Site İçi Arama

siyaset

Emekli Askeri Personel Doğal Afet Yardım Faaliyetlerinde Değerlendirilebilir mi?

TSK’da birçok görev alanı var. Hemen hepsinin de Doğal Afet kurtarma ve yardım faaliyetleri ile yakından ilgisi vardır. Kurmay subaylar daha ziyade stratejik seviyede planlama ve yönlendirme yaparken sınıf subayları ve astsubaylar kendi sınıfları ile ilgili uygulamaya yönelik her türlü planlamayı ve planlara uygun icraatı üst seviyede yapma kabiliyetine sahiptir.

Askeri Personel Kimdir?

Askeri Personel emekli olduktan sonra kendilerine Sefer Görev Emri çıkar. Sefer Görev Emrini alan askeri personel seferberliğin ilan edilmesi durumunda kendisine verilen görevi yerine getirmek üzere derhal görev yerine katılır ve kendisine verilen görevi bihakkın yerine getirir. Sefer Görev Emri   emekli askeri personelin halen işe yarayabileceğinin resmî belgesidir.

Evet kabul ediyorum. Sefer görev emriyle görev verilen emekli asker kazma kürek çalışıp enkazdan insan çıkartamaz, mezar kazamaz, yük taşıyamaz, fiziki gücü ile çalışamaz, atlayamaz, zıplayamaz ama bunların dışında yapamayacağı iş yoktur.

Sivillerin birçoğu askerleri sadece savaşçı yönleri ile tanır, oysa iyi eğitilmiş ve tecrübeli her askerî personel, yaşı kaç olursa olsun, görevdeyken edinmiş olduğu tecrübe ve bilgi birikimini emekliyken de gerektiğinde yansıtabilecek yüksek ve göz ardı edilemeyecek (edilmemesi gereken) bir potansiyele sahiptir. Emekli olan her personelin emekli olsa bile yaşına, tecrübesine ve bilgi birikimine göre üstlenebileceği çok önemli görevler olabileceğini, devlet üst kademesinin dikkate alması gereken bir husus olduğunu hatırlatmak isterim.

Her şeyden önce subay ve astsubayların, özellikle subayların büyük bir çoğunluğu en az bir yabancı dili çok iyi seviyede bilir. Hatta bir kısmı ikinci ve üçüncü yabancı dili de bilir. Bu insanlar afet bölgesine gelen yabancı arama kurtarma ekiplerine çok rahat bir şekilde tercümanlık yapabilir, refakat edebilir, yerel yardım kuruluşları ile irtibatları ve koordinasyonu sağlayabilir. Ülkemiz sınırlarında bulundukları sürece misafir yabancı personelin her türlü problemleriyle ilgilenebilir, onları yönlendirebilir. Uluslararası yardımları koordine eder. Yurt dışı bağlantıları kurar, görüşmeler yapar.

TSK’da birçok görev alanı var. Hemen hepsinin de Doğal Afet kurtarma ve yardım faaliyetleri ile yakından ilgisi vardır. Kurmay subaylar daha ziyade stratejik seviyede planlama ve yönlendirme yaparken sınıf subayları ve astsubaylar kendi sınıfları ile ilgili uygulamaya yönelik her türlü planlamayı ve planlara uygun icraatı üst seviyede yapma kabiliyetine sahiptir.

Emekli Subay/Astsubaylar Depremde Ne Yapabilir?

Örneğin, emekli de olsa bir ulaştırma subayının yapamayacağı intikal, yükleme ve tahliye planı yoktur. Bir taşıma veya nakliye görevinde taşınacak yüke, yükün ağırlığına, hacmine, cinsine, yol ve hava şartlarına göre ne kadar araç lazım olduğuna, yüklemelerin nasıl yapılacağına, intikalin hangi yoldan kaç saat süreceğine, verilecek molaların yerlerine ve sürelerine bakar, gerekli hesaplamaları yapar, uygular ve uygulatır. Her ulaştırma subayı ve astsubayı terminal birlik komutanı gibi, özellikle afet bölgesindeki insanların başka alanlara tahliyesinde etkin görev yapabilir.

Bir Bakım subayı veya astsubayı (çoğunluğu teknisyendir), her türlü bakım-onarım merkezini açar ve işletir. Hepsi bir sayman gibi afet bölgesine gelen araçlar da dahil olmak üzere her türlü ekipmanı alır, ihtiyaca göre dağıtımını yapar, fazlasını depolar, eksik varsa tespit eder ve ilgili makamlardan ister, eksikleri en kısa sürede tamamlamak üzere her kapıyı çalar. Hangi malzemenin ne işe yarayacağını, eksikleri nereden ve nasıl temin edebileceğini bilir. Envanterini tutar, ilgililere zimmetini yapar, çalışması bitenden kullandığı malzemeyi teslim alır, bakımını yaptırır ve ileride yine kullanılmak üzere uygun usul ve yöntemlerle depolanmasını sağlar. Kullanılan araç, alet, avadanlık ve ekipman, geriye iade edilmek üzere alındıysa gerçek sahiplerine alındığı gibi sağlam ve bakımlı olarak iade eder. Görev esnasında hasar gören bir malzeme varsa ne zaman, nerede, ne şekilde hasar gördüğünü içeren ayrıntılı bir tutanağı hazırlar ve tüm hasar tespit tutanaklarını muhafaza eder. Devletin malını kayıt altına almada gösterdiği hassasiyeti kayıt silmede de gösterir. Hiç bir şekilde devlet malının zayi edilmesine müsaade etmez.

Bir İkmal (Levazım) subay ve astsubayı; Her türlü yiyecek, içecek, giyecek, çadır vb. barınma malzemelerinin ve   akaryakıt, katı yakıt gibi levazım sınıfını ilgilendiren malzemelerin nasıl alınacağını, nasıl kullanılacağını, nasıl ve hangi şartlarda depolanacağını iyi bilir. Fırın kurdurur, uygun evsafta hem de en güzelinden ekmek çıkartılmasını sağlar. Mutfak kurdurur. Bir kısmı askeri görevdeyken bizzat bu işin sorumlusu olarak mutfak işletmiştir. Muaddel çıkartır, hangi yemeğe hangi malzemeden ne kadar konulacağını bilir. Ne kadar malzeme ile kaç kişilik yemek yaptıracağını bilir, tabela yapar, kalori hesaplar, bir gram erzakı zayi etmez. Hijyene önem verir. Her işini bir plan dahilinde yapar.

Bir Muhabere subayı ya da astsubayı; her türlü muhabere (iletişim) sistemini kurar ve işletir. Telsiz görüşmesi yapılacak yerlere röle kurdurur. Rölelerin nerelere ve ne şekilde kurduracağını bilir. Her türlü iletişim vasıtasının idamesini sağlar. Afet Bölgesinin her yerinde gözümüz, kulağımız olur.

Bir İstihkâm subay veya astsubayı; geçici yaşam alanları dahil her türlü tesisin projesini çizer, yaptırır, kontrol eder. Su depolarının nerelere konulacağını, temizliğinin nasıl yapılacağını, nerelere su verileceğini ve temiz su hatlarının nasıl ve nerelere çekileceğini, bir yaşam alanı için mevcuduna göre ne kadar suya ihtiyaç olduğunu, pis su hatlarının nerelere çekileceğini, kanalizasyon sistemine nasıl bağlanacağını, kanalizasyon sistemi yoksa pis su toplama ve kanalizasyon çukurlarının nerelere kazılacağını, bunların yaşam alanını riske sokmadan nasıl boşaltılacağını ölçer biçer, hesaplar ve uygulatır. Her türlü aydınlatma sistemini kurdurur. Kaç KW elektrik ihtiyacı olduğunu, ne büyüklükte bir jeneratör ihtiyacı olduğunu, nasıl bir pano kurulacağını, elektrik hattının çekilmesi için nasıl bir kablo kullanılacağını, sigorta sistemlerinin nerelere konulacağını hesaplar, planlar ve uygulatır. Kurduğu sistemin kontrolünü yapar. Hesabı sağlamdır, hiçbir işini şansa bırakmaz. İtfaiyesinden yangın söndürme cihazına kadar her türlü hesabı yapar. Hangi yangına ne şekilde müdahale edilebileceğinin eğitimlerini verir.

Bir Personel subayı ya da astsubayı; hayatı boyunca kayıt kuyudat işi yapmıştır. Kalemi kuvvetlidir. Personel takibi yapar. Hangi birimde kaç kişi çalışıyor, nereden gelmiştir, ne iş yapar vb. bilir. Eksikleri tespit eder ve tamamlar. Afet bölgesindeki her türlü personel hareketini takip eder. Enkazlardan sağ, yaralı ve ölü olarak çıkan herkesin kaydını düzenli bir şekilde tutar ve kargaşaya, kaosa müsaade etmez. Hastasını, yaralısını, cenazesini arayan insanlara yardımcı olur, onları en doğru adrese yönlendirir. “Kayıp çocuk, kayıp yaşlı” gibi kontrolsüz ortamlarda olan şeylerin olmasına izin vermez. Kim, ne zaman, ne şekilde nereye gönderildi, kime teslim edildi ise hepsi onun kayıtlarında eksiksiz yer alır.

Muharip bir subay veya astsubay; İdarecidir. Hangi büyüklükte olursa olsun, geçici yaşam alanlarını kurar. Bir yaşam alanının nereye nasıl kurulacağını bilir. Yağmura, çamura karşı önlemler aldırır. Çadırlarını kurdurur. Çadırların etrafına yağmur olukları kazdırır, yağmur sularının yaşam alanına zara vermeyecek şekilde tahliyesini sağlar. Bir çadırın kaç kişi ile kaç dakikada kurulacağını, çadırın açık ağzının nereye bakacağını, bu çadırın nasıl ısınacağını, yangına karşı nasıl tedbir alınacağını, nerelere ne büyüklükte yangın istasyonu kurulacağını bilir. Rüzgârın yönünü hesaplar, seyyar tuvaletlerin yerini esas yaşam alanlarını rahatsız etmeyecek şekilde belirler ve kurdurur. Bir tuvalet çukurunun ne kadar derin kazılacağını, buraya ne kadar kireç, ibrik, tuvalet kâğıdı konulacağını, buraya suyu nereden ve nasıl getirileceğini, el yüz yıkama yerlerinin nereye kurulacağını, seyyar tuvalet yerlerinin ne kadar sürede bir değişeceğini bilir ve uygulatır. Ortak sosyal yaşam alanlarının yerini belirler, yemek yeme yerlerini hazırlatır, işletir. Yemek dağıtımlarını adil yaptırır. Sağlık kuruluşları ile daima iletişim halinde bulunur. Çevre ve tesis temizliğine önem verir. İnsanların sağlığını korur. Yangına karşı tedbirler alır. Tahliye planları yapar. Eğitim ve tatbikatlarını yaptırır. Yaşam alanlarının güvenliğini sağlar. Giriş çıkışları kontrol ettirir. Bulunduğu yerde huzur ve güvenliği sağlar.

Harp Okulu'nda Verilen Lisans Eğitimleri Nelerdir?

Tüm Milletimizin bilmesi için yazıyorum. Harp Okulundan;

-Tankçı, Bakımcı (Ordu donatım) ve Ulaştırma Subayları, Makine Mühendisi,

-Muhabere Subayları ve Topçu Subaylarının bir kısmı; Elektrik-Elektronik Mühendisi,

-İstihkam Subayları; İnşaat Mühendisi,

- Jandarma Subayları; Hukukçu,

- Piyade, Personel ve İkmal (Levazım) subayları; Yönetim, Organizasyon ve İşletmeci olarak mezun olur.

Son dönemlerde bazı subaylarımız ise Sistem Mühendisi olarak mezun olmuştur. Onalar da görevlerinin ehlidirler.

Sonuç

Yazılanlar sadece Kara Kuvvetleri emeklileri için yazılmış gibi görülse de Jandarma, Hava ve Deniz Kuvvetlerimizin emekli personeli de kendi alanlarında emsalsiz yeteneklere sahiptir. Devletimizin elinde bu kadar yetişmiş emekli personel kaynağı varken bunlardan istifade etmemesi veya edememesi düşündürücüdür. Ya yetkililerimizin bu değerli kaynaktan haberleri yok ya da devletin kendinden habere yok. Emekli de olsa her asker, devletin bekası ve güvenliği için vardır. Kahramanmaraş gibi büyük bir felakette bile biz emekli askerimizi kullanmayacaksak, ne zaman kullanacağız?

Eldeki kaynaklar yeterliyken belki emekli askerlere ihtiyaç duyulmayabilir. Ancak bilinmelidir ki, ihtiyaç hasıl olduğunda Türk Subayı ve Astsubayı emekli de olsa her zaman Türk Milletinin emrinde, Devletimiz tarafından verilecek her türlü göreve can-ı gönülden hazırdır.

Bu hazır bulunuşluğun bilinmesini, bu yazının bir anlamda Devletin üst kademelerinde bir farkındalığa vesile olmasını ve her daim emekli askeri personelin tecrübelerinden ve sahip oldukları potansiyelden yararlanılmasını diliyorum.

Araştırmacı Yazar Mustafa BALCI
Araştırmacı Yazar Mustafa BALCI
Tüm Makaleler

  • 14.02.2023
  • Süre : 7 dk
  • 1443 kez okundu

Google Ads