Site İçi Arama

tarih

Ukrayna Jeopolitiği Bağlamında Rusya'da Sivil-Asker İlişkisi: Bölüm-2

Decembrist liderlerine, seçkin alayların bile rejime olan sevgisinin azaldığını kanıtladı. Kendilerini, zamanı geldiğinde hazır olmaya adayan Decembrist ekibi, saray darbesiyle hanedanı devirmenin zamanını beklemeye başladılar.

General Alexy Arakcheyev

Çar I. Aleksandr döneminde, "Kurtuluş Birliği" kısa süre sonra "Rus Şövalyeleri Tarikatı" olarak adlandırılan başka bir gizli toplulukla birleşerek 200'den fazla üyesi olan "Refah Birliği"ne dönüştü. “Yeşil Kitap” olarak bilinen tüzüğü, Birliğin nasıl örgütleneceğini ortaya koydu. Ayrıca, Birlik, Aydınlanmanın erdemli ve ahlaki vatandaşlık idealleri konusunda eğitme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Bu yaklaşım, Rus seçkinleri arasında reform için daha geniş bir destek sağlamak için tasarlanmıştı. Refah Birliği liderleri, Çar Aleksandr’ın sansür yasalarını sıkılaştırdığı ve müttefik devletlerin kendisini Rusya'nın gizli cemiyetleri hakkında bilgilendirdiği gerçeğinden dolayı dikkatlice yeraltı faaliyetlerini yürüttüler, akıllıca davrandılar. Çar Alexander'ın en yakın danışmanı General Alexy Arakcheyev bu konuda hiçbir kısıtlama hissetmedi. General Arakcheyev, Napolyon Savaşları sırasında acımasız etkinliği, şiddetli öfkesi ve Çara mutlak sadakatiyle ünlü Rus topçularının örgütlenmesini planlamıştı.

Arakcheyev; Batı Avrupa ile ilgili hemen hemen her şeyden nefret etti ve zarar verdi. Ona göre, bir keresinde “Fransızca yumuşak konuşarak iş yapılmaz” demişti. Arakcheyev, Çarın “askeri yerleşimler” olarak adlandırılan hareketine öncülük etti. Bu hareket, Rus otokrasisinin standartlarına göre bile sert bir hareket olarak görüldü. Çarın amacı, sefaletin yanında rejime zarar veren ayaklanmalara yol açan köylerde, serfleri askeri kampların bir parçası haline getirmek ve yeni kamp düzeninde yeniden kurulan yeni köylerde asker ve serfleri yan yana bulundurmak, neticede Rusya'nın devasa ordusunun maliyetini azaltmaktı. Arakcheyev ayrıca, Napolyon'u yenen askerlerin geçit törenlerine ve denetimlere tabi tutulduğu orduda katı yeni disiplin ve davranış standartları uyguladı.

Yeni ordu düzeninde, küçük ihlaller bile vahşice cezalandırıldı ve emirleri altındaki personeli koruyan memurlar görevden alındı. 1820 yılına gelindiğinde, ordunun üst düzey birliklerinden “Semyonovski Cankurtaran Alayı”nın protestosu daha da vahşice cezalara yol açtı. Ancak bu durum Decembrist liderlerine, seçkin alayların bile rejime olan sevgisinin azaldığını kanıtladı. Kendilerini, zamanı geldiğinde hazır olmaya adayan Decembrist ekibi, saray darbesiyle hanedanı devirmenin zamanını beklemeye başladılar. 1821 yılına gelindiğinde Mülkiyeliler Birliği'ne katılan Refah Birliğinin üye sayısının artması, Decembrist liderlerini aralarına Çarın adamlarının sızabileceği konusunda endişelendirdi. Bu düşünceyle Birliği feshettiler. Sonrasında, kendi aralarındaki en güvenilir ve kararlı üyeleri bir araya getirdiler ve Rusya'nın başkenti St. Petesburg'da “Northern Society”nin dayandığı ve başlangıçta daha ılımlı bir organizasyon olan, her biri yaklaşık 20 ila 30 kişiden oluşan iki yeni grup oluşturdular. Öte yandan, daha radikal Güney Derneği, birkaç Decembrist subayının alaylarıyla birlikte konuşlandırıldığı Ukrayna'da bulunuyordu. Her iki grup da zamanlarını üyelerinin dairelerinde gizli toplantılar yaparak, gece geç saatlere kadar siyasi fikirleri tartışarak, manifesto ve karar taslağı hazırlayan yasaklı literatürü yüksek sesle okuyarak geçirdiler.

Aşağıdaki harita, 19. yüzyılda Decembrist İsyanı patlak verdiğinde Avrupa'daki Rus siyasi haritasıdır.

Kuzey Derneği, Nikita Muravyov tarafından hazırlanan bir anayasa taslağını başlangıç noktası olarak kabul etti. Rusya'yı anayasal bir monarşi haline getirecek bu ılımlı belge, Birleşik Devletler Anayasasından büyük ölçüde etkilenecekti. Nikita Muravyov, yürütme, yasama ve yargı arasında, her biri diğerlerine “dengeleme” dayatan bir güç dağılımını savundu. Yürütme, silahlı kuvvetlere komuta edecek, dış politikayı yönetecek ve Çar yasaları veto etme yetkisine sahip olacaktı. Çar, Rus Hükümetinin en yüksek yetkilisi olacaktı. Bir Temsilciler Meclisi ile birlikte bir Yüksek Duma veya Senato'dan oluşan yasama organı veya meclis de düşünüldü. Bu noktada serflik kaldırılacak, kanun önünde herkese eşitlik sağlanacak ve oy hakkı belirli bir miktarda mülk sahibi olanlarla sınırlandırılarak, oy verme noktasında ülkedeki yoksul Ruslar hariç tutulacaktı. Ancak 1823'te yeni bir üye, Kuzey Derneği'ni çok daha radikal bir yöne götürecekti. 27 yaşındaki Kondraty Ryleyev başka bir savaş gazisi ve ünlü bir şairdi, tutkulu, belagat sahibi ve devrim davasına bağlıydı. Rus liberalleri arasında General Arakcheyev'e karşı hicviyle tanınıyordu; “Bütün korku, tiran! Kötülük ve ihanet için, gelecek nesiller tarafından mahkûm edileceksin!” Bu nedenle Kondraty Ryleyev, monarşinin tüm biçimlerini hor gördü. “Amerika dışında dünyada iyi hükümet yok” dedi. Son derece etkili bir şahsiyet olduğunu kanıtladı ve kısa süre sonra cumhuriyetçi bir devrim için tartışmayı üstlenen Kuzey Derneği'nin radikal kanadını kurdu.

Ukrayna merkezli Güney Cemiyeti'nin önde gelen isimlerinden birisi Albay Pavel Pestel'di. Gruba kendi anayasasını yani Rus Gerçeği olarak adlandırılan “Russkaya Pravda”yı dayattı. Bu uzun, tamamlanmamış inceleme, Pestel'in yeni Rusya'sında Çara yer olmadığı bir anayasa öngörülüyordu ve bu yaklaşım Muravyov'unkinden daha radikaldi. Ona göre, "eski Yüce Güç (Çar), Rus Halkına karşı düşmanca duygularını yeterince kanıtlamıştır ve mevcut düzen ortadan kalkacaktır." Pestel, Serfliğin ortadan kaldırılacağı ve toprağın köylülere yeniden dağıtılacağı, tüm Rus erkek vatandaşlarına oy hakkı verilerek sınıf ayrıcalıklarının ortadan kaldırılacağı kademeli ancak kapsamlı bir değişikliği uygulayacak bir Geçici Yüksek Konsey'in öncülüğünde bir devrim çağrısında bulundu.

Kuzey ve Güney Toplumları, her iki toplum arasındaki büyük görüş farklılıklarına rağmen yakın temas halinde kaldılar. Üstelik 1820 İspanyol İsyanı, 1820 Cato Sokağı Komplosu, 1821 Osmanlı İmparatorluğuna Karşı Yunanistan İsyanı gibi devrimler ve komplolar Avrupa'ya yayılırken, kendilerini “çağın ruhunu” yakalamış gibi görmeye başladılar. Bu tür olaylar, inançlarını yeniden teyit etti. 

1825'te Pavel Pestel, Çar Alexander ve maiyetinin birlikleri teftiş etmek için Ukrayna'ya gideceğini öğrendi. Pestel, Çara suikast düzenlemek ve bir Rus cumhuriyeti kurmak için askeri darbe planlamasına yöneldi ve darbenin tarihi 12 Mart 1826 olarak belirlendi. Ancak Aralık ayında beklenmedik bir haber, tüm planları altüst etti. Çar Alexander ciddi şekilde hastalandı ve 47 yaşında öldü.

Decembrist Devrimi Girişimi:

Çar’ın ani ölümü tüm Rusya’da bir şoka neden oldu. Decembrist, siyasi değişimi zorlamak için en iyi zamanın yeni bir Çar'ın halefi olduğu konusunda hemfikirdi. Ölümünden üç yıl önce Aleksandr, Grand Dukü olan Nicholas’ı, küçük kardeşini varisi yapan gizli bir belge imzalamıştı. Bu arada St Petesburg'daki Decembristler arasında, fetret döneminin kaosunun onlar için mükemmel bir koruma sağladığı her gün buluşuyorlardı. Davalarına daha fazla memur alıyorlar, rütbe ve dosyaları seslendiriyorlar, kime güvenilebileceğini ve kime güvenilmeyeceğini araştırıyorlardı. Bu arada söylentiler, kafa karışıklığı ve sahte haberler Rus başkentinde dönüyordu. Aynı zamanda Decembristler, Büyük Dük Nicholas’ın, askerler arasında popüler olmadığını da biliyorlardı.

Grandük Nicholas, bazı ordu subaylarının kendisine karşı aktif bir şekilde komplo kurduğuna dair bir yerlerden haber aldı. Bunun üzerine kendisi 14 Aralık 1825'in erken saatlerinde karşı harekete geçmeye karar verdi. Nicholas kendisini Rusya Çarı ilan etti, bu nedenle tüm askeri yetkililerden sadakat yemini istedi. St. Petesburg'daki birlikler Decembristlerin kontrolü altındaydı ve eğer yemin ederse davalarının kaybedileceğini biliyorlardı. Eğer şimdi harekete geçmezlerse, bir daha böyle bir fırsat çıkmaz diye düşünüyorlardı. 14 Aralık tarihi artık devrimciler için ya darbe yap ya da öl ikilemine dönüştü. Neticede harekete geçen Decembristler, o gün hava kararmadan önce Rus başkentinin sokaklarını kana buladılar.

Bolşeviklerin 1917'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana iki başarılı darbe oldu. Bunlar, Haziran 1953'te Stalin'in dehşete düşmüş gizli polis şefi Lavrenti Beria'nın devrilmesi ve Ekim 1964'te Komünist Parti Birinci Sekreteri Nikita Kruşçev'in devrilmesiydi.

Lavrenti Beria, Stalin'in Gizli Polisi:

Lavrenti Beria, Stalin'in en uzun ömürlü ve en etkili gizli polis şefiydi ve savaş sırasında ve sonrasında bu etkisini çok iyi kullandı. 1939'da Polonya'nın Sovyetler tarafından işgal edilmesinin ardından, 22.000 Polonyalı subay ve memurun Katyn katliamında katledilmelerini organize etmekten sorumluydu. Savaştan sonra Beria, Orta ve Doğu Avrupa'daki devlet kurumlarının komünistler tarafından ele geçirilmesini organize etti. Görevlerindeki acımasızlığı ve sonuç üretme becerisi, Sovyet atom bombası projesini denetlemedeki başarısıyla doruğa ulaştı. Stalin nükleer silah projesine mutlak öncelik verdi ve proje beş yıldan kısa bir sürede tamamlandı. Nikita Kruşçev'in Sovyetler Birliği Mareşali Georgy Zhukov'un yardımıyla yaptığı bir darbe, Haziran 1953'te Beria'yı iktidardan uzaklaştırdı.

Tutuklandıktan sonra vatana ihanet ve diğer suçlardan yargılandı, ölüme mahkûm edildi ve 23 Aralık 1953'te idam edildi. Duruşması sırasında ve ölümünden sonra, Beria'nın seri tecavüzcü ve seri katil olduğuna dair sayısız iddia ortaya çıktı. Beria ve altı yardımcısının idam edilmesi dışında, bu darbeler nispeten kansız gerçekleşmişti. Her iki durumda da güvenlik servislerinin ve Sovyet ordusunun desteği başarıları için çok önemliydi. Mart 1953'te Stalin'in ölümünden sonra, Kruşçev'in önderlik ettiği Beria'nın arkadaşları, onun artan gücü ve Stalin karşıtı politikaları yüzünden alarma geçti. Ancak Beria'dan kurtulmak zordu, çünkü hem normal polisi hem de güvenlik hizmetlerini birleştiren güçlü İçişleri Bakanlığı'nın başındaydı. Komplocular, Beria'yı tutuklamak için gereken desteği, İçişleri Ordusu'na karşı derin bir düşmanlığı olan Savunma Bakanı Nikolai Bulganin ve Mareşal Georgy Zhukov da dahil olmak üzere Sovyet askeri liderlerinden aldılar.

Beria ve diğerleri, 23 Aralık 1953'te Sovyetler Birliği Yüksek Mahkemesi'nin "özel oturumunda" hiçbir savunma avukatı ve temyiz hakkı olmaksızın yargılandılar.

 

Beria yargılama neticesinde aşağıdaki suçlardan suçlu bulundu:

Vatana İhanet

Beria’nın yabancı istihbarat servisleriyle gizli bağlantıları olduğu iddia edildi. Beria, Stalin ve Molotov'un emriyle hareket etmesine rağmen, özellikle 1941'de Bulgaristan Krallığı büyükelçisi aracılığıyla Adolf Hitler ile barış görüşmeleri başlatma girişimleri yargılama neticesinde vatana ihanet olarak sınıflandırıldı. 1942'de Kuzey Kafkasya'nın savunmasının örgütlenmesine yardım eden Beria'nın, Almanların Kafkasya'yı işgal etmesine izin vermeye çalıştığı da iddia edildi. Beria'nın yardımcılarına dış ilişkileri geliştirmek için Kaliningrad Oblastı'nın Almanya'ya, Karelya'nın bir bölümünün Finlandiya'ya, Moldova SSR'sinin Romanya'ya ve Kuril Adaları'nın Japonya'ya devredilmesinin makul olduğu yönündeki önerisi de aleyhindeki iddiaların bir bölümünü oluşturuyordu.

Terörizm

Beria'nın 1941'de Kızıl Ordu'nun tasfiyesine katılması terör eylemi olarak sınıflandırıldı.

Rus İç Savaşı sırasında karşı-devrimci faaliyet

1919'da Beria, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin güvenlik hizmetinde çalıştı. Beria, bu göreve, daha sonra Adalat Partisi, Ahrar Partisi ve Bakü Bolşevikleri ile birleşerek Azerbaycan Komünist Partisi'ni kuran Hummet partisi tarafından atandığını iddia etti.

Beria ve diğerleri, 23 Aralık 1953'te Sovyetler Birliği Yüksek Mahkemesi'nin "özel oturumunda" hiçbir savunma avukatı ve temyiz hakkı olmaksızın yargılandılar.

Araştırmacı Yazar Mehmet BİLDİK
Araştırmacı Yazar Mehmet BİLDİK
Tüm Makaleler

  • 02.07.2022
  • Süre : 5 dk
  • 858 kez okundu

Google Ads