hukuk

Savaş ve İnsan Hakları: İnsanlığın Karşı Karşıya Olduğu Büyük Zorluklar

Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım gibi ciddi suçların yargılandığı bir mahkemedir. Bu tür mahkemeler, savaşın insan haklarına etkilerini ele alır ve sorumluları yargılamak için kurulur.

Giriş

Savaş ve insan hakları, insanlık tarihinin en karmaşık ve yıkıcı olgularından ikisi olarak öne çıkar. Savaşlar, insanlığın en karanlık anlarını, yıkımını ve acısını temsil ederken, insan hakları, bireylerin onurunu ve özgürlüğünü korumayı amaçlar. Ancak, savaşın etkisi altında, insan hakları sık sık ciddi bir tehdit altına girer. Bu makale, savaşın insan haklarına etkisini ayrıntılı bir şekilde inceleyecek, uluslararası toplumun bu sorunlarla nasıl başa çıktığını veya çıkmaya çalıştığını ve gelecekteki zorlukları ele alacaktır.

Bölüm 1: Savaşın İnsan Haklarına Etkisi

1.1. Savaşın Tanımı ve Türleri

Savaş, bir ya da daha fazla taraf arasındaki çatışmanın silahlı mücadeleye dönüştüğü bir durumu ifade eder. Savaşlar, genellikle uluslararası düzeydeki devletler arasında, iç savaşlar ise ülkelerin kendi içindeki gruplar arasında meydana gelir. Bu çatışmalar, hem askeri hem de sivil nüfusu etkiler.

1.2. Savaşın İnsan Haklarına Etkileri

Savaşlar sırasında, birçok insan hakkı ihlal edilir:

a. Sivil Kayıplar: Hava saldırıları, topçu ateşi ve diğer askeri eylemler sırasında siviller zarar görür ve ölümler yaşanır.

b. Mülteci Krizleri: Savaşlar, insanların evlerini terk etmelerine ve mülteci krizlerine yol açar. Mülteciler, insan hakları ihlalleri ve insana yönelik şiddetle karşı karşıya kalır.

c. İşkence ve Kölelik: Savaşlar sırasında işkence, rehin alma ve kölelik gibi ciddi insan hakları ihlalleri yaşanır.

d. Gıda ve Su Güvencesi: Savaşlar, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve temiz su kaynaklarının zarar görmesi nedeniyle gıda ve su güvencesini tehdit eder.

Bölüm 2: Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları

2.1. Cenevre Sözleşmeleri

Cenevre Sözleşmeleri, savaş sırasında sivillerin ve savaş esirlerinin korunmasını sağlamak amacıyla oluşturulan temel uluslararası anlaşmalardır. Bu sözleşmeler, savaşın insan haklarına olan etkisini en aza indirgemeyi amaçlar.

2.2. Uluslararası Ceza Mahkemesi

Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım gibi ciddi suçların yargılandığı bir mahkemedir. Bu tür mahkemeler, savaşın insan haklarına etkilerini ele alır ve sorumluları yargılamak için kurulur.

Bölüm 3: İnsan Haklarının Korunması ve Savaşın Önlenmesi

3.1. Diplomasi ve Barış Süreçleri

Savaşların engellenmesi ve sonlandırılması için diplomasi ve barış süreçleri kritik öneme sahiptir. Uluslararası toplum, çatışmaları diplomatik yollarla çözmek ve barışı teşvik etmek için çaba göstermelidir.

3.2. Eğitim ve Farkındalık

İnsan haklarına saygı ve savaşın zararları hakkında eğitim ve farkındalık artırıcı kampanyalar, bireylerin bu konularda daha bilinçli olmalarına yardımcı olur. Bu, savaşların insan haklarına olan olumsuz etkilerini azaltmada önemli bir rol oynar.

Bölüm 4: İnsan Hakları ve Barışın İlerlemesi

4.1. Uluslararası İşbirliği

Uluslararası toplumun insan haklarına saygı ve barışın korunması konusundaki işbirliği, gelecekteki savaşların önlenmesinde kritik bir faktördür. Ülkeler arasındaki dayanışma, insan haklarının korunması ve barışın teşvik edilmesi için temel bir unsur olmalıdır. 

11 Temmuz 1995 yılında BM'nin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa'da binlerce Boşnak erkeğin katledilmesi Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)'ya yönelik tepkileri artırdı. 28 Ağustos'ta Saraybosna'nın merkezinde Markale'deki pazar yerine yapılan havan topu saldırısı sonucu 43 kişinin yaşamını yitirmesi sonrasında ise NATO uzun süren sessizliğini bozdu. 30 Ağustos 1995 tarihinde Bosna'daki Sırp hedeflere yönelik ''Kararlı Güç Harekâtı'' (Operation Deliberate Force) başlatıldı. Operasyon, 21 Eylül 1995'te sona erdi. Yaklaşık 400 savaş uçağı ve 15 ülkeden 5 bin askerin katıldığı müdahalede çok sayıda Sırp hedefleri vuruldu. NATO'nun müdahalesinin ardından savaştaki denge bozuldu ve Sırplar barış masasına oturmaya ikna oldu. 

4.2. Eşitlik ve Adalet

İnsan haklarının korunması ve barışın sağlanması, eşitlik ve adaletin teşvik edilmesine bağlıdır. İnsanların eşit haklara sahip olduğu bir dünya, savaşların azalmasına ve insan haklarının daha iyi korunmasına yardımcı olabilir.

Sonuç ve Özet

Savaş ve insan hakları, insanlığın karşı karşıya olduğu büyük zorluklar arasında yer alır. Savaşlar, insan haklarına olan olumsuz etkileriyle geniş bir yıkım ve acı yaratırken, uluslararası hukuk ve kurumlar, bu etkileri en aza indirmeyi ve sorumluları yargılamayı amaçlar. Diplomasi, eğitim ve farkındalık artırma çabaları, savaşların önlenmesi ve insan haklarının korunması için önemlidir. İnsanlık, barışın teşvik edilmesi, insan haklarının korunması ve gelecekteki savaşların önlenmesi için daha fazla çaba sarf etmelidir. Bu, insan haklarına saygı ve dünya barışı için elzemdir. 

Son yıllarda özellikle Müslümanların bulunduğu coğrafyalarda daha belirgin hale gelen bu savaş ve insan hakları ihlalleri artarak devam etmektedir.

Özellikle Ortadoğu Akdeniz ve Arap Kuşağı denilen bölge hem eski Çin ipek yolunun merkezi olması hem de gelişen Asya ekonomileri nedeniyle artık daha göze batar hale gelmiştir. Dünya ticaretini eline tutmaya çalışan emperyal güçlerin kışkırtma ve zorlamasıyla ayrıca dinsel ve kültürel farklılıkların kanatılmasıyla en ufak kıvılcımda olaylar çıkartılmakta ve bu da bölgesel ve kitlesel temizlik için kullanılmaktadır.

Aynı durum dünyanın petrol, uranyum ve değerli madenleri elinde tutan diğer kıta ve ülkelerde de gözlemlenmektedir. 

Örnek 1974 Kıbrıs darbesi bu gün Akdeniz ve çevresinde gerçekleşen olayların nedenini ve bu nedenle bazı ülke ve halkların nasıl kullanıldığını daha iyi anlamamızı sağlamıştır.

Dünya insanların doğup büyüdüğü yerlerde kendi toprakları ve doğal kaynakları ile üstünde yaşayan insanlar için güvenilir ve yaşanabilir hale getirilmelidir. 

Nükleer silahların kullanılmasının konuşulduğu bu günlerde bu durum artık Dünya ve üzerindeki yaşam için bir zorunluluk olmuştur.

Araştırmacı Yazar Müjdat  YUMAK
Araştırmacı Yazar Müjdat YUMAK
Tüm Makaleler

  • 19.10.2023
  • Süre : 4 dk
  • 227 kez okundu

Google Ads