Site İçi Arama

yazar-resim

Dr. Öğr. Üyesi (Yrd.Doç.) M.Fatih ÇINAR

Yazar | STRASAM.ORG

Biyografi

Kuleli Askerî Lisesi, Kara Harp Okulu ve Milli Güvenlik Akademisi'nde okumuş, üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Kamu Yönetimi, Yeditepe Üniversitesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve İstanbul Kültür Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında üç ayrı yüksek lisans yapmıştır. As. Hâkim, Savcı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. Birinci sınıf hâkim olarak kendi isteğiyle emekli oldu ve birkaç yıl serbest avukat olarak çalıştı. 2016-2018 yılları arasında Avrasya Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Başkanı olarak görev yaptı. Doktora çalışmasını Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Hükümet Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi Işığında Türkiye İçin Anayasa Önerileri" başlıklı doktora teziyle tamamladı. “Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Gelişimi Işığında Uluslararası Ceza Divanı”; "Anayasa Mahkemesinin Ceza Yargı Yetkisi" ve "Hukuk Bilimine Giriş" isimli kitapları vardır. Ayrıca editörlüğünü yaptığı “Türkiye'de Yeni Bir Yönetim Modeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” isimli kitabı ve yayınlanmış ya da sözlü olarak sunulmuş akademik çalışmaları bulunmaktadır. Halen İstinye Üniversitesi'nde insan hakları, insancıl hukuk, uluslararası ve ulusal ceza, anayasa ve karşılaştırmalı anayasa, ceza usul hukuku dersleri vermektedir.

fatih.cinar@istinye.edu.tr