1687 Yılı: Neden Tarihte Bir Dönüm Noktasıdır?

1687 Yılı: Neden Tarihte Bir Dönüm Noktasıdır?

Calculus’u ilk kez kimin yazdığı önemli değil, zaten birtakım sembol farklılıkları olsa da her iki eser de birbirine çok benziyor. Önemli olan o tarihlerde biz Türkler nelerle ...

Cumhuriyet Nedir? Cumhuriyetin Türk İnsanına Sunması Gereken Standartları Nelerdir?

Cumhuriyet Nedir? Cumhuriyetin Türk İnsanına Sunması Gereken Standartları Nelerdir?

29 Ekim 1923 itibariyle Türkiye, demokratik ve laik prensipler doğrultusunda yönetilen bir cumhuriyet olmuştur. Cumhuriyetin Türk insanına sunması gereken beynelmilel standartları olmak durumundadır ki gerçek manada monarşiden, ...

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler ve Gönlümdeki Siyasal Sistem

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler ve Gönlümdeki Siyasal Sistem

Adı cumhuriyet de olsa nın refah ve mutluluğunu hedeflemeyen, toplumsal barışı sağlamayarak arasında kutuplaşmalara neden olan, adaleti tüm kesimlerin eşit sayılacağı bir zemine oturtmayan, ülkesinin kaynaklarından ...

Parlamenter Sistem mi? Mevcut Sistem mi?

Parlamenter Sistem mi? Mevcut Sistem mi?

İster parlamenter sistem olsun, ister mevcut sistem, Ali Cengiz oyunları bitmiyor. Rusların bir sözü var, kulağa erişte asmak diyorlar. Yani direkt anlamıyla beni kandırmaya çalışıyorsun demek. Karşındaki anlatır durur, allanıp ...

Modern Devlet Anlayışına Geçişin Temel Taşları Nelerdir? Bölüm-4

Modern Devlet Anlayışına Geçişin Temel Taşları Nelerdir? Bölüm-4

Daha önce üç bölümü yayınlanan bu yazı dizisiyle, odern devlet anlayışının felsefi temellerini incelemeye, öne çıkan hususları dikkatinize sunmaya gayret ettim. Amacım, odern devlet kuramlarını ortaya koymaktı. Bu çerçevede, ...

Modern Devlet Anlayışına Geçişin Temel Taşları Nelerdir? Bölüm-3

Modern Devlet Anlayışına Geçişin Temel Taşları Nelerdir? Bölüm-3

Mutlak monarşiler Avrupa’da Ortaçağın sonlarında, Yeniçağın başlarında feodalitenin çözülmesi ve kilisenin gücünün kırılması sonucu ortaya çıkmıştı. Mutlak monarşiler, on altı ve on yedinci yüzyıllarda feodal düzenin ...

Modern Devlet Anlayışına Geçişin Temel Taşları Nelerdir? Bölüm-2

Modern Devlet Anlayışına Geçişin Temel Taşları Nelerdir? Bölüm-2

Bodin, egemenlik kavramına hukuksal açıdan bakmaktadır. Ona göre egemenlik; devlet varlığının esas şartı, devletin asli cevheridir. Egemenlik, modern devlete ait bir kavramdır. Zira adına modern devlet dediğimiz en yetkin siyasal ...

Modern Devlet Anlayışına Geçişin Temel Taşları Nelerdir? Bölüm-1

Modern Devlet Anlayışına Geçişin Temel Taşları Nelerdir? Bölüm-1

Modern devlet teorisi, ilk olarak Niccolo Machiavelli’nin tanrısallıktan arınmış, laik dünyevi bir siyasal iktidar devlet kurgusuyla başlamıştır. Ardından Bodin egemenlik kavramını ortaya atmış ve onun niteliklerini ortaya ...

İşler Tek Adamla mı Daha Rahat Çözülür, Yoksa Ortak Akılla mı?

İşler Tek Adamla mı Daha Rahat Çözülür, Yoksa Ortak Akılla mı?

Herhangi bir konuda bir karar verilecek ve bu konuda karar alınabilmesi için eğer herkesin fikrini dinlemeye kalksak sanırım epey bir zaman harcamamız gerekir. Demek ki bir kişi başta olduğu zaman karar çok daha kısa sürede alınabilir. ...

Muhafazakâr Devrimci Olur mu?

Muhafazakâr Devrimci Olur mu?

Devrimcilikten söz edebilmek için öncelikle mevcut düzeni yani statükoyu bozup, yeni radikal değişimler yapmak gerekiyor. İşte çelişki burada ortaya çıkıyor. Muhafazakâr, mevcut düzeni altüst eden radikal değişimlere karşıdır. ...

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Üzerine Düşünceler

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Üzerine Düşünceler

Ülkemizde hükümet sisteminin değişmesi, aslında 2007 referandumuyla gerçekleşmiştir. Ancak ilk cumhurbaşkanlığı seçimi 2014 yılında yapılmış ve bu tarihten sonra, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle fiili olarak bir ...

Sivil Toplum ve Temsili Demokrasinin Geleceği

Sivil Toplum ve Temsili Demokrasinin Geleceği

Burada merkezileşen bürokrasiyi ve devlet gücünü vurgulamakta fayda bulunmaktadır. Bu güç, çıkarların korunması ve genişletilmesi adına diğer güçlerle savaşmayı gerekli kılmıştır. Elbette savaşların finansmanı için en ...

Hakiki Siyaset, Demokrasi ve Barış İçin Yapılmalı

Hakiki Siyaset, Demokrasi ve Barış İçin Yapılmalı

Siyaset kurumu söz konusu olduğunda, üç temel işlevinden söz edilebilir. Bunlar, "üretimi artırmak, bölüşümü adil yapmak ve bunları barış ortamında ...

Demokrasi Nedir? Demokratik Demokrasi Ne Demektir?

Demokrasi Nedir? Demokratik Demokrasi Ne Demektir?

Sokrates şöyle diyor: “devletimizde filozoflar kral olmadıkça ya da şu anda kral ya da yönetici dediğimiz kişiler gerçek ve tam anlamıyla kendilerini felsefeye adamadıkça, politik iktidar ve felsefe aynı doğrultuda birleşmedikçe ...

Müslüman Demokrat Kimdir?

Müslüman Demokrat Kimdir?

Batı’nın insan hakları söylemini, dinin bu hakları fıtratla özdeşleştiren bakış açısını ve diğer manevi değerlerini, milli refleksleri koruyan bilinci içeren tarihsel temellere sahip yeni bir sosyal ve siyasal kimlik tasavvuru ...

Libya’daki Seçimin Meşruiyeti Var mıdır?

Libya’daki Seçimin Meşruiyeti Var mıdır?

Seçim gözlemi, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarının geliştirilmesi ve demokratik seçimlerin geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesi, tüm yurttaşların seçme ve seçilme ...

Güvenlik İçin Özgürlük Feda Edilemez

Güvenlik İçin Özgürlük Feda Edilemez

Bu araştırmanın birincil amacı özgürlükler ve fırsatlar ülkesi olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri’nde hükümetlerin güvenlik tehdidi algısıyla uyguladıkları siyasalarla insan hakları ve özgürlükleri zedeleyip ...

Pasif Muhalefet veya Sivil İtaatsizlik Nedir?

Pasif Muhalefet veya Sivil İtaatsizlik Nedir?

Türkiye’nin içinde yaşadığı siyasi ve hukuki sorunlara çözümler ararken, devlet ve sivil toplum meselelerinin sadece siyasi ve iktisadi boyutuyla ilgilenmiş, genellikle bu ilişkinin kültürel boyutu ihmal edilmiştir. ...

Demokrasi İdeoloji Değildir

Demokrasi İdeoloji Değildir

Hiçbir uygarlık homojen değildir. İnsanlık tarihi uygarlıklar arası ilişkiler ve bu ilişkilerin sonucu ortaya çıkan değişikliklerin tarihidir. Tek uygarlığın Batı uygarlığı olmadığının ...

Hilafet, dinin siyasal meşruiyet aracı mıdır?

Hilafet, dinin siyasal meşruiyet aracı mıdır?

Öncelikle Müslümanların çağlarını doğru algılayıp yaşamaların önündeki en büyük engelin tespiti gerekir. Bu, Müslüman toplumların yaşadıkları tarihin ve o tarih içinde yarattıkları kültürün ayrı olduğu gerçeğini ...

Farabi Felsefesinden Başkanlık Sistemine Bakış

Farabi Felsefesinden Başkanlık Sistemine Bakış

Bu yazıyı yaklaşık on yıl kadar önce kaleme almıştım. Bugünlerde bir vesile ile Farabi’nin felsefesini rar inceleme gereği duydum. Bu çerçevede, Başkanlık konusuna yönelik düşüncelerimi Farabi okumalarıyla birlikte burada ...