Site İçi Arama

kultur-sanat

Güce Yoldaş Olup Ona Tapanlar

Güç, bir mıknatıs gibidir insanları kendine çeker. Bazılarımızın elinde bu türden bir gücü olmadığından, güçlü olanların yanında yer alırlar, saf tutarlar. Çıkarları bunu gerektirir. Bu tür kişilerin ilkesi ve insanlığı yoktur, tabansızdırlar. Güçlünün önünde secde ederler ve biat kültürünün tutsağıdırlar onlar.

Kaypak ve fırıldakların çok bol olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Sanki bu topraklar bunların öz yurduymuş gibi bir durum var ortada! Onlar zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın kendi orta oyunlarının maskelerini takmış, mütemadiyen bıkmadan usanmadan oyunlarını oynamaya devam ediyorlar ve etmeye de devam edeceklermiş gibi gözüküyorlar.

"Her malın bir alıcısı vardır" derler. Çok güzel bir deyiştir, sanki bu anlatacaklarımın bir özeti gibidir bu deyiş. Çünkü bu malların mallarını bıkmadan, usanmadan alanlar var da ondan. Bizler yıkandığımız pis suyla yıkanmaya devam edersek, ki durum onu gösteriyor, korkarım bu durum bir süre daha değişmeden böyle aynen devam edecek ve hep başladığımız yere geri dönmek durumunda kalacağız.

Şüphesiz güç kontrol edildiği zaman bir mana ve değer atfeder. Çünkü kontrolsüz güç, güç değildir. Dünyadaki bütün savaşlar gücü ele geçirmek için yapılır. Eğer güç sarhoşluğu, insanın duygularını ve bununla birlikte düşüncelerini ele geçirirse, işte o zaman savrulmalar ve felaketler ardı ardına gelmeye başlar. Mühim olan gücü yönetebilmek ve onun sarhoşluğuna kapılmamaktır.

Güç, bir mıknatıs gibidir insanları kendine çeker. Bazılarımızın elinde bu türden bir gücü olmadığından, güçlü olanların yanında yer alırlar, saf tutarlar. Çıkarları bunu gerektirir. Bu tür kişilerin ilkesi ve insanlığı yoktur, tabansızdırlar. Güçlünün önünde secde ederler ve biat kültürünün tutsağıdırlar onlar. Onların kıblesi güç odağı neresiyse, orasıdır. Doğru, yanlış gibi bir dertleri olmaz böylelerinin. Onlar güç kimdeyse ondan yana dönen kıblesi seyyahlardır! Her dönemde kraldan fazla kralcılık yaparlar. Onlar için demokrasi, faşizm ya da başka bir rejim hiç fark etmez. Güç kimin elindeyse o eli işlerine yaradığı sürece hep hürmetle öperler. Bundan zerre gocunmazlar. Ancak böyleleri güçten düşeni de hiç affetmezler. Güçten düşene ilk tekmeyi vurmak için birbirleriyle yarışırlar adeta. Çünkü onlar gücü, güçlüyü kendilerine kıble edinmişlerdir! Onlar güce tapanlar tarikatından, güçlüye secde edenler cemaatindendirler!

Şimdi bu güce tapınanlar, kişiye değil, onun şahsında ortaya çıkan güce tapıyorlar. O kişinin sahip olduğu gücünden yararlanıp mevki makam sahibi olmak, servet sahibi olmak gibi çıkarcılıklar sergiliyorlar.

Bu ülkede güce tapıcıları çok iyi tanırım. Bu ülke de güce secde edicileri çok iyi tanırım. Bu ülke de kıblesi güç odağı olanları çok iyi tanırım. Aslında hepimiz çok iyi tanırız. Bunlar artık günlük yaşantımızın birer parçası, sanki değişmez gerçeği haline gelen şeyler oldular.

Kendimi bu konuda uzman sayarım. Çünkü ben, bu ülkenin genetik kodlarının arızalarını okudukça, yazdıkça, konuştukça ve gezdikçe çok iyi öğrendim.

Gücün ne demek olduğunu onu yaşayarak öğrendim. Başta büyük para babalarının, yüksek bürokratların ve benzerleri olmak üzere, insanların onun karşısında nasıl iki büklüm olduklarını, süklüm püklüm konuştuklarını çok gördüm. Bürokraside çalışan ve emekli olana kadar büyük büyük makamları dolduranlar, emekli olduktan sonra hallerinin nice olduğunu da bir sütre arkasından dikkatle izledim. Çünkü onlar kişilere değil güce taparlar. Güç kimdeyse onun yanında olurlar.

Bugün güçlü oldukları için onlara tapan ve onların karşıtlarını hainlikle suçlayanlar, yarın öbür gün güçten düştüklerinde onlara ilk hainlik edeceklerdir! En hainlerin en güce tapıcılar içinden çıktığı iyi bilinmelidir!

Saygı dolu sevgiyle kalın...

Araştırmacı Yazar Mustafa Orhan ACU
Araştırmacı Yazar Mustafa Orhan ACU
Tüm Makaleler

  • 25.05.2023
  • Süre : 4 dk
  • 1029 kez okundu

Google Ads