Çalışanlarımızı Nasıl Güdüleyebiliriz?

Çalışanlarımızı Nasıl Güdüleyebiliriz?

Çalışma hayatında havucun sopadan daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Yani insanlar ceza almaktan çok takdir edilmek isterler. Takdir edildiklerinde daha verimli çalışırlar. Bu bağlamda güdüleme (motivasyon) önemli bir kavram olarak ...

Yaşanmakta Olan Toplumsal Ataletin Türkiye İçin Ölümcül Sonuçları

Yaşanmakta Olan Toplumsal Ataletin Türkiye İçin Ölümcül Sonuçları

Seçimden sonra bütün toplumun üzerine adeta bir ölü toprağı serpilmiş gibi. Bundan 20-30 yıl önce ciddi toplumsal reaksiyonlara neden olabilecek sorunlar, bütün toplum tarafından adeta görünmezlik maskesi giydirilmiş gibi görmezden ...

Hükümetin Uyguladığı Kamu Politikasında Doğruymuş Gibi Gözüken Yanlışlar

Hükümetin Uyguladığı Kamu Politikasında Doğruymuş Gibi Gözüken Yanlışlar

Bazılarına göre iktidarda olmak, halka hizmet etmekten çok kendi sistemini kurup, bölüşüm ilişkilerinde kendi kitlesine servet transferi sağlamaktır. Mekanizmanın iyi işlemesi için gerekense “halkın sadece bilmesi gerektiği ...

Çoban Sülü ve Bozulan Fırsat Eşitliğimiz

Çoban Sülü ve Bozulan Fırsat Eşitliğimiz

Bizler de, insanlar olarak, yılan ve kartal misali davranırız. Bir insanın bulunduğu pozisyona, konumuna ve statüsüne bakarak, kim olduğunu, yılan veya kartal mı olduğunu anlamakta zorlanmayız. ...

Cide Neden İl Olmalı?

Cide Neden İl Olmalı?

Batı Karadeniz'in incilerinden biri olan Cide ilçesi, il olmayı hak ediyor. Bunun coğrafi durum, iktisadi şartlar ve kamu hizmetlerinin gerekleri yasal kriterleri başta olmak üzere demografik ve tarihi birçok gerekçesi bulunmaktadır. ...

BAKFED’in Batı Karadenizli Bakan Atanması Talebi Karşılandı

BAKFED’in Batı Karadenizli Bakan Atanması Talebi Karşılandı

Batı Karadeniz kümülatif göstergelere göre Türkiye’nin en geri kalmış bölgesi. Hem de coğrafi olarak Avrupa’nın Alplerinden bile güzel olmasına rağmen. Dahası, bu “Türkmenlerin Kaidesi” binlerce yıldır işgal görmediği ...

Medya Dördüncü Kuvvet Rolünü Ne Derece Oynayabiliyor?

Medya Dördüncü Kuvvet Rolünü Ne Derece Oynayabiliyor?

Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre, Şinasi Türk toplumuna “yeni insan” modelini getiren yazardır. O, Newton ve Descartes gibi, Allah’a inanır ve “Allah’ın bizim için istediğine akılla varırız” görüşünü savunur. Şinasi aklın ...

Vatanseverlik ve İyi Siyasetçinin Turnusol Kâğıdı Nedir?

Vatanseverlik ve İyi Siyasetçinin Turnusol Kâğıdı Nedir?

Bana göre siyaset, sadece bir ülkenin yönetimini elde tutmak ya da ele geçirmek için yapılan bir iş değildir! Bir ülkeyi doğru dürüst yönetmek için yapılan önemli bir iştir ve öyle ...

Oy Uğruna Suriyelilere Vatandaşlık Verilmemelidir

Oy Uğruna Suriyelilere Vatandaşlık Verilmemelidir

Her şeyin başında ülkemizdeki 4 milyon civarındaki düzensiz göç denen Suriyeli nüfusun varlığının ekonomiye getirdiği yük geliyor. Nüfusumuza eklenen bu ‘artık’ nüfus, ülkemizin sosyal yapısını ciddi bir şekilde bozdu, ...

Deprem ve Siyaset

Deprem ve Siyaset

Bu arada maden işçilerine özellikle binlerce teşekkür etmemiz gerekli sanırım. Geç de gelmiş olsalar, sanırım en çok çaba harcayanlar maden işçilerimiz. Kimsenin giremeyeceği yerlere girip bir sürü canımızı sağ salim o enkaz ...

Boş Tartışmalar Yetmedi mi?

Boş Tartışmalar Yetmedi mi?

Peki eğer anayasada yazan "seçimler" sözünden "seçim günü" diye bir çıkarım acak olursak bu nasıl olacak? Belirlenen seçim gününden 60 ya da 90 gün önce seçim çalışmaları başlayacağına göre, bu çalışmalar neye göre ...

Hak Etmek ve Vatandaş Olmak-2

Hak Etmek ve Vatandaş Olmak-2

Devlet ile vatandaş ilişkisinde çok önemli bir detay vardır. Her iki tarafın da hak ve özgürlüklerin yanında hukukun üstünlüğünün farkında olması gerekmektedir. Bu farkındalık, sınırların aşılmaması için hem devlete hem de ...

Don Kişot'un Hikayesini Bilir misiniz?

Don Kişot'un Hikayesini Bilir misiniz?

Bir yazımda seçim propagandalarında sloganın ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Hatta örnek olarak "Her şey çok güzel olacak!" sloganının ne kadar tutarlı bir slogan olduğunu da söylemiştim. Ancak "Geliyor gelmekte olan" gibi ...

Düz Mantık

Düz Mantık

Aristo mantığı deriz, basit mantık. Hatta fıkrası vardır. Şu Temel'in düz mantık fıkrası. İnternette düz mantık deyince çıkıyor zaten. Dursun'un akvaryumu olmadığı için düz mantıkla normal bir erkek olmadığı ...

Demokrasi Çoğunluğun Kuralları mı Demektir?

Demokrasi Çoğunluğun Kuralları mı Demektir?

Her şeyin bir kuralı var. Kurallar dünyasında yaşıyoruz. Ailemizin öğrettiği, biraz da ailevi bakış açısıyla ilgiliyse görgü diyoruz. Daha geniş bir kitle, toplumun belli bir kısmının, biraz da yöresel olarak tarih içinde ...

Diyelim ki Muhalefet Kazandı! Ne Olur?

Diyelim ki Muhalefet Kazandı! Ne Olur?

En önemli bakanlıklar İç İşleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı desek, Ekonomi Bakanlığı'nın da sayın Babacan başkanlığında bir heyet ile yürütülebileceğini tahmin etmek zor olmayacaktır. Sanırım muhalefetin daha ...

Atatürk'le Kalın, Yanılmazsınız

Atatürk'le Kalın, Yanılmazsınız

Dünkü yazımda bahsettiğim dört düşünce akımı, yani anlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık Atatürk'ün gençliğinde etkisinde kaldığı düşünce akımlarıydı. Onun bu akımların her birinden sentezleyerek ...

Köprüden Önceki Son Çıkış

Köprüden Önceki Son Çıkış

Her ne kadar durumdan onlar da memnun olmasalar da, bindikleri araç nereye götürüyorsa oraya gitmeye razılar. Ya alışkanlık ya vurdumduymazlık, ya da gerçekten şoföre duyulan sevgi ve bağlılık. Şoför her ne kadar pragmatik de olsa ...

Sağlık Politikasında Nereye Gidiyoruz?

Sağlık Politikasında Nereye Gidiyoruz?

Sağlık izmetinin finansmanında ülkeden ülkeye farklı modeller uygulanabilmektedir. Ancak finansman, tek başına sistemin işleyişi üzerinde etkili olamaz. Örneğin tamamen özel sağlık sigortası üzerine kurulu ABD sisteminde sağlık ...

Siyasette ve İş Dünyasında Türk Kadınının Yeri

Siyasette ve İş Dünyasında Türk Kadınının Yeri

Toplumsal alanda kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği dengelemek için kadınlara yönelik bazı pozitif ayrımcılıkların sağlanması gerektiğine inanıyorum. Kadınlar adına yapılması gereken pozitif ayrımcılık, mevcut siyasi ve ...

Sağlıkta Şiddete Karşı Kamu Politikası Nasıl Olmalıdır?

Sağlıkta Şiddete Karşı Kamu Politikası Nasıl Olmalıdır?

Toplumsal apılar, karmaşık sistemlerdir. Olgular ve unsurlar arasında karşılıklı bağımlılık vardır. Yapının herhangi bir parçasında oluşacak/oluşturulacak küçük değişiklikler, apının genelinde beklenmedik büyük etkiler ...

Türkiye’nin Güncel Sorunları ve Kamu Politikası

Türkiye’nin Güncel Sorunları ve Kamu Politikası

Siyasi iktidarlar, devleti mi yoksa halkı mı yönetir? Bazılarınız için bu soru anlamsız gelebilir. Burada akademik yazın da dahil ak üzere bir kavram karışıklığı yaşandığını düşünüyorum. Sırayla gidersek, devletin var ...

Tarıma Kamu Politikası Penceresinden Bakmak

Tarıma Kamu Politikası Penceresinden Bakmak

Kapitalizmin gelişimine bağlı olarak tarımsal üretimde öncelikle girdilere olan bağımlılık gelişmiştir. Özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında dünya ticaretini yönlendirme gücünü eline geçiren ABD, 1960'lı yıllarda "yeşil ...

3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü

3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü

Çift taraflı olarak; yönetenle yönetilenler, politikacılarla halk arasında karşılıklı haber transferini yapma görevi özgür basına ...

Dindar Demokrat Olmak

Dindar Demokrat Olmak

“Dindar Demokrat” bireysel hak ve özgürlükleri önceleyen özgür ve özgüvenli bireylerce olabileceğini, kolektif hak taleplerinde bulunan bir cemaate mensubiyetle olamayacağını göstermiştir. ...

Siyasal İslam Nedir? Siyasal İslam Günümüzde Trajedi mi Yaşıyor?

Siyasal İslam Nedir? Siyasal İslam Günümüzde Trajedi mi Yaşıyor?

Dini bütün Cumhurbaşkanı dediler, örtülü bacım dediler, alnı secdeye değen dediler, miting meydanlarında Kur’an salladılar ama sonunda Asr-ı Saadet'ten Millî Görüş’ten evrile evrile eleştirdikleri "devletle" benzeşmeye ...

Sağlık Politikasını Yeniden Düşünmek

Sağlık Politikasını Yeniden Düşünmek

Sağlık politikaları, ülkelerin ekonomik ve sosyal yaşantılarının kesintisiz ve etkili işleyebilmesi için her ülkenin ...

Yükselen yenilikçilik kamunun yeni kurtarıcısı olabilir mi? 

Yükselen yenilikçilik kamunun yeni kurtarıcısı olabilir mi? 

Yükselen Yenilikçilik Yükselen yenilikçiliğin en büyük özelliği onun uygulanmak zorunda olmasıdır. Zira gelişim faydaya uygulama ile çevrilir. Bilgi toplumuna ve bilgi ekonomisine doğru evrilen bir dünyada, özellikle bilim ve ...

Batı Karadenizlilerin Fırsat Eşitliği Talebi 

Batı Karadenizlilerin Fırsat Eşitliği Talebi 

“Batı Karadeniz Fırsat Eşitliği Derneği-BAKFED” Türkiye’nin ilk coğrafi fırsat eşitliği derneğidir. Ayrıca Batı Karadeniz ölçeğinde kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşudur. Bu bağlamda iç hukukumuzun bir parçası olan B.M. ...

İslamic Governance - İslami Yönetişim, Hak ve Hürriyet Hareketi

İslamic Governance - İslami Yönetişim, Hak ve Hürriyet Hareketi

Harvard\'tan sınıf arkadaşım şöyle bir mesaj attı: “Bugüne kadar Amerika’da, Almanya’da, Hollanda’da, İngiltere’de hep Batılı yönetim ve yönetişim örnekleri gördün. Şimdi doğuya da yönel. Brunei Darüsselam ...