yazar-resim

Araştırmacı Yazar Nalan EMEKTAR

Yazar | STRASAM.ORG

Biyografi

Türkçe Öğretmenidir. Çoçuklar İçin Felsefe kitabının ortak yazarlarındandır. Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında,  "Türk Felsefesinin Oluşum Sürecinde Kâşgarlı Mahmud ve Dîvanu Lugâti't-Türk Adlı Eserin Yeri" incelemesiyle yüksek lisansını tamamlamıştır.