Site İçi Arama

savunma

Silahlı Hürjet Projesini İvmelendirelim

2023-2033 yıllarında Yunan Hava Gücünde 83 adet F-16V, 24 adet Rafale ve 20 adet F-35A Av/Bombardıman uçağı olacak. Bu Yunan Hava Gücünü 4++ ve 5’inci nesil uçaklardan teşekkül edilmiş, bölgesinde son derece nitelikli ve etkili bir hava gücü haline getirecek.

Önümüzdeki 10 yılın Türk Hava Gücü için son derece zor geçeceğini değerlendiriyorum (Detaylar için Bknz. Ref.1).

2023-2033 yıllarında Yunan Hava Gücünde 83 adet F-16V, 24 adet Rafale ve 20 adet F-35A Av/Bombardıman uçağı olacak. Bu Yunan Hava Gücünü 4++ ve 5’inci nesil uçaklardan teşekkül edilmiş, bölgesinde son derece nitelikli ve etkili bir hava gücü haline getirecek.

2023 Global Firepower Index (Küresel Ateş Gücü Endeksi)’ine göre; Türkiye, hava gücü dahil her kategoride Yunanistan'dan daha güçlü olarak sıralandı. Bu yakın zamanda pek değişmeyecek olsa da, Yunanistan, Rafale ve F-35A yeni savaş uçağı alımları ve F-16V modernizasyonu ile birlikte; önümüzdeki on yıllık dönemde Türkiye’ye karşı niceliksel olmasa da niteliksel olarak net bir üstünlük elde ediyor.

Türkiye’nin Hava Gücü Nitelik Yönüyle Yunanistan Hava Gücüyle ne zaman neler ile dengelenebilir?

F-35A’ya karşı hangi uçak?

F-35A’nın sistemsel niteliğiyle eşdeğer uçağımız olmayacak, görünmezlik (stealth) özelliği ile TF-23 Kaan F-35A ile eşit olacak, hava üstünlüğü açısından ondan daha kapasiteli bir uçak olacak ama darbe kabiliyeti açısından bu uçakla eşdeğer sistemlere sahip olması açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre mevcut konfigürasyonunda olası görünmüyor. Yani biz Yunanistan’a onların bize yapabileceği nitelikte darbe taarruzu yapamayacağız, ancak eğer görünmez (stealth) F-35A’yı görebilirsek (bu radar teknolojisi henüz geliştirilemedi) TF-23 KAAN ile etkinlikle önleyebileceğiz.

Ancak, sorun özellikle önümüzdeki on yıl için hayati öneme haiz bir tehdit oluşturuyor. Çünkü; Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na TUSAŞ tarafından teslim edilecek TF-23 Blok-1 konfigürasyonunun 2029 yılına kadar geliştirilmesi hedeflenmektedir. Faz-2 kapsamında üretilecek 10 adet TF-23 Blok-1 savaş uçağı, 2030-2033 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecektir. Belki program biraz öne çekilebilir ancak TF-23 son derece komplike konsept’de (High Mix Consept) bir hava silah platformu, bu seviyede kompleks bir sistemin proje takviminin hızlandırılması, hızlandırılmış bir takvimin etkinlik ve emniyetle yürütülmesi; hem mühendislik, hem üretim hem de lojistik destek açısından kolay, hatta uygun değildir. TF-23 KAAN hava üstünlüğü (air dominance) uçağımızın projesinin “sessiz, derinden, sakin ve sağlam adımlarla” yürütülmesinin elzem olduğunu değerlendiriyorum.

Rafale & F-16V’ye karşı hangi uçak?

Rafale, F-16V ile dengelenebilir, Rafale’nin hem bombardıman hem de önlemede F-16V’den daha üstün olduğunu değerlendiriyorum ve üstelik çift motor avantajı da mevcut, ancak F-16V’yi ve ciddi sayıda F-16’mızı V (Viper) konfigürasyonuna yükseltecek kitleri satın alabilmemiz hala ABD kongresinde onaylanmadı ve sürekli gereksiz ve geçersiz mazeretlerle, siyasi şantajlarla ötelenmekte, üstelik F-35A ortaklığımıza yatırdığımız finansman da tarafımıza iade edilmemektedir.

Bazı F-16’larımızı milli Özgür projesi ile upgrade (model yükseltme) ediyoruz, onları 4++’üncü nesil seviyesine getireceğiz, bu projenin ne zaman tamamlanacağına dair açık kaynak bilgisine erişemedim, ayrıca F-16 Özgür konfigürasyonunun F-16V konfigürasyonu ile nitelik olarak birebir olacağını iddia edemeyiz diye değerlendiriyorum.

40 adet Eurofighter Typhoon uçağı almak istiyoruz, ancak Almanya bu alımı veto ediyor. Umarım alınması düşünülen bu uçaklar son versiyondaki EF Typhoon’lar olacaktır. Ancak, sorunumuz önümüzdeki on yılda olduğuna göre, bu 40 uçak bize ne zaman teslim edilecektir? EF Typhoon üretim hattı 2033’e kadar kesinleşmiş siparişler ile dolu, o tarihten sonra ise sipariş yok. Üstelik bu seviyede bir uçağın sisteme girmesi ve onun bakım ve idame lojistik sisteminin oturması yaklaşık 5 yıl alacaktır. Bize 40 uçağın aynı anda verilebilmesi de mümkün değil. Bu durumda; Almanya vetosunu bugün kaldırsa dahi önümüzdeki on yıllık niteliksel açığı kapatmak için EF Typhoon alımı çözüm olmayacak gibi görünüyor.

Peki ne yapacağız? Önümüzdeki On yılda rakip hava gücü ile aramızdaki dengeyi nasıl sağlayacağız?

Dengeyi niceliksel üstünlükteki Hürjet Hafif Taarruz Uçakları ve Yerden Havaya, Yerden Yere, kısa-orta ve uzun menzilli füzeler ile sağlayabiliriz.

Bu zaman zarfında (önümüzdeki on yıl) niteliği yakalamamız mümkün görünmüyor, o halde niceliği yani sayısal üstünlüğü artırmamız gerekiyor. Çözüm nedir? Hürjet’in Hafif Taarruz Uçağı konfigürasyonundaki versiyonuna azami önceliği, finansmanı, iş gücünü vd. tüm olanaklarımızı seferber etmeliyiz. Bu uçağımız makul bir menzil ve atış kabiliyetinde bir uçak olacaktır. Hafif Taarruz Uçağı Hürjet hakkında detaylı bilgi için (Bknz. Ref.-2).

F-16’nın özellikle güney sınırlarımızın ötesindeki ve Ege üzeri ve ötesi harekatlarında, F-16’nın yükünü alabilecek seviyede ciddi katkısı olacaktır. Minimum 150+ sayıda silahlı HÜRJET versiyonunu üretmemizin uygun olacağı kanaatindeyim.

Eşdeğer olarak; üretilebilecek maksimum sayıda yerden havaya, yerden yere, kısa-orta ve uzun menzilli füzelerin de seri üretimine geçmeliyiz. Füze caydırıcılığı ve ürkütücülüğü çok yüksek bir silah sistemidir. Çok fazla sayıda füzeye sahip bir ülkeye taarruz etmek yürek ister. Taarruz edeni de vurursunuz. Ayrıca uzun menzilli füzeleriniz ile siz onları vurursunuz.

Sonuç:

“En önemli tehdit en yakın tehdittir”, önümüzdeki en yakın tehdidin; hava gücümüzün niteliğinin Yunanistan’ın hava gücünün seviyesinde olamayacağını düşünüyorum. Bu tehdidin fazla sayıdaki silahlı HÜRJET uçağımız ile bertaraf edilebileceğini değerlendiriyorum.

Kaynakça:

1. Türk Hava Gücünün Önündeki En Zor On Yılı

https://strasam.org/savunma/havacilik-ve-uzay-sanayii/turk-hava-gucunun-onundeki-en-zor-on-yili-1709

2. Hafif Taarruz Uçakları Arenasına HÜRJET de Giriyor

https://strasam.org/savunma/havacilik-ve-uzay-sanayii/hafif-taarruz-ucaklari-arenasina-hurjet-de-giriyor-1723

Araştırmacı Yazar Raif BİLGİN
Araştırmacı Yazar Raif BİLGİN
Tüm Makaleler

  • 22.11.2023
  • Süre : 3 dk
  • 3220 kez okundu

Google Ads