Site İçi Arama

ua-iliskiler

Gıda güvensizliği su güvensizliği ile ilişkili

Son tahminlere göre, dünya nüfusunun yaklaşık onda biri açlık çekiyor ve yaklaşık üç kişiden biri gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Bu rakamların arkasında, gıda güvensizliği ile yakından ilişkili başka bir tehdit gizleniyor: su güvensizliği.

 

Dünya Nüfusunun Onda Biri Açlık Çekiyor:

Suya ulaşma zorlukları azgelişmiş ülkelerde kişilerin yeterli beslenmesini olumsuz etkiliyor.

Son tahminlere göre, dünya nüfusunun yaklaşık onda biri açlık çekiyor ve yaklaşık üç kişiden biri gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Bu rakamların arkasında, gıda güvensizliği ile yakından ilişkili başka bir tehdit gizleniyor: su güvensizliği.

25 ülkeyi kapsayan yeni bir araştırmada, su güvensizliği (yeterli ve güvenilir suya erişim eksikliği) ile gıda güvensizliği (yeterli ve sağlıklı besine ulaşamama - yetersiz beslenme) arasında güçlü bir bağlantı olduğu belirlendi. Northwestern Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2020 yılında Gallup Dünya Anketi aracılığıyla ilk kez toplanan verilere dayanan bulgular, suya erişimin iyileştirilmesinin sürdürülebilir ve etkili bir şekilde gıda sorununu çözmenin anahtarı olabileceğini öne sürüyor.

 

Yapılan çalışma, suya erişimde sık sık sorun yaşayan kişilerin, bunu yaşamayanlara kıyasla gıda güvensizliği ile karşılaşma olasılığının yaklaşık üç kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, 2020'de su güvencesi olmayan insanların üçte ikisinden fazlasının aynı anda gıda güvensizliği yaşadığı da görülüyor. Bu durum suya güvenilir erişimin, yalnızca kişisel su ihtiyacını karşılayabilmek için değil, aynı zamanda yemek pişirmeyi, hijyeni ve besin üretimini desteklemek için de önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Northwestern Üniversitesi'nde araştırma görevlisi ve araştırma ekibi üyesi olan Hilary Bethancourt, "Su güvensizliği önemli bir küresel sağlık sorunudur ve biyolojik gelişme ve sosyal refah üzerindeki etkisinin iklim değişikliği ile artması muhtemeldir" dedi. "Bu veriler, su güvensizliğinin gıda, beslenme ve genel olarak refah üzerindeki rolünü anlamada buzdağının sadece görünen yüzünü gördüğümüzü gösteriyor."

31 000 kişiden elde edilen veriler kullanıldı

Araştırmacılar, Afrika, Latin Amerika ve Asya'daki 25 düşük ve orta gelirli ülkede 15 yaş ve üstü 31.000'den fazla kişiden oluşan bir örneklemden elde edilen verileri analiz etti. Genel olarak, katılımcıların yaklaşık %18'i su güvenliği olmayanlar olarak sınıflandırılmış; bu oran Asya'da yaklaşık %15 iken Sahra altı Afrika'da %34'ün üzerine çıkmış. Çalışma, gıda veya su güvensizliğinin nedenlerini değerlendirmezken, araştırmacılar, bağlantıyı birkaç faktörün açıklayabileceğini söyledi. Yoksulluk içinde yaşayanlar için suya para harcamak, yiyecek için daha az para bulunması anlamına gelebilir. Çiftçiler için su güvensizliği, mahsul yetiştirmek ve hayvan yetiştirmek için daha az su bulunması anlamına gelir. Su temini için evden çok uzaklara gitmek veya yiyecek hazırlamak için harcanan uzun zaman da bir sorun olarak kabul edilebilir.

Tahıl ve fasulye gibi daha sağlıklı gıdaları pişirmek için gerekli olan su ihtiyacı, hazır işlenmiş gıdalara daha çok tercihine yol açabileceğinden, su güvensizliği gıda güvensizliğinin bir alt kategorisi olan beslenme kalitesini de etkileyebilmektedir.

Gıda Güvensizliği Su Güvensizliği İle İlişkili

Bu bulgulara dayanarak, araştırmacılar gıda güvensizliği ve su güvensizliğinin birlikte ölçülmesi ve ele alınması gerektiğini öneriyor. Çünkü su sıkıntısı insanların gıda yardım programları tarafından sağlanan gıdaları yeterince kullanmasını ve uygun beslenmelerini engellemektedir. Bu nedenle, suya erişimi iyileştirme çabalarının gıda güvenliğine de fayda sağlayabileceği ileri sürülmektedir.

Bazı uzmanlar “Bazı durumlarda gıda güvenliğini iyileştirmenin en sürdürülebilir yolu su güvenliğini iyileştirmek olabilir" demektedir. "Örneğin, hanelere veya üretim tesislerinde su sağlanması, kişilerin daha fazla veya daha kaliteli gıda satın alabilmeleri için gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını kolaylaştırmaktadır. Sulama suyu sağlamak, çiftçilerin gıda üretimi, hayvan yetiştirme imkanlarını iyileştirebilmektedir. "

Araştırmacılar, çalışma yöntemlerinin gıda güvensizliği ile su güvensizliği arasında nedensel bir ilişki tespit etmelerine imkân tanıdığını belirtiyor. Ancak su güvensizliğinin gıda güvensizliği ile birlikte var olma derecesini etkileyen veya gıda güvensizliğini şiddetlendiren faktörleri anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu da ekliyorlar.

Kaynak: American Society for Nutrition. "Food insecurity and water insecurity go hand-in-hand, study finds: Study suggests water may be key to addressing hunger in low and middle-income countries." ScienceDaily. ScienceDaily, 14 June 2022. <www.sciencedaily.com/releases/2022/06/220614122614.htm>.

Araştırmacı Yazar ve Akademisyen  Dursun YILDIZ
Araştırmacı Yazar ve Akademisyen Dursun YILDIZ
Tüm Makaleler

  • 20.06.2022
  • Süre : 4 dk
  • 783 kez okundu

Google Ads