logo

Makalelerinizi bugün paylaşmaya başlamanız için yeni nesil blog sitesi, strasam.org

STRASAM.ORG

Sitemizde yazar olmaya ne dersiniz ?

STRASAM.ORG, strateji, siyaset, savunma, ekonomi, tarih, hukuk, uluslararası ilişkiler, NATO, çevre ülkeleri vb. alanlara yönelik yapılan araştırma ve analizleri yayımlamak maksadıyla oluşturulmuş bir platformdur.

Başvuru Yap

Türkiye

Büyükesat Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi, No 87/4, 06900 Çankaya/ANKARA

Ara: +90 531 278 24 12

info@strasam.org
Timur “Bozkır’dan gelen belâ”

Timur “Bozkır’dan gelen belâ”

Timur, Altın Orda’dan sonra Osmanlı toprakları üzerine yürüdü. Önce Sivas’ı kuşattı.18 gün dayanan Sivas’ı savunanlar daha fazla dayanamayıp can garantisi ile teslim oldular. Ancak Timur sözünde durmadı. Binlerce insan, başları iplerle bacaklarının arasına sıkıştırılmış olduğu halde onar onar geniş hendeklere dolduruldular. Çukurlar tahta ile örtülerek üzerine toprak konuldu, diri diri gömüldüler. Sivas taş üstünde taş bırakılmadan yıkıldı yakıldı.

Uğur'lar Olsun

Uğur'lar Olsun

Bir yirmi dört Ocak daha sensiz geçti, lakin yerin hala doldurulamadı.

Tarihi Siyasete Alet Etmeyelim

Tarihi Siyasete Alet Etmeyelim

Genç Cumhuriyetimizin banisi Atatürk'ün İttihat ve Terakki Partisi ile yollarını ayırma sebebi gerçekten neydi? Sadece Enver Paşa ile ters düşmüş olması mıydı? Ya da sadece ordunun siyasete dâhil olmasını mı istemiyordu?

Kahrından Ölen Osmanlı Sultanı: Yıldırım Bayezid Kimdir?

Kahrından Ölen Osmanlı Sultanı: Yıldırım Bayezid Kimdir?

Ankara Savaşı sonrası Anadolu birliği bozuldu, devlet parçalandı, I. Murad zamanındaki sınırlara çekildi. Çelebi Mehmet, Rumeli topraklarındaki kuvvetli iskân ve sistem sayesinde devleti yeniden kurdu. Peygamberimizin, “Müjdeleyin, nefret ettirmeyin” sözü gereği, günümüzde süre gelen nefret söylemi terk edilmeli, rakip partiler karşılarındakini ihanet ile suçlamaktan vazgeçmelidir.

2023 Karar Yılı

2023 Karar Yılı

Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde yaşamanın pahası biçilmez. Güzel, eğlenceli geçirdiğiniz her an, büyük kazançtır.

Türk Milletinin Tarihle İmtihanı

Türk Milletinin Tarihle İmtihanı

Türkistan ve coğrafyasını paylaşan halklar 4-5 çeşit farklı dini inanışa sahiptiler. Bunların hepsi de tek Tanrılı dinlerdi. Türkistan halkları karşılaştıkları bu dinleri ve fikirleri tahlil etme, aralarında bağ kurma hususunda özgür düşünceliydiler. Bu dinlerin ve kültürlerin akla mantığa uygun ve insanlara yararlı olan kısımlarından yararlanmayı bilen bir anlayışa sahiptiler.

Köprülü Mehmet Paşa’nın Hapsettiği Büyükelçi

Köprülü Mehmet Paşa’nın Hapsettiği Büyükelçi

Fransa, her padişah değişikliğinde kapitülasyonları yeni ahitnameler alarak tekrarlamaya devam etti. Bu şekilde hem Avrupa’da imtiyaz sahibi olarak güç kazandı hem de Osmanlı ile yaptığı ayrıcalıklı ticaret ile zenginleşti. Fakat Osmanlıya karşı diğer devletlerle iş birliğinden de hiç vazgeçmedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi

Millî Mücadele Projesi; Anadolu’nun ortasında çorak, bakımsız, kerpiç evli, 20-25 bin nüfuslu, dış dünya ile tek bağlantısı bir demiryolu olan halkının çoğu Müslüman Türklerden oluşan dar sokaklı küçük bir şehir olan Ankara’da uygulamaya konması planlanmıştır. Bozkır halindeki bu kent önce Millî Mücadele’nin sonra yeni Cumhuriyetin ve devrimler devletinin başkent, Ankaralıların geleceğe bir mirası ve Anadolu’nun sönmeyen bağımsızlık ve özgürlük ateşini taşıyan insanların kenti olacaktır.

Sarıkamış Harekâtının Yıldönümünde Aklıma Takılanlar

Sarıkamış Harekâtının Yıldönümünde Aklıma Takılanlar

Osmanlının Kafkasya’da giriştiği savaşların amacı üç aşamalı olarak gelişti. Birinci aşama 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sonunda Ruslara bırakılmış olan Batum, Ardahan ve Kars'ın geri alınmasına yönelik hamledir. İkinci aşamada, daha önceki savaşlarda Ruslara kaptırılmış olan Kafkas halkını ve özellikle de bölgede yaşayan Müslümanları Rus boyunduruğundan kurtarılması hedeflenmiştir. Üçüncü aşamaya gelince, Hazar denizi dolaylarında Orta Asya’da yaşayan Türklerle temasa geçerek Turancılık akımı doğrultusunda Türk ulusunu birleştirme planını devreye sokmak, Türkistan üzerinden Osmanlı Devleti’ne insan gücü devşirmektir.

Tarikattan Cemaatlere Giden Yol Nasıl Oluştu?

Tarikattan Cemaatlere Giden Yol Nasıl Oluştu?

Bir başka ifadeyle gücün tek elde toplanmasını isteyen dünyevi yönetsel olgu, uhreviyatla iş birliği içerisinde olduğunda daha da güçlenmiştir. İslam dünyasına bakıldığında, iktidarla iş birliği içerisinde olmak tarikat liderlerini de güçlendirmiştir. Bu şekilde çift taraflı her iki tarafın yararına kullanılabileceği bir kutsal ittifaka da gidilmiştir.

Ülkem İçin Umudumu Hiç Yitirmedim

Ülkem İçin Umudumu Hiç Yitirmedim

Bir süre sonra kocaman bir delik çıkmış karşılarına. Temel’e bakmışlar. Temel: “Uşaklar ne çikacağunu bilmeyrum. Siz yatın, ne çıkarsa bahtinuza!” demiş. Ertesi gün gazetelerde şöyle bir haber çıkmış: “Dört avcı, tren altında kaldı!”

Gerçek Nereden Baktığınıza Bağlı Olarak Değişir mi?

Gerçek Nereden Baktığınıza Bağlı Olarak Değişir mi?

Kültürel miras, bir ülkenin geleceğinin şekillenmesinde en önemli olgudur. En başında söyleyeyim; bu coğrafyada yaşayan insanların genelde kısa vadeli düşünmelerinin sebebi, yüzyıllardır süren bir kültürel mirastır. Daha doğrusu, bu coğrafyada doğan insanlara yüklenen genetik mirastır. Henüz de çözülememiş sosyolojik bir gerçekliktir.

Ulus olmak kötü bir şey midir?

Ulus olmak kötü bir şey midir?

1934 yılında yolladığı telgrafında kullandığı Türkçe sözcüklerden biri "özek" tir mesela, TDK'ya göre "bir şeyin çevreden aynı uzaklıkta olan yeri" demekmiş. Bu anlamıyla Atatürk'ün kurduğu cümle içerisinde böyle bir anlam oturmuyor. Aslında özek Tatarcada da kullanılıyor, "çekirdek" demek. Ama Atatürk "bir şeyin özü" anlamında kullanmış, öz, özek. Belki de kurum özelinde demek istemiş. Düşününce anlaşılıyor aslında ne demek istediği.

Harari'ye Göre Bizi Gelecekte Nasıl Bir Dünya Bekliyor?

Harari'ye Göre Bizi Gelecekte Nasıl Bir Dünya Bekliyor?

Önümüzdeki birkaç yıl ya da birkaç on yıl hâlâ bir seçeneğimiz var. Eğer çabalarsak, gerçekten ‘insan’ olarak kim olduğumuzu hâlâ araştırabiliriz. Ama bu fırsatı değerlendirmek istiyorsak, en doğrusu hemen işe koyulmak olacaktır.

Osmanlı'da Kadızâdeliler Hareketi ve Günümüze Yansımaları

Osmanlı'da Kadızâdeliler Hareketi ve Günümüze Yansımaları

IV. Murat zamanında başlayan, IV. Mehmet zamanında sona eren, kendilerine ne istedilerse verilen sonra da devleti temellerinden sarsan dinî, tasavvufi bir harekettir.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın Türkiye ve Türk Dünyası İçin Önemi Nedir?

Türk Devletleri Teşkilatı’nın Türkiye ve Türk Dünyası İçin Önemi Nedir?

Sovyetlerin dağılması her şeyi olumlu yönde değiştirdi, Türkler arasında iletişimi ve temas imkanlarını artıran önemli bir katalizör işlevi gördü. Berlin Duvarı’nın yıkılmasında ve Almanların birleşmesinde görüldüğü üzere, Sovyetlerin de yıkılması Türk Dünyasında birleşme yönündeki beklenen tarihi süreci tetikledi.

10 Kasım Sonrasında Atatürk’ümüzü Hakikaten Anlamaya Çalışalım mı?

10 Kasım Sonrasında Atatürk’ümüzü Hakikaten Anlamaya Çalışalım mı?

Hepimiz bilmeliyiz ki; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinde, kul-köle olmayan, kendi kendine yetebilen, özgür bireyler yetiştirmek ve onlardan oluşan mutlu bir toplum yaratma ideali vardır. Ekonomik özgürlüğü olmayan toplumlar, bir süre sonra siyasal özgürlüklerini de kaybetme tehlikesiyle yüzleşebilirler!

Bir Garip Tarihçi "Yuval Noah Harari" Kimdir?

Bir Garip Tarihçi "Yuval Noah Harari" Kimdir?

17 yaşında Kudüs İbrani Üniversitesi'nde tarih ve uluslararası ilişkiler alanında derslerini almaya başladı. İnsanlığın Kısa Tarihi adlı kitabını, ilk olarak 2011 yılında, verdiği lisans derslerinin bir parçası olarak ele aldığı dünya tarihi dersinin ilk 20 dersine dayanarak İbranice dilinde yayınlandı. İbranice baskısı İsrail'de en çok satanlar listesine girdi ve halk arasında büyük ilgi uyandırdı. Harari'yi bir ünlüye dönüştürdü.

On birinci ayın on biri, saat onbir...

On birinci ayın on biri, saat onbir...

Yapılan pazarlıklar sonucu Üç Paşalar, gerek aziz ülkelerine bir tehdit olmadığı için gerekse hasta adamlığın getirdiği çaresizlikten Almanya'nın ittifak teklifini kabul ettiler. Öyle bir ittifak ki Osmanlı ordusu yazılı protokolle Alman Başkomutanlığının emrine girmişti. Almanların vereceği para, altın, silah, mühimmat ve teçhizatla savaşılacak, bütün kardeş İslam halkları özgürleştirilecekti.

Ulu Önder Atatürk

Ulu Önder Atatürk

Atatürk

Atatürk

Bir insanın ölümü, bir canın yitişi, artık o vücut içerisinde bir hayat olmaması, eskisi gibi düşünce üretmeyecek olması, o vücutta eskisi gibi bir yaşam kıvılcımı olmaması, yaşayan bir kişinin birden sonsuzluğa uzanan bir sessizliğe gömülmüş olması ne kadar hazin.

Yaşamın Kıyısında Bir 1938

Yaşamın Kıyısında Bir 1938

Bedenini tüketecek olan karaciğer yetmezliğine dair ilk belirtiler kendini 1937 yılında gösterdi. Önceleri seyrek meydana gelen ve gün geçtikçe çoğalmaya başlayan burun kanamaları için getirilen tedbir burna pamuk tıkamaktı. Bacaklar başta olmak üzere vücudun değişik bölgelerinde gittikçe şiddetlenen kaşıntı hissi içinse merhem kullanılıyor, Gazi’nin hassas vücudunun köşkteki arsız karınca ve haşarattan etkilendiği düşünülüyordu. Ancak bu belirtileri karaciğer yetersizliğine bağlamak çoğu profesör ünvanlı doktorların bile aklına gelmiyordu.

Alman Opel Markasının Ne Kadar Eski Olduğunu Biliyor musunuz?

Alman Opel Markasının Ne Kadar Eski Olduğunu Biliyor musunuz?

Opel firmasının ilk ürettiği otomobil olan Opel 4PS’ye, zamanın diğer otomobillerine göre küçük olduğu ve diğer otomobiller siyah renkteyken yeşil renkte olduğu için, Yaprak Kurbağası adı takılmıştı.

Albert Einstein’in Atatürk’e Yazdığı Mektubun Hikayesi

Albert Einstein’in Atatürk’e Yazdığı Mektubun Hikayesi

Albert Einstein, yaşamını ve meslek hayatını zorlaştıran Nazi baskısına dayanamayıp Paris'e taşındı. Ancak Almanya'da bulunan Yahudi profesörler hala güvende değillerdi. Bu değerli ve tecrübeli insanlar sığınacakları güvenli bir ülke arıyorlardı. Tam da bu nedenden ötürü 17 Eylül 1933 tarihinde Albert Einstein imzasını taşıyan bir mektup Atatürk’e teslim edilmek üzere T.C. Başbakanlığına gönderildi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümünün 84. Yıldönümü

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümünün 84. Yıldönümü

10 Kasım 2022 saat 09.05, Ulusal bağımsızlığımızın mimarı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yılında, O’nu kaybetmenin hüznünü yaşarken, O’na olan inancımızı tazeliyor, devrimlerine olan bağlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. O, akıllı bir politikacı ve son derece gerçekçi bir devlet adamı olarak yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nı başarı ile yöneten bir yetenekli komutan değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimler ile de 21’inci yüzyılın dünya lideri olmuştur. 57 yıl süren yaşamının büyük kısmında, yurttaşının ve yurdunun özgürlüğü, milletinin ve vatanının bağımsızlığı ve mutluluğu için yılmadan çalışmış, bu emeklerinin sonucunda da girdiği her mücadeleden zaferle çıkmış ve Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuştur. Ölümüne girdiği muharebeleri kazanmış, ancak bu sefer ölüme karşı girdiği meydan savaşını, ne yazık ki kaybetmiştir.

Gazneliler Türk Tarihindeki Önemi ve Yeri Nedir?

Gazneliler Türk Tarihindeki Önemi ve Yeri Nedir?

Gaznelilerin devlet anlayışı, İslam halifesini veya onun adına hüküm süren hükümdarları "Allah'ın yeryüzündeki gölgesi" olarak telakki eden İslami anlayışla bağdaşan, İrani, İslami ve Türki hâkimiyet anlayışlarının bir sentezi şeklinde gerçekleşmiştir. Samanîler gibi köklü ve esaslı devlet teşkilatına sahip bir İslam devletine bir süre hizmet eden ve bu süre de ona tâbi olarak varlığını sürdüren Gazneli Devleti, Orta Çağ İslam devletlerinin özelliklerini, devlet, hükûmet ve hâkimiyet anlayışlarını aynen yansıtmaktadır.

Alfabe/ Harf Devrimi

Alfabe/ Harf Devrimi

Kültürlere saygım sonsuzdur, ama Arap kültürü dil konusunda çok zor gerçekten. Kendileri nasıl altından kalkıyorlar inanın bilemiyorum. Kendileri kültürleri gereği bir şekilde alışkınlardır herhalde, ama en azından Arap alfabesi Türk dili için yeterli bir alfabe değil.

Türkiye'yi (Anadolu’yu) Türksüzleştirme Çabaları

Türkiye'yi (Anadolu’yu) Türksüzleştirme Çabaları

Topyekûn Batı, küresel sömürgeciler bu gerçeği anladığı için Türkiye’yi Türksüzleştirme yolunda büyük çaba sarf etmektedirler. İçerideki kemik yalayıcı hainlerle birlikte el ele vererek; Türk düşmanlığı ve Türkiye’yi Türksüzleştirme stratejilerinin en önemli hedefleri haline getirmişlerdir!

Osmanlı’da Devşirme Sistemi Nasıldı?

Osmanlı’da Devşirme Sistemi Nasıldı?

Osmanlı İmparatorluğunun eyalet valilerinin ve askeri komutanlarının çoğu da bu sistemde yetiştirilmiş ve görevlendirilmiştir. Zaman içinde bu sistemde önemli makam ve mevkilere gelen devşirmeler bazen ailelerine yardım etmek için pozisyonlarını kullanmışlardır. Bu durum Osmanlının son zamanlarında artarak devam etmiştir.

Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Aşkı

Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Aşkı

Mustafa Kemal'in gençlik döneminde okuduğu onca kitap ve bu akımların ürünleri olan eserleri okuyup sentezlemesi sonucunda aklına yerleşmiştir Cumhuriyet fikri. Bu öyle bir sentez ki, ne tam Batıcı, ne tam İslamcı, ne Osmanlıcı, ne etnik Türkçü, yani ne dışarıdaki diğer halklar gibi etnik milliyetçi. Onunkisi hepsinin bir sentezi. Sentezin özetini de daha sonra tek bir cümle ile kendisi özetlemiş zaten. Ne mutlu Türküm diyene!

Efendiler, Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz

Efendiler, Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz

"Bu topraklar yedi bin yıllık Türk yurdudur, Türk yurdu olarak kalacaktır."

Cumhuriyet’in Kuruluşunun 99. Yıldönümü Kutlu Olsun

Cumhuriyet’in Kuruluşunun 99. Yıldönümü Kutlu Olsun

Hükümet biçimlerini birer birer saymak gereksizdir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kime sorarsanız sonuç, bu cumhuriyet demektir. Doğan çocuğun adıdır. Ama bu ad kimilerine hoş gelmezmiş, varsın gelmesin

Cumhuriyet Nefreti

Cumhuriyet Nefreti

Cumhur halk veya topluluktu, cumhuriyeti açıklarken ise halk olmuş millet. En baştan zaten yanlış başlamış. İkisi arasındaki farkı önceki yazılarımdan birinde açıklamıştım. Millet din birliğine refere ederken, halk daha çok soy birliğine referanslıdır. Topluluk ise kuru kalabalık, herhangi bir dini ya da etnik referansı yoktur topluluğun.

12 Adalar Nasıl Yunanistan’ın Oldu?

12 Adalar Nasıl Yunanistan’ın Oldu?

12 Adalar’ın statüsü İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar böyle sürmüştür. Savaş sonunda ise 10 Şubat 1947 tarihli Paris Antlaşması ile savaşın mağlubu İtalya 12 Adalardan çekilmiş ve Adalar savaşta mağluplar arasında bulunan İtalya’dan alınarak galiplerin safında yer almış olan Yunanistan’a devredilmiştir.

İlhanlılar ve Hülâgû Han

İlhanlılar ve Hülâgû Han

Türk dünyasına bakış açışımızda, tarihten ders alarak, Türklerin dünyadaki konumuna ve edindikleri yeri neden ve nasıl elde ettiklerini irdeleyerek, günümüz koşullarındaki Türk gerçeğini daha iyi anlamak ve hepimize yakışan çağdaş bir hayat sürebilmemiz için yeni çözümler üretebilme güç ve birikimine sahip olabilmek için geçmişimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Geçmişte bunu atalarımız yapmış, bugün sıra bizde, bizler de geleceği şekillendirecek, geleceğe yön verecek bir Türk dünyası istiyorsak, üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Çünkü Büyük Atatürk’ün dediği gibi ihtiyacımız olan kudret, asil kanlarımızda fazlasıyla mevcuttur.

Geleceğimizin Temel Güvenceleri

Geleceğimizin Temel Güvenceleri

Kültür; bir ulusun tarihinde ortaklaşa alıp getirdiği iyi, doğru ve güzel şeylerin bütününe, bilimsel alandaki başarılarının eklenmesi ile oluşur. Buna göre kültürün en önemli özelliği ulusal oluşudur. Türk kültürü de onun öz malı olan bir kültürdür. Çünkü bu kültür, gücünü Türklerin zengin tarihinden, hayatında yaşayıp gelişmiş geleneklerinden, dilinden, inançlarından, ahlakından ve sanat zevkinden almaktadır.

Büyük Taarruz’un Harekât Planı ve Ana Prensipleri

Büyük Taarruz’un Harekât Planı ve Ana Prensipleri

Büyük Taarruz’un harekât planı, Yunan ordusunun büyük bir kısmını kısa süreli ve kesin sonuçlu bir muharebe ile imha etmek için manevra konsepti esas alınarak hazırlanmış bir plandır. Harekatın başarılı olabilmesi için stratejik, operatif ve taktik seviyede baskın yapılması esas alınmıştır. Mükemmel hale getirilmesi için de son ana kadar dikkatle geliştirilmeye devam edilmiştir.

Emperyalistlerden Kurtuluşumuzun Simgesi:  6 Ekim ve Önemi

Emperyalistlerden Kurtuluşumuzun Simgesi: 6 Ekim ve Önemi

Mustafa Kemal Paşa, o sıralarda Adana’dan trenle İstanbul’a gelip Haydarpaşa’da indiğinde, demirli düşman gemilerine bakarak "geldikleri gibi giderler" derken, belli ki o dakikada emperyalizmin çizmeleri altında kirlenmeye başlayan vatanını bunlardan temizleme kararını verir. O karar ve kararlılıkla da İstanbul’da bir araya geldiği arkadaşlarıyla birlikte gizli ve bazen açık toplantılarla Millî Mücadele’nin nasıl ve nereden başlatılacağına dair planlarını yapmaya başlayacaktı.

Tarih Nedir?

Tarih Nedir?

Tarih; kısaca geçmişteki olayları, yer, zaman ve failleri göstererek kaynaklara dayalı olarak sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalıdır.

Türk Kültürünün Gür Pınarlarından: Ahilik

Türk Kültürünün Gür Pınarlarından: Ahilik

Anadolu’nun kapılarını Türkler adına bir kere daha aralamaya girişen çift başlı kartalların açtığı menzili izleyerek Kızıl Elma’nın peşine düşen coşkulu, heyecanlı, azimli Oğuz menşeli Türkmenlerin sanat, zanaat, ticaret, ekonomi gibi sahalarda yetiştiren, bir taraftan iktisadi bir taraftan ahlaki diğer taraftan içtimai kazanım sağlayan Ahilik; mesleki anlamda iyi, doğru ve güzel insan meziyetlerini esas alarak düzenlemiştir.

Türk Milleti Çığırtkan Olmak Zorunda mıdır?

Türk Milleti Çığırtkan Olmak Zorunda mıdır?

İzmir Birinci Dünya Savaşı sonrası 15 Mayıs 1919 tarihinde Pasaport limanından çıkılarak işgal edilmiştir. İşgalinin ilk gününde Yunan askerlerini Pasaport’ta karşılayan İzmir Metropoliti Kalafatis Hrisostomos, aynı zamanda onları kutsayarak, Türkleri öldürmenin görev olduğunu belirtmekten de geri durmamıştır. Ermenilerin de desteğini alan Metropolit Hrisostomos, ilk günden başlamak üzere İzmir’deki Türklere işgal süresince zor anlar yaşatmıştır.

Bilinmeyen Yönleriyle İslam Ülkelerinde Tıp Tarihi

Bilinmeyen Yönleriyle İslam Ülkelerinde Tıp Tarihi

İslâm, kelime manası olarak “kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak” olup, Allah’ın emirlerine boyun eğip, kurtuluşa ermek manasındadır. Kur’an-ı Kerim, Âl-i İmrân sûresi 19. Âyet’te “Allah indinde gerçek din İslâmdır” denmekte; aynı sûrenin 85. Âyetinde de “Kim İslâm’dan başka din ararsa, bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve ahirette hüsrana uğrayacaktır” denmektedir.

Atatürk Aleyhinde Günümüzde İleri Sürülen İthamların Bir Dayanağı Var mı?

Atatürk Aleyhinde Günümüzde İleri Sürülen İthamların Bir Dayanağı Var mı?

Bazı televizyon kanallarında tarih programı yapan kişiler ise Atatürk aleyhine herhangi bir şey söylememelerine rağmen “Falanca kişinin anılarında kendi el yazısı ile yazılmış şöyle bir belge vardır. Ben bu konuyla ilgili başka yerde herhangi bir belge görmedim ama adam da böyle yazmış. Falanca kişinin hatıraları, ailesinde. Henüz yayınlanmadı. Yayınlanınca daha birçok şey çıkabilir.” gibi cümleler kurarak insanların aklına bir sürü soru getirmektedir.

Adalar Denizi mi? Ege mi?

Adalar Denizi mi? Ege mi?

Denizler içinde en popüler olanı, en azından bizim için en popüleri diyelim, Akdeniz'dir. Günümüz medeniyetinin beşiği kabul edilen Avrupa'nın güney kıyılarına denk geldiği için Akdeniz tarih boyunca önemli bir yer edinmiş insanlık tarihinde. İngilizce tanımıyla "Mediterranean Sea", etimolojik kelime anlamıyla dünyanın merkezi demek.

Rusya Bize Ne Öğretti?

Rusya Bize Ne Öğretti?

Kuzeyin agresif ırkı aslında bir devlet olmadan önce uzun yıllar (yaklaşık 5 asır) Tatar boyunduruğunda, "Altın Ordu Devleti" hükümdarlığında yaşamış. O yüzden Rus dilinde çok fazla Türkçe kökenli sözcük vardır. Ruslar bile bilmezler kullandıkları gündelik bazı sözcüklerin aslında Türkçe kökenli olduklarını.

Millî Mücadele Döneminde Atatürk’ün Faaliyetleri ile İlgili İddialar ve Bu İddiaları Çürüten Bir Belge

Millî Mücadele Döneminde Atatürk’ün Faaliyetleri ile İlgili İddialar ve Bu İddiaları Çürüten Bir Belge

O zaman objektif bir araştırmacı olarak yapılması gereken şey, konu ile ilgili resmî belgelere bakmaktır. Bunları yapmadan hatıratlarda Atatürk aleyhinde söylenenleri doğru olarak kabul etmenin tarih metodolojisi açısından hiçbir değeri yoktur.

Uluslararası İlişkilerde Suçluluk Psikolojisi

Uluslararası İlişkilerde Suçluluk Psikolojisi

Bugün tarihte yapılmış büyük katliamlardan bazılarının detaylarını olaylara çeşitli açılardan bakan yazılı kaynaklar olması sebebiyle, istendiğinde daha tarafsız olarak bu belgeleri incelemek ve zamanında olup biteni biraz olsun anlayabilmek mümkün.

19 Eylül Gaziler Gününün Anlamı ve Önemi

19 Eylül Gaziler Gününün Anlamı ve Önemi

Uğrunda savaştıkları Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gazileri unvanların en asil ve en şereflisi ile onurlandırdı. Siz artık bir ulusal değersiniz, siz Gazisiniz dedi tüm Türkiye, Türk Milleti ve Devleti.

Dünya Kadınlarının Öncü İsmi, Kraliçe II. Elizabeth’e Veda Ederken

Dünya Kadınlarının Öncü İsmi, Kraliçe II. Elizabeth’e Veda Ederken

Elizabeth, Victoria’nın ardılları olan dört kralın ardından tekrar İngiliz hanedanının bir kadın temsilcisi olarak tahta oturdu. O dönemde İngiliz Hanedanı’nda kadınlar açıkça kraliyet mensupları içinde “en iyi ikinciler” olarak görülüyordu.

9 Eylül 1922, Kurtuluşun Hikayesi

9 Eylül 1922, Kurtuluşun Hikayesi

İzmir Millî Mücadele’nin mihenk taşıdır, yıldız şehridir. “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir!” emrinde verilen istikamet ve hedef İzmir’dir. İzmir Hasan Tahsin’in ilk kurşunuyla Milli Mücadele’nin başladığı yer olduğu gibi, Yüzbaşı Şerafettin’in hükümet konağına Türk bayrağı çekmesiyle sembol olarak son bulduğu yer de olmuştur.

İzmir’in Kurtuluşu’nun 100.Yıldönümü

İzmir’in Kurtuluşu’nun 100.Yıldönümü

9 Eylül, Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi ve çok önemli bir tarihi gün olmuştur. 15 Mayıs 1919’da başlayan ve 9 Eylül 1922’de biten sürecin önemi ve anlamı, İzmir ve Türk milleti için çok büyüktür.

Geçmişe Bakıp Geleceği İnşa Etmek Mümkün Mü?

Geçmişe Bakıp Geleceği İnşa Etmek Mümkün Mü?

Geçmiş gelecek ilişkisini toplumsal bir yorum olarak ele alıp farkında olarak ya da olmayarak sosyolojik tespitlerde bulunabiliyoruz. Ama bu tespitler genellikle sosyolojik bir özeleştiriden ziyade serzenişe yakın öğeler içeriyor. Yani genel geçer bir yorum oluyor.

Vatan Sevdası Sizin İçin Ne Anlam İfade Ediyor?

Vatan Sevdası Sizin İçin Ne Anlam İfade Ediyor?

Doğduğun, büyüdüğün yerle aranda mutlaka bir gönül bağı olmalı; hem de hiçbir gücün koparamayacağı kadar güçlü bir gönül bağı. Bunun niçin önemli ve neden gerekli olduğunu sorabilirsiniz. İşte onun adına millî duygular denir, bunun hiçbir ideolojik düşünce ile anlatılamaz.

Sivas Kongresi’nin (04-11 Eylül 1919) Bilinmeyenleri

Sivas Kongresi’nin (04-11 Eylül 1919) Bilinmeyenleri

Kongre öncesinde delegelerden Rauf Bey ve bazı kişiler Bekir Sami Bey’in evinde toplantı yaparak Mustafa Kemal Paşa’nın kongre başkanlığına seçilmemesi kararı almışlardır.

Atatürk’ün Manda İstediği İddiasına Cevaptır

Atatürk’ün Manda İstediği İddiasına Cevaptır

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, internetteki bir video kaydında, Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsız bir devlet değil, Amerikan mandası istediğini, ancak ABD’nin bunu kabul etmediğini öne sürdü. Bu iddianın gerçek olmadığını, tarihi bazı gerçeklerle ortaya koyalım.

Topkapılı Cambaz Mehmet

Topkapılı Cambaz Mehmet

Cambazlığı, zeki oluşu, her koşulda iş bitiriciliği, hırlısından hırsızına İstanbul’da binlerce insanı milli mücadele için teşkilatlandırdığı içindir. Şeytana külahı ters giydirdiği söylenirdi. Hızlı koşar, iyi silah atardı. Külhanbeyleri bile ona saygı duyar, mertliği karşısında severek isteyerek boyun eğerlerdi.

Büyük Taarruz’un 100. Yıldönümünde Zafer Giden Yol ve  30 Ağustos Zafer Bayramı

Büyük Taarruz’un 100. Yıldönümünde Zafer Giden Yol ve 30 Ağustos Zafer Bayramı

26 Ağustos sabahı Kocatepe’de ordu harekâta hazır hale gelmiştir. Afyon’un stratejik önemi nedeniyle öncelikle bu bölgeyi ele geçirmek hedeflenmiştir. Aynı gün gizliliği sağlamak için Anadolu ile dış dünya arasında tüm haberleşmeler kesilmiştir. Yunanlılar, saldırıyı Türklerin geniş çapta yığınak yaptıkları kuzeyden Eskişehir bölgesinden beklemişler, ancak harekât güneyden İzmir demiryoluna hâkim durumdaki Afyon’dan başlamıştır.

Zafer Yolu: 26-29 Ağustos 1922’de Neler Oldu?

Zafer Yolu: 26-29 Ağustos 1922’de Neler Oldu?

Cephe boyunca 225 bin asker, silahlarına sımsıkı sarılmış, gözleri derin karanlıkta, nefesini tutmuş taarruz için subayların “İleri!” emrini bekliyordu. Kilometrelerce uzunluğundaki cephede çıt çıkmıyordu. Saat tam 04:30’da bir cayırtı koptu. Türk topçusu tanzim ateşine başlamıştı.

Mustafa Kemal Gibi Bir Serdengeçti Olmak Kolay mıdır?

Mustafa Kemal Gibi Bir Serdengeçti Olmak Kolay mıdır?

Kararlı duruşu ve planlı bir istikamette giden çabaları, çalışmaları, etrafındakilerin kendisine olan inancını artırdı, liderliğinde kurtuluşun mümkün olacağına olan inançları zamanla oluştu ve sonra arkasından sel gibi akıp, peşinden geldiler.

Atatürk bir Serdengeçti midir?

Atatürk bir Serdengeçti midir?

Ne demektir serdengeçti? Yüksek bir ülkü için her türlü tehlikeyi göze alan, o ülkü yolunda canını bile esirgemeyen kimse demektir. Osmanlı döneminde, savaşta düşman arasına dalmak için gönüllü yazılan askerlere, serdengeçti deniliyormuş. Ser, baş demek. Yani başının gitmesine razı, ölüme razı demektir.

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-5 (Son)

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-5 (Son)

-İktidarı ele geçirmek için iki yıl iç savaş veren Sezar, elde ettiği iktidarda ancak üç yıl kadar bir süre kalabilmiştir. -Bir İngiliz atasözü der ki: “Kılıçla yaşayan, kılıçla ölür.” -Sezar da kılıçla iktidara gelmiş ve kılıçla iktidardan indirilmiştir.

Dünya Türk Kurultayı

Dünya Türk Kurultayı

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte yakınlarında Bugaç’ta düzenlenen Dünya Türk Kurultayında Türk soyundan gelen Macar, Azerbaycan, Avar, Başkurt, Bulgar, Balkar, Buryat, Çuvaş, Gagavuz, Kabardino, Karaçay, Karakalpak, Kazak, Kırgız, Kumuk, Moğol, Nogay, Oğuz, Özbek, Tatar, Tuva, Türkmen, Uygur ve Yakut boyları bir araya gelmiş, ortak geleceğin inşa edilmesine yönelik birtakım kararlar almıştır.

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-4

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-4

Pompeus’un birlik komutanları kaçtığından, Sicilya kolayca ele geçirildi. Bu başarılar üzerine Sezar, birliklerini toplayarak Roma’ya girdi. Başkent artık onun kontrolüne geçmişti. Senato’yu toplayıp kendisine yapılan haksızlıkları, Pompeus’un hatalarını ve kendisinin tüm barış çabalarına karşılık vermediğini anlattı. Devleti kendisi ile birlikte yönetmeleri için onları teşvik etti.

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-3

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-3

Halkçı hareketi temsil eden Sezar da öncülleri gibi popülist politikalar izleyerek yabancılara vatandaşlık vermeye ve devlet arazilerini halka dağıtmaya devam etti. Böylece, uzun süredir devlet kaynaklarını sömüren aristokrat hareketin mensuplarına halkçı hareketin mensupları da katıldı ve soygun düzeni tam bir talana dönüştü.

Atatürk: "Düşman uçaklarının cephemiz gerilerine geçmemelerini sizden isterim."

Atatürk: "Düşman uçaklarının cephemiz gerilerine geçmemelerini sizden isterim."

Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Anadolu'da başlayan Milli Mücadele'nin ihtiyaç duyduğu hava gücünün oluşturulmasında, yurtiçindeki kırık-dökük durumdaki eski uçakların tamir edilerek kullanımı yanında yurtdışından imkanlar ölçüsünde ve belirli sınırlamalar dahilinde uçak alımı için gayret gösterilmiştir. Bu kapsamda 26 Ağustos 1922 sabahı başlatılan Büyük Taarruz öncesindeki hava gücünün oluşturulasına yönelik adımlar, bu büyük savaşta ihtiyaç duyulan havadan keşif ve taarruz yeteneklerinin meydana getirilmesini sağlamıştır.

Vecihi Hürkuş: Ankara’dan Başladık, Mecburen İstanbul’da Sonlandırdık

Vecihi Hürkuş: Ankara’dan Başladık, Mecburen İstanbul’da Sonlandırdık

Çekoslovakya sivil havacılık dairesinin yaptığı teknik denemelerin sonuçlarını ve verdiği özel diplomayı Türk basını her Türk’e şeref anısı olarak yaymıştı. Üstelik de bu kanatlar koca Türk vatanını, kuzeyden doğuya, doğudan ortaya, ortadan güneye, güneyden kuzeye burçlarında kartal yuvaları barınamayan zirveleri aşarak dolaşmış ve o gün havacılar diyarına konmuştu. Hem de tek bujili ilkel bir motorla.

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-2

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-2

İlk hamlesi, kendisinin en büyük düşmanlarından biri olan Curio’yu kendisini desteklemeye ikna etmek oldu. Halbuki Pompeus, onu Sezar’a zarar verebilsin diye Halk Meclisi üyeliğine seçtirmişti. Ama Sezar, Pompeus’un bu hesabını tersine çevirdi.

Yunanistan’da Haçlı zihniyeti, Türk soykırımı

Yunanistan’da Haçlı zihniyeti, Türk soykırımı

1789 Fransa ihtilali sonrası oluşan özgürlük akımları etkisiyle Odessa’da Rusya destekli “Filiki Eterya” (Dostluk Cemiyeti) örgütü kuruldu. Örgütün maksadı Yunan topraklarında tek bir Türk bırakmamak üzere Yunan devleti kurmak “Megali İdea” yani “Büyük Fikir” olarak belirlendi.

Balkanlardaki Türk İzi Silinebilir mi?

Balkanlardaki Türk İzi Silinebilir mi?

Balkanlar Türk insanı için kuşkusuz bir şeyler ifade edebilir, ama biz muhacirler, mübadiller ve mübadillerin çocukları için ise çok şey ifade eder. Çok duymuşsunuzdur, “Mübadil” ve adeta ona yapışık “Etabli” sözcüğünü.

Hocam Fethi’nin Memleketi Fethiye’ye Uçuyoruz

Hocam Fethi’nin Memleketi Fethiye’ye Uçuyoruz

Fethi, bu isim bana yeni bir heyecan kaynağı olmuştu. Fethi benim hocamdı, gönlüme havacılık aşkını aşılayan bir üstattı. Bu kasabanın adı, onun Mısır hava gezi yolu üzerinde Taberiye Gölü yakınında şehit olmasının aziz anısıydı. O an ben aziz hocamın anısını o isim üzerinde özel kanatlarımla kutsuyordum.

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-1

İç Savaş Nasıl Kazanılır: Sezar (Gaius Iulius Caesar) Örneği: Bölüm-1

Sezar hırslı birisidir. Devletin en üst makamlarına ulaşmak en büyük hedeflerinden birisidir. Roma’da olağanüstü hâl durumlarında seçilen diktatör (dictator) hariç en yüksek devlet makamı ise konsüllüktür. Bu sebeple Sezar, konsül olmayı çok istemektedir.

Yaşasın Uçak, Var Olsun Uçak

Yaşasın Uçak, Var Olsun Uçak

Geçmişteki imparatorlukların büyük ordularının çizmeleriyle ezilen bu toprakların üstünde can veren milyonlarca insanın kan izleri ve som taş mezarları gözlerimiz önüne serilmiş halde görülüyordu. Bu uzak tarih sayfalarını okumak, anıları aklımda canlandırmak için çok alçaktan uçuyordum. Finike, Kaş kasabalarımızın ziyaretleri, güney sahilimizin granit silsilesi ve Meis Adası elemi, olumlu ve olumsuz duygularla akla yorgunluk veren bir dolaşımdı bu.

Türk Hava Kurumu Yararına İkinci Seyahat

Türk Hava Kurumu Yararına İkinci Seyahat

Onlar soruyorlar, ben anlatıyordum. Efsaneler gibi, duygularında yer yapan havacılık konuları, onlara çok çekici bir öğretim konusu gibi geliyordu. Havacılık ilminin incelikleriyle, savaşlarda düşmanla yapılan boğuşmalara kadar, anlattığım şeyler Türk gençlerine etki ediyordu. Dinledikleri heyecanlı masallardan ziyade uçuculuk konularından sonsuz zevk alıyorlardı.

İhtiyar Çoban Uzaylı Görmüş Gibi Bizden Kaçtı

İhtiyar Çoban Uzaylı Görmüş Gibi Bizden Kaçtı

Bu ihtiyar köylü ovaya yaydığı davarların çobanı imiş. Üzerinde dolaşmaya başladım, aynı zamanda bu düzlükte engebe olup olmadığını aradım. Her geçişimde ihtiyar çobana yakından selam veriyor, ilgisini çekmeye çalışıyordum ama ihtiyarda hiç hareket yok.

Cumhuriyetimizi Kuran Meclisimizin İlk Başkanı Kimdir?

Cumhuriyetimizi Kuran Meclisimizin İlk Başkanı Kimdir?

Paşa sancağı Kastamonu'da iken millî mücadeleye katılarak TBMM'ye I. Dönem Sinop Sancağı Milletvekili oldu. 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Meclisin ilk açılışını ilk başkan sıfatıyla yönetti. İlk konuşmayı yaptı. 20 Kasım 1922 tarihinde Hilafetin seçimini Meclis adına kutlamak ve kutsal emanetleri teslime memur Meclis Heyetinin Başkanlığını da en yaşlı üye olarak üstlendi.

Of Meydanı Diye Bir Şey Yok

Of Meydanı Diye Bir Şey Yok

Trabzon’daki kurum şube başkanı ile yaptığım konuşmalarda hep olumsuz ve iniş sahası yok cevabı almıştım. Hiç olmazsa etraftaki tarlalar yahut hafif meyilli yamaçlar üzerinde 50 metre kadar uzunlukta bir düzlük varsa ateşle ve dumanla gösterilmesini rica ettim, inişe uygun bulursam inerim demiştim. Çünkü Trabzon aydın, varlıklı, büyük ve önemli ve ihmal edilemez bir şehirdi.

İstiklal Harbimizin Sivil Kanadı: Kastamonulu Mazhar Müfit Kansu

İstiklal Harbimizin Sivil Kanadı: Kastamonulu Mazhar Müfit Kansu

Millî Mücadelenin Sivil Ayağı: Mazhar Müfit Kansu Kastamonulu Mazhar Müfit Kansu İstiklal Harbimizin sivil ayağıdır. Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir ile beraber üçlemede yer alır. İlk üç kişiden biridir. Ama bu üçlü içinde tek sivil olmasıyla da ayrık bir yeri vardır. Asker değildir, siyaset adamı ve profesyonel yöneticidir.

Lozan Sonrası Kıbrıs Adası Ve Kıbrıslı Türkler

Lozan Sonrası Kıbrıs Adası Ve Kıbrıslı Türkler

Lozan Konferansı sonrasında adaya gönderilen Konsolos Asaf Bey’in de girişimleriyle özellikle 1925 yılından itibaren millî bayramlar adada coşkuyla kutlanmaya gayret edilir ve cumhuriyetin kazanımlarıyla ilgili yeni bir heyecan dalgası bütün adayı sarar.

Vecihi Hürkuş'un Halkı Uçuran Anadolu Seyahati: Bölüm-2

Vecihi Hürkuş'un Halkı Uçuran Anadolu Seyahati: Bölüm-2

Kara altın yurdu, Karadeniz sahilinde böylesine modern anlayışı ve uygarlığı benimsemiş güzel bir şehri görmek vatandaş ruhuna ne güzel ferahlık veriyor. Ne yazık ki inişe elverişli tek noktası yok, olsa hava sporları, yelken uçuşları için biçilmiş kaftan. İnsan azmi ve iradesi nelere muktedir değil? İşte kara yolları idaresinin dağları deviren eserleri ortada ama, o tarihte bugünün imkanlarından yoksunduk.

Vecihi Hürkuş'un Halkı Uçuran Anadolu Seyahati: Bölüm-1

Vecihi Hürkuş'un Halkı Uçuran Anadolu Seyahati: Bölüm-1

Bu ziyaretlerin özelliği; uçacak uçağın Türk eseri uçak olması, vatandaşlarımıza kendi sahip olduğu enerjinin neler olduğunu göstermek ve havacılık davasını gerçek ana kaynaklara bağlamaktı. Böylece hayırlı bir amaç için gerekli hazırlığımı yapmış ve yanıma da uçağın yapımında en çok emeği geçen makinistim Hamid’i almıştım.

Augustus Döneminin (Pax Romana) Önemi Nedir?

Augustus Döneminin (Pax Romana) Önemi Nedir?

Augustus’un yaşam öyküsünü ve yaptığı icraatlarını anlattığı eseri Res Gestae (Yapılan İşler)’dır. Yaşamının son dönemlerinde yazdığı bu eser Augustus’un başarılarını özetler bir nitelik taşımaktadır.

Lozan ve İstanbul/ Kopuş ve Süreklilik

Lozan ve İstanbul/ Kopuş ve Süreklilik

Tarihimizin, kültürümüzün milli ve dini değer ve liderlerimizin, bir bütün olarak zenginliğimiz olduğunun toplumun çoğunluğu tarafından iyi anlaşılması elzemdir. Bu açıdan Lozan’ı anlamak için sonrası yaşananları bilmek gerekir.

Bu Atatürk Fotoğrafının Hikayesi Nedir?

Bu Atatürk Fotoğrafının Hikayesi Nedir?

Gerçekte Dolmabahçe Sarayı’nın merdivenlerinden Atatürk inerken, önüne halktan birisi atılıyor ve Türk gelenek ve örfüne uygun olarak devletin en büyüğü Atatürk’e olan saygısının ve sevgisinin bir ifadesi olarak elini öpmeye çalışıyor.

Dîvânu Lugâti't-Türk’ü Çeviren Bilim Adamları Neden Öldürüldüler?

Dîvânu Lugâti't-Türk’ü Çeviren Bilim Adamları Neden Öldürüldüler?

Dîvânu Lugâti’t-Türk, Karahanlı döneminden günümüze ulaşan Türk dili ve tarihi açısından son derece önemli ve özgün bir eserdir. Bir sözlük olması yanında o dönemi yansıtan birçok söz varlığını (şiirler, atasözleri, deyimler vs.) da içinde barındıran bir hazinedir.

20 Temmuz, Barışın İlk Adımı

20 Temmuz, Barışın İlk Adımı

Türkleri yok sayarak, eşit görmeyerek bir çözüme ulaşmanın mümkün olamayacağı, uzlaşmazlığın sadece Türk tarafına değil, Rumlar dahil tüm Kıbrıs halkına zarar verdiği, bu uzlaşmazlığın devamının adanın güvenliği için sorun oluşturabileceği ortadadır.

20 Temmuz 1974’ü Hatırlamak ve Kıbrıs Türkleri Üzerine

20 Temmuz 1974’ü Hatırlamak ve Kıbrıs Türkleri Üzerine

Türkiye’de olduğum zamanlarda maalesef sıkça karşılaştığım sorulardan ve eleştirilerden birisi Kıbrıs Türklerinin Türkiye ile ilgili duygularının vefadan uzak olduğu ve genellikle Türkiye’yi sevmedikleri üzerinedir. İnsanlar neden böyle düşünürler, neden böyle bir fikrin peşinde koşarlar anlamaya çalışır ve bir atağı Toroslarda, diğer ayağı Beşparmaklarda bir Türk insanı olarak bunun cevabını bulmaya çalışırım. Esasında neden böyledir demeden önce bugünlere, en azından 2000’li yıllara kadar nasıl gelinmiş ona bir bakmakta fayda var.

Kastamonu Güllüce'de Bayram Buluşması

Kastamonu Güllüce'de Bayram Buluşması

Batı Karadeniz Neden Fakir? Batı Karadeniz gibi olup da zengin olan coğrafyalar var mı? Bu makus talihi nasıl fırsata çevirebiliriz?

FETÖ’den Ders Alalım, Toplumsal Bölünmüşlüğümüzü Ortadan Kaldıralım

FETÖ’den Ders Alalım, Toplumsal Bölünmüşlüğümüzü Ortadan Kaldıralım

Tarih ulusların geçmişlerinden ders çıkarmaları için vardır. İşte ben de bugün bizi 15 Temmuz sürecine götüren sebeplere kendi düşünce perspektifimden bakıp sizlerle duygularımı paylaşmak istedim.

15 Temmuz Darbe Girişiminde Kritik Noktalarda Neler Yaşandı?

15 Temmuz Darbe Girişiminde Kritik Noktalarda Neler Yaşandı?

“Askeri vesayet bitiyor, bağırsaklar temizleniyor.” dediler, “Yapmayın, etmeyin, vesayetin askeri, sivili olmaz, üstelik askerin vesayet döneminden sonra hep demokrasiye geçilmiştir, bunların ne yapacağı belli olmaz.” dedik, anlatamadık.

Haçlı Zihniyetinde Barbarlık

Haçlı Zihniyetinde Barbarlık

Bu yüzden onlar ölülerin karınlarını yardılar, çünkü onlar Müslümanların bağırsaklarında Bizans altını bulmayı umuyorlardı. Ve diğerleri ölülerin etini dilimlere ayırdılar ve yemek için pişirdiler.

Türklük Bilincinin Uyanmasına Timur’un Katkısı Nedir?

Türklük Bilincinin Uyanmasına Timur’un Katkısı Nedir?

Acaba “Yıldırım Bayezid, Niğbolu zaferinin verdiği aşırı kendine güvenle Memluklerin yönetiminde olan Suriye sınıra dayanmasaydı, Emir Timur’un Anadolu’ya yönelik projelerinde en güçlü müttefikini kaybetmeseydi, tarihin gidişatı nasıl olurdu?” sorusunu kendi kendime düşünürüm.

Ukrayna Jeopolitiği Bağlamında Rusya'da Sivil-Asker İlişkisi: Bölüm-2

Ukrayna Jeopolitiği Bağlamında Rusya'da Sivil-Asker İlişkisi: Bölüm-2

Decembrist liderlerine, seçkin alayların bile rejime olan sevgisinin azaldığını kanıtladı. Kendilerini, zamanı geldiğinde hazır olmaya adayan Decembrist ekibi, saray darbesiyle hanedanı devirmenin zamanını beklemeye başladılar.

Ukrayna Jeopolitiği Bağlamında Rusya'da Sivil-Asker İlişkisi: Bölüm-1

Ukrayna Jeopolitiği Bağlamında Rusya'da Sivil-Asker İlişkisi: Bölüm-1

Rus imparatorluğu, Napolyon'a karşı savaşlarda birçok büyük fedakarlıktan sonra bile, her zamankinden daha güçlü bir şekilde ortaya çıktı. Ancak Rusya'daki herkes yeni durumdan memnun değildi. Memnuniyetsizler arasında subaylar öne çıkıyordu. Bunlar, Rusya için yeni bir yönetim biçimi, radikal reform ve hatta Çar'sız bir Rusya'dan oluşan farklı bir gelecek hayali kuran bir grup ordu subayıydı.

Bu Vatana Can Verenlerden Nuri Bey Kimdir?

Bu Vatana Can Verenlerden Nuri Bey Kimdir?

İlk hava şehitlerimiz olarak tarihe geçen Fethi, Sadık ve Nuri Beyler, bugün Şam’da bulunan Emeviye Camii’nin avlusunda Selahaddin Eyyubi’nin yanında yatmaktadırlar.

Doğu Roma İmparatorluğunun Çöküşü ve Nedenleri

Doğu Roma İmparatorluğunun Çöküşü ve Nedenleri

Justinianus (Justinyen), Roma İmparatorluğunu yeniden diriltmek, yeniden inşa etmek, canlandırmak isterken, hesapsız, kitapsız, plansız, programsız girişimleri ile Doğu Roma İmparatorluğu’nun da köküne kibrit suyu dökmüş, Doğu Roma İmparatorluğu’nun çökmesine sebep olmuştur. Bu yazımda Justinianus’un yanında zeki ve güzel karısı Theodora'yı da sizlere anlatacağım. Tabii ki anlatımımın arka planında hep İstanbul, o zamanki ismiyle Konstantinopolis olacak.

Ne Mutlu Türküm Diyene: Bölüm-3 (Son)

Ne Mutlu Türküm Diyene: Bölüm-3 (Son)

Söz konusu vecizede vurgunun, “Türk olmak” üzerine olmadığı hemen dikkati çekmektedir. Bireyin öncelikle bir Türk vatandaşı olarak sorumluluklarını yerine getirmesini talep etmektedir. Amaç daha fazla Türk olmak değildir; bu topluma daha iyi hizmet edebilmektir.

Ne Mutlu Türküm Diyene: Bölüm-2

Ne Mutlu Türküm Diyene: Bölüm-2

“Ne mutlu Türküm diyene” vecizesini demek suretiyle Türk kimliğinin memlekette kurulan yeni sistemin esas öznesi olarak Türklük bilincine sahip çıkmasını hedef gösterdi.

Amerika’nın Sovyetler Birliğine Hediye Ettiği Savaş Uçakları

Amerika’nın Sovyetler Birliğine Hediye Ettiği Savaş Uçakları

Ukrayna’ya yapılan silah yardımına benzer şekilde, ABD ve Birleşik Krallık, SSCB’ye Doğu Cephesinde Almanya’ya karşı kullanmaları için silah ve hava aracı yardımı yapmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Ödünç/Kiralık (lend-lease) antlaşması çerçevesinde verilen hava araçlarının çeşitleri, adetleri ve SSCB’ye ulaştırılma yöntemleri ilginçtir.

Ne Mutlu Türküm Diyene (1)

Ne Mutlu Türküm Diyene (1)

Günümüzün etkin bakış açısına yüklenen değerlerin ışığında değerlendirildiğinde ise, "Ne Mutlu Türküm Diyene" ifadesi günümüzde milliyetçilik propagandasına hizmet etmek maksadıyla üretilmiş bir söz olarak görülebilir, bu yönde düşünceler ileri sürülebilir. Normaldir.

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (Son)

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (Son)

Bugün Cengiz Han’ın arkasında bıraktığı bu mirasa sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Her şeyden önce adı Cengiz olan herkesi selamlıyorum. Bu büyük insanın değerini bilen ailelerde, geleneksel olarak Cengiz ismi nesilden nesile aktarılıyor. Çünkü Anadolu insanı biliyor ve takdir ediyor: Cengiz Han bizden biriydi, bizim aramızdan çıkan, tarihin gördüğü en büyük komutanlardan ve savaşçılardan biriydi.

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (4)

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (4)

İmparatorluğunun bir başından öbür başına kadar emirlerinin ve yasalarının uygulanmasını denetlemek üzere "okçu haberciler" denen hızlı atlı süvari birliklerini teşkil ettirdi. Roma’nın hayata geçirdiği muhabere ve posta sisteminin bir benzerini, daha süratli ve aksaksız çalışanını Orta Asya steplerinde ve ovalarında kurdu. Her 30 kilometrede bir istasyonlar inşa ettirdi. Her bir istasyonu korumak ve ulaş faaliyetlerini yürütmek için 25’er aile görevlendirdi.

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (3)

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (3)

Cengiz Hanın yönetimini kabul ederlerse, savaşılmıyor, sadece o bölge veya şehir vergiye bağlanıyor, istenildiği zaman belli oranda Cengiz’in ordusuna asker verme mecburiyeti getiriliyordu.

Sina Akşin Türkiye Tarihi’nin Perspektif Sorunları

Sina Akşin Türkiye Tarihi’nin Perspektif Sorunları

Burjuva Zihniyetli olmak bileşeninin tarafımca Batı zihniyetli olmak biçiminde paranteze alınmasını Hocam kendi şerhinde açıklar: “İttihat Terakki Cemiyeti’nin danışmanlığını yapan Marksist Alexander Helpand’ın kazandırdığı emperyalizm, sömürü kavramları” Liberalist ya da Marksist olmanın değil, farklı görüşlerde de olsa Batılı olmanın önemini gösterir. Belki de bu bir aile ya da klan ilişkisini hatıra getirir.

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (2)

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (2)

Cengiz Han; 70'e yakın yaşında, kamp yerindeki yatağında, kendisini çok seven ailesi, vefalı dostları ve emrettiğinde hayatlarını vermeye hazır sadık askerleriyle birlikteyken öldü.

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (1)

Türk-Moğol İmparatoru: Cengiz Han (1)

İnsanlık tarihinin en büyük coğrafi sınırlarına erişen bir imparatorluğu kuran Cengiz Han için söylenecek şeyler olumlu ve olumsuz olabilmektedir. Özellikle 13. yüzyıl boyunca Hristiyan dünyasını, Rus ve Arap dünyasını titreten Cengiz Han ve Moğollar için yazılanlar dikkatlice incelenmeli, yanlı olabilecekleri göz önünde tutulmalıdır kanaatindeyim.

Toprak, Eğer Uğrunda Ölen Varsa Vatandır!

Toprak, Eğer Uğrunda Ölen Varsa Vatandır!

Gerçekten de milletler için bir manası olan vatanlarının ilk doğuşu ne kadar bulutludur! Ana babasını seçmekte, doğacağı yeri belirlemekte serbest olmayan bir çocuk gibi, topluluklar da nereyi vatan yapacaklarını seçme hakkına sahip olabilirler mi?

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ve Romanı

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ve Romanı

Osmanlı bakiyesi Anadolu topraklarında Türkçülük anlayışının yeniden canlanmasında ve işgalcilere karşı verilen İstiklal Harbindeki yüksek ruhun memleket sathında hayat bulmasında ve en nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında ana akım olarak, Türk toplumuna ulus inşa kimliğini, yeniden var olma şuur ve gücünü kazandırmıştır.

111 Yıldır Semalarımız Türk Hava Kuvvetlerine Emanet

111 Yıldır Semalarımız Türk Hava Kuvvetlerine Emanet

Hava Kuvvetleri’nin görevi; sahip olduğu üstün sürat ve tahrip gücü olan silah ve vasıtaları ile düşmanın saldırgan niyetinden caydırılması, ülkeye saldırı söz konusu olduğunda ve Türk hava sahasının ihlalinde süratle düşman uçaklarının önlenmesi, düşman ülkenin hayati önemdeki askerî hedeflerinin tahrip edilerek harbe devam etme azim ve gücünün kırılması ve harbin en kısa zamanda en az zayiatla kazanılmasının sağlanması olarak belirlenmiştir.

Bandırma Vapuru’nda Atatürk’ün Yanında Kimler Vardı?

Bandırma Vapuru’nda Atatürk’ün Yanında Kimler Vardı?

Bandırma Gemisi veya Vapuru: 47 metre uzunluğunda ve 192 ton ağırlığındaki Bandırma gemisi, 1878 yılında İskoçya’nın Glasgow şehrindeki Paisley tersanesinde inşa edilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı II. Abdülhamid Kimdir? Kim Değildir? (4-Son)

Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı II. Abdülhamid Kimdir? Kim Değildir? (4-Son)

Sağıyla, soluyla zihnimiz önyargılar, semboller, kült ve idoller tarafından işgal edilmiştir. Abdülhamid ya Kızıl Sultandır ya da Ulu Hakandır. Abdülhamid; ya korkak, vesveseli, zavallıdır, millete kan kusturmuştur ya da “sade, müşfik, dikkatli, hafızası güçlü, nazik ve kibar, cesur, sabırlı, hayvan sever, tabiat severdir. Fakat ne yazıktır ki toplum olarak bu kavramları bizler hep birbiri ile karıştırırız. Bilgiye ihtiyacımız olduğu yerde duygumuzu kullanırız. Tıpkı Abdülhamid’de olduğu gibi, tıpkı her konuda olduğu gibi.

Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı II. Abdülhamid Kimdir? Kim Değildir? (3)

Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı II. Abdülhamid Kimdir? Kim Değildir? (3)

II. Abdülhamid, Yahudilerin dağınık bir şekilde Mezopotamya'ya yerleşmelerini teklif etti ancak bu teklif Herzl tarafından kabul görmedi. Çünkü Herzl, ilave yerleşim yeri olarak Filistin, Hayfa ve çevresini istemekteydi.

Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı II. Abdülhamid Kimdir? Kim Değildir? (2)

Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı II. Abdülhamid Kimdir? Kim Değildir? (2)

Sağıyla, soluyla zihnimiz önyargılar, semboller, kült ve idoller tarafından işgal edilmiştir. Abdülhamid ya Kızıl Sultandır ya da Ulu Hakandır. Abdülhamid; ya korkak, vesveseli, zavallıdır, millete kan kusturmuştur ya da “sade, müşfik, dikkatli, hafızası güçlü, nazik ve kibar, cesur, sabırlı, hayvan sever, tabiat severdir. Fakat ne yazıktır ki toplum olarak bu kavramları bizler hep birbiri ile karıştırırız. Bilgiye ihtiyacımız olduğu yerde duygumuzu kullanırız. Tıpkı Abdülhamid’de olduğu gibi, tıpkı her konuda olduğu gibi.

Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı II. Abdülhamid Kimdir? Kim Değildir? (1)

Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı II. Abdülhamid Kimdir? Kim Değildir? (1)

Sağıyla, soluyla zihnimiz önyargılar, semboller, kült ve idoller tarafından işgal edilmiştir. Abdülhamid ya Kızıl Sultandır ya da Ulu Hakandır. Abdülhamid; ya korkak, vesveseli, zavallıdır, millete kan kusturmuştur ya da “sade, müşfik, dikkatli, hafızası güçlü, nazik ve kibar, cesur, sabırlı, hayvan sever, tabiat severdir. Fakat ne yazıktır ki toplum olarak bu kavramları bizler hep birbiri ile karıştırırız. Bilgiye ihtiyacımız olduğu yerde duygumuzu kullanırız. Tıpkı Abdülhamid’de olduğu gibi, tıpkı her konuda olduğu gibi.

Nuh Tufanının Çeşitli Kavimlerin Tarihindeki Yeri

Nuh Tufanının Çeşitli Kavimlerin Tarihindeki Yeri

Tevrat’a göre Amerika kıtası da dahil Avustralya, Afrika uzak Asya, Avrupa ve kutuplarda yaşayan hayvanların hepsinden birer çift alan Nuh peygamber, 137 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğinde, 16 metre yüksekliğindeki gemisine hepsini sığdırmış oluyordu.

Yeşilköy Tayyare Mektebi’nin ilk günleri  (20 Haziran 1912 – 15 Ekim 1912)

Yeşilköy Tayyare Mektebi’nin ilk günleri (20 Haziran 1912 – 15 Ekim 1912)

Öğrenci tarif üzerine ve kendi kendine uçuş yapardı. (o zamanlarda okul tayyareleri bir kişilik idi. Öğrencinin öğretmenle birlikte uçmasına imkan yoktu. Öğretmenle birlikte uçulan çift kumandalı okul tayyareleri sonraları kullanılmaya başlanmıştı)

Emanet Gençlere

Emanet Gençlere

Atatürk Havalimanı ve 19 Mayıs

Atatürk Havalimanı ve 19 Mayıs

Atatürk bu vizyonsuzluğu görse kahrolurdu her halde. Nutukta milletimize mesajı çok çarpıcıdır: "Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir!"

Atatürk Havalimanının Tarihi Önemi

Atatürk Havalimanının Tarihi Önemi

Süreyya İlmen Yeşilköy yakınında Sefaköy’de uçak istasyonu ve okulu kurmakla görevlendirilmiş ve bu kuruluş, Hava Kuvvetleri’nin ilk üssünü ve okulunu teşkil etmiştir. Süreyya İlmen ve Uçak Komisyonu’nun ön gördüğü Tayyare Mektebi (Hava Okulu)’nin ve Yeşilköy yakınlarında bir hava tesisinin kurulması için harekete geçilmiştir.

Türkler ve Araplar Arasındaki Temasların Günümüze Yansımaları

Türkler ve Araplar Arasındaki Temasların Günümüze Yansımaları

751 yılında yaşanan Talas Savaşı’ndan sonra, Karadeniz’in kuzeyinde bulunan İtil Bulgarları (tatarlar), Karahanlı Devletini kuracak olan Karluklar, Çiğil boyları Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Abbasi halifeliğinin ortadan kalkmasından, Osmanlı Devleti’nin yönettiği topraklarda yaşam süren Arap kavimleri ile Türkler arasında neredeyse Birinci Dünya Savaşı’na kadar ilişkiler İslam çatısı altında barış içerisinde seyretmiştir.

Bir Akdeniz Kasabasında İsmi Ölümsüzleşen İlk Hava Şehidimiz

Bir Akdeniz Kasabasında İsmi Ölümsüzleşen İlk Hava Şehidimiz

Ordunun taarruzu sırasında Fethi Bey komutanlığa başvurarak Bulgar hatlarına 7,5 kg.lık sahra mermilerinin bomba gibi havadan atılmasını teklif etti. Dünyada ilk kez uygulanacak olan bu öneri, komutanlık tarafından da kabul görünce Fethi Bey’in orijinal ve tesirli buluşundan büyük faydalar sağlandı

27 Ocak’tan 15 Mayıs’a “Hava Şehitlerini Anma” Günü

27 Ocak’tan 15 Mayıs’a “Hava Şehitlerini Anma” Günü

“Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Senin kanınla yoğruldu bu kutsal topraklar. Senin kanınla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar gözün arkada kalmasın, ey şehidim!”

Türkkuşu’nun Kuruluş Hikayesi

Türkkuşu’nun Kuruluş Hikayesi

Yapılan çalışmaların sistematik bir eğitim ve bilinçle yönetilerek Türk gençlerinin havacılıkla ilgili her şeyi bilimsel bir şekilde öğrenmelerini isteyen ATATÜRK 3 Mayıs 1935 tarihinde TÜRKKUŞU UÇUŞ OKULU’nu halihazırda faaliyette bulunan Etimesgut yerleşkemizde açmış ve cemiyetin ismini TÜRK HAVA KURUMU olarak değiştirmiştir

Osmanlı'dan Günümüze Ayrılıkçılık

Osmanlı'dan Günümüze Ayrılıkçılık

Osmanlı Devleti, emperyalizmi çağrıştıran bir “imparatorluk” değil, kuruluşundan sonuna kadar bir “devlet”tir, bir “Devlet-i Âliyye”dir, “Devlet-i Seniyye”dir. Padişah buyruğu, yani “irâde-i seniyye” çıkarılarak yönetildiği için bir ‘Devlet-i Seniyye’dir.

Dünya Pilotlar Günü Kutlaması ve Hikayesi

Dünya Pilotlar Günü Kutlaması ve Hikayesi

26 Nisan, ülkemizde 1 numaralı pilot lisansına sahip olan Feza Evrensev’in Türkiye semalarında ilk uçuşu yaptığı gün olarak kayıtlara geçmiş ve bugünün anısına her 26 Nisan, Pilotlar Günü olarak kutlanır olmuştur.

Ermeni Katliamı: “Kaç Kaç” Olayı

Ermeni Katliamı: “Kaç Kaç” Olayı

Fransız işgali altındaki Adana’da Fransızlar ve Ermeniler tarafından 10 Temmuz 1920 tarihinde Türklere karşı, Fransız işgal bölgesindeki en büyük katliama girişmişlerdir. Bu katliam sonucu on binlerce Türk çareyi Toros Dağlarına doğru kaçmakta bulmuşlardır. Dört gün süren bu Fransız-Ermeni ortak katliamı, ortak tarihimize “Kaç Kaç” olayı olarak geçmiştir.

Çocuk Bayramı

Çocuk Bayramı

Sanki, “Ey dönemin emperyalist devletleri, sen Meclisi kapatsan da biz yeniden açarız, üstüne üstük daha büyüğünü açarız, bu milletin büyüklüğünü çok yakında anlayacaksınız.” denmişti İşte bu yüzden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin “Büyük” sıfatı vardır.

23 Nisan’ı ve Gazi Paşa’yı Anlamak

23 Nisan’ı ve Gazi Paşa’yı Anlamak

Ne olmuş da çocuklara adamış bugünü Gazi Paşa? Adamış güzel, peki neden 1929'a kadar beklemiş? Çocuklara sevgisi malum, o masum, hazır cevap çocuk aklı hoşuna gidiyor herhalde, etrafındaki aman paşam, canım paşamcılar gibi değil onlarla sohbetleri. Ama yine de insan merak ediyor, niye daha önce ilan etmemiş?

Egemenliğimiz ve Çocuklarımız

Egemenliğimiz ve Çocuklarımız

Türk Milleti umudunun ve inancının göstergesi olarak, yarının büyükleri olan çocuklarına Ulusal Egemenliğini ilan ettiği, iradesinin ve özgürlüğünün temsil edildiği TBMM’nin açıldığı günü çocuklarına bayram olarak hediye etmiştir.

Yunan Ulusal Marşı: Irkçılığın ve Türk Düşmanlığının Nirvana’sı

Yunan Ulusal Marşı: Irkçılığın ve Türk Düşmanlığının Nirvana’sı

Köpekler azalıyorlardı, Ve Allah diye bağırıyorlardı Allah! Fakat Hıristiyanların dudakları daha doğruydu. Ateş diye bağırıyorlardı Ateş!

Atatürk'ün Yazdırdığı Kozmografya kitabı

Atatürk'ün Yazdırdığı Kozmografya kitabı

Kozmografya, Atatürk’ün isteğiyle Ali Yar Bey’e 1929’da yazdırılmıştır. Gezegenler, mevsimler nasıl oluşur, kara delik nedir, Aristo’dan başlayarak Kopernik’ten Galileo’ya tüm uzmanların düşünceleri, Samanyolu haritasına kadar her şey bu kitaba konulmuştu. 1933’ten başlayarak tüm liselerde zorunlu ders olarak okutulmuştur ta ki 1979’a kadar.

Neron Roma’yı Neden Yaktı? Şakşakçıları Niye Seyrettiler?

Neron Roma’yı Neden Yaktı? Şakşakçıları Niye Seyrettiler?

Narsist (kendinden başkasını düşünmez) kişiliğiyle tanınan, halkın önünde sık sık aklına esen her konuda konuşma yapmayı seven Roma İmparatoru Neron, halkın kendisini övmesinden, alkışlamasından, yüceltici ifadeler duymaktan çok hoşlanırmış.

Turgut Özal’ın Ekonomi ve Dış Politika Denklemi

Turgut Özal’ın Ekonomi ve Dış Politika Denklemi

Önemli olan, Türkiye’nin kalkınması ve makus talihini yenmesiydi. Bu amaçla bütün uluslararası ilişkilerde ülkenin ekonomik menfaatlerini ön planda tutulmuştur. Yurt dışı gezilerinde klasik devlet anlayışını temsil eden bürokratlarla yolculuk, onun zamanında iş insanları ile yolculuğa dönüşmüştür.

Gagavuzlar Kimdir? Kemal’in Öğretmenleri Ne Demektir?

Gagavuzlar Kimdir? Kemal’in Öğretmenleri Ne Demektir?

Ali Kantarelli'ye ait bu mezar ile ilgili yaşlı bir Gagavuz: “Burada Kemal’in üüredicisi (öğretmeni) yatıyor” der. Gagavuz Türkleri asırlar boyunca anadillerini korumayı başarmışlardır. Hiçbir dilin etkisine girmesine izin vermeyerek bugün Türkiye Türkçesi’nden daha duru bir dile sahiplerdir.

Özal’ı Yeniden Sorgulamak

Özal’ı Yeniden Sorgulamak

Neden dövize çevrilebilir mevduat yükünden Türkiye’yi kurtarmaya çalıştı? Kaç güç odağını bu önemli ranttan mahrum bıraktı? Sorgulamalıyız!

UNESCO’nun 1981’i Atatürk Yılı İlan Etmesinin Hikayesi Nedir?

UNESCO’nun 1981’i Atatürk Yılı İlan Etmesinin Hikayesi Nedir?

1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO)’nun çok az bilinen Atatürk gündemli bir toplantısı olmuştur, ilginçtir. UNESCO’da örneği yoktur. Böylesine önemli bir uluslararası örgütün, Atatürk başlığı altında bir toplantı yapması, Atatürk’ün manevi şahsına büyük bir saygı, hepimiz için bir iftihar vesilesidir.

Kırım Halk Cumhuriyeti

Kırım Halk Cumhuriyeti

Kırım Kurultayı, kabul ettiği anayasanın birinci maddesiyle, ‘Her milletin, kendi milli iradesiyle milli hayatını kurması’ esasını ve on altıncı maddeyle de ‘Bütün Türk dünyasında ilk defa olarak memleketin ‘Halk Cumhuriyeti’ esasında kurulmasını’ ilan etmiştir.

San Marco Meydanındaki Dört At Heykelinin Hikayesi Nedir?

San Marco Meydanındaki Dört At Heykelinin Hikayesi Nedir?

Haçlı Ordusunu direkt Mısıra nakletmek, İslam’ın gücünü yok edip, oradan Kudüs’e geçmek planı için gemilere ihtiyaç vardı. O kadar çok gemi ancak Venedik’te olduğu için altı kişilik bir heyet, 1201 yılının başında Venedik'e, ihtiyar ve kör Doge Enrico Dandolo'ya gönderildi.

Azerbaycan'a İsrail neden bu denli ilgi duyuyor, yardım ediyor olabilir?

Azerbaycan'a İsrail neden bu denli ilgi duyuyor, yardım ediyor olabilir?

İsrail; Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta, neden Azerbaycan'a siyasi, ekonomik ve askerî yardım ettiğini sizler gibi ben de hep merak etmişimdir. Aradığım cevabı, Arif Cengiz Erman Hocanın kitabında buldum.

101’inci Yıldönümünde 2’nci İnönü Savaşı ve Hava Harekâtı

101’inci Yıldönümünde 2’nci İnönü Savaşı ve Hava Harekâtı

Bugün, 23 Mart 1921 saat 09.30’da düşman Yenişehir, İnegöl şoselerinden ve iki yol arasındaki araziden ilerlemektedir. 1’nci Uçak Bölüğü’nden uygun bir uçak uçurularak düşmanın Hava Kuvvetleri durumu ve hareketi hakkında süratle bilgi toplanması

YENİ ROMANIN MİRASI YENİDEN PAYLAŞILIYOR

YENİ ROMANIN MİRASI YENİDEN PAYLAŞILIYOR

Moskova “sıcak denizlere inmek” için üç silahı Karadeniz’in kuzeyinde Kafkasya ve Balkanlar’da uzun süredir kullanıyor: “askeri güç”, “Slavlaştırma”, “Hristiyanlaştırma”. “Ayıdan post, Moskof’tan dost olmaz” sözünün kaynağı bu emperyal hayallerdir.

Kış Savaşı ve Ukrayna İşgali

Kış Savaşı ve Ukrayna İşgali

Finlandiya topraklarını işgal eden Sovyet Kızıl Ordunun yaşadığı ağır kayıpların, yapılan hatalardan kaynaklandığını söyleyen Putin, Stalin’in kızıl orduyu tüm gücü ile Finlandiya’yı işgale göndermesinin nedeninin, Finlandiya’nın Sovyet devletinin gücünü hissetmesini sağlamak olduğunu belirtti.

18 Mart

18 Mart

13 Mart

13 Mart

Ruslar ve Ukraynalılar

Ruslar ve Ukraynalılar

"Kuzeyimizde kaynatılan kazan", evet tam da böyle, gerçekten de kuzeyimizde bir kazan kaynatılıyor ve bu ateşe odun atacak DEVLETLER aranıyor...

Çocukların Trajedik Haçlı Seferi

Çocukların Trajedik Haçlı Seferi

1212 yılında biri Fransız, diğeri Alman olmak üzere çocukların ağırlıklı olduğu ve sonu çok acılı biten iki haçlı seferi bulunmaktadır.

Bir Tayyarenin Anısını Yaşatmak: RT-33A SILVERSTAR

Bir Tayyarenin Anısını Yaşatmak: RT-33A SILVERSTAR

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlarından Orgeneral Ergin CELASİN döneminde (1999-2001) Türk Hava Kuvvetlerinde, kurulduğu yıl olan 1911’den günümüze kullanılan tayyareler (uçaklar) hakkında birer kitap yazılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, oluşturulan ekipte ben de yer aldım.

Orgeneral Eşref Bitlis Suikastının Düşündürdükleri

Orgeneral Eşref Bitlis Suikastının Düşündürdükleri

Acaba 17 Şubat 1993 tarihinde uçağı sabotaj ile düşürülen Org.Eşref Bitlis’in yaşama şansı var mıydı?

Türk Hava Kurumu’nun Kuruluş Yıldönümü

Türk Hava Kurumu’nun Kuruluş Yıldönümü

Cumhuriyetin kuruluşundan 16 ay sonra 16 Şubat 1925’te, Türk Havacılığının büyümesi, gelişmesi ve ilerlemesi için Türk Milletinin bağımsızlığının ancak göklere hâkimiyeti ile gerçekleştirileceğinin bilinci ile Türk Tayyare Cemiyeti’nin ilk adımı ve temeli atılmıştır.

Uzayda Unutulan Minber

Uzayda Unutulan Minber

Dünya merkezli bir evren modeli (geocentrism) “insanın bencilliğinin” fantastik bir yansımasıdır. Her şey benim etrafımda dönsün!

Misak-ı Millî (Milli Yemin, Ulusal Ant)’nin 102. Yıl dönümü

Misak-ı Millî (Milli Yemin, Ulusal Ant)’nin 102. Yıl dönümü

28 Ocak 2022, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının belirlendiği “Misak-ı Milli” (Milli Yemin, Ulusal Ant)’nin kabul edilişinin 102. yıldönümü. Misak-ı Milli, tam bağımsız bir devlet kurmak üzere harekete geçmiş olan Türk Milleti’nin birlikte yaşamak üzere anlaştıkları şartları içeren bir sosyal mukaveledir.

Türkler Birinci Haçlı Seferinin İntikamını Eskişehir’de Aldı

Türkler Birinci Haçlı Seferinin İntikamını Eskişehir’de Aldı

Sultan Mesut, babası I. Kılıçaslan’ın İznik ve Eskişehir’de yaşadığı ağır yenilgilerden gereken dersi çıkararak her türlü tedbiri aldı.

2020 Dağlık Karabağ Savaşının Genel Değerlendirmesi (3):

2020 Dağlık Karabağ Savaşının Genel Değerlendirmesi (3):

Karabağ Savaşı’nda Neden Azerbaycan Galip Geldi? Her savaş, karşılıklı iki ordu arasındaki bir mücadele gibi görünür ama öyle değildir. Savaşlarda orduların görüntüsü altında tarafların tüm milli güç unsurları karşı karşıya gelir.

Osmanlı İmparatorluğu Neden Diğer Türk İmparatorluklarından Çok Daha Uzun Yaşamıştır?

Osmanlı İmparatorluğu Neden Diğer Türk İmparatorluklarından Çok Daha Uzun Yaşamıştır?

Hakkında detaylı bilgi bulunan ilk Asya Türk imparatorluğu, Büyük Hun İmparatorluğu’dur. Hunların tarihi, bir boy ismi olarak MÖ binli yıllara kadar gitmekle birlikte devletin kuruluşu MÖ 220 yılına tarihlendirilmektedir. Hun Devleti’nin kurucusu Teoman’dır.

Kürtçü Dr. Şükrü Mehmet (Sekban)'ın İngilizlerle İlişkileri

Kürtçü Dr. Şükrü Mehmet (Sekban)'ın İngilizlerle İlişkileri

1881’de Ergani’de (Diyarbakır) Mülâzim‐ı evvel (üsteğmen) Mehmet Ağa’nın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Şükrü Mehmet, ilk tahsilini, Ergani‐Maden ve Hozat’ta, orta tahsilini Diyarbakır’da, lise tahsilini ise, İstanbul Çengelköy Askeri Tıbbiyesinde yapmıştır.

Batı Karadenizli Osmanlı Paşaları Cumhuriyetin Kuruluşunda Neden Yer Alamadılar?

Batı Karadenizli Osmanlı Paşaları Cumhuriyetin Kuruluşunda Neden Yer Alamadılar?

Bir önceki yazımızda Cumhuriyeti kuran Osmanlı Paşalarından söz etmiştik. Peki, bir bölgenin kahramanlık tarihi Türkiye tarihi olmuşsa, Cumhuriyeti kuran Osmanlı Paşaları arasında Batı Karadenizli Osmanlı Paşaları neden yeterince yer almamıştır?

Savaşın Yeni Bir Boyutu: Yerin Altında Savaş

Savaşın Yeni Bir Boyutu: Yerin Altında Savaş

Kapadokya’ya gidenler, yeraltı şehrini görmüştür. Hakkında efsaneyle karışık birçok tez ortaya atılan yeraltı şehri, yumuşak volkan tüfüne oyulmuş ve 30 bin kişinin yaşayabileceği iddia edilen bir tünel sisteminden oluşmaktadır.

2020 Dağlık Karabağ Savaşının Genel Değerlendirmesi (2)

2020 Dağlık Karabağ Savaşının Genel Değerlendirmesi (2)

Azerbaycan Türkleri ile olan etnik, tarihi ve kültürel akrabalık sebebiyle Azerbaycan’ın bu savaşta kazandığı her başarı, Türkiye’de en az Azerbaycan’daki kadar mutluluk ve heyecanla karşılanmıştır.

2020 Dağlık Karabağ Savaşının Genel Değerlendirmesi (1)

2020 Dağlık Karabağ Savaşının Genel Değerlendirmesi (1)

Dağlık Karabağ, Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Ermenistan ve Azerbaycan devletlerinin ilk günlerinden itibaren iki devlet arasında bir mücadele alanı olmuştur. Kısa bir süre sonra Rusya Sovyetler Birliği adıyla Kafkasya’ya yeniden hâkim olunca Ermenistan ve Azerbaycan Sovyet Cumhuriyetleri kurulmuş fakat Karabağ üzerindeki Ermeni iddiaları devam etmiştir.

Cumhuriyeti Kuran Osmanlı Paşaları

Cumhuriyeti Kuran Osmanlı Paşaları

Türkiye Cumhuriyeti asker-sivil-bürokrat bir elit tarafından kurulmuştur. “İttihat ve Terakki Partisinin merkeziyetçi devlet yapısı ve Türk burjuva sınıfı oluşturma çabaları Türkiye Cumhuriyeti Devletine bir birikim ve miras olarak aktarılmıştır

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 102. Yıldönümü

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 102. Yıldönümü

27 Aralık 2021, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102.yıldönümü kutlu olsun.

İlk Başkentimizin işgali ve Fatih’in intikamı I. Haçlı Savaşı

İlk Başkentimizin işgali ve Fatih’in intikamı I. Haçlı Savaşı

Vaiz keşiş Pierre l’Ermite (ö. 1113) ve yardımcı papazlarının yaptıkları propagandalar sonucu toplanan ordu, Ağustos ayında hareket edecek ana orduyu bekleyemeden 20 Mayıs’ta Köln’den yola çıkarak Viyana, Budapeşte, Belgrad, Sofya, Edirne üzerinden 1 Ağustos1096’da İstanbul’a ulaştı.

Roma İmparatorluğu’nun Hayaleti, Avrupa Üzerinde (Yeniden) Dolaşıyor (4).

Roma İmparatorluğu’nun Hayaleti, Avrupa Üzerinde (Yeniden) Dolaşıyor (4).

Tarih boyunca Avrupa’da, siyasi açıdan birbirinden farklı dört ayrı düzenin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. 

Atatürk Havalimanı; “Atatürk Havacılık Müzesi” Olmalıdır

Atatürk Havalimanı; “Atatürk Havacılık Müzesi” Olmalıdır

Yeşilköy’ün Türk havacılık tarihinde ayrı bir yeri ve önemi vardır. 20’nci yüzyılın başlarında, Savunma Bakanı Mahmut Şevket Paşa’nın girişimleriyle, orduya balon ve uçak sağlanması, bunlar için gereken tesislerin kurulması çalışmalarına başlanmıştır.

Roma İmparatorluğu’nun Hayaleti, Avrupa Üzerinde (Yeniden) Dolaşıyor (3).

Roma İmparatorluğu’nun Hayaleti, Avrupa Üzerinde (Yeniden) Dolaşıyor (3).

Fransız ordusu yenilip Napolyon tekrar Elbe Adası’na gönderildikten sonra, Avrupa’ya yeni bir düzen vermek için Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun öncülüğünde Viyana Kongresi toplanmıştır. Osmanlı Devleti hariç neredeyse tüm Avrupa devletlerinin katılımıyla düzenlenen bu kongrede alınan kararlarla, Avrupa güçler dengesi yeniden yapılandırılmıştır.

Roma İmparatorluğu’nun Hayaleti, Avrupa Üzerinde (Yeniden) Dolaşıyor (2)

Roma İmparatorluğu’nun Hayaleti, Avrupa Üzerinde (Yeniden) Dolaşıyor (2)

Batı Roma İmparatorluğu’nu yıkan Germenler, onun Avrupa topraklarındaki mirasına sahip çıkmak istemişlerdir. Fakat o sırada zaten Roma’nın mirasçısı olan bir devlet vardı: Doğu Roma İmparatorluğu. Bunun bilincinde olan Doğu Roma İmparatorluğu, Batı Roma topraklarını da alarak büyük Roma’yı yeniden kurmaya çalışmıştır.

Dünya Havacılığının Doğuşu ve Havacılık Tarihinde Türkler

Dünya Havacılığının Doğuşu ve Havacılık Tarihinde Türkler

Sizlere Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN yaşamı boyunca havacılık alanında yaşadıklarının ve yaptıklarının genç nesillere aktarılması, gelecek kuşaklara ışık tutması ve rehberlik etmesi açısından önemli bir işlev görecek ve kaynak teşkil edecek “İstikbal Göklerdedir” Mustafa Kemal ATATÜRK ve Türk Havacılığı kitabında ele aldığım konuların özetini kapsayan ilk makale ile merhaba diyorum.

Roma İmparatorluğu’nun Hayaleti, Avrupa Üzerinde (Yeniden) Dolaşıyor (1)

Roma İmparatorluğu’nun Hayaleti, Avrupa Üzerinde (Yeniden) Dolaşıyor (1)

Bu yazımızda, Roma İmparatorluğu’ndan günümüze kadar Avrupa’nın askeri ve siyasi yapısındaki değişimler incelenecektir. Konu oldukça uzun bir dönemi kapsadığından, uzun metinlerin okunmasının zorluğunu dikkate alarak Avrupa tarihi üç ayrı yazı halinde yayınlanacaktır. İnceleme sonucunda varılan sonuçlar ise dördüncü bir yazı ile okuyuculara sunulacaktır.

Anadoluculuk, Türkiyecilik, Memleketçilik Yapalım mı?

Anadoluculuk, Türkiyecilik, Memleketçilik Yapalım mı?

6 Ağustos 1071/1922 Türk tarihi açısından son derece önemli, ilkinde Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi’ni kazandı ve Anatolia bir “Türkeli” oldu. İkincisinde Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki Türk Ordusu Dumlupınar’da Büyük Taarruz’u başlattı. Bu satırların yazıldığı gün; yani 30 Ağustos’ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi kazanıldı. Bir yıl önce yani 23 Ağustos 1921 günü başlayıp 13  Eylül’e zafer sonuçlanan  Sakarya Meydan Muharebesi ile Milli Mücadelenin dönüm noktasıydı, aslında  yine "13 Eylül 1683 günü Viyana'da başlayan çekilme, 238 sene sonra Sakarya'da durdurulmasının simgesidir.

Atatürk'ü Anlamak ve Anlatmak

Atatürk'ü Anlamak ve Anlatmak

Geçtiğimiz 10 Kasım’da Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü andık. Öncelikle Ulu Önder Atatürk’ün şu sözünü hatırlatmak gerekir: “Beni görmek demek behemehal yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.” Atatürk’ü anmasına anıyoruz da acaba ne kadar anlıyoruz?

Türklerin Kutsal Merkezi Ötüken Nerededir?

Türklerin Kutsal Merkezi Ötüken Nerededir?

Yapılan bilimsel araştırmalar, Orta Asya bozkırlarında gelişen kültürün yaratıcısının Türkler olduğunu meydana çıkarmıştır.  Bu kültür, zamanla tüm Orta Asya’ya yayılmış ve bugün bu coğrafyanın Türkistan olarak anılmasını sağlamıştır. Türkistan coğrafyasında Türk milletinin bilinen ilk siyasi modelini oluşturan boy ise Hunlar olmuştur. 

Vefatının 83. Yıldönümünde ATATÜRK’ü Tanımak ve Anlamak

Vefatının 83. Yıldönümünde ATATÜRK’ü Tanımak ve Anlamak

Bugün 10 Kasım 2021, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN vefatının 83.Yıldönümünde Türk Milleti olarak onu minnetle, rahmetle, özlemle, sevgi ve saygıyla anıyoruz. 

I. Dünya Savaşı'nda Kafkasya

I. Dünya Savaşı'nda Kafkasya

I. Dünya Savaşı’ndan önce, Clausewitz’in savaş hakkındaki fikirleri tüm Avrupa’da genel kabul gören bir düşünce haline gelmişti.  

Türkiye Cumhuriyeti ve Diğerleri

Türkiye Cumhuriyeti ve Diğerleri

Cumhuriyetin 98.yılını kutladığımız bugünlerde farklı bir değerlendirme sunmak istiyorum. İşletme biliminde benchmarking denilen bir değerlendirme yöntemi vardır. Türkçesiyle kıyaslama. Bu yöntemde kendi konumunuzu size benzer diğer işletmelere bakarak karşılaştırıp değerlendiriyorsunuz. Bu yazımızda bir anlamda Cumhuriyetin siyasal süreç benchmarkingini yapacağız.

Tarih Felsefesi

Tarih Felsefesi

Tarihsel bir olgu/olay ve metne ulaşma ve onun yazıldığı dili anlama imkanı olmayan bir kişi, onun hakkında konuşanın görüşüne göre karar verir, bu tarih yazılığının/anlatıcılığının doğal halidir.

Cumhuriyetin İlanı

Cumhuriyetin İlanı

29 Ekim 2021, Cumhuriyet’in 98’inci yıldönümü Türk Milleti’ne kutlu olsun. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 98 yıl önce 29 Ekim 1923’te saat 20.30’da “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim şekli cumhuriyettir.”

Osmanlılar Üzerinde Çobanoğlu Beyliği Etkisi

Osmanlılar Üzerinde Çobanoğlu Beyliği Etkisi

Halil İnalcık tarafından yazılan “Osmanlılar” Kitabı Selçuklu sonrası beyliklerin Osmanlı üzerindeki etkileri, Osmanlı Toplumunun yapısı ve bunun Türkiye ve AB üzerindeki etkilerini ele almaktadır.

“İstikbal Göklerdedir“ Mustafa Kemal ATATÜRK ve Türk Havacılığı kitabı

“İstikbal Göklerdedir“ Mustafa Kemal ATATÜRK ve Türk Havacılığı kitabı

“İstikbal Göklerdedir“ Mustafa Kemal ATATÜRK ve Türk Havacılığı kitabı ile gelecek kuşaklara ışık tutmak  ve genç nesillere aktarmak amacıyla ATATÜRK dönemi havacılık tarihi, havacılıkla ile ilgili yaşamı boyu yaşadıkları içeren olayları ve tarihe intikal eden çalışmaları kapsamıştır.

Sakarya Meydan Muharebesi’ni Neden Türk Ordusu Kazandı?

Sakarya Meydan Muharebesi’ni Neden Türk Ordusu Kazandı?

15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkan ve Anadolu içlerine doğru ilerleyen Yunan ordusu, 1920 ve 1921 yıllarında yaptığı taarruzlara rağmen Türk ordusunun direnişini kıramayınca Temmuz 1921’de daha büyük kuvvetlerle yeniden taarruz etmiştir.

Afganistan mı, Peştunistan mı?  Durand Hattı Üzerine

Afganistan mı, Peştunistan mı? Durand Hattı Üzerine

Durand hattını ve hikayesini bilmeden Afganistan’ı anlamamız çok zor. Nedir Durand Hattı?

Atatürk ve Afganistan

Atatürk ve Afganistan

There are strong historical ties between Afghanistan and Turkey.

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (7-Son)

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (7-Son)

Taliban’ın Katar’daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader liderliğindeki bir heyet, 28 Temmuz 2021 tarihinde Çin’i ziyaret etmiş, Tiencin kentinde Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmüştür.

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (6)

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (6)

Tarihçiler, ‘Afgan’ kelimesinin tam anlamı konusunda hemfikir değiller. Bazıları bunun, ülkenin Hindistan ve Orta Asya arasındaki konumuna atıfta bulunan ‘arasında’ anlamına gelen arkaik bir Türkçe kelime olduğuna inanmaktadır.

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (5)

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (5)

Afganistan, 40 yılı aşkın bir süredir işgal altında bir ülkedir. 1973 yılında Davut Han’ın askeri darbe ile şahlığı yıkmasıyla birlikte ülkedeki tüm dengeler alt üst olmuştur.

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (4)

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (4)

Afganistan’ın siyasi tarihine, kronolojik akış içerisinde değinmiş, devamında Taliban’ın hikayesini yazmıştık. Bu yazımızda Taliban-ABD arasında imzalanan 29 Şubat 2020 anlaşmasının mimarları olan, Taliban’ın Doha Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdülgani Birader’i ve ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ı anlatacağız.

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (3)

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (3)

Bu yazımızda, Afganistan’ın kronolojik siyasi tarihinin köşe taşlarını anlatacağız, Taliban Örgütünün ortaya çıkış hikayesini sizinle paylaşacağız.

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (2)

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (2)

ABD, 14 Kasım 2001 itibariyle Afganistan’ı işgal sürecini büyük ölçüde tamamlamış ve iktidarı Muhammed Ömer’in şahsında ‘Taliban’ tarafından teokratik, totaliter devlet sistemiyle yönetilen Afganistan İslam Devletinin (Farsça Devlet, Peştuca Emirlik tabiri kullanılmıştır) elinden almıştır.

İstiklali  'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (I)

İstiklali 'tek adam' olan Afganistan'ın istikbali (I)

Afganistan; neredeyse yarım asırdır her şey oldu ama “devlet” olamadı. Afganistan’ın elverişli bir tarihsel gelişim yaşamaktan uzak bir coğrafya olduğu algısı son yarım asır zarfında, tüm insanlığın zihnine adeta nakış nakış işlendi.

Türk Dünyası ve Türkistan

Türk Dünyası ve Türkistan

Türkiye’de halkın ekseriyeti için bu ‘kadim’ kavram oldukça yeni sayılır. Türk dünyası veya dış Türkler kavramlarıyla, genellikle Dünya üzerinde yaşayan bütün Türklerin oluşturduğu coğrafi, tarihi, kültürel vb. değerlerle ortaya çıkan birlik ve bütünlük ifade edilir.

Doğu Türkistan, Ne Kadar Yakın? (Son)

Doğu Türkistan, Ne Kadar Yakın? (Son)

Çin tarafından, “yeni bölge veya yeni sömürge (new territory)” anlamında Sincan (Xinjiang) olarak adlandırdığı Doğu Türkistan, 1300’lü yıllarda İslamiyet’i benimseyen Uygur Türklerinin ana vatanıdır.

Doğu Türkistan, Ne Kadar Yakın? (3)

Doğu Türkistan, Ne Kadar Yakın? (3)

Doğu Türkistan veya günümüzdeki adıyla Sincan Uygur Özerk Bölgesi; Türk tarihinin, kültür ve medeniyetinin en eski beşiklerinden birisi olması itibariyle Türk dünyası için önemi olan bir bölgedir.

Doğu Türkistan, Ne Kadar Yakın? (2)

Doğu Türkistan, Ne Kadar Yakın? (2)

Bu konuya yönelik daha önceki yazımızda, Uygurların ve Doğu Türkistan’ın tarihi geçmişinden bahsetmiştik. Bu yazımızda, Uygurların tarihsel perspektifte diğer kavim ve toplumlarla etkileşimini, geçmişten günümüze sosyo kültürel yapılarının gelişimini ve biraz da değişimini inceleyeceğiz.

Doğu Türkistan, Ne Kadar Yakın? (1)

Doğu Türkistan, Ne Kadar Yakın? (1)

Türkistan ismi Fars kökenli olup, Türklerin diyarı anlamına gelir, tarihi ise 5. yüzyıla kadar uzanır. Doğu Türkistan, günümüzde Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan bir bölgedir.

Türkistan-Türkiye İrtibatının Kültürel Ürünü: Büyük Oğuz Bütünleşmesi

Türkistan-Türkiye İrtibatının Kültürel Ürünü: Büyük Oğuz Bütünleşmesi

Birey olarak, mutlu, huzurlu bir ortamda yaşamak her insanın beklentisidir. Bunun için de öncelikle bireysel ve toplumsal olarak adaletli ve erdemli bir yaşam geçirmenin yolu üzerinde düşünmek, bu yolda uygulamaya geçmek gerekiyor.

I. Dünya Savaşında ve milli mücadelede alınan ermeni esirler

I. Dünya Savaşında ve milli mücadelede alınan ermeni esirler

I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele dönemindeki Ermeni esirleri konusunu anlayabilmek için öncelikle savaş ve esir terminolojilerinin hukuki tanımının bilinmesi gerekmektedir.

Batı Karadeniz (Kastamonu eyaleti) üzerine

Batı Karadeniz (Kastamonu eyaleti) üzerine

Osmanlı Coğrafyası 20 milyon kilometre kare. 250’den fazla eyalet, 5 özerk bölge. Kastamonu Eyaleti 1827’de kurulur.

EYTAM sandıklarının para arzı ve sandıklarda uygulanan faiz oranı (1851-1926)

EYTAM sandıklarının para arzı ve sandıklarda uygulanan faiz oranı (1851-1926)

Osmanlı Devleti’nde, Tanzimat ile başlayan batılılaşma hareketleri çerçevesinde yapılan idari teşkilatlanmadaki değişiklikler sonucunda 1851’de Emval-i Eytam Nezareti kurulmuştur.

Osmanlı'dan cumhuriyet'e yetimlerin sosyal ve ekonomik haklarına dair düzenlemeler

Osmanlı'dan cumhuriyet'e yetimlerin sosyal ve ekonomik haklarına dair düzenlemeler

Yetim konusunda 19. yüzyılda Osmanlı siyasi, sosyal ve ekonomik hayatında meydana gelen büyük sıkıntılar sebebiyle devlet, Tanzimat’tan sonra bu konuya el atmak zorunda kalmıştır.

Osmanlı Devletinin asıl kurucusu Orhan Bey mi?

Osmanlı Devletinin asıl kurucusu Orhan Bey mi?

Osmanlı İmparatorluğu bir beylik olarak bugünkü Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde kurulmuştur.

20 Temmuz'un kınalı kuzuları

20 Temmuz'un kınalı kuzuları

Bundan tam 47 yıl önce, rahmetli Ecevit’in, “Biz Kıbrıs’a sadece Türkler için değil, Rumlar için de barış getirmeye gidiyoruz.” demeci,

Atatürk'ü Anadolu'ya kim gönderdi?

Atatürk'ü Anadolu'ya kim gönderdi?

Herkesin malumu olduğu üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a ayak basmıştır. Bundan sonra bir süre Samsun’da kalarak durumu incelemiş ve hükümete raporlar vermiştir.

Milli Mücadelenin Yunanistan Açısından Değerlendirilmesi

Milli Mücadelenin Yunanistan Açısından Değerlendirilmesi

Millî Mücadele, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı sırasında işgal edilmemiş olan topraklarının da İtilaf Devletleri, Yunanistan, Ermenistan, Gürcistan ve bazı azınlık grupları tarafından paylaşılmaya başlanması üzerine ortaya çıkan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması ile sonuçlanan sürece verdiğimiz isimdir.

Mondros Mütarekesi Sonrasında Osmanlı Ordusunun Teşkilatlandırılması ve Konuşlandırılmasında Askeri Coğrafyanın Etkileri

Mondros Mütarekesi Sonrasında Osmanlı Ordusunun Teşkilatlandırılması ve Konuşlandırılmasında Askeri Coğrafyanın Etkileri

Osmanlı İmparatorluğu, dört yıl boyunca değişik cephelerde savaştıktan sonra, 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi’ni imzalayarak savaştan çekildi.

İzmir'in İşgalinden Sakarya Meydan Muharebesine Kadar Batı Cephesinin Askeri Coğrafyası Üzerine Bir İnceleme

İzmir'in İşgalinden Sakarya Meydan Muharebesine Kadar Batı Cephesinin Askeri Coğrafyası Üzerine Bir İnceleme

Savaşların hangi hatlar ve bölgeler üzerinde meydana geleceğini belirleyen coğrafya dalına askeri coğrafya denir.

Erzurum Kongresi'nin Milli Mücadele'deki Yeri

Erzurum Kongresi'nin Milli Mücadele'deki Yeri

Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi’nin ardından I. Dünya Savaşı’ndan çekildi. Mondros Mütarekesi’nin imzalanması başlangıçta tüm ülkede olumlu bir hava yaşanmasına sebep oldu.

Küçük Asya felaketi (Mikrasiatiki Katastrofi)

Küçük Asya felaketi (Mikrasiatiki Katastrofi)

Milletlerin resmi tarihleri vardır. Resmi tarih yazılırken başarısızlıklar kabul edilir hale getirilir, başarılar ise olduğundan büyük gösterilir.

Siyah Beyaz mantık

Geçen sene yazmışım, baktım ki değişen bir şey yok, bir daha hatırlatayım ...

Malazgirt ve Büyük Taarruz Zaferlerini Anadolu'nun Yurtlandırılması ve Anadolu Rönasansı Bağlamında Okumak

Malazgirt ve Büyük Taarruz Zaferlerini Anadolu'nun Yurtlandırılması ve Anadolu Rönasansı Bağlamında Okumak

Ağustos Türk’ün zafer ayıdır. 26 Ağustos 1071 Malazgirt, Otlukbeli (1473), Çaldıran (1514); Mercidabık (1516), Mohaç (1521), Kıbrıs (1571), Sakarya (1921) ve Büyük Taarruz zaferleri hep ağustos ayı içinde oldu.

Lozan, kopuş ve süreklilik

Lozan, kopuş ve süreklilik

İstanbul, Fatih Sultan Mehmet tarafından 29 Mayıs 1453’te fethedildi.

Mustafa Kemal Paşa'ya başkomutanlık unvanı verilmesi

Mustafa Kemal Paşa'ya başkomutanlık unvanı verilmesi

5 Ağustos 1921 tarihi Kurtuluş Savaşının önemli tarihlerinden birisidir.

Dünyanın merkezi İstanbul mu?

Dünyanın merkezi İstanbul mu?

Roma İmparatorluğu’nu diğer uygarlıklardan ayıran en önemli özelliklerden birisi, Romalıların gittikleri yere yol götürmesidir.

Devletin Başkenti Ankara Şehridir

Devletin Başkenti Ankara Şehridir

Zamanın Dışişleri Bakanı İsmet Paşa, 9 Ekim 1923’te Meclise tek maddelik bir kanun tasarısı teklif etmiştir. Tasarı 13 Ekim 1923 tarihinde, uzun görüşme ve tartışmalardan sonra büyük bir çoğunlukla Mecliste kabul edilmiştir. Kabul edilen kanun maddesi şudur: 'Devletin makarr-ı idaresi (idare merkezi), Ankara şehridir.'