Site İçi Arama

tarih

Kış Savaşı ve Ukrayna İşgali

Finlandiya topraklarını işgal eden Sovyet Kızıl Ordunun yaşadığı ağır kayıpların, yapılan hatalardan kaynaklandığını söyleyen Putin, Stalin’in kızıl orduyu tüm gücü ile Finlandiya’yı işgale göndermesinin nedeninin, Finlandiya’nın Sovyet devletinin gücünü hissetmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Tarih Tekerrürden İbarettir:

Tarih tekerrürden ibarettir, hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi derler. Rusya lideri Putin, 2013 yılında, Moskova’da Nova-Ogaryova’da bulunan resmi ikametgahında, Rus askeri tarihçileri kabul eder.

Putin’in tarihçiler ile yaptığı sohbette konu, 30 Kasım 1939 günü Sovyetler Birliği’nin Finlandiya’yı işgali ile başlayan ve 13 Mart 1940 günü imzalanan Moskova anlaşması ile sonuçlanan Kış Savaşı’na gelir. Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nden 1917 yılında bağımsızlığını kazanan Finlandiya’nın sınırlarının yanlış çizildiğini ve Sovyetler Birliği’nin güvenliği için, bu sınır yanlışlığının düzeltilmek zorunda kaldığını belirtir.

Tarihte Finlandiya Şimdi Ukrayna:

Bu cümlede, Sovyetler Birliği’nin yerine Rusya, Finlandiya’nın yerine Ukrayna ve 1917 yerine 1991 koyduğumuzda, cümlenin anlamı bozulmuyor. Putin, Finlandiya sınırının günümüzde ismi St. Petersburg olan, o zamanın Petrograd şehrinden sadece yirmi kilometre mesafede başladığını ve bu yakınlığın milyonlarca insanın yaşadığı bu şehrin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Finlandiya topraklarını işgal eden Sovyet Kızıl Ordunun yaşadığı ağır kayıpların, yapılan hatalardan kaynaklandığını söyleyen Putin, Stalin’in kızıl orduyu tüm gücü ile Finlandiya’yı işgale göndermesinin nedeninin, Finlandiya’nın Sovyet devletinin gücünü hissetmesini sağlamak olduğunu belirtti.

1939 yılının Ekim ayında, Sovyetler Birliği Finlandiya hükümetine verdiği ültimatomla, Finlandiya ile Sovyetler Birliği arasındaki sınırın, Petrograd şehrinden uzaklaşacak şekilde, Viipuri şehrinin 30 kilometre doğusuna ötelenmesini, Finlandiya körfezinde bulunan Finlandiya’ya ait adaların Sovyetlere verilmesini ve körfeze hâkim olan Finlandiya’nın Hanko yarımadasının, askeri üs kurulması için otuz sene süreyle, Sovyetler Birliği’ne kiralanmasını talep etti. Finlandiya teklifi reddetti.

Sovyetlerin Finlandiya Harekâtı:

Sovyetler Birliği’nin Kasım ayının sonunda, kışın en soğuk günlerinde başlattığı ve çok kısa sürede zafer kazanmayı umduğu bu savaş üç buçuk ay sürecektir. Savaşan iki ülkenin ordularının insan ve silah gücü orantılı değildir. Finlandiya ordusunda 300.000 asker, 32 tank ve 114 uçak vardır. Sovyetler Birliği’nin işgal ordusunda 600.000 asker, 3500 tank ve 3880 uçak bulunmaktadır.

Savaşın sonunda Finlandiya 25.904 askerini, 25 tankını ve 62 uçağını kaybeder. Sovyetler Birliği bu savaşta, 70.000 askerini, 2000 tankını ve 350 uçağını kaybeder. Kış koşulları ve Fin ordusunun kış koşullarına uygun yaptığı savunma savaşı, Sovyetler Birliği ordusuna çok ağır kayıplar verdirmiştir.

Sovyet Takviye kuvvetlerinin gelmesi ile, Finlandiya ordusu geri çekilir ve Moskova anlaşması imzalanır. Anlaşma ile, Sovyetler Birliği savaşın öncesinde istediği toprakları ve daha fazlasını alır. Finlandiya, tüm topraklarının yüzde on birini kaybeder.

Devam Savaşı:

Finlandiya pes etmez. 1941 yılında Almanya’nın Sovyetlere karşı başlattığı harekât sırasında, Almanya ile Sovyetler Birliği’ne karşı birlikte savaşmak için anlaşma yapar. Finlandiya ordusu, Devam Savaşı adı verilen bu savaşta, Moskova anlaşması ile kaybettiği toprakları ve daha fazlasını Sovyetler Birliği’nden geri alır. 1944 yılında, kızıl ordunun karşı saldırısı ile Alman ordusu geri çekilir ve Finlandiya ateşkes imzalamak zorunda kalır. Ateşkes anlaşması ile, Finlandiya Moskova anlaşması sınırlarına çekilecek, savaş tazminatı ödeyecek ve ülke topraklarındaki Alman askerlerini yakalayıp, Müttefik kuvvetlere teslim edecektir. Finlandiya, bu anlaşma ile, Kuzey Buz Denizindeki sahillerini Sovyetler Birliği’ne teslim eder ve kuzeyde denize çıkışı kalmaz. Almanya ile iş birliği yaptığı halde Sovyet işgaline uğramayan Finlandiya, günümüzde dahi NATO üyesi değildir.

Finlandiya Ukrayna Benzerliği:

Finlandiya’nın bağımsız olması, Ukrayna’nın bağımsız olmasına çok benzemektedir. Bolşevik ihtilaliyle iktidara gelen Sovyet Rusya yönetimi, 1917 yılının 2 Kasım günü Rusya halklarının kendi kaderlerini kendilerinin tayin etme kararlarını tanıyacağını açıkladı.

Finlandiya, aynı gün Rusya’dan bağımsızlığını ilan etti. Sovyet Rus yönetimi de Finlandiya’nın bağımsızlığını tanıdı. Aynı ay içinde Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya’da Rusya’dan bağımsızlığını ilan etti. Bu üç ülke 1940-1941 yılları arasında Sovyet işgali altında ve 1941-1944 yılları arasında Alman işgali altında kaldı. Baltık ülkelerini 1944 yılında tekrar işgal eden Sovyetler Birliği her üç ülkeyi de ilhak ederek bağımsızlıklarına son verdi.

Ukrayna da, Estonya, Letonya ve Litvanya gibi Gorbaçev’in Perestroyka politikası neticesinde, 1991 yılında bağımsızlığına kavuştu.

Not: Rusya devlet başkanı Putin’in demeci Finlandiya’nın resmi ajansı “YLE”nin haberinden alınmıştır.

Kd. Aviyonik Müh. ve Akademisyen Ersan YÜKSEL
Kd. Aviyonik Müh. ve Akademisyen Ersan YÜKSEL
Tüm Makaleler

  • 24.03.2022
  • Süre : 4 dk
  • 1367 kez okundu

Google Ads