Site İçi Arama

egitim

Gençlerimizi Yurtdışı eğitime hangi unsurlar yönlendiriyor?

Dünyada eğitime verilen önem her geçen gün artarken, eğitimin değeri de daha fazla anlaşılmaya başlandı. Bu anlayış değişikliği dünya genelinde uluslararası öğrenci sayısında son yıllarda gözle görülür bir çıkış gösterdi.

Dünyada eğitime verilen önem her geçen gün artarken, eğitimin değeri de daha fazla anlaşılmaya başlandı. Bu anlayış değişikliği dünya genelinde uluslararası öğrenci sayısında son yıllarda gözle görülür bir çıkış gösterdi. Eskiden Türkiye`de işlenecek mümbit arazisi olmayan ailelerin çocukları biçare okuyup adam olurken, şimdilerde çiftçilikle uğraşacak ailelerin bile çocuklarını okutup bilinçli hale getirdiklerini görüyoruz.

Artık hayatını tahsil yaptığı konuda kazanmaktan bağımsız, “okumak”ve “çalışmak” ayrı iki kavram haline geldi. Tabii ki insanın çalışmak istediği konuda eğitim alması ideal olsa da, zaman zaman farklı konularda tahsil gören gençlerin mezuniyet sonrasında kurulu aile düzeni işini yapmaya devam ettiği ya da bambaşka alanlarda çalıştığını görüyoruz. Çünkü artık değişen yeni dünya düzeninde gençler eğitimlerine kişisel gelişimlerinin ayrılmaz bir parçası ve global dünya insanı olma yolculuğu olarak da bakıyorlar. Peki bu yolculukta onları hangi gerçekler şekillendiriyor?

Türk öğrencileri özellikle yurtdışında eğitim alma konusunda motive eden başlıca etkenler; yurt dışı eğitimin kendilerine global bir ortamda gelişim olanağı tanıdığı ve yurt içinde edinemeyecekleri bir vizyon kazandırdığı kanaatinde olmaları. Bunlara ilaveten Türk öğrencilerin yurt dışına çıkmadan önce devam ettikleri eğitim kurumlarındaki kültürün öğrencileri eğitim amacıyla yurtdışına çıkmaya güdülediği, öncül yurt dışı deneyimleri, ailenin teşviki, çalışılmak istenen alanın Türkiye’de programının olmaması veya üniversite sınavında istenen bölümün tutturulmamış olması, yurt dışı görme isteği ve göç etme arzusu gibi etkenlerinin de yurt dışı eğitime neden olduğu sayılabilir. Ailenin teşvik etkisi, özellikle lisans düzeyindeki öğrencilerde daha belirgindir. Ailelerin bu tercihlerinin altında yatan neden, yurt dışında eğitim görmenin çocuklarını kariyer anlamında daha ileriye taşıyacağını düşünmeleri olabileceği gibi, yurt dışında eğitimi itibar kaynağı olarak görmeleri de olabilir.

Peki Türk öğrenciler yurt dışında okumayı seçerken hangi faktörleri dikkate almaktadır

Uluslararası öğrencilerin yurt dışı eğitim deneyimini, hedef ülke tercihi kadar hedeflenen yükseköğretim kurumu da etkilemektedir. Uluslararası öğrencilerin eğitim görmek istedikleri hedef ülkedeki üniversite tercihinde;

  • Üniversitenin İtibarı, (akademik ve popülerlik açısından)
  • Önceden elde edilmiş dereceleri kabul etmesi,
  • Niteliğinin yüksek olması, sunulan programlar ve olanaklar
  • Uzman öğretim üyelerinin bulunması,
  • Üniversitenin bulunduğu bölge, kampüs imkanları
  • Eğitim maliyeti
  • Aşina olunan diğer dünya üniversiteleriyle bağlantılarının olması,
  • Uluslararası öğrenci sayısının fazla olması
  • Üniversite hakkında bilgi edinilebilecek mezunlarının ve camiasının olması

gibi nedenler etkili olmaktadır.

Türk öğrenciler yurt dışında üniversite seçerken en çok üniversitenin akademik sıralamasına, fiziksel imkanlarına, okul harç ve maliyetlerine ve eğer öğrenci lisansüstü eğitime gidiyorsa danışmanlığı altında çalışacakları öğretim üyesine dikkat etmektedir.

Daha nitelikli bir yükseköğrenim amacıyla yurt dışına çıkan bireyler doğal olarak gidebilecekleri en yüksek sıralı üniversiteleri tercih etmektedir. Bununla birlikte lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına çıkan üniversiteliler açısından, danışmanlığı altında çalışacakları öğretim üyesinin önemli bir etkisi vardır. Öğrenciler çalışmalarını takip ettikleri, araştırma bağlamında akademik gelişimlerine katkı sağlayacağı ve böylelikle kariyerlerinin devamında kendilerine faydalı olabileceğini düşündükleri öğretim üyesi danışman ile çalışmak istemektedir.

Ayrıca bu gençler kendilerine mali kaynak sağlayacak üniversiteleri ön plana almaktadır. Nitekim bu sistemde eğitimin paralı olması ve yüksek meblağlar gerektirmesi kendi kaynakları olmayan öğrencilerin üniversite seçiminde önemli bir etkendir.

Ağırlıklı olarak öğrenciler yurtdışında kozmopolit bir ortamda eğitim almalarının kendilerine çalışma ve gelişme imkânı sunduğunu düşünmekteler. Yurtdışı deneyimi kazanma, yabancı bir kültür tanıma, deneyimleme, uyum sağlama ve uzmanlaşma unsurları bu çok kültürlü ortamın değerini oluşturan öğeler olabilir.

Aynı zamanda yurtdışı eğitimin bireye yeni bir vizyon kattığı ve bu vizyonun öğrencilerin kendi kültürlerinde karşılaşamayacakları bir takım sorun ve durumlarla karşılaşmaları ve bunlarla başa çıkarken yeni deneyimler elde etmelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Ne de olsa ailelerinden ve alışkın oldukları kültürden kilometrelerce uzakta olan bu gençler, kendi kendilerine yetmeyi öğrenmek zorundalar...

Bir diğer taraftan yurtdışındaki çokuluslu ortam sayesinde öğrenciler farklı kültürlerden bireyler ile etkileşime girdiklerini ve bu durumun geniş bir profesyonel ağ kurmalarına ve network oluşturmalarına yaradığını da ifade etmektedir.

Yurt dışında eğitim, özellikle “İngilizce” gibi dünya dili haline gelmiş bir lisanın anadil kıvamında konuşulmasını bireye kazandırdığı gibi, bir çok öğrenciye siyasal ve ekonomik anlamda özgür ve güvenli bir ortamı da hissettirmektedir. Yurt dışı eğitim gençlere kozmopolit yapısı ile vizyon katarken, temelini düşünce ve ifade özgürlüğünün oluşturduğu aynı zamanda hukuki güvencenin esas olduğu bir ortam sağlamaktadır.

Türk öğrencilerin yurt dışında eğitim görmesi konusu ile ilgili en önemli hususlardan biri de öğrencilerin yurt dışı tahsillerinin ardından ülkesine dönüp dönmemeleridir. Çünkü uluslararası öğrencilerin eğitim gördükleri yerde veya bir başka ülkede kalarak yurda dönmemesi insan gücü boyutundan çıkıp, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan beyin göçüne sebebiyet vermektedir. Hiç şüphe yoktur ki ekonomik gelişim, parlak zekalarımızın eninde sonunda ülkemize dönerek kalkınmada katalizör olmalarıyla sağlanacaktır.

 

Kaynakça: April 2020Journal of Higher Education and Science 10(1):193 M. Emir Rüzgâr

Araştırmacı Yazar Hülya DALGIÇ
Araştırmacı Yazar Hülya DALGIÇ
Tüm Makaleler

  • 11.01.2022
  • Süre : 4 dk
  • 1077 kez okundu

Google Ads