Site İçi Arama

Hakkımızda

strasam.org bir düşünce kuruluşudur.

STRASAM, strateji, siyaset, savunma, ekonomi, tarih, hukuk, uluslararası ilişkiler, NATO, çevre ülkeleri vb. alanlarda son gelişmeler hakkında araştırma ve analizleri yayımlamak maksadıyla oluşturulmuş bir platformdur.

Amacımız

Öncelikle Türk kamuoyunu aydınlatmaktır. Ayrıca çalışma alanlarımıza yönelik olarak karar vericilere katma değeri olan bilgi paketlerini rapor-analiz formatında sağlamaktır.

Vizyonumuz

STRASAM; strateji, siyaset, savunma, tarih, uluslararası ilişkiler, uluslararası örgütler, dış politika, ekonomi, tarih, hukuk, savunma sanayii, güvenlik alanlarında Türkiye ve çevresine yönelik araştırmalar yapmayı, analizler gerçekleştirmeyi, bu alanlarda geleceğe yönelik  projeksiyonlar üretmeyi, alan bazlı çözüm önerileri geliştirmeyi, genel manada Türk toplumunu aydınlatmayı hedefler.

STRASAM, siyasi yelpazede yer alan partilere, kurum ve kuruluşlara eşit mesafede durur, tarafsızdır. Sadece, ülke sorunlarını tartışmak ve ülkemizin geleceğine, bu topraklarda yaşayacak gelecek nesillerimize fayda sağlayacak çalışmalar yapmak adına taraftır. 

Misyonumuz

STRASAM; politika yapıcıların ve karar vericilerin kullanabileceği lüzumlu bilgiyi üretmeyi amaçlar. Bu kapsamda, istekli ve motivasyonu yüksek araştırmacıların, stratejist ve analistlerin STRASAM çatısı altında yer alarak, lüzumlu bilgiyi üretmesi için elverişli ortam sağlar.

STRASAM; potansiyel müşterilerinin talepleri doğrultusunda alan araştırmaları yapabilir, çözüm önerileri geliştirebilir. Bu tür çalışmalarda müşteri taleplerine cevap verilirken, ticari kaygılardan bağımsız bir çerçeve çizilir, taraflı ve ideolojik temelli bir tutum içinde olunmaz.

Finansman Kaynaklarımız

STRASAM, kendisini bağımsız olarak finanse eden, partizan olmayan bir düşünce kuruluşudur. 

STRASAM, çeşitli yayınlarının satışından ve araştırma sözleşmelerinden, düzenlediği etkinliklerden ve alınan reklamlardan gelir elde ederek kendisini bağımsız olarak finanse eder.

STRASAM'ın temel entelektüel bağımsızlığı ilkesi korunur. 

STRASAM, kendi gündemini belirler, kendi araştırma konularını seçer ve araştırma bulgularını doğru bir şekilde yansıtma sorumluluğunu yerine getirir. 

STRASAM, yayımlanan yazıların entelektüel bütünlüğüne ve yüksek kalite standartlarını karşılamasına özen gösterir. 

Temel Prensiplerimiz

STRASAM yazarları, çalışmalarında kamu yararını gözetir ve herhangi bir siyasi partinin tarafı olarak algılanabilecek görüşlerini yazılarına yansıtmaz.

STRASAM araştırmacıları ve yazarları tarafından ifade edilen görüşler yalnızca kendilerine aittir ve belirli bir tartışmanın bir parçası olmaktan ziyade daha geniş bir tartışmaya katkı sunulması hedeflenir.

Yayınlarımızda; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Uluslararası Sözleşmelere, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Basın Ahlak İlkelerine uyulması temel prensibimizdir.

Bu prensip çerçevesinde yazıların içeriğine dair her türlü sorumluluk, yazıyı kaleme alan yazarın kendisine aittir.

avatar
Dr. Hüseyin FAZLA

Direktör

avatar
Dr. Mehmet ÇANLI

Direktör

avatar
Doç.Dr. Selahattin ATEŞ

Direktör

avatar
Dr. Özkan LEBLEBİCİ

Direktör

avatar
Dr. Eşref ÖZDEMİR

Danışman