Site İçi Arama

ekonomi

Enerji ve su güvenliği ciddiye alınmalı, tasarruf seferberliği başlamalı

Dünyadaki enerji fiyatlarındaki hızlı artış ve kuraklık AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede su ve enerjinin tasarruflu kullanılması konusunda çok sıkı tedbirlerin alınacağına yönelik açıklamaların yapılmasına neden oldu.

Bu durum ülkemiz için de söz konusudur. Elektriğe yapılan zamlar ve yaşadığımız bölgesel meteorolojik kuraklık su ve enerji güvenliğimiz için şimdiden risk yönetimine geçmemizi gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda su ve enerjide tasarrufun artmasına yönelik toplumsal bilgilendirme çalışmalarına geçilmelidir. 

Enerji kaynaklarında yurtdışına olan bağımlılığımız ve ülkemizde en ucuz hidroelektrik enerjisi ürettiğimiz bölgedeki meteorolojik kuraklık, bu tedbirlerin şimdiden alınmasını ve önümüzdeki döneme ait belirsizliğin oluşturacağı risklerin şimdiden yönetilmeye başlanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bu kapsamda enerji ve su kullanımında tasarruf programı birlikte ele alınmalıdır. Çünkü su ve enerji ilişkisi artmıştır. Bir diğer deyişle artık su sektörü daha fazla enerji yoğun enerji sektörü de daha fazla su yoğun olmaya başlamıştır. Bu kapsamda suyu  daha verimli kullanırken aynı zamanda enerji tasarrufu da yapıyoruz.

Enerji, yaşamsal önem taşıyan içme ve kullanma suyunun iletimi arıtımı ve kullanımında da çok önemli bir yer tutmaktadır. Büyük kentlere sağlanan içme ve kullanma suyu artık yüzlerce kilometre uzaktan getirilmektedir. Bu da işletme ve bakım giderlerini özellikle enerji giderlerini arttırmaktadır. Kullanılan suyun arıtma maliyetlerinde enerji maliyeti önemli bir yer tutmaktadır. 

Literatürde ülkelere göre değişen oranlarda toplam enerji kullanımının %15-20’sinin su ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Bu oran su için enerjinin önemini ortaya koyduğu gibi aynı zamanda suyun daha verimli kullanarak enerji tasarrufu yapılabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler önümüzdeki dönemde enerji ve suyun çok daha verimli kullanılması gerekeceğini ortaya koymaktadır. Bu alanda bugünden farkındalık oluşturma çalışmalarına ve tasarruf seferberliğine başlanmalıdır. 

Araştırmacı Yazar ve Akademisyen  Dursun YILDIZ
Araştırmacı Yazar ve Akademisyen Dursun YILDIZ
Tüm Makaleler

  • 04.09.2022
  • Süre : 1 dk
  • 794 kez okundu

Google Ads