logo

Makalelerinizi bugün paylaşmaya başlamanız için yeni nesil blog sitesi, strasam.org

STRASAM.ORG

Sitemizde yazar olmaya ne dersiniz ?

STRASAM.ORG, strateji, siyaset, savunma, ekonomi, tarih, hukuk, uluslararası ilişkiler, NATO, çevre ülkeleri vb. alanlara yönelik yapılan araştırma ve analizleri yayımlamak maksadıyla oluşturulmuş bir platformdur.

Başvuru Yap

Türkiye

Büyükesat Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi, No 87/4, 06900 Çankaya/ANKARA

Ara: +90 531 278 24 12

info@strasam.org
Bitmeyen Kavga

Bitmeyen Kavga

Wagner yasası nedir bilir misiniz? İşçi hakları üzerine olan bu yasa Amerika'da 1935 yılında kabul edilmiştir. Başkan Roosevelt zamanında 1934 yılında ülke çapında yapılan grevler ile işçi hakları zor da olsa elde edilebilmiştir Amerika'da.

Konut Kirasında Tahliye Sebepleri

Konut Kirasında Tahliye Sebepleri

Günümüzde ülkemizdeki ekonomik durumdan direkt olarak etkilenmesi sebebi ile en çok karşılaşılan uyuşmazlık konularından birisi de kiracının tahliyesi sorunudur. Bu konu bu kadar yaygınlaşmış iken hem malik hem kiracı açısından hakların bilinmesi önem arz etmektedir. Zira çoğu kişi haklarını bilmemesinden dolayı mağdur olmakta veya hak ettiği karşılıkları bulamamaktadır.

Söz mü? Yazı mı? Yoksa İkisi de Değil mi?

Söz mü? Yazı mı? Yoksa İkisi de Değil mi?

Tarih boyunca insanoğlu birbirine birtakım sözler vermiş ve bir zaman söz ağızdan bir kez çıkar mantığıyla sözlerin bir değeri olmuş. Söz üzerine birçok atasözü var. • Söz var, dağa çıkarır; söz var, dağdan indirir. • Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının ve Özel Hayatın Korunması

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının ve Özel Hayatın Korunması

İnternet Ortamında ifade özgürlüğünün sınırları aşılarak, bazen gerçeği yansıtmayan, bazen gerçekler saptırılarak, propaganda yöntemleri de kullanılarak yazılı, sesli veya görsel mesajlar içeren paylaşımlar ile kişilere saldırılarda bulunulduğu, hakaret edildiği, çoğu zamanda her ne kadar gerçekleri içerse de, kişilerin özel hayatlarına ilişkin kişisel verilerin rızaları olmaksızın gözler önüne serildiği, paylaşılmasında kamu yararı bulunmayan itibarı zedeleyici haber ve paylaşımların uzun süredir paylaşılmaya devam ettiği bir çok vakıa ile sıkça karşılaşılmaktadır.

İnsanız, Öyleyse Ne Gibi Haklarımız Var?

İnsanız, Öyleyse Ne Gibi Haklarımız Var?

Konumuz idam cezası değil ama, benim bile aklım karışık bu konuda. Bir yandan yaşam bir insan hakkı, diğer yandan da insanlar öyle şeyler yapıyorlar ki, yaşamak böyleleri için bir hak olmaktan çıkıyor.

Hak Etmek ve Vatandaş Olmak

Hak Etmek ve Vatandaş Olmak

Demokrasilerde bir iktidarın gücünü sınırlayan hukuksal ve yapısal birçok unsur bulunmaktadır. Ancak iktidarlar genellikle bu sınırlamalardan memnun olmazlar ve her buldukları fırsatta politikalarını daha kolay hayata geçirebilecekleri bir sistemi inşa etmeye çalışabiliriler. Eğer egemenliğin gerçek sahibi olan halk, olan bitenlere seyirci kalırsa, demokratik yollarla iktidara gelen bir hükümet tiranlığa giden yolları döşeyebilir.

Anayasaya Göre Bir Kişi Kaç Kere Cumhurbaşkanı Olabilir?

Anayasaya Göre Bir Kişi Kaç Kere Cumhurbaşkanı Olabilir?

Bir kişi iki defadan fazla cumhurbaşkanı olamaz diyor. Açık ve net olarak, anlaşılır şekilde böyle yazıyor. Tek istisnası ikinci defa cumhurbaşkanı seçilmiş olan bir kişi görevini ifa ederken, yani görev süresi bitmeden eğer meclis seçimlerin zamanından önce yapılmasına karar verirse, bu durumda cumhurbaşkanlığı yapan kişi üçüncü bir defa daha aday olma hakkına sahiptir. Eğer isterse. Eğer süre dolar ve zamanında seçim yapılırsa iki defa cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişi üçüncü bir defa aday olamaz. Anayasa böyle diyor, ben demiyorum.

Yargı ve Siyaset

Yargı ve Siyaset

İddia makamı çok insafsız olabilir. Olabilecek en yüksek ceza için istekte bulunmuş olabilir. Savunma makamı da doğal olarak sanık suçlu olsa da, suçsuz olduğuna dair görüş bildirmiş olabilir. Kararı kanunlar çerçevesinde verecek olan yargıçtır. Yargıç öyle bir karar vermek zorundaki, hem kararı sonrasında gece rahat uyuyacak, hem de adalet yerini bulacak. Gerçekten zor iş!

Bakalım İmamoğlu Muhtar Olabilecek mi?

Bakalım İmamoğlu Muhtar Olabilecek mi?

Eğer gerçekten amacı muhalefet bu işi beceremiyor, bir cumhurbaşkanı adayı bile çıkartamadılar, ben en iyisi yardım edeyim diyerek İmamoğlu'nu lider yapmaktıysa, bravo gerçekten, işte bu durumda takdir ederim.

Altılı Masa Anayasa Değişiklik Teklifi

Altılı Masa Anayasa Değişiklik Teklifi

Altı siyasi partinin bir araya gelerek oluşturduğu “Altılı Masa” altı liderin de katıldığı bir toplantıyla “Anayasa Değişiklik Teklifi” metnini kamuoyuna açıkladılar. Bu açıklanan metin ile altı partinin mutabakat içerisinde olduğu konuların sadece “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olarak kalmadığı görülmektedir.

Unutulma Hakkı Nedir?

Unutulma Hakkı Nedir?

Unutulma hakkı, geçmişinden kurtulmak isteyen bireye bu olanağı sağlayan bir haktır. Kişi bu hak sayesinde geçmişinden kurtularak kendisini gerçekleştirme olanağı bulur. Bireyin geçmişinde yaşadığı olumsuz etkilerden kurtularak geleceğini şekillendirebilmesi toplumun kalitesini ve gelişmişlik seviyesini de arttırmaktadır.

Hukuk Devletinden Uzaklaşmak

Hukuk Devletinden Uzaklaşmak

Parlamenter sistemlerde, seçimler sonucunda aldıkları oy oranı çerçevesinde yasama meclisini oluşturan partilerden biri ya da bir kaçı, meclis çoğunluğunu oluşturarak yürütme gücünü elde eder. Hukuk devletinin belki de çözmesi gereken en önemli sorun, hükümeti yani yürütmeyi oluşturan partilerin yasamada da güçlü konumda olmalarının denetlenebilmesi sorunudur.

Anayasa Değişikliği Şart mı?

Anayasa Değişikliği Şart mı?

Anayasanın önemine toplumun ne kadarı farkındadır? Sizin evinizin bir köşesinde basılı bir anayasa var mıdır mesela? Bazılarımızın kütüphanelerinde vardır mutlaka, onlara bir sözüm yok, ama çoğunun evinde basılı bir anayasa olduğunu ben düşünmüyorum. Olanların da hepsinin açıp hepsini sonuna kadar okuyup özümsedikleri görüşünde değilim. Peki öyleyse niye bu kadar önemlidir anayasa? Mesela İngiltere'de yazılı bir anayasa yoktur.

Hukuk Devletine Neden İhtiyaç Var?

Hukuk Devletine Neden İhtiyaç Var?

Tönnies'e göre bütün toplumlar, kurumsallaşma temelinde geri döndürülemez bir evrim içerisindedir. Bu bağlamda cemaatten cemiyete dönüşümün en büyük unsuru, kurumsallaşma ve onun en önemli göstergesi olan hukuktur. Yine Tönnies'e göre; Cemiyete dönüşmüş bir toplumu tekrar cemaatler biçiminde örgütlemeye çalışmak, bölünmeye yol açan sonuçsuz bir çabadır. Kısacası, kurumsallaşma ve hukuk toplumsal evrimin ileri aşamasını temsil etmektedir.

Anayasa Mahkemesi mi? İnsan Hakları Mahkemesi mi?

Anayasa Mahkemesi mi? İnsan Hakları Mahkemesi mi?

Anayasa Mahkemesi ile vatandaş arasında direkt bir ilişki olmadan, ama mahkemenin gerektiğinde vatandaşın da derdine son sözü söyleyecek konumda olduğu bir çözümden bahsediyorum. Anayasa Mahkemesi esasen yukarıda yapmış olduğum ayrımlardan altıncısı olan "Devlet - Devlet" ayrımında görevli olmalı.

Mahallemizin Tontonlarının Gülşen Muhabbeti

Mahallemizin Tontonlarının Gülşen Muhabbeti

Gülüşüyorlar aralarında. Daha fazla dinleyemedim mahallemizin tontonlarını. Arada karıştırsalar da dediklerini, her şeyden haberleri var aslında. Kapımızın önünün neşeleri onlar. Arada gülüşürler, arada tartışırlar. Dedikoduları boldur, birbirlerinden az biraz farklı dünya görüşleri vardır, ama kimseye bir zararları yoktur.

Gündem Gülşen

Gündem Gülşen

Kalabalıklara hitaben ağızdan çıkan ifadelerde, birden fazla kişiye ulaşan yazılarda genelleştirici ifadeler kullanmak doğru değildir. Bu tarz ifadeler maalesef yanlış anlaşılır. İmam Hatipliler ile ilgili bir sıfat kullanılırsa, bu elbette o okullarda okuyan ve mezun olan herkesi etkiler ve üzer.

Adalet, Denge midir yoksa Denge, Adalet midir?

Adalet, Denge midir yoksa Denge, Adalet midir?

Denk, bu özel kelime aynı zamanda başka bir özel kelimenin daha kök kelimesidir. O özel kelime "Tanrı"dır. "Üste gök tanrı, Alta yağız yer kılındığında, arasında Türk oğlu kılındı."

Cumhuriyetin İlk Anayasası: 1924 Anayasası

Cumhuriyetin İlk Anayasası: 1924 Anayasası

Bir önceki yazımızda 1921 Anayasasından bahsetmiş ve yazımızın sonunda Haziran-Temmuz 1923 tarihlerinde seçimlerin yenilendiğini ve yeni bir Meclis teşkil edilerek 11 Ağustos 1923’te çalışmalarına başladığını söylemiştik. Bu yazımızda yeni Meclisin yaptığı 1924 Anayasasını anlatacağız.

1921 Anayasası'yla Hayatımıza Giren Temel İlkeler Nelerdir?

1921 Anayasası'yla Hayatımıza Giren Temel İlkeler Nelerdir?

30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi sonrasında İngiltere öncülüğündeki galip devletler, mütareke hükümlerine dayanarak Anadolu’nun önemli bir kısmını işgal etmişti.

Yeni Anayasa

Yeni Anayasa

Anayasalar üst seviyede hukuki metinlerdir. Karmaşıktır. Önüne taslak konulan seçmene basit ve sistematik bir şekilde anlatılmalıdır.

Tarihsel Süreçte Hukuk ve Din İlişkisi

Tarihsel Süreçte Hukuk ve Din İlişkisi

İnsanın toplu yaşama geçişinden itibaren, insan yaşamını düzenleyen kuralların daha çok dini kurallardan oluştuğunu görmekteyiz.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Evlilik ile İlgili Hukukî Gelişmeler

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Evlilik ile İlgili Hukukî Gelişmeler

Evlilik, her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da geçmişten günümüze kadar en önemli müesseselerden biri olmuştur.

Haydut çetesi ile devlet arasındaki fark nedir?

Haydut çetesi ile devlet arasındaki fark nedir?

Hukuk eğitiminde Saint Augustin bahsinde geçen bir anekdot vardır. Büyük İskender yakalanan bir korsana niçin denizleri kötü niyetle istila ettiğini sorar.

Doğal Afetlerde devletin hukukî sorumluluğu

Doğal Afetlerde devletin hukukî sorumluluğu

Türkiye’nin coğrafi yapısı, konumu ve iklim özellikleriyle bir afet ülkesi olduğu asırlardır bilinmektedir. Geçmişte deprem başta olmak üzere heyelan, sel, orman yangını gibi sık yaşanan doğal afetler Türkiye’de can ve mal kaybına sebep olmuştur, gelecekte de olacaktır.

Yanarak yitirilen canlar

Yanarak yitirilen canlar

Şu son bir kaç gündür Türkiye’nin ciğerleri ormanlarında çıkan yangınlar ve kayıp giden canlar, insanlar, hayvanlar, bitkiler bağrımızı yakıyor.

Ev sahibiniz ya kirayı arttır ya çık diyorsa

Ev sahibiniz ya kirayı arttır ya çık diyorsa

Maliyetlerden dolayı ev fiyatlarının artışı, faizlerin artışı, pandemi koşulları, okulların açılması, kentsel dönüşüm gibi sebeplerin sonucunda son dönemde özellikle büyük şehirlerde konut kira ücretlerinde fahiş artışlar görülmektedir.

Temel Tüketici Hakları

Temel Tüketici Hakları

Türkiye’de tüketici haklarına ilişkin temel yasa 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dur. Kanun 7 Kasım 2013 tarihinde kabul edilmiş ve kabulünden 6 ay sonra 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.