Aile Konutu Nedir?  Eşlerin Aile Konutu Üzerindeki Hakları ve Açabileceği Davalar Nelerdir?

Aile Konutu Nedir? Eşlerin Aile Konutu Üzerindeki Hakları ve Açabileceği Davalar Nelerdir?

Aile konutundan bahsedebilmek için öncelikle resmi bir evlilik birliği ile bir araya gelmiş aile bulunmalıdır. Bu aile, konut adı verilen bir mekânda birlikte yaşamalıdır. Konutun aile konutu olabilmesi için eşlerin birlikte konutun ...


Tarihte Hırsızlık Yapanlara Nasıl Cezalar Varmış?

Tarihte Hırsızlık Yapanlara Nasıl Cezalar Varmış?

İki şahit bulduğunda kimi istesen asabiliyormuşsun o zamanlar. Vahşi batı, kendine has kuralları olan zamanlarmış. Silahşorların ve haydutların kol gezdiği yerler. Demek ki atlara ve sığırlara çok önem veriliyormuş vahşi ...


Kuşkonmaz Cami Çevresinde Gerçekte Ne Oluyor?

Kuşkonmaz Cami Çevresinde Gerçekte Ne Oluyor?

Üsküdar’ı bilen bilir, iskelelerden, meydandan Salacak-Harem’e doğru kıyıdan yürürseniz sağda Mimar Sinan’ın ustalık eserlerinden Kuşkonmaz Camisini görürsünüz. Pardon göremezsiniz. Niye ...


İnsan Hakkı İhlali Olarak Mobbing

İnsan Hakkı İhlali Olarak Mobbing

Mobbing kavramı İngilizce ‘’to mob’’ kelimesinden gelmekte olup, kısaca saldırmak türü eylemleri ifade etmektedir. Yaygın anlamıyla mobbing iş yaşamında kişiyi sindirmek, bezdirmek, özgüvenini sarsmak, kişinin kendisini ...


Kiracının Tahliyesi (Konut ve Çatılı İşyerlerinde)

Kiracının Tahliyesi (Konut ve Çatılı İşyerlerinde)

Kira sözleşmesi tanımından da anlaşıldığı üzere iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmedir. Sözleşme belirli veya belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun özenle kullanmak, kira ...


Semboller: Beyaz Toros ve Domuz Bağı

Semboller: Beyaz Toros ve Domuz Bağı

CB Erdoğan Diyarbakır’da, “Bölgenin geleceğinde beyaz Toros fotoğrafına yer yok” mesajını verdi, mesajını destekliyorum. Bir hukuk devletinde beyaz Toroslar asla olmamalı... Şimdi bu beyaz Toros olayı nedir, kısaca bahsedeyim. ...


Eşlerden Birinin Ölümü Sonrası Miras ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Nasıl Olmalıdır?

Eşlerden Birinin Ölümü Sonrası Miras ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Nasıl Olmalıdır?

Eşlerden birisi öldüğünde hayatta kalan eş bir taraftan ölen eşinin mirasçısı olurken, bir taraftan da evlilik birliği esnasında hayatta olan eşiyle birlikte edindiği mallara katkısı nedeniyle evlilik esnasında edinilmiş mallar ...


Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Kişisel Verilerin Korunması Hakkı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Kişisel Verilerin Korunması Hakkı

“Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve ...


Hukuka Ne Kadar Saygılıyız?

Hukuka Ne Kadar Saygılıyız?

Bence kaç milletvekili onayı ile yapılırsa yapılsın değişiklik, mutlaka toplum onayının alınması zorunlu olmalı sanki. Gerçi anayasayı kim takıyor ki dediğinizi duyar gibi oluyorum. Evet, YSK'nın gerekçeli kararını okudum. ...


Themis'in Gözleri Bağlıdır

Themis'in Gözleri Bağlıdır

Hukukta gerçek olmaz, herkes yalan söyler. Gerçeği aramayı bırak. Zaten bulamayacaksın. Asla bulamazsın! Hesaplaşma (Misconduct) diye bir film izledim geçenlerde. 2015 yapımı. Böyle diyordu Al Pacino, filmde tecrübeli bir avukatı ...


Türkiye’nin Aleyhine Sonuçlanan Irak’tan Petrol Taşımacılığına İlişkin Uluslararası Tahkim Kararının Perde Arkası

Türkiye’nin Aleyhine Sonuçlanan Irak’tan Petrol Taşımacılığına İlişkin Uluslararası Tahkim Kararının Perde Arkası

29 Mart günü, merkezi Paris’te bulunan ICC’ye (Uluslararası Ticaret Odası) bağlı tahkim mahkemesinin (ICA- International Court of Arbitration), Irak ile yaptığı petrol botu hattı anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle Türkiye ve Botaş ...


Türkiye ile Irak Arasındaki Tahkim Davası ve Uluslararası Doğrudan Yatırım Tahkimi

Türkiye ile Irak Arasındaki Tahkim Davası ve Uluslararası Doğrudan Yatırım Tahkimi

Geçtiğimiz günlerde Mart ayının sonunda ulusal basında çıkan haberlerde “Irak’ın Türkiye'ye karşı tahkim (1) davasını kazanmasının ardından Türkiye'nin Irak'a yaklaşık 1,5 milyar dolar ödeyeceği” ifade edilmiştir. ...


Güç Savaşları

Güç Savaşları

Öyle a da böyle gemisini ürüten kaptan, o da olunu ordamını bulmuş ve istediği parayı kazanıyor. Kazandığı paranın belli bir kısmını da dağıtarak, kurduğu düzeni devam ettiriyor. Bu arada da gönlü nasıl istiyorsa öyle ...


Türk Ceza Kanunu’nda Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Düzenlemeler ile Suç Oluşturan Eylemler

Türk Ceza Kanunu’nda Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Düzenlemeler ile Suç Oluşturan Eylemler

Özel hayata ilişkin kişisel veriler kapsamında olan görüntü ve seslerin kayda alınmak suretiyle özel hayatın gizliliği ihlal edildiğinde verilecek ceza artırılacaktır. Bahse konu ses ve görüntü kayıtlarının basın yayın yolu ...


Olağanüstü Hâl ile Geçici Kamulaştırma Yapılabilir mi?

Olağanüstü Hâl ile Geçici Kamulaştırma Yapılabilir mi?

İktidar ile muhalefetin bu konuya bakış açıları ve çözüm metotları oldukça farklı görünüyor. İktidar çok hızlı bir şekilde ben konut yapacağım ve ucuz krediler ile bu konutları size satacağım derken, muhalefetin vaadi ise ...


Adalet Mülkün Temelidir

Adalet Mülkün Temelidir

Taşınmaz, ülk deyince benim aklıma nedense böyle bir şey geliyor. Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktım, yanılmamışım. Ev, dükkân, arazi vb. taşınmaz al demiş. Bir anlam daha yazmış: vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin ...


Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak İşlenen Gerçek Kişi, Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat İsteyebilir mi?

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak İşlenen Gerçek Kişi, Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat İsteyebilir mi?

“Kişilik hakkı”, Türk Medeni Kanunu’nda eya başka bir kanunda açıkça tanımlanmamıştır. Kişilik hakkının kişinin maddi e manevi bütünlüğü üzerindeki bütün değerleri içeren geniş kapsamlı bir hak olduğu e kişisel ...


Deprem Yıkımı Sonrasında, Yetki ve Sorumluluk Sahipleri Kişiler, İhmal ve Kusurlarının Sonuçlarına Neden Katlanmıyor?

Deprem Yıkımı Sonrasında, Yetki ve Sorumluluk Sahipleri Kişiler, İhmal ve Kusurlarının Sonuçlarına Neden Katlanmıyor?

Depremin üçüncü ününden itibaren enellikle müteahhitleri kapsayan tutuklamalar başladı. Elbette sorumlular bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. İnsanların canına ve malına kasteden her kimse var ise tereddüt edilmeden, kanunların ...


İnsan Hakları ve İdarenin Takdir Yetkisi

İnsan Hakları ve İdarenin Takdir Yetkisi

İnsan hakları ve idarenin takdir yetkisi konusunun detayına inmeden önce insan hakları kavramı ile idarenin takdir yetkisi kavramını detaylı olarak izah etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kavramlara verdiğimiz anlamlar konunun ...


Enkazdan Geri Dönüşüm mü, Kentsel Dönüşüm mü?

Enkazdan Geri Dönüşüm mü, Kentsel Dönüşüm mü?

Diyorlar ki, binanızı depreme dayanıklı mı diye teste tabi tutsunlar diye yetkili kuruluşlara başvurduğunuzda, eğer bina testi geçemezse üç ay içinde binanın boşaltılarak yıkılması gerekiyormuş. 6306 sayılı kanun ve bu kanunun ...


Deprem Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararların Özel Hukuk Kapsamında İlgililerden Tazmini

Deprem Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararların Özel Hukuk Kapsamında İlgililerden Tazmini

Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, manevi zararlar, enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları, her türlü taşınır mal, eşya ve benzerlerinde meydana gelen ...


Zorunlu Deprem Sigortası Deprem Zararlarını Karşılıyor mu?

Zorunlu Deprem Sigortası Deprem Zararlarını Karşılıyor mu?

Zorunlu deprem sigortası kapsamında olan yerler için Zorunlu Deprem Sigortası teminat limitleri kapsamında zararı karşılamaktayken, bu kapsamda olmayan zararlar için de müteahhide, yapı denetim kurumuna ve belediyeye karşı ayrıca bir ...


Deprem Sonrası Yıkılan Binalarda Cezai Sorumluluk

Deprem Sonrası Yıkılan Binalarda Cezai Sorumluluk

Deprem nedeniyle binaların yıkılmasına ilişkin binanın inşasında ve denetimi esnasında üzerine düşen ödevleri yerine getirmeyenlerin kusuru ile binaların yıkılması neticesinde gerçekleşen ölüm ve yaralanmalar veya maddi zararın ...


EMASYA Planı veya Protokolü Dedikleri Şey Nedir?

EMASYA Planı veya Protokolü Dedikleri Şey Nedir?

EMASYA, kısaca, "Emniyet-Asayiş-Yardımlaşma" ifadelerinin kısaltılmış ...


Depremlerde İdarenin Hukuki Sorumluluğu Nedir?

Depremlerde İdarenin Hukuki Sorumluluğu Nedir?

Depremin, "önlenemez" ve "öngörülemez" olması nedeniyle zorlayıcı sebebin tipik bir örneğini oluşturduğu kuşkusuzdur. Zarar, münhasıran depremden kaynaklanmışsa idarenin sorumluluğundan söz etmeye hukuken olanak bulunmamakta ise de ...


Bitmeyen Kavga

Bitmeyen Kavga

Wagner yasası nedir bilir misiniz? İşçi hakları üzerine olan bu yasa Amerika'da 1935 yılında kabul edilmiştir. Başkan Roosevelt zamanında 1934 yılında ülke çapında yapılan grevler ile işçi hakları zor da olsa elde ...


Konut Kirasında Tahliye Sebepleri

Konut Kirasında Tahliye Sebepleri

Günümüzde ülkemizdeki ekonomik durumdan direkt olarak etkilenmesi sebebi ile en çok karşılaşılan uyuşmazlık konularından birisi de kiracının tahliyesi sorunudur. Bu konu bu kadar yaygınlaşmış iken hem malik hem kiracı açısından ...İnternet Ortamında Kişilik Haklarının ve Özel Hayatın Korunması

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının ve Özel Hayatın Korunması

İnternet Ortamında ifade özgürlüğünün sınırları aşılarak, bazen gerçeği yansıtmayan, bazen gerçekler saptırılarak, propaganda yöntemleri de kullanılarak yazılı, sesli veya görsel mesajlar içeren paylaşımlar ile ...


İnsanız, Öyleyse Ne Gibi Haklarımız Var?

İnsanız, Öyleyse Ne Gibi Haklarımız Var?

Konumuz idam cezası değil ama, benim bile aklım karışık bu konuda. Bir yandan yaşam bir insan hakkı, diğer yandan da insanlar öyle şeyler yapıyorlar ki, yaşamak böyleleri için bir hak olmaktan ...


Hak Etmek ve Vatandaş Olmak

Hak Etmek ve Vatandaş Olmak

Demokrasilerde bir iktidarın gücünü sınırlayan hukuksal ve yapısal birçok unsur bulunmaktadır. Ancak iktidarlar genellikle bu sınırlamalardan memnun olmazlar ve her buldukları fırsatta politikalarını daha kolay hayata ...


Anayasaya Göre Bir Kişi Kaç Kere Cumhurbaşkanı Olabilir?

Anayasaya Göre Bir Kişi Kaç Kere Cumhurbaşkanı Olabilir?

Bir kişi iki defadan fazla cumhurbaşkanı olamaz diyor. Açık ve net olarak, anlaşılır şekilde böyle yazıyor. Tek istisnası ikinci defa cumhurbaşkanı seçilmiş olan bir kişi görevini ifa ederken, yani görev süresi bitmeden eğer ...


Yargı ve Siyaset

Yargı ve Siyaset

İddia makamı çok insafsız olabilir. Olabilecek en yüksek ceza için istekte bulunmuş olabilir. Savunma makamı da doğal olarak sanık suçlu olsa da, suçsuz olduğuna dair görüş bildirmiş olabilir. Kararı kanunlar çerçevesinde ...


Bakalım İmamoğlu Muhtar Olabilecek mi?

Bakalım İmamoğlu Muhtar Olabilecek mi?

Eğer gerçekten amacı muhalefet bu işi beceremiyor, bir cumhurbaşkanı adayı bile çıkartamadılar, ben en iyisi yardım edeyim diyerek İmamoğlu'nu lider yapmaktıysa, bravo gerçekten, işte bu durumda takdir ...


Altılı Masa Anayasa Değişiklik Teklifi

Altılı Masa Anayasa Değişiklik Teklifi

Altı siyasi partinin bir araya gelerek oluşturduğu “Altılı Masa” altı liderin de katıldığı bir toplantıyla “Anayasa Değişiklik Teklifi” metnini kamuoyuna açıkladılar. Bu açıklanan metin ile altı partinin mutabakat ...


Unutulma Hakkı Nedir?

Unutulma Hakkı Nedir?

Unutulma hakkı, çmişinden kurtulmak isteyen bireye bu olanağı sağlayan bir haktır. Kişi bu hak sayesinde çmişinden kurtularak kendisini rçekleştirme olanağı bulur. Bireyin çmişinde yaşadığı olumsuz etkilerden kurtularak ...


Hukuk Devletinden Uzaklaşmak

Hukuk Devletinden Uzaklaşmak

Parlamenter sistemlerde, seçimler sonucunda aldıkları oy oranı çerçevesinde yasama meclisini oluşturan partilerden biri ya da bir kaçı, meclis çoğunluğunu oluşturarak yürütme gücünü elde eder. Hukuk devletinin belki de çözmesi ...


Anayasa Değişikliği Şart mı?

Anayasa Değişikliği Şart mı?

Anayasanın önemine toplumun ne kadarı farkındadır? Sizin evinizin bir köşesinde basılı bir var mıdır mesela? Bazılarımızın kütüphanelerinde vardır mutlaka, onlara bir sözüm yok, ama çoğunun evinde basılı bir ...


Hukuk Devletine Neden İhtiyaç Var?

Hukuk Devletine Neden İhtiyaç Var?

Tönnies'e göre bütün toplumlar, kurumsallaşma temelinde geri döndürülemez bir evrim içerisindedir. Bu bağlamda cemaatten cemiyete dönüşümün en büyük unsuru, kurumsallaşma ve onun en önemli göstergesi olan hukuktur. Yine ...


Anayasa Mahkemesi mi? İnsan Hakları Mahkemesi mi?

Anayasa Mahkemesi mi? İnsan Hakları Mahkemesi mi?

Anayasa Mahkemesi ile vatandaş arasında direkt bir ilişki olmadan, ama mahkemenin gerektiğinde vatandaşın da derdine son sözü söyleyecek konumda olduğu bir çözümden bahsediyorum. Anayasa Mahkemesi esasen yukarıda yapmış olduğum ...Mahallemizin Tontonlarının Gülşen Muhabbeti

Mahallemizin Tontonlarının Gülşen Muhabbeti

Gülüşüyorlar aralarında. Daha fazla dinleyemedim mahallemizin tontonlarını. Arada karıştırsalar da dediklerini, her şeyden haberleri var aslında. Kapımızın önünün neşeleri onlar. Arada gülüşürler, arada tartışırlar. ...


Gündem Gülşen

Gündem Gülşen

Kalabalıklara hitaben ağızdan çıkan ifadelerde, birden fazla kişiye ulaşan yazılarda genelleştirici ifadeler kullanmak doğru değildir. Bu tarz ifadeler maalesef yanlış anlaşılır. İmam Hatipliler ile ilgili bir sıfat kullanılırsa, ...


Adalet, Denge midir yoksa Denge, Adalet midir?

Adalet, Denge midir yoksa Denge, Adalet midir?

Denk, bu özel kelime aynı zamanda başka bir özel kelimenin daha kök kelimesidir. O özel kelime "Tanrı"dır. "Üste gök tanrı, Alta yağız yer kılındığında, arasında Türk oğlu ...Cumhuriyetin İlk Anayasası: 1924 Anayasası

Cumhuriyetin İlk Anayasası: 1924 Anayasası

Bir önceki yazımızda 1921 Anayasasından bahsetmiş ve yazımızın sonunda Haziran-Temmuz 1923 tarihlerinde seçimlerin yenilendiğini ve yeni bir Meclis teşkil edilerek 11 Ağustos 1923’te çalışmalarına başladığını söylemiştik. Bu ...


1921 Anayasası'yla Hayatımıza Giren Temel İlkeler Nelerdir?

1921 Anayasası'yla Hayatımıza Giren Temel İlkeler Nelerdir?

30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi sonrasında İngiltere öncülüğündeki galip devletler, mütareke hükümlerine dayanarak Anadolu’nun önemli bir kısmını işgal etmişti. ...


Yeni Anayasa

Yeni Anayasa

Anayasalar üst seviyede hukuki metinlerdir. Karmaşıktır. Önüne taslak konulan seçmene basit ve sistematik bir şekilde anlatılmalıdır. ...


Tarihsel Süreçte Hukuk ve Din İlişkisi

Tarihsel Süreçte Hukuk ve Din İlişkisi

İnsanın toplu yaşama geçişinden itibaren, insan yaşamını düzenleyen kuralların daha çok dini kurallardan oluştuğunu ...


Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Evlilik ile İlgili Hukukî Gelişmeler

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Evlilik ile İlgili Hukukî Gelişmeler

Evlilik, her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da geçmişten günümüze kadar en önemli müesseselerden biri olmuştur. ...


Haydut çetesi ile devlet arasındaki fark nedir?

Haydut çetesi ile devlet arasındaki fark nedir?

Hukuk eğitiminde Saint Augustin bahsinde geçen bir anekdot vardır. Büyük İskender yakalanan bir korsana niçin denizleri kötü niyetle istila ettiğini ...


Doğal Afetlerde devletin hukukî sorumluluğu

Doğal Afetlerde devletin hukukî sorumluluğu

Türkiye’nin coğrafi yapısı, konumu ve iklim özellikleriyle bir afet ülkesi olduğu asırlardır bilinmektedir. Geçmişte deprem başta olmak üzere heyelan, sel, orman yangını gibi sık yaşanan doğal afetler Türkiye’de can ve mal ...


Yanarak yitirilen canlar

Yanarak yitirilen canlar

Şu son bir kaç gündür Türkiye’nin ciğerleri ormanlarında çıkan yangınlar ve kayıp giden canlar, insanlar, hayvanlar, bitkiler bağrımızı ...


Ev sahibiniz ya kirayı arttır ya çık diyorsa

Ev sahibiniz ya kirayı arttır ya çık diyorsa

Maliyetlerden dolayı ev fiyatlarının artışı, faizlerin artışı, pandemi koşulları, okulların açılması, kentsel dönüşüm gibi sebeplerin sonucunda son dönemde özellikle büyük şehirlerde konut kira ücretlerinde fahiş artışlar ...


Temel Tüketici Hakları

Temel Tüketici Hakları

Türkiye’de tüketici haklarına ilişkin temel yasa 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dur. Kanun 7 Kasım 2013 tarihinde kabul edilmiş ve kabulünden 6 ay sonra 2014 tarihinde yürürlüğe ...