Site İçi Arama

siyaset

Dijital bir Demokrat Parti Kurduğumuzu Hayal Edelim: Bu parti nasıl olmalı?

Türkiye Cumhuriyeti’nde siyasi parti sayısı her geçen gün artıyor. 24 Haziran 2021 tarihinde 106 olan siyasi parti sayısı, iki ay sonra 116 olarak açıklandı.  Aralık ayı ortasına doğru kurulan

Yeni Türkiye Özlemi:

Yeni bir Türkiye özlemi var ki, siyasi arena içten içe hareketlendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nde siyasi parti sayısı her geçen gün artıyor. 24 Haziran 2021 tarihinde 106 olan siyasi parti sayısı, iki ay sonra 116 olarak açıklandı.  Aralık ayı ortasına doğru kurulan Muhsin Yazıcıoğlu ekolünün son versiyonu Milli Yol Partisi ile bu sayı 117 oldu. Elbette arada başka kurulan parti yoksa.

Her arz bir talebin sonucudur. Türkiye yeni bir sistem ve yeni bir ruha ihtiyaç duyuyor. Yoksa siyasi arena bu kadar mümbit olmazdı…

Demokrasiyi İç ve Dış Güçler Birlikte Engelliyor:

Hep düşünmüşümdür: AB, adaylık ve tarama sürecinde ve erken katılım müzakerelerinde kokorece kadar her şeye karışmıştır da, neden anti demokratik Siyasal Partiler Kanununa sıra gelmemiştir? Ya da içerdeki yerli ve milli olma iddiasında bulunan iktidar ve muhalefet “lider sultasında bulunduğu sık sık iddia edilen siyasal partilerin önünü açmaz?”

Bunun tecrübi iki açıklaması olabilir: Birincisi AB ve Batı Medeniyeti evrensellik iddiasının aksine cimridir, bölgeseldir: “Asla kendi vatandaşları için öngördüğü yüksek kalite ve standartları “diğer” ülke vatandaşları için istemez”. Peki, bunu iç güçler neden istemez?

İkincisi politikacıların dile pelesenk ettiği dış güçler, tabandan halkın oyuyla gelen siyasetçileri -doğal olarak- asla istemez. Zira Halkın tamamını ikna etmek mümkün değildir, tamamını manipüle etmek de çok pahalı ve zahmetli bir yoldur. Bunun yerine delegelerle ya da liderle iletişim kurmak hem kolay hem hızlı hem de ucuzdur.

Dijital Demokrat Parti:

Düşünün Siyasal Partiler Kanunu değişmiş ve dijital demokrasiye uygun bir parti kurmak mümkün hale gelmiş. Tüm Belediye Başkanı ve Meclisi, İl Genel Meclisi, TBMM üyeleri ve hatta Başkan, bilgisayar uygulaması ve mobil uygulama ile parti üyelerince, kolaylaştırılmış ön seçimle rahatça belirleniyor.

Genel seçimler ve ön seçimler dahil tüm seçimler, ad-soyad-TC No ile uygulama üzerinden yapılıyor. Önceden yer kapanlara yapılan seçim yardımı yerine partilere üye sayısınca abartılmamış bir hazine yardımı yapılıyor… İşte o zaman yerli ve milli ama bir o kadar da evrensel bir demokrasi oluşur.  Demokrasinin geleceği, hacker’lara rağmen dijital demokrasi de…

Meçhul Parti İsmi ve Simgesi

Meçhul Partiye isim babası olsam Dijital Demokrat Parti adını verirdim. Z nesline armağanım olsun. Parti tüzüğüne Parti Anayasası derdim.  Dijital Demokrat Partinin kuruluşunu, değerlerini, hedeflerini, amaç ve ilkelerini, organlarını, işleyişini, görev, yetki ve sorumluluklarını, üyelik ve disipline ilişkin hususları kısaca burada düzenlerdim. Anayasada yer verilmeyen hususlara yönerge ile tamamlayacağımdan kısa bir tüzük hazırlardım.  Her üye, partiye kaydolurken tüzüğe uyacağını taahhüt etmiş olurdu. Gönülden…

Partinin Genel Merkezini şeffaf camdan yapardım. Herkese açık olduğu binadan belli olsun. Ve burada her şey ülke ve vatandaş menfaatinedir. Bu partinin vatandaştan gizlediği kırmızı kitabı, kimsenin duymasını istemediği konuların konuşulduğu karanlık odası olmazdı. 

Partinin simgesinde muhakkak zeytin dalı olurdu. Herkese rahatlık verecek. Vatandaşı ile kavga etmeyecek bir parti… Herkese eşit mesafede değil, herkese eşit yakınlıkta…

Digital Demokrat Parti Amacı, Hedefi, İlkeleri ve Etik Değerleri

Meçhul Partinin halka ayan olması temel hedefimiz olurdu. Hadi birkaç madde yazalım:

 1. “Dijital Demokrat Parti”nin amacı, medeniyet mücadelesi için programında yer alan politikalar yoluyla birlik ve dirlik içinde, hedeflerini ve değerlerini parlamento ve millet içinde sürdürmek ve yükseltmektir. Bu çerçevede Partinin genel amaçları şunlardır;
  • Parti, siyasetin temelini oluşturan demokrasiyi amaç görür, meşruiyetini milletten ve kanundan alır, Cumhuriyet değerlerine bağlıdır. Akılla hareket eder. Partinin temel ilkesi, tam bağımsız, egemen, vatandaşın ve ülkelerin gözünde güvenilir ve itibarlı Türkiye oluşturmaya dayanır.
  • Parti, 21. Yüzyıl Türk Milliyetçiliğinin anlam ve gayesine uygun olarak ekonomik, sosyal ve kültürel Türk Birliği hedefler.
  • Türk Milleti’nin ülkesi ve devletiyle bölünmez bütünlüğü, kutsal değerlerin araçsallaşmasına izin verilmeden ancak ahlaki gelişme içinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerleyerek korunacaktır. Parti milli ve dini konuları ve temsilcilerini ortak payda olarak benimsemekte, siyaseti ise bu ortak paydanın altında üretme, hakça paylaşma, onurluca yaşama, yeterli dinlenme ve kendini geliştirme ve ülke olarak çağdaş uygarlık dünyasının şerefli bir üyesi olma aracı olarak görmektedir.
  • Parti uygulamayı esas alır. Söylemi ve eylemi birdir. Söylemde kirlenen evrensel, mili ve manevi değerler eylemde yaşatılacaktır. Bu çerçevede Parti gücünü haktan ve halktan alır. Partinin değeri halkına hizmetten gelir.
  • Parti, insanlığın geldiği materyalist aşamada, manevi dinamiklerin korunması ve insanlığın kurtuluşunun maddeye kölelikte değil, maddi/manevi dengede mevcut olduğu bilinciyle hareket edecek, medeni bir anlayışla sosyal ve  toplumsal  adalet sağlayacaktır.
  • Tek bir vatandaşımız bile ötekileştirilmeyecektir. Parti herkesin vicdan, dinî inanç ve kanaat, düşünce ve ifade özgürlüğünü, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını, örgütlenme özgürlüğü ve eğitim hakkını korur. Masumiyet karinesi her alanda eksiksiz uygulanacaktır. Her türlü ayrımcılıkla (teorik-sistemsel) etkin mücadele eder.
  • Parti ortak değerleri kavga vesilesi değil, birlik vesilesi olarak görmektedir. Çeşitlilikleri ise yaşam alanını sağlamlaştıracak ve büyütecek zenginlik ve nüfuz alanı olarak algılamaktadır.
  • Partinin yönettiği devlette, en güçsüz en güçlüden hakkını alır.
  • Parti kendi içinden başlamak üzere tam demokrasiyi inşa edecektir. Kuvvetler ayrılığı esasına dayanan hukukun yönetimi bunun ilk adımıdır. Doğal hâkim ve kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibinin esas alındığı, herkese ve her yerde adaletin ve hakkaniyetin eksiksiz teşekkülü sağlanacaktır.  Bu çerçevede Parti, güçlü halk, güçlü devlet için adaletin sağlanmasını öncelikli görmektedir.
  • Parti sektörel ve bölgesel kalkınmayı stratejik görmektedir.
  • Üreten Türkiye, hakça paylaşan ulus, zengin ve güçlü ülke partinin referansıdır.
  • Gençleri ümitsizliğe sevk eden görünmez engeller kaldırılacaktır. Herkese iş, herkese aş, herkese tatil doğal haktır.
  • Parti Türkiye’de üretim, hakkaniyet, huzur ve demokrasiyi yükseltecektir.
  • Şeffaf ve hesap verilebilir olma, Parti içinden başlayarak tüm ülkeye yayılacaktır.
  • Parti tüm iş ve işlemlerinde çıkarılacak yönetmelikte belirtilen etik ilkelere uygun davranmayı taahhüt eder.
 2. Dijital Demokrat Partinin” saygın ve güçlü bir devlet ve onurlu vatandaşlar ile üreten huzurlu bir Türkiye amaçlarına  ulaşmak için bazı  temel hedefleri şunlardır:
  • Evrensel düzeyde ve yüksek kalitede insan hakları sağlanması,
  • Üretime dayalı onurlu bir yaşam ortamı oluşturulması,
  • Din, vicdan, inanç ve ifade başta olmak üzere tüm özgürlüklerin garanti altına alınması, vicdanı hür, irfanı hür ve özgür nesiller yetiştirilmesi,
  • Her türlü şiddet, korku, baskı, ötekileştirme ve ayrımcılıkla etkin mücadele,
  • İnsan hakları insanı, adalet ise devleti yaşatır. Partinin yönettiği Devlet, yetkilendirdiği vatandaşı yaşatmak suretiyle devleti güçlendirilmeyi hedeflemektedir.
  • Hizmetlerin eşit ve hızlı verilmesi, teşviklerin üreten herkese verilmesi.
  • İsraf ve yolsuzluktan arındırılmış bir kamusal alan inşası,
  • Gençlere, engellilere ve kadınlara, bölgelere ve tüm bireylere fırsat eşitliği sağlanması,
  • İşe alımlarda liyakat dışında bir şey aramama, işi ehline verme yoluyla küçük ama etkili bir kamu yönetimi ve devlet oluşturma,
  • İçte-dışta barış temelli politikalar için güçlü kurumlar ihdas etme ve güçlendirme,
  • Aile yapısının güçlendirilmesi, yaşanabilir şehirler ve özgür ülke idealine kalite yönetimi ile ulaşma.
 3. Partide seçimlik görevler dokuz yıldan fazla olamaz. Bunun ülke sathına yayılması için Parti iktidara geldiğinde Anayasal düzenleme yapacaktır.
 4. Parti Tüzük ve programının kısmen veya tamamen değiştirilmesine karar verme yetkisi, kanun ve tüzükte belirtilen usullere uygun olarak Büyük Kurultaya aittir.
 5. Büyük Kurultay tüm parti üyelerinden oluşur. Üyeler, seçimlerini demokratik ve ad-soyad-TC No ile güvenli bir biçimde, bilgisayar uygulaması ve mobil uygulama yoluyla yaparlar…

Hiç de fena olmadı. Değil mi?

Doç. Dr. Selahattin ATEŞ
Doç. Dr. Selahattin ATEŞ
Tüm Makaleler

 • 16.12.2021
 • Süre : 6 dk
 • 1548 kez okundu

Google Ads