Site İçi Arama

yazar-resim

Araştırmacı Yazar, Avukat Yalçın Torun

Yazar | STRASAM.ORG

Biyografi

1984 yılında Kuleli Askerî Lisesinden 1988 Yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olmuş, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 

2003 yılında Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İnsan Hakları Konusunda hazırladığı  “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Yargısal Koruma”  başlıklı teziyle Yüksek Lisan derecesini almaya hak kazanmıştır.

2008 Yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında diğer yüksek lisans eğitimini tamamlamış, eğitimin sonunda tahkim konusunda “ICSID (Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi) Hakem Kararlarına Karşı Hukuki Çareler” başlıklı yüksek lisans  tezi hazırlamış, yüksek lisans eğitimi boyunca yabancılık unsuru bulunan hukuki uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü üzerinde çalışmıştır. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü bünyesinde uzun süreli İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Borçlar- Ticaret Hukuku eğitim programlarını başarıyla bitirmiştir.

2010 yılında Ankara Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Torun Hukuk Bürosunun kurucu avukatıdır.

2017 yılından günümüze  Ticaret Hukuk, Tüketici Hukuku, İş Hukuk, İnşaat Hukuku ve Sigorta Hukuku alanlarında arabulucu olarak görev yapmaktadır.

“İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” ve “Avukatlık Vekalet Ücret Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” konularında Ankara Bilirkişi Bölge Kuruluna bağlı olarak bilirkişilik yapmaktadır.

Halen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir. Kişisel verilerin korunması hakkı ve unutulma hakkına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Yayınları;

“Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) Hakem Kararlarına Karşı Hukuki Başvuru Yolları” Kitap, Seçkin Yayınları

“İnsan Hakları ve İdarenin Takdir Yetkisi” Makale, 2013 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi

“ICSID Hakem Kararlarına Karşı Hukuki Çareler” Makale, Yıl:1 Sayı 2012/2 ISSN:2147-1436

Yazmış olduğu tüm makaleler