Site İçi Arama

kultur-sanat

Sağlık Çalışanları Arasındaki «Tatsızlık»

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca tarafından birinci ağızdan açıklanan «doktorlara zam» müjdesi ne yazık ki zam yapılan doktorlar tarafından anlaşıldı ne de doktor dışı sağlık personeli tarafından - haliyle - beğenildi. Ancak burada maaş kadar üzücü olan bir diğer durum ise özellikle hemşire - doktor tartışmaları oldu.

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca tarafından birinci ağızdan açıklanan «doktorlara zam» müjdesi ne yazık ki zam yapılan doktorlar tarafından anlaşıldı ne de doktor dışı sağlık personeli tarafından - haliyle - beğenildi. Ancak burada maaş kadar üzücü olan bir diğer durum ise özellikle hemşire - doktor tartışmaları oldu. Ne yazık ki iki grubun da baskın karakterleri seslerinin çok çıkmasının da etkisi ile ortamı daha fazla gerdi.

Öncelikle olayın doktor tarafından bakacak olursam, daha önce de doktorlara önemli bir miktarda zam yapılması gerektiğini ifade ettim. Bu konuyu genişleterek ülkedeki her çalışana ve emekliye devlet özel sektöre de örnek olacak oranda zam yapmalıdır ve yapacaktır.

Ancak doktorlar arasında zam vb. konusunda ciddi bir kafa karışıklığı yaşandı. Örneğin «doktor maa-şı» dediğimiz «şey» saf doktor maaşı, sabit döner parası ve varsa ek ödemeden oluşur. Bunun üstüne eğer varsa nöbet ve icap ücretleri eklenir. Kısaca hiçbir doktor her ay sabit bir maaş almaz, kendi sağlık durumu veya izin durumundan tutun da o ay diğer çalışma arkadaşlarının performansına kadar her şeyden etkilenir. Bu şekilde ödenen maaşın sadece saf doktor maaşı olarak tabir ettiğim kısmının emekliliğe asıl unsur kabul edilmesi de mağduriyet yaratmaktadır. Ayrıca adeta bir esnaf gibi çalış-ması beklenen doktor maaşına güvenemediği için uzun süreli bir plan yapamamaktadır ve amiyane tabirle bu ay kazandığını bu ay yemektedir.

İşte zam olarak yapılanın bu sabit ödemeyi bir miktar artırıp ödemeye eklenmesi ve sabit ödeme ye-rine maaş olarak verilmesi olduğu tartışıldı. Tartışıldı diyorum çünkü kanunun geçtiği 1 Aralık’tan kanunun beklemeye alındığı 3 Aralık tarihine kadar hiç kimse «yapılan zammın» ne kadar olduğunu anlayamadı. Hatta birkaç hukukçu arkadaştan bilgi talep eden meslektaşlarımız bile kesin yanıt ala-madı. 

Açıkçası hukukçuların bile tam olarak ne olduğunu anlamadığını iddia ettiği bu zammın yapılmış gibi medyada yer bulması haliyle bu zorlu günlerde herkesin tepkisini çekti. Özellikle hemşirelerden olu-şan grupta ciddi protestolar yükseldi ve kendi adıma protesto edilmesini doğru bulduğumu ifade et-mem gerekir. Şu anda özellikle maaşların dolar bazında ne kadar eridiğini göz önünde tutarsak yazı-nın başında dediğim gibi herkese enflasyonun kat kat üstünde zam yapılmalıdır. Ancak burada iki grubun da sanki maaşlarını diğer grup veriyormuş gibi davranması, birbirlerinin mesleğini hafife al-ması ve aralarında nefret oluşması maalesef kabul edilebilecek bir şey değildir. Hak aramada ülke-mizde yapılan en büyük hatalardan olan «o neden benden yüksek alıyor, ne yapıyor ki?» şeklindeki yaklaşım sadece şu anki durumda olduğu gibi herkesin düşük maaş almaya devam etmesine sebep olmaktadır. Ayrıca birbirini tamamlayıcı bu iki meslek grubunun; sağlıkta şiddetin iyice arttığı bu-günlerde, toplum önünde diğer meslek grubuna hakaret etmesi sadece sağlık sektörüne olan güveni sarsmaktadır.

Ayrıca bu dönemde ne yazık ki bilinçli olarak birçok durum çarpıtılmıştır. Örneğin bir hastanede dok-torların yemek yerken protesto edildiği haberi elbette doğru değildir. Velev ki doğru olsa da bu eyle-mi yapan kişilerin akıl sağlığı hakkında bilgi vermek dışında hiçbir işe yaramamaktadır. Ayrıca bir eylemde doktor üniformalı maketin yakılması da doğru değildir. Her ne kadar bence de yanlış bir gösteri olsa da üzerinde sağlık çalışanı yazan bir maket yakılmıştır. Eminim ki hemşireler tarafına da benzer provakasyonlar yapılmıştır. Ayrıca bu işten hiçbir çıkarı olmadan dr, hemşire nickleri ile sağda solda saçma sapan, akla hayale sığmayacak yorumlar yapanlar da mevcuttur. Ergenlik nedeniyle ol-duğunu düşündüğüm bu duruma denecek çok şey yoktur. İki tarafından bu noktada sakinliğini koru-yarak, öncelikle olayı araştırmasını öneriyoruz.

2022 yılı bütçe görüşmelerinden sonra tekrar ele alınacağı açıklanan kanunda öncelikle tüm sağlık çalışanlarının ardından da tüm toplumun refahının yükseldiği bir iyileştirmenin yapılmasını yürekten temenni ediyoruz.

Dr.  Yakup Özgüngör
Dr. Yakup Özgüngör
Tüm Makaleler

  • 08.12.2021
  • Süre : 3 dk
  • 1111 kez okundu

Google Ads