Site İçi Arama

yazar-resim

Uzman Doktor (Psikiyatri) Ahmet KOYUNCU

Yazar | STRASAM.ORG

Biyografi

Almanya Duisburg şehrinde doğmuştur. Kırşehir’in Gümüşkümbet İlkokulunda ilköğretimini tamamlamıştır. Ortaöğretimini ise Kayseri, Pazarören Köy Enstitüsü’nün devamı olan Mimar Sinan Öğretmen Lisesinde tamamlamıştır.

Tıp eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde; Psikiyatri ihtisasını ise, Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde tamamlamıştır. Kendisi yaklaşık olarak yirmi yıldır sosyal fobi adlı hastalık üzerine spesifik olarak çalışmaktadır. Uzmanlık yıllarından itibaren (2003-2013) Bahat Grubu Hastanelerinde çalışmaya başlamıştır. Son 10 yıldır “Akademi Sosyal Fobi Merkezini'' açmış ve burada hizmet vermektedir. Kendisinin yedi bilimsel kitabı, bir romanı vardır.

Toplam 2000 hastalık bir sosyal fobi arşivine sahiptir. Kendisinin SCI indexe giren 28 uluslararası (bu çalışmaların 14’ünde ilk isim olarak) ve SCI-E indexe giren iki uluslararası bilimsel çalışması mevcuttur. Bunlara ek olarak beşi yurtiçi dergilerde çıkmış bilimsel yayını bulunmaktadır. On üçü uluslararası ve yirmi kadarı ulusal kongrelerde sunulmuş olan sözel bildiri ve poster çalışmaları vardır. Bilimsel çalışmaları 500’ün üzerinde atıf almıştır.

APA (American Psychiatric Association) 2012'de sunduğu “The clinical impact of mood disorders in social anxiety disorder” adlı sosyal fobi çalışması, 2014 yılında Comprehensive Psychiatry dergisinde yayımlanmıştır. Yine 2014 yılı Mayıs ayında Journal of Attention Disorder adlı dergide “Inattention predominant type of ADHD is associated with social anxiety disorder” adlı çalışması yayımlanmıştır. Son beş yıl içerisinde 20 kadar makalesi SCI index bilim dergilerinde yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Tunç Alkın ile birlikte “DEHB'ye İkincil gelişen Sosyal Fobi (Presosyal Anksiyete Dönemi) hipotezini geliştirmiştir. Bu hipotez, SCI index bilim dergisi olan Early Intervention in Psychiatry tarafından yayınlanmıştır. Bu hipotezi destekleyen iki ilaç çalışmasında ise DEHB tedavisinin eşzamanlı sosyal fobiyi de tedavi ettiğini göstermiş ve bu sonuçlar SCI index bilim dergilerinde yayınlanmıştır. Bu dönemde ise Uyku-Apne Sendromuna ikincil gelişen sosyal fobi hipotezi üzerinde çalışmaktadır.

Geliştirdiği hipotez sonrasında önemli SCI index dergilere hakemlik yapmaya başlamıştır. Her yıl on kadar saygın bilim dergisine hakemlik yapmaktadır. Ayrıca Dr. Ahmet Koyuncu, dünyanın en önemli psikiyatri bilim dergisi olan Journal Of Molecular Psychiatry’ye hakemlik yapmış olan tek Türk bilim insanıdır.

Dr. Ahmet Koyuncu’nun uluslararası tanınırlığına rağmen, Türkiye’de bir unvanı (doçent ve profesör) yoktur. Kendisini bağımsız bilim insanı olarak tarif etmektedir. Ayrıca 12 Eylül darbesinin ülkemize verdiği en büyük zarar olan YÖK sistemine karşı duruşu nedeniyle doçentlik sınavlarına girmemiştir. Unvanlarını almamıştır. Almayı da düşünmemektedir. ‘Bilim halk içerisinde olur’ felsefesi ile kliniğini İstanbul Halkalı’da açmıştır.