logo

Makalelerinizi bugün paylaşmaya başlamanız için yeni nesil blog sitesi, strasam.org

STRASAM.ORG

Sitemizde yazar olmaya ne dersiniz ?

STRASAM.ORG, strateji, siyaset, savunma, ekonomi, tarih, hukuk, uluslararası ilişkiler, NATO, çevre ülkeleri vb. alanlara yönelik yapılan araştırma ve analizleri yayımlamak maksadıyla oluşturulmuş bir platformdur.

Başvuru Yap

Türkiye

Büyükesat Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi, No 87/4, 06900 Çankaya/ANKARA

Ara: +90 531 278 24 12

info@strasam.org
Tarihi Siyasete Alet Etmeyelim

Tarihi Siyasete Alet Etmeyelim

Genç Cumhuriyetimizin banisi Atatürk'ün İttihat ve Terakki Partisi ile yollarını ayırma sebebi gerçekten neydi? Sadece Enver Paşa ile ters düşmüş ...

Köprülü Mehmet Paşa’nın Hapsettiği Büyükelçi

Köprülü Mehmet Paşa’nın Hapsettiği Büyükelçi

Fransa, her padişah değişikliğinde kapitülasyonları yeni ahitnameler alarak tekrarlamaya devam etti. Bu şekilde hem Avrupa’da imtiyaz sahibi olarak ...

Bir Garip Tarihçi "Yuval Noah Harari" Kimdir?

Bir Garip Tarihçi "Yuval Noah Harari" Kimdir?

17 yaşında Kudüs İbrani Üniversitesi'nde tarih ve uluslararası ilişkiler alanında derslerini almaya başladı. İnsanlığın Kısa Tarihi adlı ...

Tarih Nedir?

Tarih Nedir?

Tarih; kısaca geçmişteki olayları, yer, zaman ve failleri göstererek kaynaklara dayalı olarak sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim ...

Adalar Denizi mi? Ege mi?

Adalar Denizi mi? Ege mi?

Denizler içinde en popüler olanı, en azından bizim için en popüleri diyelim, Akdeniz'dir. Günümüz medeniyetinin beşiği kabul edilen Avrupa'nın ...

Rusya Bize Ne Öğretti?

Rusya Bize Ne Öğretti?

Kuzeyin agresif ırkı aslında bir devlet olmadan önce uzun yıllar (yaklaşık 5 asır) Tatar boyunduruğunda, "Altın Ordu Devleti" hükümdarlığında ...

Uluslararası İlişkilerde Suçluluk Psikolojisi

Uluslararası İlişkilerde Suçluluk Psikolojisi

Bugün tarihte yapılmış büyük katliamlardan bazılarının detaylarını olaylara çeşitli açılardan bakan yazılı kaynaklar olması sebebiyle, ...

Dünya Kadınlarının Öncü İsmi, Kraliçe II. Elizabeth’e Veda Ederken

Dünya Kadınlarının Öncü İsmi, Kraliçe II. Elizabeth’e Veda Ederken

Elizabeth, Victoria’nın ardılları olan dört kralın ardından tekrar hanedanının bir kadın temsilcisi olarak tahta oturdu. O dönemde ...

Geçmişe Bakıp Geleceği İnşa Etmek Mümkün Mü?

Geçmişe Bakıp Geleceği İnşa Etmek Mümkün Mü?

Geçmiş gelecek ilişkisini toplumsal bir yorum olarak ele alıp farkında olarak ya da olmayarak sosyolojik tespitlerde bulunabiliyoruz. Ama bu tespitler ...

Vatan Sevdası Sizin İçin Ne Anlam İfade Ediyor?

Vatan Sevdası Sizin İçin Ne Anlam İfade Ediyor?

Doğduğun, büyüdüğün yerle aranda mutlaka bir gönül bağı olmalı; hem de hiçbir gücün koparamayacağı kadar güçlü bir gönül bağı. Bunun ...

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-5 (Son)

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-5 (Son)

-İktidarı ele geçirmek için iki yıl iç savaş veren Sezar, elde ettiği iktidarda ancak üç yıl kadar bir süre kalabilmiştir. -Bir İngiliz ...

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-4

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-4

Pompeus’un birlik komutanları kaçtığından, Sicilya kolayca ele geçirildi. Bu başarılar üzerine Sezar, birliklerini toplayarak Roma’ya girdi. ...

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-3

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-3

Halkçı hareketi temsil eden Sezar da öncülleri gibi popülist politikalar izleyerek yabancılara vatandaşlık vermeye ve devlet arazilerini halka ...

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-2

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-2

İlk hamlesi, kendisinin en büyük düşmanlarından biri olan Curio’yu kendisini desteklemeye ikna etmek oldu. Halbuki Pompeus, onu Sezar’a zarar ...

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-1

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-1

Sezar hırslı birisidir. Devletin en üst makamlarına ulaşmak en büyük hedeflerinden birisidir. Roma’da olağanüstü hâl durumlarında seçilen ...

Augustus Döneminin (Pax Romana) Önemi Nedir?

Augustus Döneminin (Pax Romana) Önemi Nedir?

Augustus’un yaşam öyküsünü ve yaptığı icraatlarını anlattığı eseri Res Gestae (Yapılan İşler)’dır. Yaşamının son dönemlerinde ...

Ukrayna Jeopolitiği Bağlamında Rusya'da Sivil-Asker İlişkisi: Bölüm-2

Ukrayna Jeopolitiği Bağlamında Rusya'da Sivil-Asker İlişkisi: Bölüm-2

Decembrist liderlerine, seçkin alayların bile rejime olan sevgisinin azaldığını kanıtladı. Kendilerini, zamanı geldiğinde hazır olmaya adayan ...

Ukrayna Jeopolitiği Bağlamında Rusya'da Sivil-Asker İlişkisi: Bölüm-1

Ukrayna Jeopolitiği Bağlamında Rusya'da Sivil-Asker İlişkisi: Bölüm-1

Rus imparatorluğu, Napolyon'a karşı savaşlarda birçok büyük fedakarlıktan sonra bile, her zamankinden daha güçlü bir şekilde ortaya çıktı. Ancak ...

Doğu Roma İmparatorluğunun Çöküşü ve Nedenleri

Doğu Roma İmparatorluğunun Çöküşü ve Nedenleri

Justinianus (Justinyen), Roma İmparatorluğunu yeniden diriltmek, yeniden inşa etmek, canlandırmak isterken, hesapsız, kitapsız, plansız, programsız ...

Toprak, Eğer Uğrunda Ölen Varsa Vatandır!

Toprak, Eğer Uğrunda Ölen Varsa Vatandır!

Gerçekten de milletler için bir manası olan vatanlarının ilk doğuşu ne kadar bulutludur! Ana babasını seçmekte, doğacağı yeri belirlemekte serbest ...

Neron Roma’yı Neden Yaktı? Şakşakçıları Niye Seyrettiler?

Neron Roma’yı Neden Yaktı? Şakşakçıları Niye Seyrettiler?

Narsist (kendinden başkasını düşünmez) kişiliğiyle tanınan, halkın önünde sık sık aklına esen her konuda konuşma yapmayı seven Roma ...

YENİ ROMANIN MİRASI YENİDEN PAYLAŞILIYOR

YENİ ROMANIN MİRASI YENİDEN PAYLAŞILIYOR

Moskova “sıcak denizlere inmek” için üç silahı Karadeniz’in kuzeyinde Kafkasya ve Balkanlar’da uzun süredir kullanıyor: “askeri güç”, ...

Ruslar ve Ukraynalılar

Ruslar ve Ukraynalılar

"Kuzeyimizde kaynatılan kazan", evet tam da böyle, gerçekten de kuzeyimizde bir kazan kaynatılıyor ve bu ateşe odun atacak DEVLETLER aranıyor... ...

Roma İmparatorluğu’nun Hayaleti, Avrupa Üzerinde (Yeniden) Dolaşıyor (4).

Roma İmparatorluğu’nun Hayaleti, Avrupa Üzerinde (Yeniden) Dolaşıyor (4).

Tarih boyunca Avrupa’da, siyasi açıdan birbirinden farklı dört ayrı düzenin ortaya çıktığı ...

Roma İmparatorluğu’nun Hayaleti, Avrupa Üzerinde (Yeniden) Dolaşıyor (3).

Roma İmparatorluğu’nun Hayaleti, Avrupa Üzerinde (Yeniden) Dolaşıyor (3).

Fransız ordusu yenilip Napolyon tekrar Elbe Adası’na gönderildikten sonra, Avrupa’ya yeni bir düzen vermek için Avusturya-Macaristan ...

Roma İmparatorluğu’nun Hayaleti, Avrupa Üzerinde (Yeniden) Dolaşıyor (2)

Roma İmparatorluğu’nun Hayaleti, Avrupa Üzerinde (Yeniden) Dolaşıyor (2)

Batı Roma İmparatorluğu’nu yıkan Germenler, onun Avrupa topraklarındaki mirasına sahip çıkmak istemişlerdir. Fakat o sırada zaten Roma’nın ...

Roma İmparatorluğu’nun Hayaleti, Avrupa Üzerinde (Yeniden) Dolaşıyor (1)

Roma İmparatorluğu’nun Hayaleti, Avrupa Üzerinde (Yeniden) Dolaşıyor (1)

Bu yazımızda, Roma İmparatorluğu’ndan günümüze kadar Avrupa’nın askeri ve siyasi yapısındaki eğişimler incelenecektir. Konu oldukça uzun bir ...

Tarihe Tanıklık Etmek

Tarihe Tanıklık Etmek

İnsan ömrü ortalama 80 yıldır. Bu 80 yılda insanlar bazen tarihe tanıklık etme fırsatı bulurlar, önemli olaylar onların yaşam süresinin ...

Afganistan mı, Peştunistan mı?  Durand Hattı Üzerine

Afganistan mı, Peştunistan mı? Durand Hattı Üzerine

Durand hattını ve hikayesini bilmeden Afganistan’ı anlamamız çok zor. Nedir Durand Hattı? ...

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (7-Son)

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (7-Son)

Taliban’ın Katar’daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader liderliğindeki bir heyet, 28 Temmuz 2021 tarihinde Çin’i ziyaret etmiş, ...

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (6)

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (6)

Tarihçiler, ‘Afgan’ kelimesinin tam anlamı konusunda hemfikir değiller. Bazıları nun, ülkenin Hindistan ve Orta Asya arasındaki konumuna atıfta ...

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (5)

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (5)

Afganistan, 40 yılı aşkın bir süredir işgal altında bir dir. 1973 yılında Davut Han’ın askeri darbe ile şahlığı yıkmasıyla birlikte ...

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (4)

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (4)

Afganistan’ın siyasi tarihine, kronolojik akış içerisinde değinmiş, devamında Taliban’ın hikayesini yazmıştık. Bu yazımızda Taliban-ABD ...

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (2)

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (2)

ABD, 14 Kasım 2001 itibariyle Afganistan’ı işgal sürecini büyük ölçüde tamamlamış ve iktidarı Muhammed Ömer’in şahsında ‘Taliban’ ...

İstiklali  'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (I)

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (I)

Afganistan; neredeyse yarım asırdır her şey oldu ama “devlet” olamadı. Afganistan’ın elverişli bir tarihsel gelişim yaşamaktan uzak bir ...

I. Dünya Savaşında ve milli mücadelede alınan ermeni esirler

I. Dünya Savaşında ve milli mücadelede alınan ermeni esirler

I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele dönemindeki Ermeni esirleri konusunu anlayabilmek için öncelikle savaş ve esir terminolojilerinin hukuki ...

Batı Karadeniz (Kastamonu eyaleti) üzerine

Batı Karadeniz (Kastamonu eyaleti) üzerine

Osmanlı Coğrafyası 20 milyon kilometre kare. 250’den fazla eyalet, 5 özerk bölge. Kastamonu Eyaleti 1827’de kurulur. ...

EYTAM sandıklarının para arzı ve sandıklarda uygulanan faiz oranı (1851-1926)

EYTAM sandıklarının para arzı ve sandıklarda uygulanan faiz oranı (1851-1926)

Osmanlı Devleti’nde, Tanzimat ile başlayan batılılaşma hareketleri çerçevesinde yapılan idari teşkilatlanmadaki değişiklikler sonucunda 1851’de ...

Osmanlı'dan cumhuriyet'e yetimlerin sosyal ve ekonomik haklarına dair düzenlemeler

Osmanlı'dan cumhuriyet'e yetimlerin sosyal ve ekonomik haklarına dair düzenlemeler

Yetim sunda 19. yüzyılda Osmanlı siyasi, sosyal ve ekonomik hayatında meydana gelen büyük sıkıntılar sebebiyle devlet, Tanzimat’tan sonra bu ...

Osmanlı Devletinin asıl kurucusu Orhan Bey mi?

Osmanlı Devletinin asıl kurucusu Orhan Bey mi?

Osmanlı İmparatorluğu bir beylik olarak bugünkü Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde kurulmuştur. ...

20 Temmuz'un kınalı kuzuları

20 Temmuz'un kınalı kuzuları

Bundan tam 47 yıl önce, rahmetli Ecevit’in, “Biz Kıbrıs’a sadece Türkler için değil, Rumlar için de barış getirmeye gidiyoruz.” ...

Dünyanın merkezi İstanbul mu?

Dünyanın merkezi İstanbul mu?

Roma İmparatorluğu’nu diğer uygarlıklardan ayıran en önemli özelliklerden birisi, Romalıların gittikleri yere yol götürmesidir. ...