savunma

Enerji Sektörü Gelişmeye Devam Ettikçe NTE & Bor Pazarı da Büyüyecek

Nadir Toprak elementleri değerlidir. Ses hoparlörleri, sabit sürücüler, kamera lensleri, MRI görüntüleme gibi teknoloji yaratan manyetik ve optik özelliklere sahiptirler. Ancak madencilik sonrası arıtma süreçleri tehlikeli atık oluşturur. Bor, daha ucuz ve daha çevre dostu olmasının yanı sıra temiz ve süper iletken, enerji açısından verimli faydalar sağlayan potansiyel bir alternatiftir.

Bor Elementi Nadir Toprak Elementleri (NTE) Kulübüne Katıldı

Enerji sektörü gelişmeye devam ettikçe Bor pazarı da büyüyecek. Elektrikli araçlar, yüksek verimli rüzgâr türbinleri ve gelişmiş güneş panelleri gibi yeni ve gelişmekte olan sektörlerden gelen talebin artmasıyla bor talebinin artması bekleniyor. Bor tam anlamıyla nadir bir toprak minerali değildir ancak araştırmalar onun bu değerli gruba dahil edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir.

Nadir Toprak Elementleri: Nedirler ve Neden Önemlidirler? 

Nadir Toprak Elementleri

Nadir toprak elementleri (REE-Rare Earth Elements), birçok modern teknolojide gerekli olan 17 metalik elementten oluşan bir gruptur. İsimlerine rağmen aslında nadir değildirler ancak çıkarılıp rafine edilmeleri zordur. Son yıllarda enerji üretimi ve depolanmasındaki rolleri ve jeopolitik üzerindeki etkileri nedeniyle NTE (Nadir Toprak Elementleri)'lerin önemi arttı.

Nadir Toprak elementleri değerlidir çünkü ses hoparlörleri, sabit sürücüler, kamera lensleri, MRI (Magnetic resonance imaging) görüntüleme ve her türden monitör gibi bileşenlerde teknoloji yaratan manyetik ve optik özelliklere sahiptirler. Ancak madencilik sonrası arıtma süreçleri tehlikeli atık oluşturduğundan bunları çıkarmanın bir maliyeti vardır. Bor, daha ucuz ve daha çevre dostu olmasının yanı sıra temiz ve süper iletken, enerji açısından verimli faydalar sağlayan potansiyel bir alternatiftir.

Son yıllarda nadir toprak malzemelerine olan talebin artmasının arkasında 2 ana neden var. Bunlar:

Mıknatıslara olan küresel talep son birkaç yılda hızla arttı ve Asya-Pasifik bu trende öncülük ediyor. Çin ve Japonya da dahil olmak üzere Asya ülkelerinde artan ürün gereksinimleri ve uygun maliyetli ürünlerin giderek daha fazla benimsenmesi gibi çeşitli faktörlerden etkilenen mıknatıs pazarı, elektrik ve elektronik, otomotiv endüstrisi gibi farklı son kullanım endüstrilerinde önemli bir büyümeye tanık oluyor. 

Asya-Pasifik'te artan ürün talebi, yüksek performanslı sonuçlar sunarken maliyetleri düşürmeye yardımcı olan verimli üretim süreçleri nedeniyle mıknatısların dünya çapındaki popülaritesinin artmasına neden oldu. Temiz enerjiye artan ilgi, tüketim seviyelerini artıran bir başka tetikleyici faktördür.

Endüstriyel Bazda Son Teknolojik Gelişmeler:

Otomotiv Endüstrisi

Nadir toprak elementleri kalıcı mıknatıs pazarının önümüzdeki beş ila on yıl içinde büyümesi bekleniyor. Bu büyümenin ardındaki en önemli nedenler, bu mıknatısların uzun süreler sonunda bile mıknatıslanma özelliğini kaybetmesini engelleyen kalıcılık ve yüksek koersivite gibi özellikleridir. Bu metaller otomotiv pazarlarında birçok uygulama alanı bulurlar.

Rüzgâr Enerjisi

Rüzgâr türbini teknolojisindeki yeni bir gelişme, doğrudan tahrikli türbinleri müşteriler için uygun bir seçenek haline getirdi. Nadir toprak elementleri mıknatısları sayesinde ağırlık azaltılır ve bakım sorunları ortadan kaldırılır, bu da bunu cazip bir yatırım fırsatı haline getirir.

Rüzgâr türbinlerinde kullanılan en popüler jeneratör, bor içeren kalıcı mıknatıstır. Tüm hızlarda en yüksek verimle yüksek güç yoğunluğu ve küçük boyut ürettikleri için açık deniz türbinlerinde kullanılırlar. Bu jeneratörler, yıllık büyük miktarda enerji üretimi için düşük kullanım ömrü maliyeti sunar.

Nükleer Enerji

Nükleer reaktörlerde bir nötron soğurucu olan nadir toprak elementi gadolinyuma yönelik artan talep, çekirdeğin reaktivitesini kontrol etmek ve düzenlemek için taze yakıt olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Enerji piyasasında tüketimin artmasına neden olacak yatırımlar yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda Gadolinyum'un pazar talebini artırması öngörülüyor. Nadir topraklara yönelik artan talebin, tüketici elektroniği ve nükleer enerji endüstrilerindeki büyümeden de kaynaklanması bekleniyor. 

Daha Güvenli Nükleer Enerjide Nadir Toprak Metallerinin Rolü

Nükleer enerjinin geleceği toryumdur. Toryum, uranyumla karşılaştırıldığında çok az tehlikeli, silah düzeyinde atık üretir ve onun radyoaktif yan ürünleri, Uranyumdaki gibi binlerce veya milyonlarca yıl yerine yalnızca birkaç yüz yıl dayanır. Bu, bugün bildiğimiz şekliyle nükleer silahların yayılmasıyla ilişkili tehdidi büyük ölçüde azaltıyor.

Monazit madenciliğinin yan ürünü, 15 farklı nadir toprak metali ve toryum elementini içeren bir mineraldir. Düzenleyiciler şirketleri bu maddeyi güvenli bir yerde saklamaya zorluyor ancak düşük seviyeli radyasyon yayan bu radyoaktif maddeyle yapabilecekleri çok az şey var. Ancak Toryum nadir değildir ve çoğu kıtada bol miktarda bulunmaktadır. Hindistan özellikle bol miktarda toryum kaynağına sahip; bu da Çin dışındaki ülkelerin monazit üzerinde herhangi bir kontrole sahip olmasalar bile kendi madencilik endüstrilerini geliştirmek isteyebilecekleri anlamına geliyor.

Güneş Enerjisi Sektörü

Bor, potansiyel faydalarını gösteren bir enerji depolama ortamı olarak kullanılacaktır. Güneş enerjisi sistemlerinin geliştirilmesi çerçevesinde Bor'un, ihtiyaçların daha yüksek ve daha talepkâr olduğu Avrupa gibi verimlilik düzeyi yüksek bölgelerden aktarım sırasında enerji kaybını azalttığı tespit edildi. Hidrojen üretmek veya iletim hatları inşa etmek, %50-%60 arasında değişebilen önemli miktarda enerji kaybına neden olur.

Bor'un güneş enerjisini bir üretim sahasında depolayabildiği ve taşıyabildiği bir döngü yaratma çalışmaları yürütülmektir. Bu süreç, uzun mesafeli taşıma sorununu çözecek ve geleceğe yönelik depolamayla ilgili sorunları çözecektir.

Enerji Sektörünün Talebi Nedir?

Temiz enerji teknolojilerinde elementlerin kullanımı eşit değildir. Rüzgâr türbinleri ve elektrikli araçlar (sırasıyla) %7 veya %9'u oluştururken, rüzgar türbininde kullanılan sabit mıknatıslı jeneratörler yalnızca %37'yi oluşturur. Çekiş motorlarında terbiyumun bulunmadığına dikkat edilmelidir; ancak bunun yerine, bunların düzgün çalışmasını sağlamak için gerekli bir unsurdur.

Nadir Toprak Metallerinin Gelecekteki Arzına İlişkin Tahminler

2010-2011 nadir toprak krizi ve Çin'in tedarik zincirindeki baskın rolüne ilişkin endişelerin ardından birçok ülke, arzı çeşitlendirmek için jeolojik araştırma ve madencilik projelerini destekledi. Bunlardan bazıları arasında Amerika'daki Mountain Pass madeninin 2002-2012 yılları arasında geçici olarak kapatıldıktan sonra iki yıllık bir kapatmanın ardından yeniden açılması ve Avustralya'nın Güney Afrika ile batı sınırında bulunan Weld Dağı'nın açılması yer alıyor.

Yapım aşamasında veya üretim öncesi altı maden var, on iki tanesi şu anda fizibilite aşamasında ve toplam kırk dokuzu (tercihen daha az) hala geliştiriliyor. Bu projeler önümüzdeki birkaç yıl içinde üretime başlayacak ve arz çeşitliliğine katkı sağlayacak. Hangi madenlerin mali açıdan uygun olacağını belirlemek imkansız olsa da her projeden elde edilen teknik bilgilere dayanarak tahminlerde bulunabiliyoruz.

Çinli şirketler, yabancı nadir toprak madenlerindeki azınlık hisselerini giderek daha fazla satın alıyor ve bu da onların dünya çapında meydana gelen önemli gelişmeler hakkında bilgi edinmelerine olanak tanıyor. Örneğin Shenghe Resources, hem Kvanefjeld projesine hem de Dağ Geçidi madenine sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle de bunun ilave gerilimler yarattığı bir dönemde, bilgilerin doğrudan Çinli rakiplere aktarıldığı teknik projeleri hükümetin finanse edip etmeyeceği konusunda sorular sorulmaya başlandı.

Türkiye, Dünyadaki En Geniş İkinci NTE Rezervini Keşfetti

Türkiye, Eskişehir’in Beylikova ilçesinde dünyanın en geniş nadir toprak elementleri rezervini keşfetti. 800 milyon ton ile en büyük NTE rezervine sahip olan Çin'den sonra ikinci sırada olan bu yeni alanın 684 milyon ton rezerve sahip olduğu tahmin ediliyor. Devlet madencilik şirketi Eti Maden, deneme tesisinde ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleneceğini duyurdu. Bilinen 17 elementten 10’u, Türkiye’de üretilebildiği için yakın gelecekte daha büyük bir tesis ile 570 bin ton rezerve ulaşılabilir.

Sonuç

Dünya şu ya da bu nedenle yeşil enerjiye yönelirken, yeşil enerjinin geleceğinin, mevcut ekipmanın verimliliğini artırmanın bir yolu olarak ve bir araç olarak, büyük ölçüde nadir toprak minerallerine ve bunların donanımdaki kullanılmayan potansiyeline bağlı olduğu açıktır. 

Kısa vadede piyasayı dengelemenin en etkili yolu talebi kısmaktır. Bunu, ürün düzeyinde iklim hedefleri doğrultusunda çalışırken, inovasyonu ve yeşil teknolojileri teşvik ederek, nadir toprak elementlerinin tüketimini azaltarak ve/veya Bor gibi daha dost alternatifleri ikame ederek yapabiliriz.

Sihirli element Bor; sınırları zorlamaya, değişik elementlerle entegre olup güç birliği yaratmaya, efsanesini sürdürmeye devam ediyor...

Araştırmacı Yazar Raif BİLGİN
Araştırmacı Yazar Raif BİLGİN
Tüm Makaleler

  • 29.10.2023
  • Süre : 5 dk
  • 1267 kez okundu

Google Ads