Site İçi Arama

Deprem Bölgesinde Hasar Gören Taşınmazların Hasar Tespit İşlemlerine Karşı Dava Açmanın Yolu Açıldı

Deprem Bölgesinde Hasar Gören Taşınmazların Hasar Tespit İşlemlerine Karşı Dava Açmanın Yolu Açıldı

Hasar tespiti, yıkım kararına, hak sahipliğine ilişkin işlemlere ve hasar durumuna göre binaların tahliye edilmesine ilişkin işlemlere dayanak teşkil eden bir işlem ...

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (Anayasa Şikâyeti)

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (Anayasa Şikâyeti)

Hak ve Özgürlüklerin Anayasalarda yazılmış olması maalesef ihlalleri önlemeye yetmemektedir. Bunu temin edecek mekanizmaların/kurumsal yapının da kurulması amacıyla anayasa şikâyeti getirilmiştir. ...

Anayasa Tartışmaları Gölgesinde Cumhuriyete Darbe

Anayasa Tartışmaları Gölgesinde Cumhuriyete Darbe

Hangi siyasi düşüncede olursa olsun insanlar kendilerini belirli bir ideolojik kampın sınırları içerisine hapsetmiş durumdalar ve duymak istemedikleri ğrulara tahammül ve saygı gösterebilme erdeminden oldukça uzaktalar. Bu durumdan ...

Bu Denklem Nasıl Çözülecek?

Bu Denklem Nasıl Çözülecek?

Muhalefet yeni anayasa teklifini açıkladı ve iktidar tarafında hemen karşı propaganda en üst seviyeden başladı. İktidar kanadı altılı masadan bir şey çıkmadı diye kendince bulabildiği her platformda karşı propagandasını ...

Antik Yunan’da Yasa Kavramı Nedir? (3)

Antik Yunan’da Yasa Kavramı Nedir? (3)

Atina’nın kadim soylu kral ailelerinden Medontidler soyuna dayanan aristokrat Solon, aynı zamanda ticari faaliyetler sırasında pek çok ülke gezmiş bir tüccardı. Solon zengin bir aileden geliyordu ancak bir nedenden dolayı fakir ...

Antik Yunan’da Yasa Kavramı Nedir? (2)

Antik Yunan’da Yasa Kavramı Nedir? (2)

Demokrasiyi oluşturan siyasal yapıların ve kurumların işleyişi ise şu şekildedir: Toplumdaki tüm sınıfları kapsayan bir halk meclisi (ekklesia) mevcuttu. Ekklesia’da siyasi sorunlar konuşulur, diğer devletlerle anlaşmalar ...

Antik Yunan’da Yasa Kavramı Nedir? (1)

Antik Yunan’da Yasa Kavramı Nedir? (1)

Yunanistan’ın coğrafi durumu göz önüne alındığında Yunanların başlangıçta ulusal bir birlik kuramama nedenlerini anlamak mümkündür. Birlik kurmaları, ticari faaliyetlerin başlaması ve kültürel alışverişler neticesinde ...

Cumhuriyetin İlk Anayasası: 1924 Anayasası

Cumhuriyetin İlk Anayasası: 1924 Anayasası

Bir önceki yazımızda 1921 Anayasasından bahsetmiş ve yazımızın sonunda Haziran-Temmuz 1923 tarihlerinde seçimlerin yenilendiğini ve yeni bir Meclis teşkil edilerek 11 Ağustos 1923’te çalışmalarına başladığını söylemiştik. Bu ...

1921 Anayasası'yla Hayatımıza Giren Temel İlkeler Nelerdir?

1921 Anayasası'yla Hayatımıza Giren Temel İlkeler Nelerdir?

30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi sonrasında İngiltere öncülüğündeki galip devletler, mütareke hükümlerine dayanarak Anadolu’nun önemli bir kısmını işgal etmişti. ...

Yeni Anayasa

Yeni Anayasa

Anayasalar üst seviyede hukuki metinlerdir. Karmaşıktır. Önüne taslak konulan seçmene basit ve sistematik bir şekilde anlatılmalıdır. ...