Site İçi Arama

Kibir Neden Bir Hastalıktır?

Kibir Neden Bir Hastalıktır?

Şeytan uyuyakaldı bir gün. Rüzgâr sert esti. Üç tüy düştü şeytandan dünyaya. Biri paraya yapıştı, diğeri mevkiye, öteki de ihtirasa. O günden sonra şeytan hiçbir iş ...

Kamu Düzeni Neden Bozulur? Nasıl Düzelir?

Kamu Düzeni Neden Bozulur? Nasıl Düzelir?

Kamu! Eski bir Türkçe sözcük. Aslında bir zamanlar hepsi anlamındaymış. 735 yılından kalma Orhun Yazıtları’nda bile ...

Kahvehaneden Devlet Yönetilir mi?

Kahvehaneden Devlet Yönetilir mi?

Kahvehanenin bir hafızası yoktur. Bugün yapılan tartışma biter, yarın yeni bir tartışma yapılır. Devlet, hafızası olan bir örgüttür. Kuruluşundan itibaren bütün tarihsel işmelerin sorumluluğunu taşır ve hükümetlerin bu ...

Türkiye’de Su Sorunu Varken, Yerel Yönetim Adayları Neden Su Yönetimi Politikalarını Açıklamıyorlar?

Türkiye’de Su Sorunu Varken, Yerel Yönetim Adayları Neden Su Yönetimi Politikalarını Açıklamıyorlar?

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) tarafından Haziran 2022’de yayımlanan “Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında Mukayeseli Performans Değerlendirmesi” raporunda 26 büyükşehrin ortalama su kayıp kaçak oranı %40 olarak ...

Atatürk Size Ne Yaptı?

Atatürk Size Ne Yaptı?

Şeyhi ilahlaştırmışlar çevresindekiler. Belki de şeyh kendini Allah’ın en sevgili kullarından biri olarak görüyor. Bu kadar seveni olunca böyle düşünüyor. Bu kadar insan ona teveccüh ediyorsa, bunun bir kerameti olmalı, değil ...

Bilgisayar Destekli Seçim Sistemi Yeterince Güvenli Olabilir mi?

Bilgisayar Destekli Seçim Sistemi Yeterince Güvenli Olabilir mi?

Bilgisayar destekli seçimin oldukça çok avantajları var. Her şeyden önce onca emek ve zaman harcanıyor seçim günleri. Islak imzalı tutanaklar peşinde onca sinir harbi oluyor. Sonra seçim pusulaları üzerindeki mühür düzgün ...

Temsilde Adalet Nasıl Olabilir?

Temsilde Adalet Nasıl Olabilir?

Her iktidar olan sürekli bir şeyleri değiştiriyor ya seçim kanununda, nedense bu durum aklıma takıldı bu aralar. Hep iktidar olanlar iktidarda kalmak için kendi avantajlarına olacak şekilde seçim kanunu üzerinde oynayıp ...

Emekli Askeri Personel Doğal Afet Yardım Faaliyetlerinde Değerlendirilebilir mi?

Emekli Askeri Personel Doğal Afet Yardım Faaliyetlerinde Değerlendirilebilir mi?

TSK’da birçok görev alanı var. Hemen hepsinin de Doğal Afet kurtarma ve yardım faaliyetleri ile yakından ilgisi vardır. Kurmay subaylar daha ziyade stratejik seviyede planlama ve yönlendirme yaparken sınıf subayları ve astsubaylar kendi ...

Afetlerde Hükümetin ve AFAD’ın Sorumluluğu Nedir?

Afetlerde Hükümetin ve AFAD’ın Sorumluluğu Nedir?

1999 Marmara Depremi sonrasında Dünya Bankası projesinde “muhatap kurum” olarak “Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. Ancak görev ve yetkileri net olarak ortaya konamamış olan bu yapı 2009 ...

Önce Giren Önce Çıkar

Önce Giren Önce Çıkar

YSK'da, Başkan ve başkanvekili dahil 5 üyenin göreve başlama tarihleri 8 Eylül 2016. Normalde bu üyelerin görev süreleri 8 Eylül 2022 tarihinde dolmuş durumda. Sanırım mecliste kabul edilen bir torba yasa ile görev süreleri dört ay ...

İnsan Yönetilmek İster

İnsan Yönetilmek İster

Bugün ekranlarda tartışma programlarının ana konularından biri altılı yönetici mi? Yoksa tek bir lider mi? Çünkü altılı lider diye bir kavram insanların aklında bir yere oturmuyor. Hemen her kesimden yükselen itiraz sesleri eşit ...

Temel ile Dursun Bir Gün

Temel ile Dursun Bir Gün

Arada şimdi ters bir şeyler söylersem başım derde girer diyenler de oluyor. Bu mudur acaba sebebi? Korkuyor mu ...

Memleket Maskeli Balo Sahnesi Olmuş

Memleket Maskeli Balo Sahnesi Olmuş

Lirik bir şiir gibi hayatlarımız, akıp gidiyor. Memleket benim tanıdığım memleket olmaktan çıkmış, bir maskeli balo esine dönüşmüşçesine başkalaşımla meşgul. Herkes kendi oyunun derdinde, kendi aynasının karşısında ...

Soytarılara makam verirseniz, Malatya’yı sirke çevirirler

Soytarılara makam verirseniz, Malatya’yı sirke çevirirler

Geleceğe yazılı belge bırakan yegâne varlık insandır. Çünkü diğer varlıklardan tek farkı insan denen yaratıklara bahşedilen akıl gibi bir değere insanların sahip olmasıdır. Aklın olduğu yerde, l özgürlük, ...

Toplumun Gücü

Toplumun Gücü

Ne kadar güçlü olursanız olun, kanunun önünde, toplumun önünde zayıfsınızdır. Bu herkes için geçerlidir, bugün güç sahibi olduğunu sananlar, hatta fırsatını bulup palazlananlar, yarın toplum gücü önünde kendilerini aciz ...

Cinsel Kimliklerin Temsili

Cinsel Kimliklerin Temsili

Yalnızca cinselliğin vurgulandığı bir politika baştan mağlup olmuştur. Çünkü cinsellik, insan varlığının gösterenlerinden yalnızca biridir. En güçlüsü olsa bile yalnızca bir gösterene vurgu yapılan politikada insana dair ...

Demokrasi ve Kamuda Liyakate Dayalı Yönetim

Demokrasi ve Kamuda Liyakate Dayalı Yönetim

Aydınlanma dönemi filozofları liberal demokrasi anlayışını savunurken eşitlik, özgürlük ve kardeşlik ilkeleri üzerinden tüm toplumun çıkarlarını ön planda tutan yönetimleri önermişlerdir. Böylece, modern Batı toplumlarında ...

Büyüklere Masallar

Büyüklere Masallar

Tolstoy 1910 yılında 82 yaşındayken vefat etmiş, ama geride bir sürü roman, öykü, eğitim eserleri, din ve ahlak eserleri, sanat ve edebiyat eserleri, hikayeler, denemeler, oyunlar ve bence en güzeli de masallar bırakmıştır. ...

Senfoni Orkestrasının Yapısı Bir Yönetim Modeli Olabilir mi?

Senfoni Orkestrasının Yapısı Bir Yönetim Modeli Olabilir mi?

Evet, bir şef orkestraya çok şey r. Her şeyden önce eserin çalınmaya başlanacağı anı belirler ve çalınan eserin temposunu ayarlar, mimikleriyle ve jestleriyle çalınan esere kendi yorumunu kattığı için bir anlamda esere can ...

Sağlıkta Şiddet Neden Bir Kamusal Sorundur?

Sağlıkta Şiddet Neden Bir Kamusal Sorundur?

Elbette burada politik bir değerlendirme yapmaya çalışırken, sağlık çalışanlarına yönelen vahşice şiddeti uygulayanların suçluluklarının tartışma götürmez bir gerçek olduğunu da kabul etmemiz gerekir. Ancak öncelikle ...

Weberyan Devlet ve Türkiye

Weberyan Devlet ve Türkiye

Uzun süredir bizi çok kıskanan Almanları taktım kafaya. Ama ilk önce kendimizin ve dolayısı ile ülkemizin durum ve ahvaline bakmakta fayda görüyorum. Biz ülkemizi iyi yönetebiliyor ...

Sınırları Çizmek

Sınırları Çizmek

Tarif edeceğimiz işi yeterince detaylı tarif edelim, herkesin yapacağı işin sınırlarını iyi çizelim, çalışanlara taşıyabileceklerinden daha fazla sorumluluk yüklemeyelim, bir de asıl sorumluluğun bizde olduğunu ...

Siyasette Sanal Gerçekliğin İnşası

Siyasette Sanal Gerçekliğin İnşası

Cumhuriyet, devlet başkanlığının irsî olarak intikal etmediği devlet şekli ve arşi de devlet başkanlığının irsî olarak intikal ettiği devlet şekli olarak tanımlanabilir. Görüldüğü gibi bu tanımlara göre, cumhuriyet ile ...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Sorunları

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Sorunları

Türkiye Cumhuriyeti, 2017 yılında yapılan referandumda kabul edilen Anayasa değişikliği ve 2018 yılında yapılan genel seçimler sonucunda “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ile yönetilmeye ...

Afet Yönetiminde Yaklaşım Sorunsalı ve Kamu Yönetiminin Etkinliği

Afet Yönetiminde Yaklaşım Sorunsalı ve Kamu Yönetiminin Etkinliği

Afetlere bakış açısı insanlık tarihinde bilimin gelişmesine bağlı olarak eğişmiştir. İnsanoğlunun bilgi birikiminin yetersiz olduğu zamanlarda afetler oğa üstü güçlere izafe edilirken, bilimsel bilginin gelişmesiyle birlikte, ...

Lâiklikten Sekülerliğe

Lâiklikten Sekülerliğe

Laiklik temelde düşünce özgürlüğü ile inanç özgürlüğünün birbirinden ayrılması olduğu kadar, çatışmasını önleyen bir yönetim sistemidir. Bir dünyevi yaşam tarzı olan laiklik’in amacı devletin tüm inançlara karşı ...

Kifayetsiz ve Muhteris Derebeylerin Siyasi Sorumluluğu Kime Aittir?

Kifayetsiz ve Muhteris Derebeylerin Siyasi Sorumluluğu Kime Aittir?

İsterseniz, “kontrol ve denetleme gücü bu kadar yüksek olan ve icra makamı olarak halkına hizmet etmesi beklenen devlet gücünün, kendi yanlışlarını görmemesi mümkün olabilir mi?” sorusunu bir ...

Yenilikçiliğin İngiliz Kamu Yönetimindeki Yeri

Yenilikçiliğin İngiliz Kamu Yönetimindeki Yeri

Rekabetin kamu sektörüne de girmesiyle birlikte, her kamu örgütü de yükselen rekabet ortamında varlığını sürdürebilmek ya da atılım yapabilmek için yenilikçilik (inovasyon) yaklaşımını ...

Sened-i İttifak’tan Saltanatın Kaldırılmasına, Cumhuriyet Yolculuğumuz

Sened-i İttifak’tan Saltanatın Kaldırılmasına, Cumhuriyet Yolculuğumuz

Monarşi, en öz ifadesiyle tek kişinin yönetimi anlamına gelir. İktidarın tek kişiye ait olduğu düzen olup; tarih boyunca krallık, padişahlık, sultanlık gibi çeşitli isimlendirmelerle ifade ...

Siyasette Apolitik Tavır

Siyasette Apolitik Tavır

İnsan, toplumsal bir varlıktır, diğer insanlarla birlikte iş bölümü yaparak düzenli bir hayat sürmek ...

Kamu Yönetiminde Performans Ücreti Etkilemeli mi: Birleşik Krallık (BK) Örneği

Kamu Yönetiminde Performans Ücreti Etkilemeli mi: Birleşik Krallık (BK) Örneği

Performansa Dayalı Ödeme (Performance Related Pay-PRP) şemalarının yaygın kullanımına rağmen, etkinliği hakkında sorular devam ...

Sorumsuz Güç

Sorumsuz Güç

Bir ülkede meydana gelen tüm iyi veya kötü olay, durum ve neticelerin sorumluluğu o ülkeyi yöneten güce aittir. ...