Site İçi Arama

Sözleşme Şartnameleri

Sözleşme Şartnameleri

Genel giderlere varsa işverenin şartnamede “işverene sunulması gereken hizmetler” başlığı ile yazdığı hizmet masrafları da dahil edilir ve bu masraflar da tüm iş kalemlerinin fiyatlarına yedirilmiş ...

ABD Ordusu’nun 6 Ocak Sınavı

ABD Ordusu’nun 6 Ocak Sınavı

1992 yapımı “Birkaç İyi Adam” filmi emir komuta zinciri, disiplin, onur, gurur, vazife bilinci gibi kavramlar üzerinden askerlikteki hukuk sistemi işleniyor. Filmde Er Santiago’nun ölüm emrini veren üs komutanı Albay’ın ...

Elektronik sigaranın ithali, ticareti, bulundurulması ve kullanılmasına ilişkin yasal düzenlemeler nelerdir?

Elektronik sigaranın ithali, ticareti, bulundurulması ve kullanılmasına ilişkin yasal düzenlemeler nelerdir?

2149 Sayılı “Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar” ile elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu ...

Araç Değer Kaybı Zararının Tespiti Nasıl Yapılır? Başvurulacak Hukuki Çareler Nelerdir?

Araç Değer Kaybı Zararının Tespiti Nasıl Yapılır? Başvurulacak Hukuki Çareler Nelerdir?

Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve her halde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde ...

Meslekten Çıkarılmaları Neticesinde OYAK Üyeliği Son Bulanların, Göreve İadesi Sonrası OYAK Birikimleri Kapsamında Oluşan Zararının Belirlenmesi ve Bu Zararın Tazminine Yönelik Hukuki Çareler Nelerdir?

Meslekten Çıkarılmaları Neticesinde OYAK Üyeliği Son Bulanların, Göreve İadesi Sonrası OYAK Birikimleri Kapsamında Oluşan Zararının Belirlenmesi ve Bu Zararın Tazminine Yönelik Hukuki Çareler Nelerdir?

OYAK üyeliği hukuki olarak göreve bitişik bir statüdür. Görevin son bulmasıyla OYAK üyeliği de sona ermektedir. Dolayısıyla ceza mahkemesinin kararı, disiplin yaptırımı veya sözleşmenin feshi sonucu meslekten ...

Kişisel Veri Niteliğindeki Adli Sicile Kaydedilen Veriler/Kayıtlar Nelerdir? Adli Sicil Kayıtlarına Kimler Erişebilir? Adli Sicil Kayıtlarına Güvenlik Soruşturmalarında Ulaşılabilir mi? Adli Sicil Kayıtları Nasıl Silinir?

Kişisel Veri Niteliğindeki Adli Sicile Kaydedilen Veriler/Kayıtlar Nelerdir? Adli Sicil Kayıtlarına Kimler Erişebilir? Adli Sicil Kayıtlarına Güvenlik Soruşturmalarında Ulaşılabilir mi? Adli Sicil Kayıtları Nasıl Silinir?

Kişilerin adli sicil kayıtlarına e-devlet üzerinden ulaşmaları mümkün olduğu gibi bulundukları yer adliyelerinde bulunan “Adli Sicil Müdürlükleri” vasıtasıyla da adli sicil kaydı sorgusu yapmaları mümkündür. ...

İnsansız (Şoförsüz) Taksi Kaza Yapıp Birinin Ölümüne Neden Olsa, Hakim Kimi Hapse Atacak?

İnsansız (Şoförsüz) Taksi Kaza Yapıp Birinin Ölümüne Neden Olsa, Hakim Kimi Hapse Atacak?

Yapay zekanın refleksleri biz insanlardan çok daha hızlı olacağı için kazalar bizlerin yaptığı kaza oranından çok daha düşük olacaktır. Ancak yine de o hızda hareket halinde olan bir aracın kaza yapma riski her halükârda ...

Suni Yargı Tartışması

Suni Yargı Tartışması

Anayasayı zamanında fırsatınız varken daha açık yazsaydınız. Muallakta kalan, yanlış yorumlanabilecek maddeleri de değiştirseydiniz. Şimdi yüksek yargıçlar mı suçlu oldu anayasa böyleyse? Ayrıca tartışmaya konu olan muallak ...

Anayasaların Ruhu ve Can Atalay Vakası

Anayasaların Ruhu ve Can Atalay Vakası

Anayasa bir ülkedeki yurttaşların kendi iradelerinin bir kısmını, güvenlik, kamu düzeni, adalet gibi ihtiyaçlarla, kendi rızalarıyla devlete bıraktıkları bir mutabakattır. Rousseau'nun deyimiyle yurttaşla devlet arasındaki bir ...

Devlet Olmak Nasıl Bir Şeydir?

Devlet Olmak Nasıl Bir Şeydir?

Hakkını hukukunu kendi başına korumak zorundasındır, başka rlü yaşayabilmenin çaresi yoktur. Bu yüzden de mutlaka elinin altında bir çiften olacaktır. Silah kullanmasını bilmek zorundasındır. Kapıya dayanan birileri olursa ...

Bize İnsan Hakları Mahkemesi Neden Gerekli?

Bize İnsan Hakları Mahkemesi Neden Gerekli?

Yargıda, hukukta, adalet sisteminde bir güç kavgasını, arkasında sistematik bir çaba sonucunda bir şeyleri yeniden dizayn etme düşüncesiyle yapıldığını tahmin edebiliyorum. Zaten en güvenilmez devlet kurumları arasında yargı ...

Savaş ve İnsan Hakları: İnsanlığın Karşı Karşıya Olduğu Büyük Zorluklar

Savaş ve İnsan Hakları: İnsanlığın Karşı Karşıya Olduğu Büyük Zorluklar

Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım gibi ciddi suçların yargılandığı bir mahkemedir. Bu tür mahkemeler, savaşın insan haklarına etkilerini ele alır ve sorumluları yargılamak için ...

Silahlı Çatışma Hukuku ve Temel Prensipleri

Silahlı Çatışma Hukuku ve Temel Prensipleri

“Savaş” yerine genelde kullanılan kavram “silahlı ” kavramıdır. Uluslararası alanda “savaş” kavramı yerine Cenevre Sözleşmelerinde savaş yerine geçen, daha genel ve kapsayıcı bir kavram olan “silahlı ...

Magna Carta Nedir? Türk Milleti Kendi Magna Carta’sını Neden Yazamıyor?

Magna Carta Nedir? Türk Milleti Kendi Magna Carta’sını Neden Yazamıyor?

Magna Carta; İngiliz Kralı John’un İngiliz lordlarına 15 Haziran 1215 tarihinde verdiği arı gösteren belgedir, sözleşmedir. Bu belge kral ile lordlar arasındaki ilişkinin hukuki çerçevesini çizmiştir. Magna Carta, lordların ...

Savaş Suçluları ve Nürnberg Uluslararası Askeri Mahkemesinin Yargı Yetkisi

Savaş Suçluları ve Nürnberg Uluslararası Askeri Mahkemesinin Yargı Yetkisi

İkinci Dünya Savaşının galip devletleri ABD, SSCB, İngiltere ve Fransa; "Fiilleri coğrafya bakımından bir tek yere bağlanamayan savaş suçlularını yargılamak üzere bir arası Askeri Mahkeme kurulmasını ve bu kişilerin ...

Kanser Hastalarına Reçete Edilen İmmünoterapi İlaçlarının Neden SGK Tarafından Karşılanması Gerekiyor?

Kanser Hastalarına Reçete Edilen İmmünoterapi İlaçlarının Neden SGK Tarafından Karşılanması Gerekiyor?

Bedeli SGK tarafından karşılanmayan ilacın, hastalığın tedavisinde hayati öneme haiz ve kullanılmasının zorunlu olduğunun bilirkişi raporuyla tespit edildiği durumlarda, ilaç SUT kapsamında olmasa dahi veya bahse konu ...

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Düzenlemesinin Anayasa Mahkemesince İptalinin Sonuçları

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Düzenlemesinin Anayasa Mahkemesince İptalinin Sonuçları

Anayasa Mahkemesi kararlarında belirtilen ihlalleri giderecek düzenlemeleri içeren bir HAGB kurumunun yeniden oluşturulması kurumun sağladığı korumanın devam etmesine olanak sağlarken aynı zamanda hak ihlallerini de ...

İklim Değişikliği Kanun Teklifi, Karbon Piyasası, Karbon Ticareti ve Karbon Vergisi

İklim Değişikliği Kanun Teklifi, Karbon Piyasası, Karbon Ticareti ve Karbon Vergisi

Karbon vergisi, küresel ısınmaya neden olan fosil yakıtların (petrol, kömür, doğal gaz gibi) yanmasından kaynaklanan karbondioksit emisyonunu zaltmak macıyla lınan bir emisyon vergisidir. Vergi, yakıtların karbon içeriklerine göre ...

Hukuk İnkılabı Hakkında Uydurulan Yalanlar Neler?

Hukuk İnkılabı Hakkında Uydurulan Yalanlar Neler?

Uğur Mumcu'nun deyimiyle, “Türk vatandaşı; İsviçre medeni kanununa göre evlenen, İtalyan ceza yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza muhakemelerine göre yargılanan, Fransız idare a göre idare edilen ve sadece İslam ...

Getirilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Anayasal Vergi İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Getirilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Anayasal Vergi İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Devlet vergilendirme yetkisini kullanırken ölçülü, keyfi olmayacak şekilde ve öze dokunmayacak şekilde hareket etmelidir. Ayrıca vergi yasaları her zaman Anayasa Mahkemesinin denetimine açıktır. Vergi hukukunda birtakım anayasal ...

Adalet Dendiğinde Ne Anlıyoruz veya Ne Anlamalıyız?

Adalet Dendiğinde Ne Anlıyoruz veya Ne Anlamalıyız?

Hukuk bir toplumun kurumsallaşmasının en önemli basamaklarından biridir. Eğer bir devlet yapısını ortaya koyan hukuk adalete uygunsa burada insanların adalete, dolayısıyla hukuka ve genelde de devlete olan ni tam olacaktır. Bu ...

Niye Yine Avrupa'ya Vize Sorunu Çıktı?

Niye Yine Avrupa'ya Vize Sorunu Çıktı?

Bu günlerde Avrupa'ya vize alabilmek oldukça zor deniyor. Kimi sanatçılara bile konserleri için vize vermiyormuş Avrupalılar nedense. Özellikle de Almanya! Yeşil pasaport en sorunlusu diyorlar, hem de eğer yepyeni bir yeşil pasaportun ...

Mecliste Milletvekilleri Ne Üzerine Yemin Ettiklerinin Bilincindeler mi?

Mecliste Milletvekilleri Ne Üzerine Yemin Ettiklerinin Bilincindeler mi?

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; Hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve ...

Huzur Dolu İçimiz

Huzur Dolu İçimiz

Mesela niye her gün gazetelerde kan ona zam geldi, buna zam geldi haberlerine böyle tepkiler vermiyorsunuz? O zamlar da bir soygun değil mi neticede? Hadi durmayın, sarılın telefona, soyuluyorum deyin? Beni soyuyorlar diye avazınız ...

Tarihte Hırsızlık Yapanlara Nasıl Cezalar Varmış?

Tarihte Hırsızlık Yapanlara Nasıl Cezalar Varmış?

İki şahit bulduğunda kimi istesen asabiliyormuşsun o zamanlar. Vahşi batı, kendine has kuralları olan zamanlarmış. Silahşorların ve haydutların kol gezdiği yerler. Demek ki atlara ve sığırlara çok önem veriliyormuş vahşi ...

Kuşkonmaz Cami Çevresinde Gerçekte Ne Oluyor?

Kuşkonmaz Cami Çevresinde Gerçekte Ne Oluyor?

Üsküdar’ı bilen bilir, iskelelerden, meydandan Salacak-Harem’e doğru kıyıdan yürürseniz sağda Mimar Sinan’ın ustalık eserlerinden Kuşkonmaz Camisini görürsünüz. Pardon göremezsiniz. Niye ...

Semboller: Beyaz Toros ve Domuz Bağı

Semboller: Beyaz Toros ve Domuz Bağı

CB Erdoğan Diyarbakır’da, “Bölgenin geleceğinde beyaz Toros fotoğrafına yer yok” mesajını verdi, mesajını destekliyorum. Bir hukuk devletinde beyaz Toroslar asla olmamalı... Şimdi bu beyaz Toros olayı nedir, kısaca bahsedeyim. ...

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Kişisel Verilerin Korunması Hakkı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Kişisel Verilerin Korunması Hakkı

“Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve ...

Hukuka Ne Kadar Saygılıyız?

Hukuka Ne Kadar Saygılıyız?

Bence kaç milletvekili onayı ile yapılırsa yapılsın değişiklik, mutlaka toplum onayının alınması zorunlu olmalı sanki. Gerçi anayasayı kim takıyor ki dediğinizi duyar gibi oluyorum. Evet, YSK'nın gerekçeli kararını okudum. ...

Themis'in Gözleri Bağlıdır

Themis'in Gözleri Bağlıdır

Hukukta gerçek olmaz, herkes yalan söyler. Gerçeği aramayı bırak. Zaten bulamayacaksın. Asla bulamazsın! Hesaplaşma (Misconduct) diye bir film izledim geçenlerde. 2015 yapımı. Böyle diyordu Al Pacino, filmde tecrübeli bir avukatı ...

Türkiye’nin Aleyhine Sonuçlanan Irak’tan Petrol Taşımacılığına İlişkin Uluslararası Tahkim Kararının Perde Arkası

Türkiye’nin Aleyhine Sonuçlanan Irak’tan Petrol Taşımacılığına İlişkin Uluslararası Tahkim Kararının Perde Arkası

29 Mart günü, merkezi Paris’te bulunan ICC’ye (Uluslararası Ticaret Odası) bağlı tahkim mahkemesinin (ICA- International Court of Arbitration), Irak ile yaptığı petrol botu hattı anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle Türkiye ve Botaş ...

Güç Savaşları

Güç Savaşları

Öyle a da böyle gemisini ürüten kaptan, o da olunu ordamını bulmuş ve istediği parayı kazanıyor. Kazandığı paranın belli bir kısmını da dağıtarak, kurduğu düzeni devam ettiriyor. Bu arada da gönlü nasıl istiyorsa öyle ...

Olağanüstü Hâl ile Geçici Kamulaştırma Yapılabilir mi?

Olağanüstü Hâl ile Geçici Kamulaştırma Yapılabilir mi?

İktidar ile muhalefetin bu konuya bakış açıları ve çözüm metotları oldukça farklı görünüyor. İktidar çok hızlı bir şekilde ben konut yapacağım ve ucuz krediler ile bu konutları size satacağım derken, muhalefetin vaadi ise ...

Deprem Yıkımı Sonrasında, Yetki ve Sorumluluk Sahipleri Kişiler, İhmal ve Kusurlarının Sonuçlarına Neden Katlanmıyor?

Deprem Yıkımı Sonrasında, Yetki ve Sorumluluk Sahipleri Kişiler, İhmal ve Kusurlarının Sonuçlarına Neden Katlanmıyor?

Depremin üçüncü ününden itibaren enellikle müteahhitleri kapsayan tutuklamalar başladı. Elbette sorumlular bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. İnsanların canına ve malına kasteden her kimse var ise tereddüt edilmeden, kanunların ...

İnsan Hakları ve İdarenin Takdir Yetkisi

İnsan Hakları ve İdarenin Takdir Yetkisi

İnsan hakları ve idarenin takdir yetkisi konusunun detayına inmeden önce insan hakları kavramı ile idarenin takdir yetkisi kavramını detaylı olarak izah etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kavramlara verdiğimiz anlamlar konunun ...

Zorunlu Deprem Sigortası Deprem Zararlarını Karşılıyor mu?

Zorunlu Deprem Sigortası Deprem Zararlarını Karşılıyor mu?

Zorunlu deprem sigortası kapsamında olan yerler için Zorunlu Deprem Sigortası teminat limitleri kapsamında zararı karşılamaktayken, bu kapsamda olmayan zararlar için de müteahhide, yapı denetim kurumuna ve belediyeye karşı ayrıca bir ...

Deprem Sonrası Yıkılan Binalarda Cezai Sorumluluk

Deprem Sonrası Yıkılan Binalarda Cezai Sorumluluk

Deprem nedeniyle binaların yıkılmasına ilişkin binanın inşasında ve denetimi esnasında üzerine düşen ödevleri yerine getirmeyenlerin kusuru ile binaların yıkılması neticesinde gerçekleşen ölüm ve yaralanmalar veya maddi zararın ...

EMASYA Planı veya Protokolü Dedikleri Şey Nedir?

EMASYA Planı veya Protokolü Dedikleri Şey Nedir?

EMASYA, kısaca, "Emniyet-Asayiş-Yardımlaşma" ifadelerinin kısaltılmış ...

Depremlerde İdarenin Hukuki Sorumluluğu Nedir?

Depremlerde İdarenin Hukuki Sorumluluğu Nedir?

Depremin, "önlenemez" ve "öngörülemez" olması nedeniyle zorlayıcı sebebin tipik bir örneğini oluşturduğu kuşkusuzdur. Zarar, münhasıran depremden kaynaklanmışsa idarenin sorumluluğundan söz etmeye hukuken olanak bulunmamakta ise de ...

Bitmeyen Kavga

Bitmeyen Kavga

Wagner yasası nedir bilir misiniz? İşçi hakları üzerine olan bu yasa Amerika'da 1935 yılında kabul edilmiştir. Başkan Roosevelt zamanında 1934 yılında ülke çapında yapılan grevler ile işçi hakları zor da olsa elde ...

İnsanız, Öyleyse Ne Gibi Haklarımız Var?

İnsanız, Öyleyse Ne Gibi Haklarımız Var?

Konumuz idam cezası değil ama, benim bile aklım karışık bu konuda. Bir yandan yaşam bir insan hakkı, diğer yandan da insanlar öyle şeyler yapıyorlar ki, yaşamak böyleleri için bir hak olmaktan ...

Hak Etmek ve Vatandaş Olmak

Hak Etmek ve Vatandaş Olmak

Demokrasilerde bir iktidarın gücünü sınırlayan hukuksal ve yapısal birçok unsur bulunmaktadır. Ancak iktidarlar genellikle bu sınırlamalardan memnun olmazlar ve her buldukları fırsatta politikalarını daha kolay hayata ...

Anayasaya Göre Bir Kişi Kaç Kere Cumhurbaşkanı Olabilir?

Anayasaya Göre Bir Kişi Kaç Kere Cumhurbaşkanı Olabilir?

Bir kişi iki defadan fazla cumhurbaşkanı olamaz diyor. Açık ve net olarak, anlaşılır şekilde böyle yazıyor. Tek istisnası ikinci defa cumhurbaşkanı seçilmiş olan bir kişi görevini ifa ederken, yani görev süresi bitmeden eğer ...

Yargı ve Siyaset

Yargı ve Siyaset

İddia makamı çok insafsız olabilir. Olabilecek en yüksek ceza için istekte bulunmuş olabilir. Savunma makamı da doğal olarak sanık suçlu olsa da, suçsuz olduğuna dair görüş bildirmiş olabilir. Kararı kanunlar çerçevesinde ...

Bakalım İmamoğlu Muhtar Olabilecek mi?

Bakalım İmamoğlu Muhtar Olabilecek mi?

Eğer gerçekten amacı muhalefet bu işi beceremiyor, bir cumhurbaşkanı adayı bile çıkartamadılar, ben en iyisi yardım edeyim diyerek İmamoğlu'nu lider yapmaktıysa, bravo gerçekten, işte bu durumda takdir ...

Altılı Masa Anayasa Değişiklik Teklifi

Altılı Masa Anayasa Değişiklik Teklifi

Altı siyasi partinin bir araya gelerek oluşturduğu “Altılı Masa” altı liderin de katıldığı bir toplantıyla “Anayasa Değişiklik Teklifi” metnini kamuoyuna açıkladılar. Bu açıklanan metin ile altı partinin mutabakat ...

Hukuk Devletinden Uzaklaşmak

Hukuk Devletinden Uzaklaşmak

Parlamenter sistemlerde, seçimler sonucunda aldıkları oy oranı çerçevesinde yasama meclisini oluşturan partilerden biri ya da bir kaçı, meclis çoğunluğunu oluşturarak yürütme gücünü elde eder. Hukuk devletinin belki de çözmesi ...

Anayasa Değişikliği Şart mı?

Anayasa Değişikliği Şart mı?

Anayasanın önemine toplumun ne kadarı farkındadır? Sizin evinizin bir köşesinde basılı bir var mıdır mesela? Bazılarımızın kütüphanelerinde vardır mutlaka, onlara bir sözüm yok, ama çoğunun evinde basılı bir ...

Hukuk Devletine Neden İhtiyaç Var?

Hukuk Devletine Neden İhtiyaç Var?

Tönnies'e göre bütün toplumlar, kurumsallaşma temelinde geri döndürülemez bir evrim içerisindedir. Bu bağlamda cemaatten cemiyete dönüşümün en büyük unsuru, kurumsallaşma ve onun en önemli göstergesi olan hukuktur. Yine ...

Anayasa Mahkemesi mi? İnsan Hakları Mahkemesi mi?

Anayasa Mahkemesi mi? İnsan Hakları Mahkemesi mi?

Anayasa Mahkemesi ile vatandaş arasında direkt bir ilişki olmadan, ama mahkemenin gerektiğinde vatandaşın da derdine son sözü söyleyecek konumda olduğu bir çözümden bahsediyorum. Anayasa Mahkemesi esasen yukarıda yapmış olduğum ...

Mahallemizin Tontonlarının Gülşen Muhabbeti

Mahallemizin Tontonlarının Gülşen Muhabbeti

Gülüşüyorlar aralarında. Daha fazla dinleyemedim mahallemizin tontonlarını. Arada karıştırsalar da dediklerini, her şeyden haberleri var aslında. Kapımızın önünün neşeleri onlar. Arada gülüşürler, arada tartışırlar. ...

Gündem Gülşen

Gündem Gülşen

Kalabalıklara hitaben ağızdan çıkan ifadelerde, birden fazla kişiye ulaşan yazılarda genelleştirici ifadeler kullanmak doğru değildir. Bu tarz ifadeler maalesef yanlış anlaşılır. İmam Hatipliler ile ilgili bir sıfat kullanılırsa, ...

Emek ne demek?

Emek ne demek?

...

Adalet, Denge midir yoksa Denge, Adalet midir?

Adalet, Denge midir yoksa Denge, Adalet midir?

Denk, bu özel kelime aynı zamanda başka bir özel kelimenin daha kök kelimesidir. O özel kelime "Tanrı"dır. "Üste gök tanrı, Alta yağız yer kılındığında, arasında Türk oğlu ...

Tarihsel Süreçte Hukuk ve Din İlişkisi

Tarihsel Süreçte Hukuk ve Din İlişkisi

İnsanın toplu yaşama geçişinden itibaren, insan yaşamını düzenleyen kuralların daha çok dini kurallardan oluştuğunu ...

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Evlilik ile İlgili Hukukî Gelişmeler

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Evlilik ile İlgili Hukukî Gelişmeler

Evlilik, her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da geçmişten günümüze kadar en önemli müesseselerden biri olmuştur. ...

Haydut çetesi ile devlet arasındaki fark nedir?

Haydut çetesi ile devlet arasındaki fark nedir?

Hukuk eğitiminde Saint Augustin bahsinde geçen bir anekdot vardır. Büyük İskender yakalanan bir korsana niçin denizleri kötü niyetle istila ettiğini ...

Doğal Afetlerde devletin hukukî sorumluluğu

Doğal Afetlerde devletin hukukî sorumluluğu

Türkiye’nin coğrafi yapısı, konumu ve iklim özellikleriyle bir afet ülkesi olduğu asırlardır bilinmektedir. Geçmişte deprem başta olmak üzere heyelan, sel, orman yangını gibi sık yaşanan doğal afetler Türkiye’de can ve mal ...

Yanarak yitirilen canlar

Yanarak yitirilen canlar

Şu son bir kaç gündür Türkiye’nin ciğerleri ormanlarında çıkan yangınlar ve kayıp giden canlar, insanlar, hayvanlar, bitkiler bağrımızı ...