş ülkelerin refah seviyesi ile karşılaştırabilmek ve onların seviyesine ulaşabilmek nasıl mümkün olur? Refahı yüksek bir ülke seviyesine gelebilmemiz için de kendi ülkemizde neler yapmamız gerekir, araştırmak istedim. Bu amaçla bu iki ülke arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğunu tespit etmek gerektiğini düşündüm. Doğru veri bulabilmek ve bu verileri ülkemizin verileri ile karşılaştırmak için en uygun ülke olarak da Almanya’yı tercih ettim.

Ülkemizin refah seviyesini gelişmiş ülkelerin refah seviyesi ile karşılaştırabilmek ve onların seviyesine ulaşabilmek nasıl mümkün olur? Refahı yüksek bir ülke seviyesine gelebilmemiz için de kendi ülkemizde neler yapmamız gerekir, araştırmak istedim.

Bu amaçla bu iki ülke arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğunu tespit etmek gerektiğini düşündüm.

Doğru veri bulabilmek ve bu verileri ülkemizin verileri ile karşılaştırmak için en uygun ülke olarak da Almanya’yı tercih ettim.

2021 yılı ekonomik verilerine göre her iki ülke nüfusları yaklaşık 83 milyon kişidir.

Almanya kişi başı milli geliri 2021 yılı için 41.502 ABD dolarıdır. Türkiye’nin bu dönem için milli geliri ise yaklaşık 8661 dolardır. Yani 5 Türk, 1 Alman vatandaşın kazancını ancak kazanabilmektedir.

2021 yılı (Ocak - Kasım) 2021 İhracat rakamları

Almanya 1.258,1 milyar dolar Türkiye 192,6 milyar dolardır. Aradaki fark 6,5 kat olarak hesaplanabilir.

İşsizlik oranı Almanya % 5,1 ve Türkiye % 11,2’dir.

 

 

Almanya

 

 

 

 

 

Türkiye

 

 

Nüfus

 

 

83,2 milyon

 

 

 

 

 

83,6 milyon

 

 

Nüfus artışı

 

 

% +0,2

 

 

 

 

 

% +0,55

 

 

Ortalama yaş

 

 

44,5 yaş

 

 

 

 

 

32,7 yaş

 

 

Kişi başına GSYH

 

 

41.502 USD

 

 

 

 

 

8.661* USD

 

 

Enflasyon

 

 

% 5,3

 

 

 

 

 

% 36,1

 

 

İhracat hacmi

 

 

1.258,1 milyar EUR

 

(Ocak - Kasım 2021)

 

 

 

 

 

192,6 milyar USD

 

(Ocak - Kasım 2021)

 

 

İthalat hacmi

 

 

1.091,4 milyar EUR

 

(Ocak - Kasım 2021)

 

 

 

 

 

143,7 milyar USD

 

(Ocak - Kasım 2021)

 

 

İşsizlik oranı

 

 

% 5,1

 

 

 

 

 

% 11,2 (Kasım 2021)

 

 

Sigortalı çalışan sayısı

 

 

33,4 milyon

 

 

 

 

 

27,1 milyon

 

* Yıl sonu beklentisi

Ticari Alan

Dünyanın en fazla cari fazla veren ülkesi olan Almanya'nın en önemli ihracat kalemlerinden biri otomobil ihracatıdır.

Avrupa’nın en güçlü ekonomisi olan Almanya; Çin ve ABD’den sonra dünyanın en büyük üçüncü ihracat ekonomisine sahiptir. Almanya, dünya çapında 1.4 trilyon dolar değerinde mal ve hizmet satmıştır ve bu da küresel ihracatın % 8,2’sine karşılık gelmektedir. 

Almanya ekonomisinin, gelişmiş bir altyapısı, yüksek Ar-Ge yatırımı, nitelikli bir işgücü ve büyük bir sermaye stoku ile dünyanın önde gelen ekonomilerinden biridir. Almanya her yıl yaklaşık 300 Milyar dolar cari fazla veren bir ekonomiye sahiptir.

Almanya ekonomisi dendiğinde akla ilk gelen ürün de otomotiv sektörüdür. Almanya’nın tüm dünyaya sattığı otomobillerin tutarı 168 milyar dolardır. 

Almanya ikinci dünya savaşı sonrasında otomobil endüstrisine yaptığı yatırımlar ile Avrupa’daki otomotiv üretiminin lideri ve dünyadaki en büyük motorlu taşıt ihracatçısıdır. 

Alman otomobil endüstrisi dünyadaki en yenilikçi ve rekabetçi ülkedir ancak son yıllarda yaşanan elektrikli otomobil devriminde geride kaldığı düşünülmektedir. 

Almanya’nın ihraç ettiği otomobil markalarından bazıları; Mercedes Benz, BMW, Audi, Porsche ve Volkswagen’dir.

 

Almanya’nın en çok ihraç ettiği ürünlerin ikinci sırasında otomobil parçaları yer alıyor. Almanya, dünyanın önde gelen birçok otomobil markası için parçalar da üreterek ihraç etmektedir. Almanya’nın ihraç ettiği otomobil parçalarının bazıları şunlardan oluşmaktadır; sensörler, elektrik ve elektronik parçalar, cam, motor ekipmanları vb.

Almanya’nın en çok ihraç ettiği üçüncü sektör 48 milyar dolar ile ilaç sektörüdür. Almanya aynı zamanda dünyada eczacılıkta en büyük ihracatçı ülke konumundadır. Almanya’daki ilaç endüstrisi, ülkenin sağlık sektörünün gelişmesinde de etkili olmuştur. Alman ilaç sektörü, ilaç üretimi ve yeni ilaçların geliştirilmesine yaptığı yatırımlar ile dünyanın en çok ilaç satan ülkesi konumundadır. 

2020 yılında başlayan Covid 19 sürecinin ilk aşısının iki Türk bilim insanı tarafından Almanya’da üretilmiş olması bir şans eseri değildir. Uzun yıllar süren planlı organize ve akılcı bir yaklaşım ile bu aşının üretimi sağlanmıştır. Şimdi aynı bilim adamları, kanser aşısını üretmek için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. 

Almanya 2021 yılında sadece 9.35 milyar avro silah ve askeri malzeme satışı yapmıştır. Alman Silahlı kuvvetleri az sayıda olmasına rağmen 2022 yılında Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle Silahlı kuvvetlerine 100 milyar avro daha bütçe ayırma kararı almıştır. 

Enerji Alanında 

Almanya 2022 yılının ilk altı ayında toplam 298 milyar KWh elektrik üretmiştir. 2022'nin ilk yarısında Almanya, elektriğinin yüzde 49’unu yani 146 milyar KWh elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlamıştır. Bu ortalama ile yıllık 596 milyar KWh elektrik enerjisi üretimi ve 292 milyar KWh elektrik de yenilenebilir enerji kaynaklarından üreteceğini değerlendirebiliriz. 

Almanya, 2020 Aralık ayı verilerine göre 53.78 MW kurulu güç ile dünyada 4’üncü büyük güneş enerji santrallerine sahiptir. Aynı listede ülkemiz ise 2022 Haziran verilerine göre 8.275 MW Kurulu güneş enerjisi santraline sahiptir.  

Aşağıdaki tabloda dünya genelinde en fazla güneş enerji santrali bulunan 49 ülke listelenmiştir.

 

ÜLKELERE GÖRE DÜNYADA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULU GÜCÜ LİSTESİ

S.

Ülke

Güncelleme

Kurulu Güç (MW)

1

Çin

Aralık 2020

254.355

2

Amerika Birleşik Devletleri

Aralık 2020

75.572

3

Japonya

Aralık 2020

67.000

4

Almanya

Aralık 2020

53.783

5

Hindistan

Aralık 2020

39.211

6

İtalya

Aralık 2020

21.600

7

Avusturalya

Aralık 2020

17.627

8

Vietnam

Aralık 2020

16.504

9

Güney Kore

Aralık 2020

14.575

10

İspanya

Aralık 2020

14.089

11

Birleşik Krallık

Aralık 2020

13.563

12

Fransa

Aralık 2020

11.733

13

Hollanda

Aralık 2020

10.213

14

Türkiye

Haziran 2022

8.275

15

Brezilya

Aralık 2020

7.881

16

Güney Afrika

Aralık 2020

5.990

17

Tayvan

Aralık 2020

5.817

18

Belçika

Aralık 2020

5.646

19

Meksika

Aralık 2020

5.644

20

Ukrayna

Aralık 2020

5.360

21

Polonya

Aralık 2020

3.936

22

Kanada

Aralık 2020

3.325

23

Yunanistan

Aralık 2020

3.247

24

Şili

Aralık 2020

3.205

Almanya, 2022 yılının 6 aylık elektrik üretim verilerine göre yaklaşık 596 milyar KWh ile ülkemizin 2 katı elektrik üretecektir.

Alman Enerji Endüstrisi Derneği, BDEW ve Araştırma Enstitüsü ZSW tarafından yayınlanan ön verilere göre, güneş panelleri, rüzgâr türbinleri, biyogaz santralleri ve diğer tesisler, 2022’nin ilk yarısında Almanya’da elektrik talebinin yüzde 49’unu karşılamıştır.

2020 yılı verilerine göre de Norveç, İzlanda ve Arnavutluk ülkeleri ihtiyaç duyduğu elektrik enerjilerinin tamamını ve hatta fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaktadır.

Türkiye’nin elektrik üretimi ise 2021 yılı verilerine göre yıllık 334,7 milyar kilovat saattir.

Almanya’nın yenilenebilir enerji kaynaklarından üreteceği 292 milyar KWh elektrik enerjisi Türkiye’nin 1 yılda ürettiği toplam elektrik enerjisi olan 334.7 milyar KWh’a yakındır.  

Ülkemizden daha kuzeyde bulunan Almanya, ülkemize göre daha az güneş almasına rağmen bizden 6 kat daha fazla yenilenebilir enerji üretmektedir. 

Almanya, ayrıca çıkardığı kanunlarla 2040 yılına kadar enerji üretiminde yenilenebilir Enerji üretimini % 85 seviyesine çıkartmayı ve böylelikle hem Rus doğalgaz ve petrolüne bağımlılığı azaltmayı hem de karbon salınımını azaltmayı hedeflemektedir. 

T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre 2021 yılında elektrik üretimimizin, %30,9'u kömürden, %33,2'si doğal gazdan, %16,7'si hidroelektrik santrallerden, % 9,4’ü rüzgârdan, %4,2’si güneşten, %3,2'si jeotermal enerjiden ve %2,4’ü diğer kaynaklardan elde edilmiştir. 

Türkiye, 2021 yılı verilerine göre yıllık enerji üretiminin %16,8 karşılığı olan 56,8 milyar KWh elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamıştır. 

Eğitim, Beyin Göçü, Bilim ve Teknoloji Alanında 

2021 yılı verilerine göre Alman halkının ortalama yaşı 44.5 dir. Türkiye halkının ortalama yaşı ise 32.7 ile Almanya’dan çok daha genç bir nüfusa sahiptir. 

Eğitim Seviyesi En Yüksek Ülke Sıralaması listesinde, En iyi 3 ülke sırasıyla Çin, Hong Kong ve Finlandiya vardır. 

https://www.egiteknoloji.com/egitim-seviyesi-en-yuksek-ulke-listesi-2019.html

Bu listede 14. sırada Almanya 37. sırada Yunanistan 41. sırada da Türkiye bulunmaktadır. 

Ülkemizden iyi hal kâğıdı alıp Almanya veya diğer ülkelere giden doktor sayısı da gittikçe artmaktadır.  Giden doktorlar eskiden pratisyen hekim seviyesinde iken artık uzman hekimlerin sayısı da ciddi oranlarda artmıştır. 

Gidiş sebeplerinin ekonomik olması yanında asıl sebebin doktorlara ve sağlık personeline yapılan saldırı ve şiddet olduğu konusunda medyada yorumlar bulunmaktadır. 

Bilim ve mühendislik alanında yayınlanan bildiri sayısında 2018 yılı için Çin, ABD ve Hindistan’ın arkasından Almanya 104.396 makale ve bildiri sayısı ile 4.  sırada bulunmaktadır. 

Türkiye, 33.536 makale ve bildirim ile İran ve Polonya’dan sonra 17. ci sırada bulunmaktadır. 

Sosyal Yardımlar Alanında 

Almanya’da hükümet 2023 yılı için vatandaşlarına destek yardımları yapma kararı almıştır. 

Almanya, 2023’le birlikte her geçen gün halkına daha çok maddi destek olmak için adımlar atmaya başlamıştır. Ayrıca Ukrayna Rusya savaşının etkileri nedeniyle gelişen krizlerin ve bu nedenle petrol, doğalgaz ve tarımsal ürünlerde oluşan fiyat artışlarının aynı zamanda 2020 yılı için dünyayı etkileyen Covid- 19 sonucu ülkesinde ve tüm dünyada ortalamaların üzerinde gerçekleşen enflasyonun etkisini azaltmak için kamu masrafları tamamen kısılmıştır. Bir uçağı, hem başbakan hem de bakanlar sırayla kullanmaktadır. Özel görüşme ya da işlere kesinlikle devlet uçağı ile gidilmemektedir. Cumhurbaşkanlığı'na ait sadece bir uçak vardır ve o da sırayla kullanılmaktadır. 

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar dışında, dünyanın en büyük araba üreticisi olmasına rağmen kimsenin “özel hizmet aracı” ya da zırhlı Mercedes'i bulunmamaktadır. 

Yeni yılla birlikte Almanya'da yasal olarak yaşayan herkese ise yeni maddi destekler, yeni enflasyondan koruma artışları (tazminat) ve yeni vergi indirimleri getirilmiştir. 

Ayrıca 2023 yılı için çalışanlarına enflasyon tazminatı ödenmesi kararları almıştır. 

Enflasyonla Mücadele Alanında 

Yurttaş Parası:

İşsiz bir kişinin ailesinde kişi başına ödenen yurttaş parası 502 Euro'ya (yaklaşık 10 bin TL) çıkarıldı. 18 yaşından küçük iki çocuğu olan bir aile 1400 Euro (28 bin TL) net yardım alacak. Ayrıca bunlara 500 Euro (yaklaşık 10 bin TL) çocuk parası verilecek. Kira, yakacak yardımı, radyo-TV vergisi desteği ile net aylık 2500 Euro'ya (50 bin TL) çıkacak. Üstelik bu yardımlardan, ülkeye yeni gelen, Ukraynalı- Suriyeli- Afgan, herkes yararlanacaktır. 

Enflasyon Tazminatı:

Almanya, vatandaşına enflasyon tazminatı ödeyecektir. 25 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanan kanuna göre, 1 Ekim 2022'den itibaren, işverenler çalışanlarına kişi başı 3000 Euro'ya (yaklaşık 60 bin TL) kadar “enflasyon tazminatı” ödeyecek. Bunun için işveren ile işçinin anlaşmış olması gerekmektedir. Ödemenin tamamı birden yapılabilir ya da 31 Aralık 2024'e kadar taksitlendirilebilir. Ödeme vergisiz ve sosyal kesintisiz olacaktır. İşveren bunu vergiden düşebilecektir. Maaş bordrosunda, bu paranın “enflasyon tazminatı” (Inflationsausgleichsprämie) olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 

Çocuk Parası:

Her aileye, gelirinin ne olduğuna bakılmaksızın ödenen çocuk parası 250 Euro'ya (5 bin TL) çıkarılmıştır. Böylece her bir çocuk için 31 Euro'luk artış sağlanmıştır. Çocuk parası, üniversite ve yüksek lisans bitene kadar ödenmektedir. Yani ortalama 25 yaşına kadar bu para ailenin ya da çocuğun hesabına yatırılmaktadır. 

İkamet Parası:

Şimdiye kadar, maaşı az olan kiracılara verilen temel destek niteliğindeki ikamet parası, 190 Euro'dan 370 Euro'ya çıkarılmıştır. Bu durumdakiler, başvurarak her ay 370 Euro'luk “kira ve ikamet desteği” alacaktır. Hiç geliri olmayan ya da küçük işlerde çalışıp ayda 520 Euro'ya kadar kazananların “bütün kirasını” ise zaten devlet ödemektedir. 

Vergi İndirimi:

Vergiye tabi kazanç oranlarında indirime gidilmiştir. İndirimle birlikte bir kişinin yıllık gelirinde yaklaşık 1700 Euro'luk rahatlama olacaktır. Yüzde 42'lik vergiye tabi yıllık kazanç oranı 58.587 Euro'dan, 62.827 Euro'ya yükseltilmiştir. 2024'te bu rakam 66.779 Euro olacaktır. Değişiklik maaş bordrosuna otomatik olarak yansıyacaktır. 

Vergiden muaf olunan yıllık kazanç miktarı ise 10.908 Euro oldu.

Enerji Desteği:

Savaş nedeniyle yükselen enerji fiyatlarına tavan getirilmiştir. Buna göre mart ayından itibaren, tüketimin yüzde 80'inin elektrik fiyatı 40 senti aşamayacaktır. Gazda ise bu rakam en fazla 12 cent olacaktır. Elektrik ve gaz fiyatları yükselirse, farkı devlet üstelenecek ve tüketici korunacaktır. 

Dünyanın özellikle fakir ülkelerinden Almanya’ya göç eden insanlar dahil hiçbir işi olmasa bile aylık 2500 Euro gelir ile en çok göç alan bir ülke durumundadır. 

5 milyon Alman, her yıl ülkemiz Türkiye’ye turist olarak gelmekte ve tatillerini ülkemizde geçirmektedir.  

Bu yıl yaşanan doğalgaz kesintileri ve devam eden savaş nedeniyle bu sayının daha da artacağı değerlendirilmektedir. 

Resmi verilere göre 83 milyon olan Almanya'nın nüfusunun 20 milyon 800 bin kişinin göçmen kökenli geçmişe sahip olduğu belirtilmektedir. Almanya'da yaşayan yabancı kökenlilerin 4 milyon 300 bin kişisinin AB ülkeleri vatandaşı olduğu belirtilirken, ülkede yaşayan yabancı kökenli milletlerin başında 1 milyon 493 bin sayısı ile Türklerin ilk sırayı aldığı ifade edilmektedir. 

Sonuç 

Ülkemizin de Almanya gibi sanayi ve ticaret alanında, Enerji çeşitliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının çoğaltılması için çalışmalar yapması zorunluluk arz etmektedir. Eğitim, bilim ve yeni teknolojilerin bulunması alanında daha fazla yatırımlar yaparak turizmde var olan ilginin diğer alanlara da kaydırılması mümkün olabilir. 

Bu amaçla ilk aşamada ülkemizin elektrik üretimini 450 milyar KWh seviyesine çıkarmak ve bu üretimin % 50 sini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmek, ilk hedef olmalıdır. Bunun için yeni doğalgaz ve petrol bulmaya da ihtiyacımız yoktur. Ülkemizin her yöresi güneş alan bir kuşaktadır. 

Sanayi ve üretim alanında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin nitelikli ürün anlamına gelen TOGG gibi öncelikle otomotiv sanayi ve birçok değişik alanda robot teknolojilerinin kullanılması işçilik ve enerji maliyetlerini düşüreceği için rekabet şansımızı daha da arttıracaktır.  

 

Çelik Endüstrisi gibi ağır sanayide yenilenebilir enerji kullanımı pek mümkün olmayan sahalarda ise Hidroelektrik veya nükleer enerji çözümleri düşünülmelidir.

Robotlar yaz kış, gece gündüz hafta sonu ve bayram dahil neredeyse sadece elektrik parasına çalışacaklardır. Bu durum daha kaliteli ürünün daha kısa sürede ve daha ucuza üretilmesine imkân verecek aynı zamanda dünya çapında kaliteli Türk markalarının yaratılmasına yardımcı da olacaktır. 

Endüstri 4.0 gibi son üretim tekniklerinin konusunda uzman ve eğitimli insan gücü ile birleştirilmesi ve AR-GE ile üretim ve sanayi alanında yeni teknolojilerin geliştirilmesi aynı zamanda birçok farklı alanda yenilikleri de ülkemize kazandıracaktır. 

Sanayi, bilim ve üretim alanında yeni teknolojilerin geliştirilmesi ile ülkemiz hem eğitimli insan gücü hem de Üniversiteleri ile daha yeni teknolojilerin üretildiği bu yeni teknolojilere uyumlu mühendis yani insan ve bilim adamının merkezleri haline gelecektir. 

Türkiye’nin ihraç etmesi gereken kaynaklar, kendi yetiştirdiği insan yerine toplumun her kesiminin birlikte çalışarak ürettiği katma değerli ürünler olmalıdır. Bu amaçla da öncelikle işsiz olan nüfusumuzu kullanmalı ve gençlerimizi bu amaç ve hedefler için eğitmeliyiz. 

Bu hareket tarzı hem ülkemize fayda sağlayacak hem de bizimle birlikte çevremizdeki fakir ve göç etmeye meyilli ülkeler ve halklarını de olumlu yönde etkiyecektir. 

Türkiye’nin ihraç ürünlerinin artması ve bu ürünlerin katma değerli nitelikli ürünler olması ihracat rakamlarının 2-3 katına çıkmasını sağlayacaktır. Bu ihracat artışı ile ilk aşamada yıllık kişi başı milli gelirimiz 30-40 bin dolar seviyelerine çıkabilecektir. 

Ülkemizden başka ülkelerde yaşanan beyin göçü tersine çevrilebilecek ve diğer gelişmiş ülkelerden ülkemize beyin göçü ile ülkemiz daha çok gelişmeye ve kalburüstü dediğimiz eğitimli insan gücünü bünyesinde toplamaya başlayacaktır. 

İşte böyle bir durumda ülkemiz sadece Turizm ve doğal güzellikleri ile değil aynı zamanda sanayi, teknoloji, bilim, eğitim ve kültür alanında da Almanya’nın yanında ABD, Japonya, Fransa, İngiltere ve dahi birçok ülkenin örnek alacağı bir konuma mutlaka gelecektir. 

Bugün ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa’nın ilgi çekiciliğinin nedenleri sahip oldukları doğal, tarihi ve turizm güzellikleri değildir. Bu ülkelerden ABD’nin neredeyse hiç tarihi de yoktur.  Bu ülkeler yarattıkları sosyal imkânlar nedeniyle popüler ve ilgi çekicidir. 

Tarihi güzellikler isteyenler de Mısır, İran, Irak, Suriye gibi ülkelere gidebilir. Ama orada yaşayan halklar da sürekli ABD, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelere göç etme telaşı içindedir. 

Dünya, sanayileşmiş ülkeleri tarafından karbon salınımını azaltma ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması için artık yoğun bir çaba göstermeye başlamıştır. Buzullar, hızla eriyerek ekolojik düzen de değişmekte, dünyanın ortalama sıcaklıkları her geçen sene yükselmeye devam etmektedir. Gelecek senelerin en önemli sorununun içilebilir su sorunun olacağı apaçık ortadadır. 

Ülke insanımızın gelecekte iklim değişiklerinden en az seviyede etkilenmesi, sağlıklı yaşaması, beslenmesi ve kendi yaşamsal ihtiyaçlarımız olan gıda ve hayvancılık ihtiyaçlarımızı yetiştirmeye devam edebilmesi için petrol gibi karbon temelli ürünleri daha az kullanmalıyız. 

Dünya ulusları olarak özellikle de gelişmiş ülkeler başta olmak üzere sanayileşmede ve üretimde yenilenebilir enerji hayatımızın her alanında daha yoğun bir şekilde kullanılacaktır.

Elektrikli ve hibrit otomobillerin gelişimi de bu nedenle her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. 

Yararlanılan kaynaklar:

https://tuerkei.diplo.de/tr-tr/themen/wirtschaft/-/2079162

https://www.enerjiatlasi.com/ulkelere-gore-gunes-enerjisi.html

https://temizenerji.org/2022/07/12/almanya-2022nin-ilk-yarisinda-elektriginin-yaklasik-yarisini-yenilenebilir-kaynaklardan-sagladi/

https://www.iklimhaber.org/yenilenebilirler-2022nin-ilk-yarisinda-almanyanin-elektrik-ihtiyacinin-yarisini-karsiladi/amp/

https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/almanya-turkiyeden-kotu-durumda-mi-7171106/amp/

https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/surdurulebilirlik/nukleer-enerjiden-cikan-almanyada-ruzgar-gunes-enerjilerinden-elektrik-uretiminde-buyuk-atilim-ulkemizdeki-durumla-karsilastirma

https://www.egiteknoloji.com/egitim-seviyesi-en-yuksek-ulke-listesi-2019.html

Araştırmacı Yazar Müjdat  YUMAK
Araştırmacı Yazar Müjdat YUMAK
Tüm Makaleler

  • 04.01.2023
  • Süre : 8 dk
  • 756 kez okundu

Google Ads