Site İçi Arama

tarih

100. Yılında Cumhuriyet Bayramı, Kutlu Olsun

Bir yüzyıl çabucak geldi ve geçti işte. Bugün cumhuriyetimizin yüzüncü yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun herkese!

Türk Milleti!

Kurtuluş savaşına başladığımızın 105’inci yılındayız. Bugün cumhuriyetimizin yüzüncü yılını doldurduğu en büyük bayramdır.

Kutlu olsun!

***

Atatürk bugün hipodromda Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında o ince kendi sesi ile 100’üncü yıl nutku okusaydı neler derdi acaba?

Sözlerine 10’uncu yıl nutkunda olduğu gibi böyle mi başlardı sizce?

Ya da “Yurttaşlarım, benden sonra başa geçenler bu kadar çok zamanda ne kadar az ve küçük işler yapabilmişler” mi derdi acaba?

“Halbuki biz on yılda, yani az zamanda çok ve büyük işler yapmıştık. Yaptığımız işlerin en büyüğü de temeli Türk kahramanlığı ve Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’ydi.

Siz ise cumhuriyet nefretinizi bu kadar açıkça belli etmeniz yetmiyormuş gibi, bir de cumhuriyetin yüzüncü yılı kutlamalarını bile bir bahane ile ertelemeye kalkıyorsunuz!

Bu milletin bugün içinde bulunduğu bu aymazlıktan silkindiğinde bu yaptıklarınızı affedeceğini mi zannediyorsunuz?”

Böyle devam ederdi herhalde Atatürk bugün yaşasaydı ve 100’üncü yıl nutku okusaydı.

Hayır, Türk milletine her zaman güvendi Atatürk. 

O yüzden 10’uncu yıl nutkunda dediği gibi bugün de Türk Milleti için: 

“Bugün, aynı inan ve katiyetle söylüyorum ki, millî ülküye, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medenî âlem, az zamanda bir kere daha tanıyacaktır.” diyecektir.

***

Gerçi ben nutkun devamında onun hedeflerimizi açıkladığı ve Türk milleti için güzel sözlerinin olduğu kısmı daha çok severim.

“Geçen zamana nispetle, daha çok çalışacağız.”

“Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.”

“Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir.”

“Türk milleti çalışkandır.”

“Türk milleti zekidir.”

Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.”

“Ve çünkü, Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir.”

“Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.”

“Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür.”

***

Atatürk bugün olsa 10’uncu yılda bu dediklerini aynen tekrar eder miydi sizce?

Muhtemelen…

O hiçbir zaman milletine olan inancını kaybetmedi!

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!”

Yine de milletin aradan geçen bu yüzyıl boyunca yeterince çalıştığını söyleyemeyiz sanırım. 

En azından o zamanlar konulan hedefler maalesef aradan yüzyıl geçmiş olmasına rağmen başarılabilmiş durumda değil! Demokrasi ile yaşıyorsak ve seçilenleri seçen bu millet ise hiç kıvırmaya gerek yok, hedeflerin başarılamamasının asıl sorumlusu biz kendimiziz, yani Türk Milleti! 

“Demir ağlarla ördük yurdu dört baştan!”

Demiryollarımız bugün istenilen seviyede mi?

Hayır!

“Ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkacağız!”

Yüzyıl geçti, çıkabildik mi?

Hayır!

“Bağımsızlık iki türlüdür, siyasal bağımsızlık yanında ekonomik bağımsızlık gerektirir!”

Ekonomik olarak bağımsız mıyız?

Bence hayır!

“Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.”

Eğitim reformunu tam olarak başarabildik mi?

Sanırım bu da başarılabilmiş değil!

"Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." 

"Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa şiir, ezgi ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur."

Sanat ve spor konusunda da istenilen başarı elde edilebilmiş değil sanırım.

Sultanların voleybol başarılarını ve bazı diğer dallarda bireysel başarıları bunun dışında tutuyorum doğal olarak.

***

Milli birliğimiz konusunda bile onun hayal ettiği seviyenin çok gerisindeyiz. 

Baştaki kadrolar tersine milleti karpuz gibi ortadan ikiye yarmak üzerine kurmuş durumdalar politikalarını. 

Millet de oynanan bu oyuna alet olduğunun farkında bile değil!

***

Evet, bir yüzyıl çabucak geldi ve geçti işte.

Bugün cumhuriyetimizin yüzüncü yılını doldurduğu en büyük bayramdır.

Kutlu olsun herkese!

Umarım bu dediğimin ne anlama geldiğini hepimiz er geç anlarız.

Moskova’dan herkese sevgi ve saygılarımla.

Araştırmacı Yazar Deniz BURSALIOĞLU
Araştırmacı Yazar Deniz BURSALIOĞLU
Tüm Makaleler

  • 29.10.2023
  • Süre : 2 dk
  • 636 kez okundu

Google Ads