Site İçi Arama

hukuk

Adalet, Denge midir yoksa Denge, Adalet midir?

Denk, bu özel kelime aynı zamanda başka bir özel kelimenin daha kök kelimesidir. O özel kelime "Tanrı"dır. "Üste gök tanrı, Alta yağız yer kılındığında, arasında Türk oğlu kılındı."

Adaletin simgesi malûm, nereye baksan bir elinde çift kollu terazi, diğer elinde keskin kılıç tutan, Yunan mitolojisindeki gözleri kapalı tanrıça Themis ya da Roma mitolojisindeki gözleri bağlı adalet tanrıçası Justitia'dır.

Dengenin simgesi olarak ise tanrıçanın elinde tuttuğu çift kollu teraziyi benimsemişiz.

Denge benim için özel bir anlamı olan öz Türkçe "denk" kelimesinden geliyor. Benim için özel diyorum, çünkü adımın kök kelimesi de aynı, yani yüzeyi denk, dengede olan su anlamı ile "deniz" demişiz. Adımın bu güzel anlamını hayat düsturu olarak kabul ettim, dengeli yaşamaya çalışıyorum.

Denk, bu özel kelime aynı zamanda başka bir özel kelimenin daha kök kelimesidir. O özel kelime "Tanrı"dır.

"Üste gök tanrı,

Alta yağız yer kılındığında, arasında Türk oğlu kılındı."

Tarihimizde atalarımız böyle demiş. 735 yılından kalma Orhun yazıtlarında yazıyor.

Başka? Şu iş olana kadar deriz, "kadar" Arapçadan geçmiş dilimize, öz Türkçesi var aslında, "şu iş olana dek" der eskiler, "dek" de aynı kökten geliyor, dengeye gelene değin anlamı vardır. Bir de "dingil" var, şimdi daha çok argo anlamı olsa da bu da denge kökenli anlamda.

Konumuza dönelim isterseniz, peki adalet ile dengenin ilişkisi var mıdır? Adalet denge, denge adalet midir?

Aslında adaletin simgesine bakınca ikisinin denk olmadığı hemen anlaşılıyor. Evet, adaletin terazisi vardır, ama o terazi dengedeyse karar vermek zor. Sonuçta adalet bir karar mekanizması. Ya serbest kalacaksın ya da hakkın keskin kılıç. Terazi hangi yöne dengesini bozarsa.

İşte terazi dengedeyse, hatta suçsuz tarafı ağır basmış olduğunda bile bazen birilerinin işine gelmiyor. Themis görüntülü adalet dağıtıcıları gözleri açık karar veriyorlar, Justitia görüntüsü altında gözlerindeki bağı aşağıya kaydırıp işlerine geldiği gibi, kuklacının ipiyle keskin kılıcı kullanmayı tercih ediyorlar.

İlahi adalet bir gün vuku bulacak elbette. Davul dengi dengine çalarmış, bu ata sözümüzün bir anlamı da fikir birliği demektir. İnsanların düşünceleri birbirinden ne kadar farklıysa aralarında o kadar fazla tartışma yaşanır. Bugün uygulanan politikalar insanlarımızı maalesef ayrı kutuplara ayırdı. Bir gün bugünün farklı düşünceleri elbet ilahi adalette birleşecek. O gün geldiğinde bugün adaleti katledenler, adaletin keskin kılıcının altında denge diye yalvaracaklar.

Osman Kavala'ya nedir bu yapılanların sebebi çok iyi bilmiyorum, nedir bunca eziyetin sebebi inanın henüz çözemedim, onun için bir yorum yapacak durumda değilim.

Yine de bu olayda bir şeyler yanlış gibime geliyor. Herhalde Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman bugün Osman Kavala uğruna mahkûm edilmiş olabilirler. Eğer bir siyasi hesap uğruna bu yapılmış ise, malum “Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner.”

O gün geldiğinde bugün bu eziyetleri yapanlara ilahi dengenin koruyucusu Tanrı yardımcı olsun diyelim.

Araştırmacı Yazar Deniz BURSALIOĞLU
Araştırmacı Yazar Deniz BURSALIOĞLU
Tüm Makaleler

  • 28.04.2022
  • Süre : 3 dk
  • 1499 kez okundu

Google Ads