Site İçi Arama

kultur-sanat

Enerji Gözü

Kendini, sevgisini güncelleyemeyen, dönüştüremeyen birey önce kendine, ardından çevresindekilere, sonrasında bütün topluma ağır bir yük haline gelmektedir.

Gözlerini dünyaya açarak başlayan ömür çizgisinde birey birçok maddi ve manevi unsurdan beslenmek,onlara kavuşmak arzusundadır. Onun hareketliliğini simgeleyen ve destekleyen enerjidir. Bu bakımdan enerjinin anlık değil bir kaynaktan, eskilerin ifadesiyle gözden ardı kesilmeksizin ihtiyacı karşılayacak bir şekilde sürmesi kaçınılamayacak bir ihtiyaçtır.

Kısaca izah edilmeye çalışılan çalışma konusunun müspet ve de menfi tetikleyicileri bulunmaktadır. Doğum son derece anlamlı dolayısıyla pozitif bir başlangıçtır. Unutulmaması gereken ölüden canlının doğamayacağıdır. Sonrasında da pozitif unsurun yeni sevdalara dönüşümü aslında nesillerin devamını da simgelemektedir. Kendini, sevgisini güncelleyemeyen, dönüştüremeyen birey önce kendine, ardından çevresindekilere, sonrasında bütün topluma ağır bir yük haline gelmektedir.

Durumu ne olursa olsun birey şu hususlardan enerji gözüne ulaşır ve kendini besler;

-         Spor

-         Güven

-         Sevinç ve Neşe

-         Sevgi

-         Saygı

-         Hoşa giden koku

-         Uyku

-         Müzik

-         Doğa

-         Temiz Hava

-         Seyahat

-         Tatil

-         Huzur

-         İyimserlik

-         Okuma

-         Olumlu Düşünce

-         Sabretmek

-         İyi ve sürdürülen arkadaşlıklar

-         Liyakat

Aynı şekilde enerji gözünden uzaklaşmaya sebebiyet veren hususlar da şöyle sıralanabilmektedir.

-         Hastalık

-         Gürültü

-         Gereksiz televizyon seyri

-         Telefonla haddini aşan meşguliyet

-         Dijital bağımlılık

-         Gerginlik

-         Depresyon

-         Huzursuzluk

-         Belirsizlik

-         Kızgınlık

-         Öfke

-         Nefret

-         Mutsuzluk

-         Ekonomik Yetersizlik

-         Hareketsizlik

-         Güvensizlik

-         Gereksiz Meşguliyet

-         Tiryakilik

-         Alkol tüketimi

-         Uyuşturucu kullanımı

-         Her türlü bağımlılık

-         Zararlı alışkanlıklar

Toplumu meydana getiren bireylerin söz konusu edilen olumlu ya da olumsuz durumları enerji gözleriyle onlara erişimiyle ve değerlendirebilme yetenekleriyle yakından ilgili olduğuna göre akademik tanımlamaların çok yeterli olamayacağı anlaşılmaktadır. İnsanın başına her türlü şeyin gelebileceği tespitinin de doğrudan bununla ilgili olduğu anlaşılmakta, satranç oyunu gibi hamleler ve fütüristik okumaların önü açılmaktadır. Yoksa değerlerin hantallaşması ya da şahsileştirilmesi kesinlikle söz konusu edilmemektedir.

Bir günün içerisinde belli zamanda, belli oranda, belli yerde spor yapılamaması diğer taraftaki birkaç unsuru birden öne çıkarabilecektir. Yerine getirilmiş olması ile aynı hanedeki olumlulukları tetikleyip artırabilecektir. Şehirleşen, sanayileşen, dijitalleşen dünyada enerji gözlerinin başında sporun gelmesi hiç kimseyi şaşırtmamalıdır. Bir şekilde vücuda ve beyne dahil olan gereksizlerin bedenden atılmasını da kolaylaştırmaktadır.

Sağlık ve yaşam kalite standardını daha yukarılara taşıyan enerji kanalı bireyin mensubu bulunduğu toplum aidiyetine uygun yaşayabilmesi, olumlu ilişkiler kurabilmesi, sağlıklı kalabilmesi, dürüst kalabilmesi, düşünce yapısını geliştirmesine katkı sağlamaktadır.

Bedenî ve ruhî gelişimini doğrudan tesir etmesinin yanında bireye sosyalleşme imkanı tanımaktadır. Belirlenen hedefe sadık kalarak kararlılıkla ulaşmada gerekli olan sosyal desteğini sağlanması mümkün olabilmektedir.

İradenin kuvvetlenmesini sağlar. Çalışma disiplini kazandırdığında zamanında başlama iş takvimine uyma ve hedefe ulaşmada muhtemelen engellerin ortadan kaldırılmasına aşamaları teker teker gerçekleştirir.

Moral gücü artırır. Bireyin kendine çeki düzen vermesi yanı sıra basamakları geçilmesini kolaylaştırır. Yakın çevrenin kendini fark etmesi yeni adımların atılmasına da zemin hazırlar. Sarf edilen sözlerin yetire getirilmesi itibarı fark ettirip zenginleştirir. Sayısal ve kıymet açısından itibarı artırır. Hangi şartlarda olursa olsun enerji kanalının açık tutulması zorunludur. Birey hareket imkanını zorlayarak enerji kanalı beslenmeli aynı zamanda muhtemel kapanmalarla mücadele etmelidir.

Enerjinin bireyin hayatındaki önemi su ile canlı arasındaki ilişkisine benzetilebilir. Sudan mahrum kalan canlının giderek yaşam aktivitelerini kaybetmesi gibi enerji kanalından uzaklaşan birey de hantallaşarak yok olup gider.

Kaliteli beslenme, kaliteli dinlenme, kaliteli değerlendirme, kaliteli dostluk, kaliteli adım teoriden ziyade bedenin doğal olarak onun kontrol merkezi durumundaki beynin enerji gözünün fonksiyonel canlılığı ile mümkün olabilmektedir. Fonksiyonel canlılığın görsel, işitsel ve dokunsal öğrenim yollarındaki kazanımlara yakınlık kazandırmasıyla dengeli bir ilerleyiş gerçekleşmektedir.

Enerji gözünün mevcudiyeti elbette son derece mühimdir ancak oradan beslenebilme, beslenme kanallarını açık tutma zarureti ortadadır. Enerji gözü belirlidir ve iyi bilinmektedir ona uzanmak kişiyi her türlü kötü alışkanlıklardan koruyacak bireyin hayatını başkalarının pazarı ya da avı olmaktan kurtaracaktır.

Prof.Dr. Turan AKKOYUN
Prof.Dr. Turan AKKOYUN
Tüm Makaleler

  • 23.03.2023
  • Süre : 5 dk
  • 3538 kez okundu

Google Ads