Türklerde Ana Baba Kavramları

Türklerde Ana Baba Kavramları

Babaya “Kang‟ diyen eski Türkler anneye de “Ög‟ diyorlarmış. Anlaşılan, bugün kullanmakta olduğumuz “ögsüz‟ (öksüz) kelimesi de buradan türemiş. Kültigin, kitabelerinde "Gök Türk Devletinin kuruluşunu anlatırken; ...

Atatürk’ün Türk Dünyasına Dair Stratejik Öngörüsü Olarak “Uzak Türk Kuşağı”

Atatürk’ün Türk Dünyasına Dair Stratejik Öngörüsü Olarak “Uzak Türk Kuşağı”

Düşünce tarihini eko-politik gelişmeler ışığında okuma ilkesi gereği ilahiyat fakültesi öğrencilerine uluslararası siyaset verilerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgularım hep. Nitekim 2013 yılında Çin Cumhurbaşkanı Xi ...

26 Ağustos, Takvimde Basit Bir Yaprak Değil

26 Ağustos, Takvimde Basit Bir Yaprak Değil

26 Ağustos 1922 sabahı, Mustafa Kemâl Paşa, “Mühim hayati bir meseleye karar rmişti. Büyük ekseriyetin muhalefetine rağmen, ısrar etmişti. Hatta bu kararını bir bakıma zorla icra ettiriyordu. Maazallah menfi bir netice hayatını ...

Sokrates Misali İdam Edilen Molla Lütfi’nin Suçu Neydi?

Sokrates Misali İdam Edilen Molla Lütfi’nin Suçu Neydi?

Antik Yunan’dan günümüze kalan, matematikçilerin üzerinde kafa yorduğu 3 önemli problem vardı. Bunlar: 1) Bir açının üçe bölünmesi, 2) Çemberin kareleştirilmesi, 3) Bir küpün iki katına eşit bir küp bulunması veya Delos ...

Türk Tarihinde Eski Zamanlardan Kalma Yazılı Belge Sayısı Neden Az Sayıdadır?

Türk Tarihinde Eski Zamanlardan Kalma Yazılı Belge Sayısı Neden Az Sayıdadır?

Türkçe ilk yazılı belge 735 yıllarından kalma Orhun yazıtları. Halbuki Türklerin tarihi çok daha öncelere dayanıyor. Hiç düşündünüz mü? Niçin atalarımız daha eski zamanlardan yazılı bir belge bırakmamışlar ...

Ambargolar ve KKTC

Ambargolar ve KKTC

Kıbrıs’da Türk tarafına uygulanan uygulanan ambargo ve kısıtlamalar 15 Kasım 1983’te kurulan KKTC’nin kuruluşundan sonra daha da artmıştır. Bu tarihe kadar her ne kadar ambargo ve kısıtlamalar üstü kapalı olarak uygulansa da ...

Türk Kültürü, Türk Kimliği ve Türk Ulus Devleti

Türk Kültürü, Türk Kimliği ve Türk Ulus Devleti

Türkler pek farkında değil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır. Tarihten Türkler çıkarılırsa ortada tarih diye bir şey ...

Kitlesel Göç Türkiye’nin Sonunu mu Getiriyor?

Kitlesel Göç Türkiye’nin Sonunu mu Getiriyor?

Bazı insanlar, çoban ve amale ihtiyacını karşılamak için ülkenin kuzeyindeki Akadların Sümer topraklarına girmelerine izin verilmesinin ülkeye zarar vereceğini ileri sürmüşler ancak bu ikazlarını dinleyen olmamıştır. Ülkeye ...

Siyasi Baskı, Sürgün ve Açlık Kurbanlarını Anma Günü (31 Mayıs)

Siyasi Baskı, Sürgün ve Açlık Kurbanlarını Anma Günü (31 Mayıs)

Toplumumuzda nedense “ağır ol, molla desinler” vecizesi ile “eline vur, ekmeğini ağzından al.” Sözü hep egemen olmuştur. Bu mod, her istenileni kolaylıkla yaptırılabilmenin modudur. Bu gerçek anlamda haklılığını ifade ...

Kırım Tatar Türklerinin Sürgünü

Kırım Tatar Türklerinin Sürgünü

Zorla anavatanlarından bir gecede göçürülen kimlerdir, Stalin tarafından sürgün gailesi başlarına çalınanlar? Ahıska’dan bir gecede koparılan Misket Türkleri böyledir, Kırım Tatar Türklerinin sürgünü böyledir, Kafkasya’dan ...

Önce Dilimizi Ortak Dil Yapalım, Sonra Birleşe Birleşe Kazanalım

Önce Dilimizi Ortak Dil Yapalım, Sonra Birleşe Birleşe Kazanalım

Kavim var, Arapça. Halk var, bu da Arapça. Cumhur var, ne yazık ki, bu da Arapça. Millet var, bu farklı mı? Bu da Arapça. Ama ULUS da var! Ulus Türkçe değil mi? Güldürmeyin beni, evet ulus da var, ama ulus da Moğolcadan geçmiş ...

Psikolojik Algı Operasyonları ve Kıbrıs

Psikolojik Algı Operasyonları ve Kıbrıs

Akdeniz’in incisi Kıbrıs adasında ilk posta teşkilatı ve postanesi 1871 yılında Nuri isimli bir işçinin çalıştığı ve ilk müdürlüğünü de Hüseyin Zati Efendi’nin yaptığı Lefkoşa (Nicosia) postanesidir. Bu postane Şam ...

Yahya Kemal’den Nazım Hikmet’e Genler Arasında Yolculuk

Yahya Kemal’den Nazım Hikmet’e Genler Arasında Yolculuk

Gen kopyalanabilen, ifade edilebilen, mutasyona uğrayabilen ve bilgiyi depolayan kalıtımın işlevsel birimidir. Evrim, bu birimlerden doğal seçilim yoluyla en uygun olanın ayakta kalmasına müsaade ediyor. Her canlı kendi türünün ...

Dünden Bugüne Gelen Kültürel Mirasımız ve Yüzleşme

Dünden Bugüne Gelen Kültürel Mirasımız ve Yüzleşme

Coğrafi keşifler, Rönesans, Reformlar, Aydınlanma cağı ve sanayi devrimi gibi aşamaları yaşayamayan ve kendini değişen dünya ya karşı adapte edemeyen Osmanlı İmparatorluğu, yıkılışına kadar geçen süre boyunca 300 yıllık ...

İnsan Demişken

İnsan Demişken

1887-1888 yıllarında amaçları Yenisey anıtlarını incelemek olan Finlandiyalı araştırmacılar geldiğinde, konu Rusların da ilgisini çeker. Rus arkeologlarından Nikolay Mihailoviç Yadrintsev'de aynı yıl Moğolistan'da, Orhun Irmağı ...

Timur “Bozkır’dan gelen belâ”

Timur “Bozkır’dan gelen belâ”

Timur, Altın Orda’dan sonra Osmanlı toprakları üzerine yürüdü. Önce Sivas’ı kuşattı.18 gün dayanan Sivas’ı savunanlar daha fazla dayanamayıp can garantisi ile teslim oldular. Ancak Timur sözünde durmadı. Binlerce insan, ...

Kahrından Ölen Osmanlı Sultanı: Yıldırım Bayezid Kimdir?

Kahrından Ölen Osmanlı Sultanı: Yıldırım Bayezid Kimdir?

Ankara Savaşı sonrası Anadolu birliği bozuldu, devlet parçalandı, I. Murad zamanındaki sınırlara çekildi. Çelebi Mehmet, Rumeli topraklarındaki kuvvetli iskân ve sistem sayesinde devleti yeniden kurdu. Peygamberimizin, “Müjdeleyin, ...

Türk Milletinin Tarihle İmtihanı

Türk Milletinin Tarihle İmtihanı

Türkistan ve coğrafyasını paylaşan halklar 4-5 çeşit farklı dini inanışa sahiptiler. Bunların hepsi de tek Tanrılı dinlerdi. Türkistan halkları karşılaştıkları bu dinleri ve fikirleri tahlil etme, aralarında bağ kurma hususunda ...

Osmanlı'da Kadızâdeliler Hareketi ve Günümüze Yansımaları

Osmanlı'da Kadızâdeliler Hareketi ve Günümüze Yansımaları

IV. Murat zamanında başlayan, IV. Mehmet zamanında sona eren, kendilerine ne istedilerse verilen sonra da devleti temellerinden sarsan dinî, tasavvufi bir ...

Türk Devletleri Teşkilatı’nın Türkiye ve Türk Dünyası İçin Önemi Nedir?

Türk Devletleri Teşkilatı’nın Türkiye ve Türk Dünyası İçin Önemi Nedir?

Sovyetlerin dağılması her şeyi olumlu yönde değiştirdi, Türkler arasında iletişimi ve temas imkanlarını artıran önemli bir katalizör işlevi gördü. Berlin Duvarı’nın yıkılmasında ve Almanların birleşmesinde görüldüğü ...

Gazneliler Türk Tarihindeki Önemi ve Yeri Nedir?

Gazneliler Türk Tarihindeki Önemi ve Yeri Nedir?

Gaznelilerin devlet anlayışı, İslam halifesini veya onun adına hüküm süren hükümdarları "Allah'ın yeryüzündeki gölgesi" olarak telakki eden İslami anlayışla bağdaşan, İrani, İslami ve Türki hâkimiyet anlayışlarının bir ...

Türkiye'yi (Anadolu’yu) Türksüzleştirme Çabaları

Türkiye'yi (Anadolu’yu) Türksüzleştirme Çabaları

Topyekûn Batı, küresel sömürgeciler bu gerçeği anladığı için Türkiye’yi Türksüzleştirme yolunda büyük çaba sarf etmektedirler. İçerideki kemik yalayıcı hainlerle birlikte el ele vererek; Türk düşmanlığı ve Türkiye’yi ...

İlhanlılar ve Hülâgû Han

İlhanlılar ve Hülâgû Han

Türk dünyasına bakış açışımızda, tarihten ders alarak, Türklerin dünyadaki konumuna ve edindikleri yeri neden ve nasıl elde ettiklerini irdeleyerek, günümüz koşullarındaki Türk gerçeğini daha iyi anlamak ve hepimize yakışan ...

Türk Kültürünün Gür Pınarlarından: Ahilik

Türk Kültürünün Gür Pınarlarından: Ahilik

Anadolu’nun kapılarını Türkler adına bir kere daha aralamaya girişen çift başlı kartalların açtığı menzili izleyerek Kızıl Elma’nın peşine düşen coşkulu, heyecanlı, azimli Oğuz menşeli Türkmenlerin sanat, zanaat, ...

Mustafa Kemal Gibi Bir Serdengeçti Olmak Kolay mıdır?

Mustafa Kemal Gibi Bir Serdengeçti Olmak Kolay mıdır?

Kararlı duruşu ve planlı bir istikamette giden çabaları, çalışmaları, etrafındakilerin kendisine olan inancını artırdı, liderliğinde kurtuluşun mümkün olacağına olan inançları zamanla oluştu ve sonra arkasından sel gibi ...

Dünya Türk Kurultayı

Dünya Türk Kurultayı

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte yakınlarında Bugaç’ta düzenlenen Dünya Türk Kurultayında Türk soyundan gelen Macar, Azerbaycan, Avar, Başkurt, Bulgar, Balkar, Buryat, Çuvaş, Gagavuz, Kabardino, Karaçay, Karakalpak, Kazak, ...

Yunanistan’da Haçlı zihniyeti, Türk soykırımı

Yunanistan’da Haçlı zihniyeti, Türk soykırımı

1789 Fransa ihtilali sonrası oluşan özgürlük akımları etkisiyle Odessa’da Rusya destekli “Filiki Eterya” (Dostluk Cemiyeti) örgütü kuruldu. Örgütün maksadı Yunan topraklarında tek bir Türk bırakmamak üzere Yunan devleti ...

Balkanlardaki Türk İzi Silinebilir mi?

Balkanlardaki Türk İzi Silinebilir mi?

Balkanlar Türk insanı için kuşkusuz bir şeyler ifade edebilir, ama biz muhacirler, mübadiller ve mübadillerin çocukları için ise çok şey ifade eder. Çok duymuşsunuzdur, “Mübadil” ve adeta ona yapışık “Etabli” ...

Dîvânu Lugâti't-Türk’ü Çeviren Bilim Adamları Neden Öldürüldüler?

Dîvânu Lugâti't-Türk’ü Çeviren Bilim Adamları Neden Öldürüldüler?

Dîvânu Lugâti’t-Türk, Karahanlı öneminden günümüze ulaşan Türk ili ve tarihi açısından son erece önemli ve özgün bir eserdir. Bir sözlük olması yanında o önemi yansıtan birçok söz varlığını (şiirler, atasözleri, ...

20 Temmuz 1974’ü Hatırlamak ve Kıbrıs Türkleri Üzerine

20 Temmuz 1974’ü Hatırlamak ve Kıbrıs Türkleri Üzerine

Türkiye’de olduğum zamanlarda maalesef sıkça karşılaştığım sorulardan ve eleştirilerden birisi Kıbrıs Türklerinin Türkiye ile ilgili duygularının vefadan uzak olduğu ve genellikle Türkiye’yi sevmedikleri üzerinedir. ...

Haçlı Zihniyetinde Barbarlık

Haçlı Zihniyetinde Barbarlık

Bu yüzden onlar ölülerin karınlarını yardılar, çünkü onlar Müslümanların bağırsaklarında Bizans altını bulmayı umuyorlardı. Ve diğerleri ölülerin etini dilimlere ayırdılar ve yemek için ...

Türklük Bilincinin Uyanmasına Timur’un Katkısı Nedir?

Türklük Bilincinin Uyanmasına Timur’un Katkısı Nedir?

Acaba “Yıldırım Bayezid, Niğbolu zaferinin verdiği aşırı kendine güvenle Memluklerin yönetiminde olan Suriye sınıra dayanmasaydı, Emir Timur’un Anadolu’ya yönelik projelerinde en güçlü müttefikini kaybetmeseydi, tarihin ...

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (Son)

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (Son)

Bugün Cengiz Han’ın arkasında bıraktığı bu mirasa sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Her şeyden önce adı Cengiz olan herkesi selamlıyorum. Bu büyük insanın değerini bilen ailelerde, geleneksel olarak Cengiz ismi ilden ...

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (4)

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (4)

İmparatorluğunun bir başından öbür başına kadar emirlerinin ve yasalarının uygulanmasını denetlemek üzere "okçu haberciler" denen hızlı atlı süvari birliklerini teşkil ettirdi. Roma’nın hayata geçirdiği muhabere ve posta ...

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (3)

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (3)

Cengiz Hanın yönetimini kabul ederlerse, savaşılmıyor, sadece o bölge veya şehir vergiye bağlanıyor, istenildiği zaman belli oranda Cengiz’in ordusuna asker verme mecburiyeti ...

Sina Akşin Türkiye Tarihi’nin Perspektif Sorunları

Sina Akşin Türkiye Tarihi’nin Perspektif Sorunları

Burjuva Zihniyetli olmak bileşeninin tarafımca Batı zihniyetli olmak biçiminde paranteze alınmasını Hocam kendi şerhinde açıklar: “İttihat Terakki Cemiyeti’nin danışmanlığını yapan Marksist Alexander Helpand’ın ...

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (2)

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (2)

Cengiz Han; 70'e yakın yaşında, kamp yerindeki yatağında, kendisini çok seven ailesi, vefalı dostları ve emrettiğinde hayatlarını vermeye hazır sadık askerleriyle birlikteyken ...

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (1)

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (1)

İnsanlık tarihinin en büyük coğrafi sınırlarına erişen bir imparatorluğu kuran Cengiz Han için söylenecek şeyler olumlu ve olumsuz olabilmektedir. Özellikle 13. yüzyıl boyunca Hristiyan dünyasını, Rus ve Arap dünyasını ...

Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı II. Abdülhamid Kimdir? Kim Değildir? (4-Son)

Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı II. Abdülhamid Kimdir? Kim Değildir? (4-Son)

Sağıyla, soluyla zihnimiz önyargılar, semboller, kült ve idoller tarafından işgal edilmiştir. Abdülhamid ya Kızıl Sultandır ya da Ulu Hakandır. Abdülhamid; ya korkak, vesveseli, zavallıdır, millete kan kusturmuştur ya da “sade, ...

Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı II. Abdülhamid Kimdir? Kim Değildir? (3)

Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı II. Abdülhamid Kimdir? Kim Değildir? (3)

II. Abdülhamid, Yahudilerin dağınık bir şekilde Mezopotamya'ya yerleşmelerini teklif etti ancak bu teklif Herzl tarafından kabul görmedi. Çünkü Herzl, ilave yerleşim yeri olarak Filistin, Hayfa ve çevresini istemekteydi. ...

Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı II. Abdülhamid Kimdir? Kim Değildir? (2)

Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı II. Abdülhamid Kimdir? Kim Değildir? (2)

Sağıyla, soluyla zihnimiz önyargılar, semboller, kült ve idoller tarafından işgal edilmiştir. Abdülhamid ya Kızıl Sultandır ya da Ulu Hakandır. Abdülhamid; ya korkak, vesveseli, zavallıdır, millete kan kusturmuştur ya da “sade, ...

Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı II. Abdülhamid Kimdir? Kim Değildir? (1)

Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı II. Abdülhamid Kimdir? Kim Değildir? (1)

Sağıyla, soluyla zihnimiz önyargılar, semboller, kült ve idoller tarafından işgal edilmiştir. Abdülhamid ya Kızıl Sultandır ya da Ulu Hakandır. Abdülhamid; ya korkak, vesveseli, zavallıdır, millete kan kusturmuştur ya da “sade, ...

Türkler ve Araplar Arasındaki Temasların Günümüze Yansımaları

Türkler ve Araplar Arasındaki Temasların Günümüze Yansımaları

751 yılında yaşanan Talas Savaşı’ndan sonra, Karadeniz’in kuzeyinde bulunan İtil Bulgarları (tatarlar), Karahanlı Devletini kuracak olan Karluklar, Çiğil boyları Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Abbasi halifeliğinin ortadan ...

Gagavuzlar Kimdir? Kemal’in Öğretmenleri Ne Demektir?

Gagavuzlar Kimdir? Kemal’in Öğretmenleri Ne Demektir?

Ali Kantarelli'ye ait bu mezar ile ilgili yaşlı bir Gagavuz: “Burada Kemal’in üüredicisi (öğretmeni) yatıyor” der. Gagavuz Türkleri asırlar boyunca anadillerini korumayı başarmışlardır. Hiçbir dilin etkisine girmesine izin ...

Kırım Halk Cumhuriyeti

Kırım Halk Cumhuriyeti

Kırım Kurultayı, kabul ettiği anayasanın birinci maddesiyle, ‘Her milletin, kendi milli iradesiyle milli hayatını kurması’ esasını ve on altıncı maddeyle de ‘Bütün Türk dünyasında ilk defa olarak memleketin ‘Halk ...

Azerbaycan'a İsrail neden bu denli ilgi duyuyor, yardım ediyor olabilir?

Azerbaycan'a İsrail neden bu denli ilgi duyuyor, yardım ediyor olabilir?

İsrail; Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta, neden Azerbaycan'a siyasi, ekonomik ve askerî yardım ettiğini sizler gibi ben de hep merak etmişimdir. Aradığım cevabı, Arif Cengiz Erman Hocanın kitabında ...

Türkler Birinci Haçlı Seferinin İntikamını Eskişehir’de Aldı

Türkler Birinci Haçlı Seferinin İntikamını Eskişehir’de Aldı

Sultan Mesut, babası I. Kılıçaslan’ın İznik ve Eskişehir’de yaşadığı ağır yenilgilerden gereken dersi çıkararak her türlü tedbiri ...

Osmanlı İmparatorluğu Neden Diğer Türk İmparatorluklarından Çok Daha Uzun Yaşamıştır?

Osmanlı İmparatorluğu Neden Diğer Türk İmparatorluklarından Çok Daha Uzun Yaşamıştır?

Hakkında detaylı bilgi bulunan ilk Asya Türk imparatorluğu, Büyük Hun İmparatorluğu’dur. Hunların tarihi, bir boy ismi olarak MÖ binli yıllara kadar gitmekle birlikte devletin kuruluşu MÖ 220 yılına tarihlendirilmektedir. Hun ...

İlk Başkentimizin işgali ve Fatih’in intikamı I. Haçlı Savaşı

İlk Başkentimizin işgali ve Fatih’in intikamı I. Haçlı Savaşı

Vaiz keşiş Pierre l’Ermite (ö. 1113) ve yardımcı papazlarının yaptıkları propagandalar sonucu toplanan ordu, Ağustos ayında hareket edecek ana orduyu bekleyemeden 20 Mayıs’ta Köln’den yola çıkarak Viyana, Budapeşte, Belgrad, ...

Anadoluculuk, Türkiyecilik, Memleketçilik Yapalım mı?

Anadoluculuk, Türkiyecilik, Memleketçilik Yapalım mı?

6 Ağustos 1071/1922 Türk tarihi açısından son derece önemli, ilkinde Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi’ni kazandı ve Anatolia bir “Türkeli” oldu. İkincisinde Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki Türk Ordusu Dumlupınar’da Büyük ...

Türklerin Kutsal Merkezi Ötüken Nerededir?

Türklerin Kutsal Merkezi Ötüken Nerededir?

Yapılan bilimsel araştırmalar, Orta Asya bozkırlarında gelişen kültürün yaratıcısının Türkler olduğunu meydana çıkarmıştır.  Bu kültür, zamanla tüm Orta Asya’ya yayılmış ve bugün bu coğrafyanın Türkistan olarak ...

I. Dünya Savaşı'nda Kafkasya

I. Dünya Savaşı'nda Kafkasya

I. Dünya Savaşı’ndan önce, Clausewitz’in savaş hakkındaki fikirleri tüm Avrupa’da genel kabul gören bir düşünce haline gelmişti. ...

Tarih Felsefesi

Tarih Felsefesi

Tarihsel bir olgu/olay ve metne ulaşma ve onun yazıldığı dili anlama imkanı olmayan bir kişi, onun hakkında konuşanın görüşüne göre karar verir, bu tarih yazılığının/anlatıcılığının doğal ...

Osmanlılar Üzerinde Çobanoğlu Beyliği Etkisi

Osmanlılar Üzerinde Çobanoğlu Beyliği Etkisi

Halil İnalcık tarafından yazılan “Osmanlılar” Kitabı Selçuklu sonrası beyliklerin Osmanlı üzerindeki etkileri, Osmanlı Toplumunun yapısı ve bunun Türkiye ve AB üzerindeki etkilerini ele ...

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (3)

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (3)

Bu yazımızda, Afganistan’ın kronolojik siyasi tarihinin köşe taşlarını anlatacağız, Taliban Örgütünün ortaya çıkış hikayesini sizinle ...

Türk Dünyası ve Türkistan

Türk Dünyası ve Türkistan

Türkiye’de halkın ekseriyeti için bu ‘kadim’ kavram oldukça yeni sayılır. Türk dünyası veya dış Türkler kavramlarıyla, genellikle Dünya üzerinde yaşayan bütün Türklerin oluşturduğu coğrafi, tarihi, kültürel vb. ...

Doğu Türkistan, Ne Kadar Yakın? (Son)

Doğu Türkistan, Ne Kadar Yakın? (Son)

Çin tarafından, “yeni bölge veya yeni sömürge (new territory)” anlamında Sincan (Xinjiang) olarak adlandırdığı Doğu Türkistan, 1300’lü yıllarda İslamiyet’i benimseyen Uygur Türklerinin ana ...

Doğu Türkistan, Ne Kadar Yakın? (3)

Doğu Türkistan, Ne Kadar Yakın? (3)

Doğu Türkistan veya günümüzdeki adıyla Sincan Uygur Özerk Bölgesi; Türk tarihinin, kültür ve medeniyetinin en eski beşiklerinden birisi olması itibariyle Türk dünyası için önemi olan bir bölgedir. ...

Doğu Türkistan, Ne Kadar Yakın? (2)

Doğu Türkistan, Ne Kadar Yakın? (2)

Bu konuya yönelik daha önceki yazımızda, Uygurların ve Doğu Türkistan’ın tarihi geçmişinden bahsetmiştik. Bu yazımızda, Uygurların tarihsel perspektifte diğer kavim ve toplumlarla etkileşimini, geçmişten günümüze sosyo ...

Doğu Türkistan, Ne Kadar Yakın? (1)

Doğu Türkistan, Ne Kadar Yakın? (1)

Türkistan ismi Fars kökenli olup, Türklerin diyarı anlamına gelir, tarihi ise 5. yüzyıla kadar uzanır. Doğu Türkistan, günümüzde Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan bir ...

Türkistan-Türkiye İrtibatının Kültürel Ürünü: Büyük Oğuz Bütünleşmesi

Türkistan-Türkiye İrtibatının Kültürel Ürünü: Büyük Oğuz Bütünleşmesi

Birey olarak, mutlu, huzurlu bir ortamda yaşamak her insanın beklentisidir. Bunun için de öncelikle bireysel ve toplumsal olarak adaletli ve erdemli bir yaşam geçirmenin yolu üzerinde düşünmek, bu yolda uygulamaya geçmek gerekiyor. ...

Malazgirt ve Büyük Taarruz Zaferlerini Anadolu'nun Yurtlandırılması ve Anadolu Rönasansı Bağlamında Okumak

Malazgirt ve Büyük Taarruz Zaferlerini Anadolu'nun Yurtlandırılması ve Anadolu Rönasansı Bağlamında Okumak

Ağustos Türk’ün zafer ayıdır. 26 Ağustos 1071 Malazgirt, Otlukbeli (1473), Çaldıran (1514); Mercidabık (1516), Mohaç (1521), Kıbrıs (1571), Sakarya (1921) ve Büyük Taarruz zaferleri hep ağustos ayı içinde ...