Aile Konutu Nedir?  Eşlerin Aile Konutu Üzerindeki Hakları ve Açabileceği Davalar Nelerdir?

Aile Konutu Nedir? Eşlerin Aile Konutu Üzerindeki Hakları ve Açabileceği Davalar Nelerdir?

Aile konutundan bahsedebilmek için öncelikle resmi bir evlilik birliği ile bir araya gelmiş aile bulunmalıdır. Bu aile, konut adı verilen bir mekânda birlikte yaşamalıdır. Konutun aile konutu olabilmesi için eşlerin birlikte konutun ...

İnsan Hakkı İhlali Olarak Mobbing

İnsan Hakkı İhlali Olarak Mobbing

Mobbing kavramı İngilizce ‘’to mob’’ kelimesinden gelmekte olup, kısaca saldırmak türü eylemleri ifade etmektedir. Yaygın anlamıyla mobbing iş yaşamında kişiyi sindirmek, bezdirmek, özgüvenini sarsmak, kişinin kendisini ...

Kiracının Tahliyesi (Konut ve Çatılı İşyerlerinde)

Kiracının Tahliyesi (Konut ve Çatılı İşyerlerinde)

Kira sözleşmesi tanımından da anlaşıldığı üzere iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmedir. Sözleşme belirli veya belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun özenle kullanmak, kira ...

Eşlerden Birinin Ölümü Sonrası Miras ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Nasıl Olmalıdır?

Eşlerden Birinin Ölümü Sonrası Miras ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Nasıl Olmalıdır?

Eşlerden birisi öldüğünde hayatta kalan eş bir taraftan ölen eşinin mirasçısı olurken, bir taraftan da evlilik birliği esnasında hayatta olan eşiyle birlikte edindiği mallara katkısı nedeniyle evlilik esnasında edinilmiş mallar ...

Türk Ceza Kanunu’nda Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Düzenlemeler ile Suç Oluşturan Eylemler

Türk Ceza Kanunu’nda Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Düzenlemeler ile Suç Oluşturan Eylemler

Özel hayata ilişkin kişisel veriler kapsamında olan görüntü ve seslerin kayda alınmak suretiyle özel hayatın gizliliği ihlal edildiğinde verilecek ceza artırılacaktır. Bahse konu ses ve görüntü kayıtlarının basın yayın yolu ...

Adalet Mülkün Temelidir

Adalet Mülkün Temelidir

Taşınmaz, ülk deyince benim aklıma nedense böyle bir şey geliyor. Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktım, yanılmamışım. Ev, dükkân, arazi vb. taşınmaz al demiş. Bir anlam daha yazmış: vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin ...

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak İşlenen Gerçek Kişi, Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat İsteyebilir mi?

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak İşlenen Gerçek Kişi, Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat İsteyebilir mi?

“Kişilik hakkı”, Türk Medeni Kanunu’nda eya başka bir kanunda açıkça tanımlanmamıştır. Kişilik hakkının kişinin maddi e manevi bütünlüğü üzerindeki bütün değerleri içeren geniş kapsamlı bir hak olduğu e kişisel ...

Enkazdan Geri Dönüşüm mü, Kentsel Dönüşüm mü?

Enkazdan Geri Dönüşüm mü, Kentsel Dönüşüm mü?

Diyorlar ki, binanızı depreme dayanıklı mı diye teste tabi tutsunlar diye yetkili kuruluşlara başvurduğunuzda, eğer bina testi geçemezse üç ay içinde binanın boşaltılarak yıkılması gerekiyormuş. 6306 sayılı kanun ve bu kanunun ...

Deprem Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararların Özel Hukuk Kapsamında İlgililerden Tazmini

Deprem Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararların Özel Hukuk Kapsamında İlgililerden Tazmini

Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, manevi zararlar, enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları, her türlü taşınır mal, eşya ve benzerlerinde meydana gelen ...

Konut Kirasında Tahliye Sebepleri

Konut Kirasında Tahliye Sebepleri

Günümüzde ülkemizdeki ekonomik durumdan direkt olarak etkilenmesi sebebi ile en çok karşılaşılan uyuşmazlık konularından birisi de kiracının tahliyesi sorunudur. Bu konu bu kadar yaygınlaşmış iken hem malik hem kiracı açısından ...

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının ve Özel Hayatın Korunması

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının ve Özel Hayatın Korunması

İnternet Ortamında ifade özgürlüğünün sınırları aşılarak, bazen gerçeği yansıtmayan, bazen gerçekler saptırılarak, propaganda yöntemleri de kullanılarak yazılı, sesli veya görsel mesajlar içeren paylaşımlar ile ...

Unutulma Hakkı Nedir?

Unutulma Hakkı Nedir?

Unutulma hakkı, çmişinden kurtulmak isteyen bireye bu olanağı sağlayan bir haktır. Kişi bu hak sayesinde çmişinden kurtularak kendisini rçekleştirme olanağı bulur. Bireyin çmişinde yaşadığı olumsuz etkilerden kurtularak ...

Ev sahibiniz ya kirayı arttır ya çık diyorsa

Ev sahibiniz ya kirayı arttır ya çık diyorsa

Maliyetlerden dolayı ev fiyatlarının artışı, faizlerin artışı, pandemi koşulları, okulların açılması, kentsel dönüşüm gibi sebeplerin sonucunda son dönemde özellikle büyük şehirlerde konut kira ücretlerinde fahiş artışlar ...

Temel Tüketici Hakları

Temel Tüketici Hakları

Türkiye’de tüketici haklarına ilişkin temel yasa 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dur. Kanun 7 Kasım 2013 tarihinde kabul edilmiş ve kabulünden 6 ay sonra 2014 tarihinde yürürlüğe ...